Kaisa Kuurne & Simo Kuurne: Sisäisen orvon viisaus - Kuinka löydän kotiin

| 30.11.2018
Kaisa ja Simo Kuurneen uutuuskirja on positiivinen yllätys. Kovakantista ammattikirjallisuutta kielellä, jota maallikkokin ymmärtää. Kirjaan valittu sanasto on virkistävää. Orvon ja onnenohjelmien käsitteet tekevät tutun asian käsittelystä raikasta ja tuovat siihen uusia näkökulmia.

Kirjan kansikuva on onnistunut visuaalisesti sekä temaattisesti; kansi on havainnollinen, pehmytväritteinen ja lämmin. Pisteistä muodostuva kuvio kirjan nimen ympärillä kuvannee holistista ihmiskäsitystä, joka taustoittaa tekstiä.

Erityisen hyvää on, ettei teksti jää teoreettiseksi kyhäelmäksi, vaan muodostaa eheän, kliiniseen työhön perustuvan kokonaisuuden. Kehollisuus on mukana monia joogaajia puhuttelevalla tavalla. Erikoista ja mielenkiintoa herättävää on se, että kirjoittajat ovat isä ja tytär. Kirjoittajilla ovat ansioituneet kunnioitusta herättävissä määrin. Kaisa Kuurne on sosiologi ja hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti sekä joogaopettaja. Simo Kuurne on erikoislääkäri ja terapeutti.

Teoksessa taustoitetaan, miten orvon kokemus kehittyy yksilötasolla. Kehityksellisyydessä on keskeistä ympäristön merkitys. Kirja yhtyy yksilökeskeisyyden kritiikkiin. Psykomyytin mukaan jokainen on oman onnensa seppä. Kun yksilö voi huonosti, hoidetaan yksilöä, huolimatta siitä, että sairastunut olisi yhteisö. Tai toisinaan, sairasta on se, että yksilön ympäriltä puuttuu kannatteleva ja merkityksellisyyttä luova yhteisö. Terapeuttinen opas, jossa tämä tunnustetaan, on lämpimästi tervetullut kasvavaan yksilöpsykologiseen omahoito-oppaiden joukkoon.

Teoksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan orvon kokemusta biologisena ilmiönä. Tarkastelu etenee universaaliin sosiaalisuuteen ja yksilön myyttiin. Elämän luonnollista syklisyyttä avataan ennen ensimmäisiä, itse tehtäviä harjoituksia. Käytännön harjoitukset ovat onnistuneita; ne voi tehdä yksin ja ohjeistus on riittävä.

Teos etenee toisessa osassa orvon synnystä siihen, kuinka tavoittelemme turvallisuutta, hyväksyntää ja rakkautta orpouden kokemuksen ohjaamina. Puhutaan onnenohjelmista. Käsite on parempi kuin arkikieliseen keittiöpsykologiaan napattu toimintamallin käsite. Kirjassa esitellään yleisempiä onnenohjelmia, niiden dynaamista luonnetta ja paradoksaalisuutta.

Kolmas osa valaisee, kuinka orpo voi toimia oppaana matkatessamme kotiin. Opimme, miten onnenohjelmat kuluvat ja murtuvat. Näemme, miten orvon hyväksyminen ja tietoinen muihin turvaaminen alkavat hoitaa ja eheyttää. Lukija pääsee jatkamaan itsetutkiskelua käytännöllisissä harjoituksissa, jotka auttavat aidosti eheyttävässä turvautumisessa.

Olisin kaivannut lisätietoa siitä, missä harjoituksia voisi käsitellä. Kuten muissa itsehoito-oppaissa, myös tässä teoksessa käy niin, että lukija jää valmiiden tehtäviensä kanssa yksin. Matka katkeaa. Rohkaisen jokaista kirjan lukenutta jatkamaan keskustelua onnenohjelmista ja orvosta yhdessä luottohenkilöidensä kanssa. Toisinaan sosiaaliseen mediaan syntyy ryhmiä, joissa tietyn teoksen lukijat ja harjoitusten tekijät jakavat kokemuksiaan. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, synnyttääkö Kaisa ja Simo Kuurnen erinomainen opas samanlaisia somen vertaisryhmiä.

Oppaassa on joitain onnistuneita kuvia, jotka tähden muotoon puettuina havainnollistavat kuvattuja kokemuksia ja tiivistävät kussakin luvussa käsiteltyä asiaa. Erityisesti pidin rohkeaan läsnäoloon havainnollistamista kuvaavasta tähtikuviosta. Se on toivoa luova kuvaus siitä, miten lukemattomia mahdollisuuksia meillä on sisäisen orvon eheyttämiseen ja elämästä nauttimiseen.

Kirjan pääsanomaksi nousee se, että meillä kaikilla on kokemus sisäisestä orpoudesta. Sisäisen orpouden taustalla on elämän turvattomuus ja arvaamattomuus. Kun elämässä tulee eteen kriisejä, hylkäämisen ja rakkaudesta vaille jäämisen kokemukset voivat aktivoitua. Emme pärjää vanhoilla toimintamalleilla - on löydettävä muuta. Kun pystymme hyväksymään tuskalliset kokemukset, voimme lähteä sisäiselle kotimatkalle. Tunne kotona olemisesta edellyttää, että hyväksymme itsemme ja elämäntarinamme kaikkineen. Myös silloin, kun kuvaan kuuluu rikkonaisia ja rumia puolia.

Teoksen taustateoriasta kiinnostuneille sekä tekstin kyseenalaistajille on kirjan lopussa riittävän kattava kirjallisuuslista, jonka avulla aiheeseen syventyminen on helpompaa.

Takakansi:

Sisäisen orvon viisaus on ainutlaatuinen teos hylätystä sisäisestä lapsesta, jonka hyväksyvästä kohtaamisesta avautuu luonnollisesti uusiutuva elämä. Isän ja tyttären kirjoittama kirja tarkastelee yleisinhimillistä orvon kokemusta monipuolisesti ihmislajin ja yksilön historian, mielen, kehon ja sosiaalisten suhteiden näkökulmista. Se avaa yleisimpiä tiedostamattomia toimintamalleja eli onnenohjelmia, joiden avulla ihminen alitajuisesti tavoittelee turvallisuutta, hyväksyntää ja rakkautta.

Miten toimintamallit syntyvät ja miten ne vaikuttavat elämässämme? Ja mitä tapahtuu, kun joku malleista kriisiytyy? Teoksen runsaat harjoitukset ohjaavat tutkimaan, miten sisäisen orvon asetelmat ilmenevät omassa elämässä. Ne auttavat lukijaa kohtaamaan torjuttuja itsen osia myötätuntoisesti ja luomaan uusia toimintamalleja, ja sisäisesti kestävää viisautta. Orvon kokemuksen alla odottaa rakkaus ja paluu kotiin.

Kaisa Kuurne on sosiologi ja sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti, joka on tutkinut elämän murtumia ja kuulumisen kysymystä. Hän opiskelee arkkityyppistä psykologiaa Clarissa Pinkola-Estésin oppilaana ja ohjaa yksilöitä ja ryhmiä rohkeaan uusiutumiseen. Kaisa on myös joogaopettaja ja opiskelee joogaterapiaa.

Simo Kuurne on erikoislääkäri ja terapeutti, joka on vuosikymmenten ajan hoitanut stressistä ja elämänkriiseistä kärsiviä ihmisiä uusiutuvaan läsnäoloon. Hän on kehittänyt ja vetänyt dialogiasia ja toiminnallisia hiljaisuuden retriittejä sekä toiminut mentorina lukuisissa kasvuprosesseissa yksilöille ja yhteisöille.

Kuurne, Kaisa; Kuurne, Simo: Sisäisen orvon viisaus - Kuinka löydän kotiin
Basam Books, 2018
s. 250
Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net