Karmapa Ogyen Trinley Dorje: Jalo sydän

| 19.04.2016
Elämää, itseä ja maailmaa voi muuttaa. Hänen pyhyytensä 17. Karmapa, henkinen ohjaaja ja buddhalainen opettaja Karmapa Ogyen Trinley Dorje kertoo käytännönläheisesti ja selkeästi, kuinka se käytännössä tapahtuu.

Karmapa Ogyen Trinley Dorjen teoksessa esitellään laaja-alaisesti, kuinka elämän eri osa-alueisiin voi suhtautua jalon sydämen menetelmällä. Teoksessa analysoidaan helppolukuisesti ihmisen suhdetta itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön.

Tuntui vapauttavalta lukea, kuinka merkityksellinen elämä on kaikkien saavutettavissa. Mikä tahansa on mahdollista, karmapa Ogyen Trinley Dorje lupaa. Sillä meillä jokaisella on jo jalo sydän – hengellisten pyrkimystemme lähde! Yksi osa jalon sydämen ohjaamaa elämää on oikeanlainen suhtautuminen toisiin ihmisiin. Karmapa Ogyen Trinley Dorje kirjoittaa, kuinka jokaisen tulisi suuntautua itsensä sijasta toisiin ihmisiin ja pyrkiä pitämään huolta kaikista. Me olemme yksi, hän tuntuu ajattelevan.

Välillä tulee ristiriitatilanteita toisten ihmisten kanssa. Tuolloin ongelmana eivät ole toiset ihmiset, heidän ajatuksensa, asenteensa tai tapansa toimia. Ongelmana on viha. Ihmisen sisällä syttyvä vihan tunne ajaa tekemään kamalia tekoja ja luomaan huonoa karmaa. Ihminen ei näe osuuttaan vihan ja haittojen kierteessä, vaan syyttää ulkopuoleltaan löytyviä asioita ja ihmisiä. Kirjaa lukiessa oivaltaa, että ongelma on omassa itsessä – vihan energiassa ja sen vallassa toimimisessa.

Karmapa Ogyen Trinley Dorje uskoo, että sukupuoli-identiteetissä kyse on mielen uskomuksesta. Sukupuoli-identiteetti tulee usein ulkoa, ei sisältä. Meissä jokaisessa on feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä.

Kirjassa otetaan kantaa myös ympäristönsuojeluun. Dorje on oivaltanut, kuinka ympäristönsuojeluun motivoituminen edellyttää läheisen luontosuhteen luomista. Hän kirjoittaa siitä, kuinka kehittää uusia tunteita maapalloa kohtaan. Samaan näkemykseen kuuluu ruuan alkuperään liittyvät kysymykset. On tärkeää parantaa nälän ja haittojen kierre kiinnittämällä huomiota ja ohjaamalla tekoja ruuan oikeudenmukaisuuden periaatetta kunnioittaen.

Karmapa Ogyen Trinley Dorje kannustaa jokaista kulkemaan henkistä polkua. Hän neuvoo käytännönläheisesti, kuinka elämä ja henkisyys on mahdollista yhdistää. On tärkeää juurruttaa itsensä kestävään myötätuntoon, juurtua rohkeuteen ja iloon.

Dorje tuo tekstit arkisiksi ja auttaa opetusten muuttamisessa toiminnaksi. Erityisen hyvää kirjassa oli elämänalueiden laaja-alainen käsittely ja itsensä Dalai-laman kirjoittamat alkusanat. Kirjassa on myös hänen pyhyytensä 17. Karmapan elämäkerta.

Takakansi:

Teoksessaan Jalo sydän Karmpa kertoo käytännönläheisesti, miten voimme vaikuttaa jokapäiväisen elämän valintoihin. Hänen tuoreen ja rohkaisevan näkemyksensä mukaan meidän on mahdollista elää ystävyyden hengessä – niin suhteessa itseemme, toisiin ihmisiin kuin ympäristöönkin. Voimme osoittaa rohkeutta ja rehellisyyttä niin kulutusvalinnoissamme kuin sosiaalisissa suhteissamme.
Jalo sydän perustuu kalifornialaisen yliopiston opiskelijoiden kysymyksiin ja huolenaiheisiin ja Karmapan pohdintoihin ja vastauksiin. Hän näyttää, kuinka tutkimalla kulutustottumuksiamme voimme muuttaa omaa asennettamme ympäristöön. Hän osoittaa mitä todellinen inhimillisyys on: aitoa välittämistä itsestä ja toisista.
Hänen pyhyytensä 17. Karmapa, eli jälleensyntyneeksi tunnistettu lama, Ogyen Trinley Dorje, on suuren kansainvälisen suosion saavuttanut henkinen ohjaaja ja buddhalainen opettaja. Hän johtaa tiibetinbuddhalaista Karma Kagyu –koulukuntaa ja asuu Intiassa. Jalo sydän on hänen ensimmäinen suomeksi julkaistu teoksensa.

Karmapa Ogyen Trinley Dorje: Jalo sydän. Kuinka muuttaa maailmaa sisältä päin.
Basam Books 2016

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net