Turhautunut parantumisprosessiin? - 5D-parantaminen voi olla vastaus https://pixabay.com/fi/valkoinen-ling-perhonen-hy%C3%B6nteinen-3598577/
18.08.2018

Turhautunut parantumisprosessiin? - 5D-parantaminen voi olla vastaus

Monilla meistä ylösnousemusprosessi vaatii erilaisten parantamismenetelmien käyttöä auttamaan vanhojen ja rajoittavien tunnetasapainottomuuskaavojen ja huonon terveyden selvittämistä. Näitä epämukavia kaavoja nousee jokseenkin kaikilla näinä päivinä, ja voi olla vaikeaa selviytyä jokapäiväisestä elämästä, jos niitä ei tunnisteta eikä niihin tartuta tietoisesti.

Saatat tosiaankin havaita, että tiettyjä terveys- ja tunneongelmia nousee jatkuvasti, uudestaan ja uudestaan, vaikka tekisit mitä. Tai kenties olet kokenut parantuvasi jossain kohtaa, mutta sitten myöhemmin huomaat "menettäneesi" sen. Ja olet turhautunut ja ihmettelet, mikä on pielessä, mikä sinulta on mennyt ohi tai parannutko koskaan aidosti ja täysin. Jos näin on, saatat olla valmis ns. 5D-parantamiseen, kuten kutsun sitä.

Uusi parantamismalli

Viimeiset vuosikymmenet olen sekä saanut itselleni että antanut toisille monenlaisia parantamismenetelmiä, ja useimmiten olen havainnut ne tietyssä määrin hyödylliseksi. Noin viimeisten kymmenen vuoden aikana olen kuitenkin havainnut, ettei mikään näistä menetelmistä, joita olen käyttänyt, ollut kovin tehokas enää.

Ihmisten taajuuden noustessa tarvitaan ikään kuin uusia korkeamman taajuuden menetelmiä ja perspektiivejä parantamiseen. Tämän ymmärtämiseksi paremmin olen keksinyt mallin, joka määrittää, pidetäänkö jotain parannusmenetelmää 3D-, 4D- vai 5D-typpisenä parantamistapana. Tässä mallissa kyse ei ole niinkään siitä, että itse parantamismenetelmä määrittää ulottuvuuden, vaan se tietoisuus ja ymmärrys, joka on läsnä sitä käytettäessä.

3D-parantaminen

Esimerkiksi lähestymistapa joka keskittyy yksinomaan kehoon tai mieleen, voi olla hyödyllinen jossain määrin. Mutta jos ei ole mitään ajatusta tai ymmärrystä siitä, kuka olet sieluna tai että kehon, mielen ja tunteiden välillä on yhteys, sen tehokkuus voi olla äärimmäisen rajoittunut. Menetelmiä joita käytetään tämän ymmärryksenpuutteen kera, määrittäisin 3D-parannusmenetelmiksi.

Kehon 3D-parantamismenetelmiin on yleisesti sisältynyt suurin osa niistä, joita käytetään länsimaisessa, allopaattisessa lääketieteessä reseptilääkkeiden rinnalla. Jos olet samanlainen, kuin monet ihmiset, olet ehkä päättänyt käyttää allopaattista lääkintää ainoastaan silloin, kun se on ehdottomasti välttämätöntä (kirurgian kaltaisissa asioissa), koska et halua ottaa lääkkeitä tai et pidä siitä, että allopaattisilta lääkäreiltä puuttuu usein kokonaisvaltainen lähestymistapa terveyteesi.

Jos olet riittävän vanha, muistat ehkä, miten 60-luvun alkupuolella esiteltiin kiropraktiikka, joka tarjosi suurempaa ymmärrystä ihmiskehosta, ruokavalion merkityksestä ja niistä aineista, joita alettiin kutsua "terveysravinnelisiksi". Tämä lähestymistapa loi suuremman ymmärryksen kehosta ja sen tarpeista. Mutta tämäkin menetelmä on osoittautunut vain osittain hyödylliseksi monille ihmisille.

Jos olet lähestynyt psykologista parantamista viimeisen 50 vuoden aikana, olet ehkä kokeillut perinteistä puheterapiaa. Siinä on luultavasti tutkittu mieltäsi ja persoonallisuuspiirteitäsi, jotka ovat edistäneet kärsimystäsi, ottamalla selville niiden haavojen syyt, joita sait lapsena.

Tai olet oppinut parempia kommunikointitaitoja ja sitä, miten kehitetään tyydyttävämpiä suhteita. Kenties tämä menetelmä on ollut jossain määrin hyödyllinen – erityisesti jos olit aluksi tutkinut vähän itseäsi.

Tärkeä aspekti tiedostaa näissä kummassakin parantamislähestymistavassa on kuitenkin, että näiden menetelmien käyttäjät hahmottavat sinut yleisesti sellaiseksi, joka on sairas tai haavoittunut. On tavallisesti uskomus, että sinussa on jotain vikaa, jokin on rikki. Ja sinut täytyy korjata. Ja kun tähän lisätään tietämättömyys mistään korkeammasta, kuten korkeampi itse tai sielu, niin se on periaatteessa syy, miksi kutsuisin niitä "3D-parantamistavoiksi".

4D-parantaminen

Olet ehkä kokeillut viime vuosisadan loppuvuosikymmeninä niitä, joita kutsuisin "4D-parantamiseksi" – menetelmiä jotka kumpuavat itämaisista henkisistä ja terveysperinteistä ja jotka on esitelty lännelle.

Nämä vaihtoehtoiset parantamismenetelmät alkoivat lisääntyä ympäri länsimaita ja niihin sisältyi sellaisia käytäntöjä, kuin akupunktio, ayurveda, homeopatia, kiinalainen lääketiede ja tietyt joogamuodot.

Kenties olet perehtynyt myös itämaisiin henkisiin perinteisiin, jotka tarjoavat meditointimuotoja, jotka saattaisivat auttaa sekä kehoa että mieltä. Kenties olet ollut tyytyväinen tuloksiin, joita olet saanut näistä parantamismenetelmistä.

On todennäköistä, että olet kokeillut myös transpersoonallisen psykoterapian uusia muotoja, joita alkoi ilmestyä 1980-luvulla ja joista monet korostavat mielen ja kehon somaattista yhdistämistä, jotta päästään käsiksi tiedostamattomaan mieleen.

Olet ehkä myös kokeillut muita kokemusperäisiä menetelmiä tietoisuuden laajentamiseen, joita on lisätty psykoterapiaan ja joissa käytetään joskus erilaisia hypnoosimuotoja – kuten sisäisen lapsen terapia, uniterapia, entisten elämien terapia, sielun hakeminen, varjotyö, uudestisyntyminen, olentojen vapautus, äänidialogi ja shamanistiset harjoitukset.

Kaikki nämä yrittävät eri tavoin siirtyä niiden perinteisten menetelmien ohi, joissa tutkitaan tiedostamatonta osaa pelkästään rationaalisella mielellä. Ja monet ihmiset – erityisesti ne joille parantaminen ja henkinen herääminen on jokseenkin uutta – saavat edelleen suurta hyötyä kaikista näistä menetelmistä ja oppivat elämään terveempää, integroidumpaa ja tyydyttävämpää elämää.

Ja kuitenkin oman kokemukseni mukaan monissa näistä parantamismenetelmistä on usein vielä se perspektiivi, että sinut täytyy korjata ja parantaa tullaksesi eheämmäksi ihmiseksi. Vaikka näiden menetelmien harjoittajat saattavat tunnustaa korkeamman itsen tai sielun läsnäolon, he näkevät usein vielä ihmiset pirstoutuneena ja haavoittuneena ja parannusta tarvitsevana.

5D-parantaminen

On tiettyjä parannusmenetelmiä, joita voitaisiin pitää 5D-parantamisena pelkästään sen vuoksi, että niissä työskennellään energiakeinoin, ei fyysisin tai mentaalisin. Ja toisinaan, koska mieli ei ymmärrä, miten tuo parantaminen toimii, sen tulokset voivat tuntua taianomaisilta tai korkeammalta ulottuvuudelta. Moniin näistä menetelmistä liittyy uskomattomien uusien teknologioiden käyttämistä. Toisiin liittyy parantaminen kvanttikentässä ja joskus niitä annetaan kaukohoitona.

On kuitenkin tiettyjä periaatteita ja tiettyä ymmärrystä, jotka ovat kenties tärkeämpiä jonkin parantamismenetelmän määrittämisessä 5D:ksi. Yksi ymmärrys on, että negatiiviset tunteet ja ydinuskomukset ovat melkein aina kaiken fyysisen sairauden ytimessä. Mieltä ja kehoa täytyy pitää kokonaisuutena.

Yksi on, että olet vastuussa omasta parantumisestasi: menet parantajalle hakemaan apua, mutta parantaminen on kumppanuusprosessi. Usein todellakin ymmärretään, että sinä teet parantamisen (tai tietoisesti sallit sen) – parantaja auttaa sinua vain pitämällä tilaa tämän tekemiselle.

Vielä yksi parantamisperiaate jota pitäisin 5D:nä, on oivallus, että sekä tunne- että fyysiset ongelmat ovat voineet alun perin kehittyä aiemmissa elämissä, ja näin karman rooli elämässäsi täytyy ymmärtää ja ottaa huomioon.

Lisäksi täytyy ymmärtää ylösnousemusprosessia ja tässä tietoisuusmuutoksessa kokemiasi oireita, jotta parantumispolkusi voi olla selkeä ja mahdollisimman kokonaisvaltainen.

Keho ja mieli ovat 3D:n navigointityökaluja

Mutta kenties tärkein sellaisen parantamismenetelmän aspekti jota kutsuisin 5D-parantamiseksi, on sekä sinun että terapeutin omaksuma perspektiivi: sinua ei nähdä haavoittuneena tai sellaisena, joka täytyy korjata.

Siinä nähdään, että todellisuudessa olet jo ehjä, koska et ole perimmiltään mieli etkä keho. Olet sielu, voimakas henkiolento, joka on inkarnoitunut ihmismuotoon, mihin sattuu kuulumaan kahden työkalun käyttö – fyysinen keho ja mieli, joita kumpaakin haittaa se kolmannen ulottuvuuden taajuus, jossa olet.

Tästä perspektiivistä voit nähdä, ettet tarvitse niinkään parantamista, vaan henkistä heräämistä. Kyllä, kehosi ja mielesi saattaa tarvita vähän apua päästäkseen suurempaan harmoniaan ja eheyteen. Tämä on erittäin tärkeää – on oleellista oppia rakastamaan täysin itseään ja myös pitämään hyvää huolta kehostaan.

Mutta on tärkeää pitää mielessä, ettei tämä ulkoinen kehon-mielikuori ei ole se, kuka perimmiltään olet. Mielesi ja kehosi ovat väliaikaisia ja epätäydellisiä työkaluja, joita käytät navigoimiseen tällä 3D-todellisuustasolla. Ne eivät ole, kuka olet.

Jos voit herätä tähän totuuteen, niin parantamisesta tulee täysin eri peliä. Ymmärrät, ettet paranna haavoittunutta ja pirstoutunutta itseäsi – se kuka olet, on jo ehjä ja täydellinen. Yrität pelkästään parantaa niiden työkalujen tehokkuutta, joiden kanssa tulet selviytyäksesi tässä 3D-maailmassa. Ja voit ymmärtää, että nämä työkalut ovat luonnostaan epätäydellisiä eikä niistä ehkä koskaan tule "ehjiä" – tai niiden ei koskaan tarvitse olla.

Parantumisprosessi ei tietenkään koskaan ole selväpiirteinen – jokainen on ainutlaatuinen siinä, miten hän kulkee tätä polkua. Ja joskus voit "päivittää" 4D- ja myös 3D-parantamismenetelmät 5D:ksi pelkästään tuomalla mukaan 5D-parantamiseen liittyvän korkeamman tietoisuustaajuuden.

Sen pitäminen mielessä, kuka todellisuudessa olet, voi oikeasti vaikuttaa parantumisprosessissa – siinä miten koet parantamistyön ja siinä, miten tehokasta ja nopeaa se on.

Kirjoittanut Vidya Frazier (vidyafrazier.com)

27.7.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net