Asta Raami: Älykäs intuitio

| 24.03.2017
 Asta Raami pohtii tiedeperusteisesti kirjassaan Älykkään intuition käyttämistä. Mutta mitä on älykäs intuitio, käytänkö itse "ihan tyhmää intuitiota"?

Älykäs intuitio koostuu Raamin perusteella kolmesta eri taidosta: kyvystä virittäyä intuitioon, intuition lukutaidosta sekä kyvystä arvioida intuition luotettavuutta. Älykkään intuition käyttö on kykyä olla samanaikaisesti sekä avoin että erottelukykyinen....kyllä, kaikki tuo kuullostaa ihan tutulta. Pitää virittäytyä kuulemaan intuitio ja erottamaan sen ääni. Kaipa sitten käytän älykästä intuitiota, ainakin se on monesti auttanut polullani.

Raamin kirjan alkuosa on aika teoreettinen ja itselläni oli hieman hankaluuksia lukea sitä, loppuosa kirjasta oli sitä vastoin "syväsukellus henkilökohtaisiin oman elämän kysymyksiin ja rajoja rikkovaan intuitoon". Kirjan sisällysluettelo näyttää seuraavanlaiselta: Mitä intuitiosta tiedetään, mitä on älykäs intuitio, luovuus ja keksiminen, ihmisten väliset yhteydet ja älykkään intuition käyttö. Raami kirjoittaa hyvin ja tietämystä intuitiosta riittää, onhan hän tutkinut sitä 15 vuoden ajan. Osittain tieteellinen lähestymistapa auttaa varmasti bisnesmaailmassa ja muuallakin avamaan intuitiolle ovia, enää se ei ole vaan "naisen vaisto" tai mitätöity "mutu-tuntuma". Vaikka kirjaa lukiessa itselle tuleekin välillä vähän ähky kaikesta tiedosta jota Raami intuition ympärille tuo, kirjalla on varmasti paljon annettavaa monille lukijoille.

Takakannen teksti:

Miten ihminen yltää uusiin oivalluksin? Miten ratkaista ongelmia ja tehdä valintoja ristiriitaisissa tilanteissa? Miten olla luovempi työssä tai henkilökohtaisessa elämässä?
Älykäs intuitio käsittelee yleistajuisesti ja inspiroivasti intuitiivisen tiedon eri muotoja. Intuitio ei ole vain sattumanvarainen oivallus: intuitiivisen tiedon vastaanottamiseen voi tietoisesti virittäytyä, sen luotettavuutta on mahdollista arvioida ja intuitiivisia taitoja voi jokainen kehittää.
Teoksessa pohditaan intuitiota rohkeasti monesta näkökulmasta ja runsaiden esimerkkien kautta. Mukana myös käytönnön harjoituksia.
Terävä päättely ja kirkas, älykäs intuitio yhdessä tuottavat tuloksia ja vastauksia, joihin kumpikaan ei yksin voisi yltää.

Asta Raami: Älykäs intuitio
Kustantamo S&S

 
Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net