Katja Frange: Intuitiolla

| 08.12.2017
Intuitiosta kirjoittaminen on haastava tehtävä, sillä intuitiota on vaikea kuvata - se on niin moniulotteinen, mystinen, yksilöllinen, mysteerinen ja autuas asia - että sen auki kirjoittaminen voi mennä metsään. Katja Frange kirjassaan Intuitiolla, kuuletko sisäisen viisautesi? onnistuu tehtävässä kuitenkin hienosti.

Jo pelkästään intuition määrittäminen on vaikeaa. Frange kuvaa kirjassaan sitä seuraavasti: " Intuitio on yhdenlainen tiedonkäsittelymuoto ja ajatusprosessi [...]. Intuitio tuo näkyväksi sen elämänvoiman ja viisauden, jota me kaikki pohjimmiltaan olemme [...]. Intuitio ilmenee monenlaisissa muodoissa. Yleensä intuitio mielletään arkipäivän keskelä syntyvä yhtäkkinen tuntemus tai oivalluksenomainen tieto ilman järkiselitystä. Lisäksi intuitio voi olla selväaistimista,". Intuitio voi Frangen kirjan mukaan olla jollekin enneuni, sattuma tai onnenpotku. Eli koska kyse on intuitiosta, niin se on jokaiselle yksilöllinen kokemus, yhteistä lienee se, että lopullinen tieto/tuntemus intuitiossa tulee aina sinun sisäpuoleltasi.

Kirjassa Frangen kertoo omakohtaisia kokemuksia omasta elämästä, joiden toivoo inspiroivan lukijaa. Hän myös toivoo kirjan auttavan lukijaa oivaltamaan jotakin tärkeää itsestäsi. Kirja on jaettu osiin elementtien mukaan: tuli, vesi, maa, ilma ja henki. Kappaleiden aiheita ovat mm: oman elämänsä näkijä, tietoinen ja tiedostamaton mieli, energiavärähtelyt, symbolit ja merkit, selvänäköisyys, erottelukyvyn merkitys, äärirajoilta tasapainoon, sydämen ykseys.

Katja Frangen tekstissä on tilaa, se ei ole tungettu liian täyteen eikä se helise tyhjyyttä. Kirja antaa oivalluksia tutkia itseään ja intuitiotaan. Se auttaa löytämään oman sisäisen viisautensa, sen intuition, joka monella on vielä hukassa. Suositeltavaa lukemista.

Takakannen teksti:

Intuitio on sisäistä viisautta ja monimuotoinen, luonnollinen osa elämää, mutta vain harva silti uskaltaa luottaa siihen. Kaikki vastaukset löytyvät jo meistä itsestämme, mutta kuulemmeko sisäisen äänemme?

Intuitiolla eläminen tuo arkeen uudenlaista syvyyttä, rauhaa ja iloa. Intuition vahvistuminen ei hävitä elämästä siihen kuuluvia kasvukohtia, vaan auttaa löytämään niistäkin jonkin suuremman ohjauksen, ihmeen ja tarkoituksenmukaisuuden. Intuitio on virran mukana kulkemista, mutta myös rohkeutta mennä sokeasti päin tuntematonta, vain luottaen tässä hetkessä olevaan sisäiseen tietoon tai tunteeseen. Rotsi auki ja sydän edellä, mutta villasukat tukevasti jalassa.

Intuitiolla-kirja sekoittaa mielenkiintoisella tavalla erilaisia näkökulmia, tuoreita oppeja ja vanhaa viisautta sekä herättelee uudenlaiseen ajatteluun myös kirjoittajan inspiroivien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Kirjassa on mukana intuitiota kehittäviä harjoituksia, joiden avulla omaa sisäistä ääntään voi opetella kuuntelemaan tarkemmin.

Katja Frange on henkisen kasvun valmentaja ja opettaja, intuitiivinen näkijä ja äiti. Hän on intuitiivisen elämän sanansaattaja ja sitoutunut henkiseen työhönsä kohti korkeampaa tietoisuutta.

Katja Frange: Intuitiolla, Kuuletko sisäisen viisautesi?
Viisas Elämä 2016
s. 288

 
Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net