Elaine N.Aron: Erityisherkkä ihminen ja parisuhde

| 09.11.2014
 Kirja oli erittäin empaattisesti kirjoitettu ja koska osoittauduin kirjan testin mukaan itsekin erityisherkäksi, en malttanut päästää kirjaa käsistäni ennen kuin olin lukenut sen. Toisin sanoen lukaisin lähes kolmesataasivuisen kirjan yhden päivän aikana.

Kirjailijakin on erityisherkkä. Hänen miehensä neljänkymmenenseitsemän vuoden ajalta sen sijaan on ei-erityisherkkä. Elaine N. Aron uskoo kuitenkin, että kaikenlaiset yhdistelmät voivat toimia, kun niistä ollaan tietoisia ja halutaan saada suhde toimimaan suhtautumalla vakavasti kumppanin kokemuksiin.

Aluksi kirjassa esitellään erityisherkkyyttä käsitteleviä tutkimustuloksia, joille kirja kirjailijan oman kokemuksen lisäksi perustuu. ”Erityisherkkiä ovat ne noin 15-20 prosenttia ihmisistä, joiden hermojärjestelmä on synnynnäisesti ja geneettisesti herkistynyt havaitsemaan vivahteita. Heillä on muita enemmän taipumusta vaipua sisäisiin pohdintoihin ja ulkoiset kokemukset uuvuttavat heidät nopeammin.” (s. 27)

Kirjan tarkoituksena ei ole luoda stereotypioita, vaan auttaa ihmisiä ymmärtämään itseään, parejaan ja muita läheisiään paremmin. ”Opittuaan tuntemaan itseään paremmin erityisherkillä on yleensä hyvin paljon annettavaa läheisilleen ja maailmalle.” (s. 28)

Erityisherkkyyden lisäksi kirja tarkastelee toista temperamenttiimme vaikuttavaa piirrettä: elämyshakuisuutta. Elämyshakuisuus vaikuttaisi aluksi täysin vastakkaiselta piirteeltä erityisherkkyydelle, mutta näin ei ole. Itse asiassa minä itsekin olen sekä erityisherkkä että elämyshakuinen.

”Erityisherkkä elämyshaluinen: On todella monipuolinen, sillä hänessä yhdistyvät erityisherkän näkemyksellisyys ja elämyshakuisen into. Hänen optimaalinen vireysalueensa on kuitenkin kapea, sillä hän sekä ylivirittyy että kyllästyy helposti. Ajautuu usein sisäisiin ristiriitoihin siksi, että haluaa kokea uusia asioita, mutta ei kestä runsaita määriä ärsykkeitä ja välttää isoja riskejä.”

Kirjassa puhutaan parisuhteen lisäksi paljon myös rakkaudesta. ”Rakkaus on sellaisten ajatusten, tunteiden ja tekojen joukko, jotka liittyvät toiveeseen aloittaa tai säilyttää läheinen suhde jonkun tietyn ihmisen kanssa.” (s. 129)

Annetaanpa kirjassa myös vinkkejä oikeanlaisen parin valintaankin, sekä häneen tutustumiseen että suhteen syventämiseen, ja rakastumisen jälkiseurauksiin. Erilaisiin haasteisiin jaetaan myös mahdollisia ratkaisuja, joista yksi on kuitenkin ylitse muiden ja tehoaa kaikkiin tyyppeihin: opi rakastamaan itseäsi, jotta kykenet rakastamaan toisia.

Kirja kannustaa lukijaansa kehittämään meissä kaikissa olevaa rakkaudellista viisautta, joka kytkeytyy hengellisyyteen. Lopulta kaikki ihmissuhteet tähtäävät itsen eheyden löytymiseen ja kaiken yhteyden kokemiseen.

”Jatkakaamme unelmointia.” (s. 275)

Takakannen teksti:
Oletko luopunut toiveesta löytää joku, joka ymmärtää sinua?
Nimittääkö kumppanisi sinua usein yliherkäksi?
Osaatko arvostaa kumppaniasi eroistanne huolimatta?

Temperamenttierot voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä parisuhteessa. Elaine N. Aron käsittelee kirjassa tutkimustiedon ja oman kokemuksensa valossa rakkautta ja seurustelua erityisherkän ihmisen näkökulmasta. Erityisherkällä ihmisellä, highly sensitive person (HSP), tarkoitetaan henkilöä, jonka tunne- ja aistiherkkyys on tavallista suurempi. Tällaisia ihmisiä on noin viidennes väestöstä.

Erityisherkkä ihminen ja parisuhde tarjoaa käytännönläheisiä neuvoja rakentavaan itsetutkiskeluun ja kumppanin ymmärtämiseen antaen paremmat eväät tasapainoisen suhteen tavoitteluun. Rutiinien tarve ei välttämättä ole tylsyyttä, eikä yksityiskohtien huomioiminen neuroottisuutta. Toisaalta arkinen spontaanius ei välttämättä kieli levottomuudesta eikä kokeilunhalu kyllästymisestä yhteiseloon.

Luonne- ja herkkyystestit auttavat kumppanin ja oman persoonallisuuden ja toimintamallien tunnistamisessa. Kirja on kirjoitettu parisuhteen näkökulmasta, mutta sitä voi soveltaa myös ystävyys- ja sukulaisuussuhteisiin.

Elaine N. Aron on psykologian tohtori, joka on erikoistunut aisti- ja tunneherkkien ihmisten tutkimukseen ja auttamiseen. Hän katsoo itsekin olevansa erityisherkkä. Aronilta on aiemmin ilmestynyt suomeksi kirja Erityisherkkä ihminen (Nemo 2013).

Kirja-arvostelu: Johanna Maria Davies, VTM

Elaine N. Aron: Erityisherkkä ihminen ja parisuhde
Nemo 2014
Arvostelukappale

 

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net