Ilmaise tunteesi - tunteilla on tärkeää kerrottavaa Stefan Keller Pixabaystä
07.06.2019

Ilmaise tunteesi - tunteilla on tärkeää kerrottavaa

Tunteet kertoo sisällämme mylläävästä olotilasta ja siitä olemmeko oikealla tiellä vai pitääkö suunta muuttaa. Entä jos emme  saa kosketusta tunteisiimme? Millaisena näyttäydymme ulkopuolisen silmin ja mitä se tarkoittaa sisällämme? Miksi tunteet ovat tärkeitä?

Kulttuurissamme ei ole tapana tuoda tunteita esiin kaikissa tilanteissa, joka johtaa siihen, että tunteista ei puhuta. Opimme, etteivät ne ole tärkeitä ja että ne painetaan alas. Vähitellen yhteys tunteisiimme katkeaa. Sitten, kun meiltä kysytään tunteistamme, emme välttämättä osaa edes vastata. Aloitamme kyllä sanomalla: ”minusta tuntuu, että...” ja jatkamme lausetta ajatuksella, tulkinnalla tai arvioinnilla. Ne eivät ole tunteita. Tunteiden sovelias ja osuva ilmaiseminen edellyttää tunnetaitoja.

Tunteiden ilmaiseminen edellyttää tunnetaitoja

Tunteiden ilmaiseminen edellyttää, että pystymme tunnistamaan ja nimeämään tunteitamme. Harvoin koemme vain yhtä tunnetta selkeästi. Tavallisempaa on, että meillä on primääri- ja sekundaaritunteita. Esimerkiksi viha voi olla primääritunne – se, jonka tunnistamme ensimmäisenä ja joka ohjaa meitä käyttäytymään vaikkapa vihamielisesti. Vihan taustalla oleva sekundaaritunne voi olla pelko.

"Pelon tunnistaminen on toisille vaikeaa. Jos pelkoa
ei tunnisteta, se pääsee ohjaamaan käyttäytymistämme."

Tunnetaitoihin kuuluu kyky säädellä tunteiden voimakkuutta. Sitä voi oppia. Vastuun ottaminen omista tunteita on myös tärkeä tunnetaito, jonka yllättävän harva osaa. Taito huomata toisten tunteita ja ottaa niitä huomioon omassa toiminnassa, empatiakyky, ja taito rakentavaan tunneilmaisuun ovat niin ikään tärkeitä – jopa elintärkeitä – tunnetaitoja. Silti olemme joskus oppineet kätkemään tunteitamme, jopa itseltämme. Mitä tästä voi seurata?

Tunteiden ilmaisematta jättäminen tukahduttaa vuorovaikutuksen

Jos olemme vuorovaikutuksessa aina pelkästään järjen ja ajatuksen tasolla, vuorovaikutus voi tukahtua. Emme koe ihmissuhteissamme samanlaista täyttymystä ja onnea kuin kokisimme silloin, kun pystymme avoimesti kertomaan tunteistamme.

Erityisesti vaikeista tunteista puhuminen tuo vuorovaikutussuhteeseen inhimillisyyttä ja lämpöä. Haavoittuvuuden, riittämättömyyden ja pelkojen paljastaminen tuo inhimillisyyden koko kirjon kahden ihmisen väliseen suhteeseen. Jos vuorovaikutuskumppani on terve, tavallinen ihminen, tällaiset keskustelut lähentävät keskustelukumppaneita. Haavoittuvuuden paljastaminen kutsuu keskustelukumppania empatiaan. Empatia on liima, joka sitoo ihmisiä tunnetason yhteyteen.

Tunteiden ilmaisematta jättäminen antaa konemaisen kuvan

Se, ettemme koskaan ilmaise tunteitamme, saa meidät vaikuttamaan kylmiltä ja luontaantyöntäviltä. Jos vaikutamme konemaisilta, kovin harva haluaa tutustua meihin paremmin. Tunteiden jäädyttäminen tai salaaminen voi ajaa meidät yksinäisyyteen. Yksinäisyyden kipu on samanlaista kuin fyysinen kipu. Tahaton yksin jääminen tekee meistä irrallisia, onnettomia. Siksi on tärkeää oppia aistimaan, missä suhteissa tunteita kannattaa ilmaista, ja rohkeasti ilmaista niitä. Yhtä tärkeää on oppia ottamaan toisen tunnepitoisia viestejä vastaan empaattisesti, ymmärtäen.

Tunteiden huomaamatta jättäminen vieraannuttaa sinut itsestäsi

Jos emme opi tunnistamaan, nimeämään ja ilmaisemaan tunteitamme sopivalla tavalla, olemme pulassa. Pulaan joudumme, koska tällainen toimintatapa saa meidät alitajuisesti olettamaan, että tunteet eivät ole tärkeitä. Jos tunteet eivät olisi tärkeitä sosiaalisen elämän ja selviytymisen kannalta, miksi meille olisi luotu tunteet?

Tunteet eivät poistu, vaikka jättäisimme ne huomiotta. Osa tunteista on sellaisia, että niiden rehellinen kohtaaminen on kivuliasta. Esimerkiksi pelko, häpeä, kauhu tai ahdistus voivat olla tuskallisia kohdattavia. Kun kohtaamme ne ja katsomme rohkeasti sisäänpäin kokien, miltä kyseinen tunne tuntuu, se tavallisesti laantuu melko nopeasti. Laantumista seuraa katarsiksen, eli voimakkaan helpotuksen vapauttava kokemus. Tähän yhdistyy usein jokin tärkeä, elämäämme koskeva oivallus. Vaikeisiin tunteisiin kannattaa suhtautua kuin vanhoihin ystäviin. Ne voi toivottaa tervetulleiksi lämmöllä, ja kysyä, millainen viesti niillä on meille. Viesti on hyvä kuulla.

Tunteilla on tärkeitä viestejä meille

Tunteilla on tärkeä tehtävä kertoa meille, mitä tai ketä meidän kannattaa lähestyä ja mitä välttää. Tunteet kiinnittävät meidät läheisiimme ja tekevät elämästämme ja ihmisyydestämme täydemmän. Jos jätämme toistuvasti huomiotta sisällämme virtaavat tunneviestit, emme kohta enää saa yhteyttä niihin. Tunteet muodostavat tärkeän osan meitä, ja yhteyden kadottaminen tähän osaan johtaa helposti itsestä vieraantumiseen. Itsestä vieraantunut ihminen kärsii monenlaisista ongelmista.

Lisää aiheesta: Yhteydettömyys aitoon itseen heijastuu pelkona maailmaa kohtaan
Yhteys aitoon, universaaliin itseen

Kirjoitus perustuu Marshall B. Rosenbergin teokseen Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus. Viisas elämä 2019.

Jaa tämä:
Satu Ilta

Nimimerkki Satu Ilta on koulutukseltaan sosiologi ja yhteisöpedagogi. Hän työskentelee päätyön ohessa sisällöntuottajana ja printtilehden toimittajana. Satu on kirjoittanut toisella nimimerkillä runoja, joita on julkaistu runoantologioissa ja Sadun omassa runokirjassa. Hän on toimittanut yhden runoantologian. Satua eniten kutkuttavat aiheet liittyvät lapsiin ja kasvatukseen, pitkän parisuhteen hoitamiseen, uskontoon, uskoon ja maailmankatsomuksiin, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä terveelliseen ruokavalioon ja liikuntaan. Myös ihmisten käytös kaikessa irrationaalisuudessaan ja ajankohtaiset sosiaaliset ilmiöt käynnistävät Sadussa ”sisäisen analysaattorin” ja kirjoitusinnon.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net