Tony Dunderfelt: Valoisaksi

| 02.02.2018
Tony Dunderfeltin kirja Valoisaksi. Henkisen psykologian opas on parisataasivuinen ja helppolukuinen tutkielma henkisyyden ja psykologisuuden eroista. Se on suositeltavaa lukemistoa jokaiselle henkisyydestä ja henkisestä kasvusta kiinnostuneelle. Pienikokoinen pokkari kulkee junamatkoilla mukana ja mahtuu mainiosti käsilaukkuun odotusaikoja varten.

Dunderfeltin kolmekymmenvuotisen uran aikana olemme oppineet tuntemaan hänet luennoitsijana, esimiesvalmentajana, pariterapeuttina ja TV:n rakkauspsykologina. Hän on luonut kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen aureettiseen psykologiaan.

Dunderfelt avaa ajatteluaan uutuusteoksen alussa. Hän valitsee lähtökohdakseen psykologian ja elämyksellisyyden sekä määrittelee, mitä psyykellä tarkoitetaan. Kirjailija selvittää mielen luonnetta ja tietoisuutta sekä sisäisyyden tasoja. Lukija pääsee tutustumaan ihmisen valoisaan mieleen ja aureettisen psykologian perusperiaatteisiin. Tarkastelun pohjana on henkisen psykologian pioneerityö; humanistinen psykologia, natsien keskitysleireiltä selvinneen Viktor Franklin logoterapia, Jungin analyyttinen psykologia, Roberto Assagiolin psykosynteesi ja esoteerinen perinne. Näihin kunnioitettaviin ”jättiläisiin” viitataan ohimennen, ja ne voivat jäädä liiaksi hämärän peittoon aiheita ennemmin tuntemattomille. Siksi suosittelen etsimään näistä aiheista lisätietoa muualta. Dunderfelt kirjoittaa myös Lauri Rauhalan holistisesta ihmiskäsityksestä.

Kirjailija esittelee henkisyyden seitsemän ulottuvuutta. Esittely kuljettaa lukijan tutustumisretkelle itsetiedostamiseen, universaaleihin, yksilöllisyyteen ja virtaavaan elämänvoimaan. Erityisesti pidin henkiseen minään liittyvistä ajatuksista; kuinka suhtautua korkeimman minän arvoitukseen, omatuntoon ja sisäiseen viisauteen. Dunderflet kirjoittaa intuition käyttämisestä hieman kategorisesti, mutta aihe on olennainen tässä yhteydessä eikä sitä voi sivuuttaa. Muina henkisyyden tasoina esitellään yhteys ihmiskuntaan ja henkiset kokemukset.

Koin alitajunnan ja ”ylitajunnan” esittelyn teoreettisena, mutta se kertonee enemmän omasta henkisen kasvun keskeneräisyydestä kuin kirjan puutteista. Aiheet avautuvat uudella tavalla, kun henkinen kehitys edistää tasolle, jossa teoriat saavat kokemusperäistä ainesta ympärilleen. Näin ollen kirja kestää useampia lukukertoja.

Omaan persoonallisuuteen tutustumisesta on kirjoitettu kilometreittäin elämäntaito-oppaita. Siihen nähden Dunderfelt onnistuu erinomaisesti kirjoittaessaan aiheesta uudesta näkökulmasta. Yksilön henkisen kehityksen kuvaus normalisoi henkiseen kehitykseen liittyviä kokemuksia. Oman etenemisen hahmottaminen helpottuu tähän lukuun tutustumalla.

Erityisen hyvää kirjassa on ymmärrettävyys, kattavuus ja syvälle meneminen. Teos antaa jokaiselle jotain, ja samalle lukijalle jotain uutta myöhemmin henkisen kasvun edistyttyä. Kirjan avulla voi hahmottaa omaa henkistä kasvuaan ja persoonallisuuttaan. Suosittelen ehdottomasti tätä teosta vuoden 2018 lukemislistalle.

Takakansi

”Henkisyys on ihmisenä olemisen tärkeä ulottuvuus, jonka voimme selkeästi oppia tiedostamaan. Se ei ole uskonasia, eikä pelkkää kaunista puhetta ihmisestä.”

Kaikki luomakunnassa ja universumissa on tehty valosta. Vaikka arki joskus tuntuu harmaalta ja vaikuttaa siltä, että olemme täysin eristyksissä maailmasta, niin tämä on vain hetkellinen elämys. Todellisuudessa olemme erottamattomasti osa maailmaa ja elämme samassa valossa kuin kaikki elollinen.

Psykologi Tony Dunerfelt selvittää tässä kirjassa perinpohjaisesti, mistä henkisyydessä on kyse. Miten henkinen eroaa psyykkisestä? Onko ihmisellä mahdollisuus kehittyä henkisesti? Miten tulla toimeen vaikeiden tunteiden kanssa? Miten saada tuntuma omaan voimaansa? Ovatko henkiset kokemukset totta?

Tämän kirjan avulla pystyt luomaan todellisen suhteen omaan luovaan sisäiseen valoosi ja löydät henkisen minäsi.

Tony Dunderfelt: Valoisaksi. Henkisen psykologian opas.
Viisas Elämä 2017

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net