Leena Kurki: Yhteisö väreissä. Uskontojen prisma

| 28.01.2016
Tiesitkö, että henkisyyttä voi harjoittaa lukemalla? Herkullista! Oli helppoa olla kirjoittaja Leena Kurjen kanssa samaa mieltä siitä, että lukeminen ei ole vain teknistä taitoa. Tämän kirjan lukeminen on sielun työtä, sisäistä maailmasta välittämistä. Lukiessa maailma ja sielu kohtaavat, kirjoittaa Kurki.

Leena Kurki tarjoilee uskottavan näkemyksen siitä, kuinka aito yhteisöllisyys toteutuu uskonnoissa. Ajassa, jossa yhteisöllisyydestä on vieraannuttu patologisella tavalla, on tärkeää saada kosketuspintaa niihin yhteiskunnallisiin järjestelmiin, joissa yhteisöllisyyttä vielä on tavoitettavissa. Eli uskontoihin. Ajatus uskonnoista ja yhteisöistä ei ole uusi. Jo Emilé Durkheim (1858–1917) katsoi ryhmän ja olevan perustana yhteisölliselle elämälle: uskonto on yhteisön asia.  

Leena Kurjen teos Yhteisö väreissä oli helppolukuisempi kuin olin odottanut. Onneksi. Tekstiä voi seurata ilman ennakkotietoja buddhalaisuudesta, hindulaisuudesta tai islamista. Leena Kurki osaa johdattaa lukijansa asian äärelle. Vain paikoin tekstissä vilahteli eri uskontoihin kuuluvia sivuliikkeitä niin paljon, että mukana pysyminen vaati hitaampaa lukutahtia ja erityistä keskittymistä.
Pidin Leena Kurjen tavasta käsitellä eri uskontojen välisiä suhteita. Hän kirjoittaa, että uskonnot täydentävät toisiaan. Ne eivät siis kilpaile. Uskonnot ovat ikään kuin ikkunoita jumalalliseen pyhyyteen. Jokainen ikkuna tuo esiin erilaisia kohtia samasta asiasta. Jokainen uskonto on pitkän historian saatossa syntynyttä kulttuuria. Eri kulttuureissa tarvitaan erilaisia uskontoja. Jokainen uskontoikkuna on erivärinen. Erivärisyyttä hyödynnettiin kolmen teokseen valitun uskonnon esittelyssä; buddhalaisuus esiteltiin okrana, hindulaisuus punaisena ja islam sinisenä. Silti jokaisessa uskonnossa on useita sävyjä.

Uskontojen olemus rinnakkaisina ja toisiaan täydentävinä sopii maailmankuvaani. Siksi oli ilo lukea kristillisistä oppi-isistä ja hengellisistä vaikuttajista, jotka ovat omaksuneet buddhalaisuuden piirteitä. En voi olla aivan harhaoppinen! Vapauttavaa. Erityisen mielenkiintoista oli lukea Bhutanin onnellisuusvaltiosta, josta kirjoitettiin buddhalaisuuden yhteydessä.

Leena Kurki tuo esiin islamin todellista luontoa.  Sen hän tekee vasta-argumenttina Isisin ja kansainvälisen terrorismin myötä levinneille harhakäsityksille. Harhakäsityksiin kuuluu näkemys islamista vaarana länsimaiselle maailmalle. Kurki muistuttaa, että koraanissa kielletään ihmisten surmaaminen: "Jos surmaat yhdenkin viattoman ihmisen, olet surmannut koko ihmiskunnan". Hän huomauttaa, että islam on hämmästyttävän lähellä kristinuskoa. Islam on korkeakulttuuri, jonka puitteissa on syntynyt paljon sitä sivilisaatiota, josta nyt saamme nauttia.
Buddhalaisuuden ja hindulaisuuden yhteydessä esitellään merkittäviä vaikuttajia, jotka ovat luotsanneet maailmaa ansiokkaasti muun muassa väkivallattoman vastarinnan, rakkauden ja myötätunnon suuntaan. Rakastavan armollisuuden henki leijuu lukijan yllä. Koin näiden osioiden lukemisen henkisesti hoitavana.

Teos herättää kunnioitusta Leena Kurjen asiantuntemusta ja elämänkokemusta kohtaan. Hän kirjoittaa paitsi akateemisen pääomansa varassa, myös paljon matkustaneena ja useiden eri uskontojen edustajia tavanneena ihmisenä. Alkanut vuosi kannattaa ehdottomasti aloittaa tutustumalla ansiokkaaseen tietokirjaan Yhteisö väreissä, uskontojen prisma.

Takakansi:
Yhteisö väreissä kertoo yksilöstä, yhteisöstä ja sellaisesta niiden välisestä suhteesta, josta länsimainen kulutusyhteiskunta on vieraantunut. Yhteisökeskustelua on paljon, mutta yleensä siitä puuttuu spirituaalinen ulottuvuus. Yhteisö väreissä etsii puuttuvaa ulottuvuutta sellaisista uskonnoista ja kulttuureista, joista aito yhteisöllisyys vielä on löydettävissä. Buddhalaisuus, hindulaisuus ja islam pukeutuvat kirjassa kukin omiin väreihinsä, joiden kautta paljastuu uskontojen yhteisöllinen arki.

Filosofi ja sosiaaliteoreetikko Herbert Marcusen käsite "uusi aistiherkkyys" on kirjassa löydetty uudelleen. Marcusen ajatukset estetiikasta, filosofiasta, kriittisestä ajattelusta ja uutta luovasta käytännöstä ovat nykyisin ehkä ajankohtaisempia kuin koskaan ja niissä on selkeä henkinen painotus. Hänen näkemyksensä ovat varsin lähellä esimerkiksi kirjassa esitellyn Jiddu Krishnamurtin ajatuksia. Molemmat ovat sitä mieltä, että estetiikan tulee synnyttää uutta herkkyyttä ja kuvitteellisia vaihtoehtoja vastauksina yleisiin ongelmiin. Filosofian pitää puolestaan kehittää kykyä kriittiseen ajatteluun ja tuoreiden vaihtoehtojen näkemiseen.

Leena Kurki on dosentti Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Hän on tutkinut mm. moraalikasvatusta, johtajuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä monissa eri maissa sekä kirjoittanut useita sosiaaliskasvatuksellisen alan kirjoja. Basam Booksilta on aiemmin ilmestynyt teos Machiavellista samuraihin – kohti innostavaa johtajuutta (2014).

Leena Kurki: Yhteisö väreissä. Uskontojen prisma. Viisas elämä.
Basam Books, Helsinki 11/2015

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net