Johanna Bloqvist: Kvanttifysiikasta energiahoitoihin

| 17.02.2017
Energiahoidoista on vähänlaisesti kirjoitettu kirjoja, on hyvä että asiaa tutkitaan Johanna Blomqvist tapaan tuoden mukaan myös tieteellinen näkökulma.

Mututuntumalla on vaikea vakuuttaa tieteellisiä piirejä energiahoidoista ja tuskin skeptikoita vakuuttaa Blomqvistin kirja Kvanttifysiikasta energiahoitoihin - fyysikon matka mieleen ja paranemiseen, mutta "perusinsinööri" saattaa jo muuttaa ajatusmaailmaansa.

Blomqvistin kirja on rohkea yritys kertoa energioista kansantajuisesti sekä samalla ottaa mukaan myös tieteellinen näkökulma. Blomqvist onnistuu siinä mielestäni varsin hyvin. Kirjassa kerrotaan yleistä energiahoidoista, esitellään reikihoito (myös reikin symbolit on esitelty, mitä ainakaan oman reikiopettajani ei 2000-luvun alussa pitänyt hyvänä ideana), pohditaan energiahoitoja ja mihin ja miten ne toimivat. Yksi kappale on omistettu tieteelle, kvanttifysiikan silmin. Lisäksi kirjassa on vielä esitelty millaisia tutkimuksia energiahoidoihin liittyen on tehty. Kirjan loppuosassa Blomqvist vielä pohtii miten energiahoitamista voisi selittää ja mitä on sisäinen tieto.

Tulee olemaan hieno päivä, kun tiede viimein tekee läpimurron ja onnistuu mittaamaan tai jollakin muulla tavalla selittämään mitä ja miksi energiahoidot toimivat. Ei siksi että totuus tulisi ilmi, vaan siksi että monet ihmiset saisivat energiahoidoista tarvitsemansa avun. Itselleni energiahoitoihin uskominen (ja myös kokeminen) on "selvää pässinlihaa" ja olen kokenut itse energiahoitojen toimivuuden useita kertoja. Kirja sopii loistavasti henkilölle, jota kiehtoo sekä arveluttaa energiahoidot.

Takakannen teksti:

Mitä energiahoidoissa välitettävä energia oikein on? Tehoavatko energiahoidot, ja jos tehoavat, niin mihin? Mitä tiede voi sanoa energiahoidoista? Minkälaisia tutkimuksia energiahoidoista on tehty?

Näihin kysymyksiin fysiikasta väitellyt tohtori Johanna Blomqvist halusi löytää vastaukset tutustuttuaan energiahoitamiseen. Vastauksia hän etsii tehdyistä tutkimuksista, kvanttifysiikasta sekä mielestä ja tietoisuudesta.

Energiaparantamiseen liittyy sellaisia käsitteitä kuin mielen vaikutus omaan tai muiden hyvinvointiin, hoitaminen kanavoimalla energiaa käsillä sekä kaukohoitaminen, jotka ovat vieraita arkipäivän materialistiseen maailmankuvaan tottuneille. Kvanttifysiikan näkökulmasta energiaparantaminen ei kuitenkaan ole kovinkaan outoa. Vaikka kvanttifysiikka käsitteleekin hiukkasia eikä ihmisiä, siinä puhutaan siitä, kuinka kaksi hiukkasta voi olla yhtä ja vaikuttaa etäältä toisiinsa. Kvanttifysiikan mukaan olemme kaikki yhtä ja samaa värähtelevää energiaa.

Kvanttifysiikasta energiahoitoihin kertoo siitä, miten uudet ajattelutavat voivat voi avata uudenlaisen näkymän itseemme ja omiin voimavaroihimme. Kirja kertoo energiahoidoista, havainnoista ja yllättävistä kokemuksista, eikä vastaavia kirjoja, joissa yhdistyy tiede ja henkisyys, ole vielä juuri nähty Suomessa.

Johanna Blomqvist on filosofian tohtori fysiikassa, hypnoosiohjaaja ja Reikiopettaja. Toimittuaan lähes parikymmentä vuotta yritys- ja tutkimusmaailmassa asiantuntija- ja kehitystehtävissä energiahoidoista lähtenyt kiinnostus vei hänet lopulta kokonaan hyvinvoinnin pariin. Hän toimii nykyisin luennoitsijana, kouluttajana ja itsenäisenä tutkijana aloinaan erityisesti mieli, tietoisuus, paraneminen ja energia.

Johanna Bloqvist: Kvanttifysiikasta energiahoitoihin
Viisas Elämä 2016

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net