Viisi hätkähdyttävää kuolemanrajakokemusta Chris Brignola - Unsplash
27.08.2018

Viisi hätkähdyttävää kuolemanrajakokemusta

Kuolemanrajakokemus tapahtuu kliinisen kuoleman tilassa. Tuolloin sydän, keuhkot ja aivot eivät toimi. Tieteellisen tiedon mukaan muistoja ei pitäisi syntyä. Silti monet kuoleman rajalla käyneet ovat kertoneet näyistä ja kokemuksista, jotka ovat hämmentävän samankaltaisia. Esittelemme tässä artikkelissa viisi kuolemanrajakokemusta, ja kerromme, mitä kuolemanrajakokemukset ovat.

Joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmasosa kuolemanrajalle joutuneista voidaan elvyttää. Tästä joukosta 7-25 % pystyy muistamaan tapahtumia kuolemanrajakokemuksen ajalta. Se tieto, mikä meillä on kuolemanrajatapauksista nykyisin, on näiden ihmisten kertomaa.

Kuolemanrajakokemukset ovat mentaalisesti selkeitä, värikkäitä ja vilkkaita. Muistikuvat ovat tarkkoja ja todentuntuisia. Kokemuksissa on mukana terävä tietoisuus siitä, että nyt tapahtuu kuolema. Tosin tieteellisen käsityksen mukaan muistitoimintojen ei pitäisi toimia aivokuolleena. Kuoleman rajalla käyneiden kokemukset asettavat tämän tiedon kyseenalaiseksi.  

Kaikissa kuolemanrajakokemuksissa on samoja piirteitä; sanoinkuvailemattomuutta, ilmoitus kuolemasta, rauhan tunne, äänien kuuleminen, tunnelissa kulkeminen, erilaisten hengellisten olentojen ja kuolleiden kohtaaminen, valo, elämänkulun kertaaminen elokuvana, rajalle saapuminen, paluu, elämään, muille kertominen, kokemuksen vaikutus elämään ja uusi käsitys kuolemasta sekä tiedon vahvistuminen. Myös ruumiista irtautuminen tunnetaan hätkähdyttävänä kuolemanrajakokemuksena.

Kokemus 1: ruumiista irtautuminen

Ruumiista irtautumisen kokemus on yleinen kuolemanrajakokemus. Ihminen katsoo jostain ruumiinsa ulkopuolelta, kuinka häntä elvytetään. Tiedostava ja muistava osa kokijaa on irti kehosta seuraamassa tilannetta ulkopuolisena. Ruumiista irtautumisen muistaneiden, kliinisen kuoleman hetket kokeneiden ihmisten kertomukset ruumiista irtautuneina tehdyistä havainnoista ovat olleet yhtäpitäviä sen kanssa, mitä elvytyshetkellä on tosiasiassa tapahtunut. Lapset ovat pystyneet piirtämään tilanteen, jossa heitä elvytettiin, muistaen esimerkiksi laitteet, huonekalut ja ihmisten määrän sekä olinpaikat elvytyshetkellä. Ruumiista irtautumiseen yhdistyy kokemushetkellä vapauden tunne.

Kokemus 2: tunneli

Kuolemanrajakokemuksista hätkähdyttävimpiin kuuluu on tunnelikokemus. Siinä kuoleman rajalle joutunut liukuu eteenpäin tunnelissa, valoa kohti. Toiset kuulevat vahvoja ääniä. Toisten eteen ilmaantuu este tunnelissa, ja hän voi kuulla puhetta, joka käskee palaamaan takaisin. Tuolla hetkellä paluu fyysisesti sairaaseen kehoon ei houkuttele. Olotila tunnelissa on rauhallinen ja hyvä, kivuton, ja mahdollisesti kuuluvat äänet ihania, mieleisiä.

Kokemus 3: kuolleiden kohtaaminen

Monet kuolemanrajakokemuksesta kertovat ovat tavanneet tunnelissa tai muussa sen kaltaisessa tilassa läheisiään, jotka ovat kuolleet ennen heitä. Nämä ihmiset ovat olleet elinaikanaan merkittäviä kuolemanrajakokemuksen kokevan elämässä. Kohtaamiset ovat mieluisia, iloisia ja onnellisia. On tavallista, että kuolemanrajakokemus tuo uuden ulottuvuuden kohdatun kuolleen ja kuolemanrajakokijan välille.

Toisinaan kulku kuoleman rajalla tuo eteen taivaallisia olentoja tai kokijaa vastaan tulleen Kristuksen. Yhdessä leijaillaan onnelliseen paikkaan, missä on ihanaa olla. Osa kokijoista pystyy kuvailemaan tarkasti näitä paikkoja ja tiloja. Kuolleiden kohtaaminen kuolemanrajalla poistaa kuolemanpelkoa. Elämykset ovat lähes aina suurenmoisia.

Kokemus 4: kuoleman lähestyminen matkalle lähtönä

Kuolema matkalle lähtönä on suomalaiseen kulttuuriperintöön kuuluva metafora. Moni kuolemansairas voi alkaa puhua matkalle lähtemisestä silloin, kun tietää ja tuntee kuoleman olevan lähellä. On ikävää, että sairaan tai vanhan kuolevan puheet matkalle lähtemisestä otetaan sekavuutena. Pahimmillaan hänelle tuodaan rauhoittavia lääkkeitä.

Kuoleva voi tietää tarkkaan, milloin hänen aikansa on täynnä ja kuolema tapahtuu. Hänellä on tarve valmistautua kuolemaan. Siksi omaisilta ja hoitavilta lääkäreiltä vaaditaan herkkyyttä keskustella avoimella mielellä kuolemasta matkalle lähtönä. Kuolinvuoteella kuoleman lähestyminen koetaan monesti samalla tavalla kuin matkalle lähtö, johon on valmistauduttava.

Kokemus 5: enkelit

Toiset kuoleman rajalla käyneet näkevät enkelin tai joukon enkeleitä lähellään. Kokemukseen kuuluu, että enkeleiden ja kuolleiden läheisten näkeminen kuolemanrajatilassa tapahtuu kuolemanpelon poistamiseksi. Kuollut vakuutetaan siitä, että hän voi lähteä turvallisin mielin matkaan kohti tuntematonta. Joku voi kohdata myös Jeesuksen, Jumalan tai Neitsyt Marian. Kun kokija on ollut lapsi, on tavallista, että hän on kohdannut enkelin. Lapset ovat osanneet suhtautua suojelusenkeleihinsä luonnollisesti.

Artikkeli perustuu seuraavaan teokseen: Elina Grönlund 2018, Seitsemän asuntoa ja kolme paimenta. Kertomuksia mystisistä kokemuksista. Basam Books.

Jaa tämä:
Satu Ilta

Nimimerkki Satu Ilta on koulutukseltaan sosiologi ja yhteisöpedagogi. Hän työskentelee päätyön ohessa sisällöntuottajana ja printtilehden toimittajana. Satu on kirjoittanut toisella nimimerkillä runoja, joita on julkaistu runoantologioissa ja Sadun omassa runokirjassa. Hän on toimittanut yhden runoantologian. Satua eniten kutkuttavat aiheet liittyvät lapsiin ja kasvatukseen, pitkän parisuhteen hoitamiseen, uskontoon, uskoon ja maailmankatsomuksiin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan. Myös ihmisten käytös kaikessa irrationaalisuudessaan ja ajankohtaiset sosiaaliset ilmiöt käynnistävät Sadussa ”sisäisen analysaattorin” ja kirjoitusinnon.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net