Janet Bray Attwood, Chris Attwood & Sylva Dvorak 2016: Kätketty rikkautesi

| 04.04.2016
Kätketty rikkautesi on käytännönläheinen ja helppotajuinen opas rituaalien maailmaan, jossa lukijat johdatetaan onneen rituaalien avulla. Rituaaleja tarkastellaan useilla elämän osa-alueilla.

Ensiksi kirjoittajat perustelevat, miksi rituaalit ovat tärkeitä. He uskovat, että jokaisen yksilöllinen elämänsuunnitelma paljastuu rituaalien avulla. Suunnitelman selvitessä sattumanvaraisuudet osoittautuvat merkityksellisiksi tapahtumiksi. Kirjoittajat haluavat auttaa lukijaa näkemään rituaalien rikkauden. Rituaaleilla on kiinteä yhteys elämänsuunnitelmaan.

Elämänsuunnitelman mallista esitetään kaavio, johon kuuluu ulkoinen ja sisäinen elämä. Näiden sisään asettuu erilaisia tasoja, joille pääsee neljän portin kautta. Portit edustavat fyysisyyttä, psyykkisyyttä, henkisyyttä ja tunteita. Porttien sisällä on aineellinen, energeettinen, mielen, tiedon ja autuuden taso. Tasot etenevät järjestyksessä niin, että autuus on kaiken keskellä.

Tämän jälkeen kirja jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa keskitytään rituaaleihin ja ihanne-elämään. Toinen osa käsittelee rituaaleja eri elämän osa-alueilla. Kolmannessa osassa kirjoitetaan suurimmasta rikkaudestamme; unelmista ja tietoisuuden laajentamisesta.

Lukijaa ei rasiteta tieteellisillä ja teoreettisilla viitteillä. Helppolukuisuus ja lukuisat esimerkit eivät jätä mitään epäselväksi. Kirjassa tarjotaan runsaasti tietoja kaupallisista verkkosivustoista, joilla aiheeseen perehtymistä voi jatkaa.

Takakansi:
Kiireisessä ja kaoottisessa elämässä yhteisölliset rituaalit eivät enää ole itsestäänselvyyksiä. Kuitenkin juuri ne rytmittävät elämää ja luovat siihen tasapainoa. Rituaalit myös auttavat meitä kokemaan yhteyttä toisiin ja antavat elämälle merkitystä. Yhteisöllisten rituaalien lisäksi henkilökohtaiset säännölliset tavat ja rutiinit tukevat meitä hektisen elämän paineessa ja auttavat voimaan paremmin niin henkisesti kuin fyysisesti.

Kätketty rikkautesi kertoo, miten voimme:
eheytyä osallistumalla säännöllisiin hengellisiin ja henkisiin tilaisuuksiin
tuntea jatkuvuutta elämänkaareen ja vuodenaikojen kiertoon liittyvissä juhlissa
syventää yhteenkuuluvuuden tunnetta perheen kesken luoduissa toistuvissa tapahtumissa
pitää yllä päivittäistä terveyttä ja hyvinvointia
saada talousasiamme kuntoon

Janet Bray Attwood on maailmankuulu luennoitsija, suositun Passion Test –elämäntaitomenetelmän luoja ja hyväntekijä. Chris Attwood on liike-elämän konsultti, yritysjohtaja ja kirjailija. Janet ja Chris ovat kirjoittaneet yhdessä menestysteoksen The Passion Test. Sylva Dorak on konsultti, yrittäjä ja psykoneurologian asiantuntija.

Janet Bray Attwood & Chris Attwood & Sylva Dvorak 2016: Kätketty rikkautesi. Hyödynnä rituaalien voima ja tee elämästäsi merkityksellistä.
Basam Books, 2016, Helsinki.

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net