De Salzmann, Jeanne: Olemisen todellisuus - Gurdjieffin Neljäs tie

| 15.05.2015
”Hienojakoisemman ja karkeamman maailman yhdistämiseksi niiden välille tarvitaan intensiteetin virtaus, puhtaamman tunteen virtaus.

Tunteen puhdistaminen, ’jumalallisen olemisen’ luominen itseen, saavutetaan valppauden kautta. Puhtautta ei voi olla ilman poikkeuksellista valppautta, jossa ei ole enää korkeampaa tai alempaa, kamppailua tai pelkoa. On vain tietoisuus, ilo.” (s. 412)

Olin onnekas saadessani taas käsiini teoksen, joka vei minut mennessään. Kirjan kolahdettua postilaatikosta sisään ajattelin, että olen aivan liian väsynyt lukemaan sitä juuri nyt, mutta vilkaisen sitä kuitenkin pikaisesti. Pikavilkaisulla luin ensimmäiset sata sivua tästä yli 400-sivuisesta kirjasta.

De Salzmannin kirja selittää miellyttävällä tavalla olemisemme todellisuuden Gurdjieffin keräämän ja kokeman tiedon mukaan, joka resonoi oman olemukseni kanssa. Antoisinta kirjassa itselleni oli kuvaus tilasta, jonka olen saanut kokea elämäni aikana kolme kertaa ja johon minulle kirjan lukemisen myötä heräsi jälleen suuri kaipuu:

”Laajentuminen ei tule ’tekemisestä’, egosta, vaan rakkaudesta. Se merkitsee olemista ja olevaksi tulemista, yhä valppaampaa tarkkaavaisuutta. Tämä on vapautuminen, josta Gurdjieff puhuu. Se on kaikkien koulujen ja uskontojen tavoite. Tietoisuuden kautta näen sen, mikä on, ja ’Minä Olen’ -kokemuksessa avaudun jumalliselle, sille paikan ja ajan tuolla puolen olevalle äärettömälle, korkeammalle voimalle, jota uskonnot kutsuvat Jumalaksi. Minun olemiseni on Olemista. Kaikki millä on väliä, on olla yksi, kokonainen elämän edessä.

Niin kauan kuin pysyn tästä tietoisena, tunnen sisälläni olevan elämän ja rauhan, jota mikään muu ei voi minulle antaa. Olen tässä, elossa, ja ympärilläni on koko maailmankaikkeus. Ympärilläni oleva elämä on minussa. Tunnen tämän universaalin elämän, maailmankaikkeuden voiman. Tunnen olevani olemassa osana minua ympäröivää maailmaa. Kaikki auttaa tässä, jopa tyyny, jolla istun. Olen läsnä, heränneenä sille, mitä olen. Näen, että kaikkein tärkein asia on olla.” (s. 413)

Teorian lisäksi kirjassa on myös harjoituksia Läsnäolon saavuttamiseksi, jotta lukija voisi avautua käsittelemään oman olemisensa todellisuutta mielensä lisäksi myös keholla ja tunteella, joissa Gurdjieff näki ihmisen muutosvoiman.

Kirja-arvostelu: Johanna Maria Davies, VTM

 

Takakannen teksti:

Ihminen on itselleen arvoitus. Hän janoaa Olemista, kaipaa kestävyyttä, pysyvyyttä, absoluuttisuutta - hän kaipaa olemista. Osallisuus syvempään todellisuuteen herää kysymyksenä: ”Kuka minä olen - kuka olen tässä maailmassa?” Tämä on polun ensimmäinen askel.

Tämä kirja pohjautuu G. I. Gurdjieffin läheisimmän seuraajan muistikirjoihin ja tarjoaa uutta oivallusta hänen henkiseen opetukseensa - gnosiksen tiehen tai ”olemisen tietoon”, jota on välitetty eteenpäin aina kaukaisista antiikin ajoista asti. Olemisen todellisuus on kokonainen ja ainutlaatuisen arvovaltainen opas suuren opettajan ideoihin ja menetelmiin.

Gurdjieff arvosti perinteisiä uskonnollisia harjoituksia, joiden hän katsoi kuuluvan kolmeen yleiseen kategoriaan: fakiirin tiehen, joka liittyy fyysisen ja kehon hallitsemiseen, munkin tiehen, joka pohjautuu uskoon ja tunteeseen, ja joogin tiehen, joka keskittyy mielen kehittämiseen. Gurdjieff esitti opetuksensa Neljäntenä tienä, joka yhdistää näiden kolmen tien eri puolet yhteen itseä koskevan tiedon polkuun. Neljännellä tiellä edistyminen tapahtuu tietoisten ponnistusten kautta kohti sellaista ajattelun ja tunteen laatua, joka saa aikaan uudenlaisen kyvyn rakastaa ja nähdä asioita selkeästi.

Jeanne de Salzmann (1889-1990) tapasi Gurdjieffin Tbilisissä 1919 ja sitoutui tämän oppilaaksi. Ennen kuolemaansa Gurdjieff ohjeisti madame de Salzmannia elämään ”yli 100-vuotiaaksi” vakiinnuttaakseen hänen opetuksensa maailmaan. Hän antoi de Salzmannille oikeudet kaikkiin kirjoituksiinsa ja tanssiharjoituksiinsa. Madame de Salzmann kuoli 101-vuotiaana Pariisissa toteutettuaan neljäkymmentä vuotta Gurdjieffin toiveita kirjojen ja Gurdjieff-keskusten avulla.

 

De Salzmann, Jeanne: Olemisen todellisuus - Gurdjieffin Neljäs tie
Suomentanut: Vesa Iitti
Basam Books 2013
Arvostelukappale

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net