Kalevi Riikonen: Valo elämän yhdistäjä

| 25.05.2018
Muistan kun 1990–luvun alkupuolella löysin esoteerisesta kirjakaupasta uunituoreen kirjan nimeltään, ”Universaalista Opetusta Kosmoksesta”. Kirjakauppias ei olisi halunnut myydä sitä minulle, koska oli kuulemma vähän liian nuori niin korkealaatuisen ja vaikea selkoisen kirjan lukijaksi. Ostin sen kaikesta huolimatta ja suorastaan ahmin sen sisältämää informaatiota ja energiaa olemukseeni.

Koin sen vastaavan silloin juuri siitä mitä olin etsimässä. Myöhemmin saman vuoden syksyllä hakeuduimme Kalevi Riikosen luentotilaisuuteen Uudessa kaupungissa. Luennolla oli jännä energia ja tuntui kuin olisi leijunut hieman ilmassa eikä ajan kulumista havainnut lainkaan. Tämä tapahtui 25 vuotta sitten. Sen jälkeen Riikonen on luennoinut ympäri maata väsymättömästi ja 1996 ilmestyi yhdistelmäkirja ”Universaalista Opetusta Kosmoksesta 1-2”. Nyt 22 vuotta myöhemmin on uuden kirjan aika. Kalevi Riikosen kirjat eroavat kerta toisensa jälkeen henkisen ja rajatiedollisen kirjallisuuden alueella aivan omanlaisekseen kokonaisuudekseen.

Sanojen monimutkainen ja moniulotteinen voima

Tämä kirja on moniulotteisten lauseiden kosmista sinfoniaa. Aiemmatkin kirjat ovat olleet kielellisesti omalaatuisia. Uutuudessa lauseiden ja sanojen merkitys on jollakin tavalla erityisen korostunut. Ne ovat ilmaisullisesti joskus monimutkaisia, mutta niiden moniulotteinen täsmällisyys on aivan omaa luokkaansa. Lukija voi suorastaa tuntea lauseiden sisällön ominaisenergian, jolloin on kysymys kirjaimel­lisesti enemmän kuin sanoista. Kirjan sanoma siirtyy lukijan oivallettavaksi sielullisella tasolla, jolloin ymmärrys voi ottaa vastaan enemmän kuin sen mitä pelkät sanat pystyisivät välittämään. Näissä sanois­sa on rakkautta. Esimerkiksi sanonta; ”Niin metsä vasta kuin sille huudetaan”, on uudessa teoksessa muo­toiltu kosmisen täsmällisesti näin:

”Ajatuksen luoja ja lähettäjä on lopulta viime kädessä vastuullinen tekemästään ajatuskasaumasta. Tällaiset koosteet, usein toistettuna, jättävät omanlaisensa vastaavuuskopion lähettäjänsä energiseen kenttään, muovaten siten persoonallisuutta ajatuksen energiavaraukseen sitoutuneen tehon, sisällön ja määrän suhteella ominaislaatunsa suuntaan. Saatuaan kohteessa edelleen lisävoimaa, kasauma kimpoaa takaisin sen alkuperäiselle valmistajalle, vaikuttaen vahvistuneena häneen.”

Kosminen ote

Ominaista Riikosen kirjoissa on avaruudellinen ja kosminen vivahde, jonka kautta elämää ja henkisyyttä käsitellään. Näin on myös tässä uutuudessa, jonka alkuosa noudatteleekin suurelta osin aiemmin ilmestyneiden teosten sisältöä, muokattuna tähän hetkeen sopivaksi. Uutuudessa Kalevi on pystynyt yksinkertaistamaan edellisen kirjansa sanomaa ymmärrettävämpään suuntaan. Juuri tästä hetkessä elämässämme hän kirjoittaa näin: ” Sielujen kosminen alkuperä ratkaisee tavattomasti kaikessa suh­teessa, millaisten eri olentojärjestelmien ja rotujen kehollistumavirtojen kautta kunkin meidän yksilö­minuuden tiemme on tuonut meidät tähän tarkkailumme hetkeen.” Tämä on Riikosta kirkkaimmillaan ja kuvastaa hyvin sitä lähestymistapaa, joka on aina leimannut hänen luentojaan ja kirjojaan.

Uutuuden alkupuolella Riikonen heittää ilmoille pari vuosilukua tulevaisuudesta. Toinen niistä on vuosi 2119. Tästä hän kertoo seuraavasti; ”MATERIAN PIMEÄT VOIMAT JA LUOJAN SUURI SUUNNITELMA OTTAVAT FYYSISELLÄ TASOLLA KÄYTÄNNÖSSÄ MITTAA TOISISTAAN, hakiessaan keskinäistä tasapainoaan ihmiskunnan yhtenäisyydessä, uskomusjärjestelmien ja arvomaailmojen valinnoissa, to­del­lisuudessa toisilleen tasavertaisena aina vuoteen 2119 saakka.

Riikonen on aina korostanut suojauksen ja energisoimisen merkitystä. ”Ennakolta energisoiminen auttaa arvaamattoman paljon oikealla tavalla eri tilanteisiin sovellettuna.”

Olisi paikallaan että jokainen äidiksi ja isäksi tuleva kansalainen lukaisisi Riikosen kirjasta ainakin osuu­den, jossa käsitellään hyvin moniulotteisella tavalla lapsen syntymää. Tällaista käsittelytapaa et varmasti kohtaa muissa kirjoissa tai luennoissa. ”Joissakin erikoistapauksissa uusi tulokas saattaa olla tulossa korkeammista valon maailmoista ja sielutyypiltään hyvin erikoinen (luokittelematon), niin varsinkin äidin ollessa itse deeva- tai enkelisielu, tapauskohtaisesti myös tähteläissielu, tulokkaan suuri sielun energia­paine voi olla energian kuormitukseltaan hyvin painostavaa tulevaan ihmiskehoiseen tehtäväänsä.”

Erityisen katsauksen Riikonen luo prosesseihin, jotka edeltävät syntymää. Siihen kuinka sielu valitsee vanhempansa ja kuinka sielu valitsee ominaisuuksia tulevaan kehollistumaansa.

Maailman negatiivisuuksista ja rakkauden puutteesta kirjassa todetaan seuraavasti: ”Tarkoitus on, että tätä negatiivisuutta saataisiin muunnettua niin, ettei maapallon fyysisessä olomuodossa tapahtuisi äkillisiä mullistuksia.”

Laajasta kolmiotyöskentelyosiosta Kalevin loppuyhteenveto on mahtava: ”Kaikesta tästä huomaamme, kuinka tärkeä suuremman kokonaisuuden osanen onkaan yksi pieni ihminen.” Se on kuin lauseen mittainen runo, joka tiivistää elämän ihmeellisen luonteen vastaansanomattoman selkeästi. Kuvatun kolmiotyöskentelyn kautta, jokainen meistä on osa kaikkeuden suurta universaalia äärettömyyttä, jossa henkisyys ja fyysisyys limittyvät saumattomasti toisiinsa loputtomassa Jumalallisessa luovuudessa.

Kosminen seksuaalisuus

Kuten saattaa odottaakin tämä teos antaa myös seksiasioissa informaatiota, jota et varmasti löydä seksielämän oppaista. ”Tämä värähtelytaajuuksien erilaisuus on tuonut lukuisia ”makuuhuone keskusteluja”.

Eri säteiden ihmisistä

Teoksessa eritellään erilaisten säteiden ihmisten perusominaisuudet. Jokaisen säteen

Korkein saavutus

Edistymistapa

Ylevin ihanne

Ihmistyypit

Käytäntö

Värit

Jalokivi

Pyhä planeetta

Epäpyhä planeetta

Jokaisen sädetyypin lopussa on edellä mainittujen lisäksi vielä osio, nimeltään; Persoonan tanssi säteessä. Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti kyseisen ihmissädetyypin ominaisuuksia, jotka ilmenevät tanssin kautta. Tämän osion erikoisuus selittynee myös kirjan kirjoittajan innokkaalla harrastuneisuudella tanssimisen suhteen.

Kanavoinneista

Eräs kirjan mielenkiintoisimpia lukuja löytyy otsakkeen, ”Kanavointimenetelmiä”, alta. Seuraava suora lai­naus, alaotsakkeen ”Ajatukselliset neuvot”, jälkeisestä tekstistä kuvaa loistavasti luvun moniulotteista sisältöä:

”Voidaan sanoa, että mitä positiivisemmalta olennolta ajatuskoosteet tulevat, sitä kehittyneempi vastaanottajan täytyy olla. Sisältönsä puolesta ajatukselliset neuvot voivat rakentua suppeammasta tai laa­jemmasta kokonaisuudesta. Ne voidaan kirjoittaa viesteinä, puhua sanomina, maalata taiteena ja piirtää kuvina, soittaa musiikkina, tai ilmentää ylipäätään kaikenlaisena luovuutena.”

”Mukaelmia” otsakkeen alta lukija löytää idean siitä kuinka kuoremme kuolevat ja kuinka joku saattaa käyttää hyväkseen fyysistä ulottuvuuttamme korkeammissa ulottuvuuksissa olevia, vapautuneita kuoria.

Korkeatasoisen henkisen informaation ohella on henkilökohtaisia tuntemuksia ja mielipiteitä. Voidaan aja­tella että ne tuovat elämänläheistä virettä teokseen. Teoksen loppupuolella on pitkä kysymys/vastaus osio, jonka vastaukset ovat itsessään kuin lyhyitä ja valaisevia artikkeleja.

Poimittakoon esimerkiksi pätkä vastauksesta sivulta 243: ”Edellisestä syystä johtuen ympäröivän arvomaailman ulkoiset arvot uskomusjärjestelmineen, vievät tullen mennen jatkumossaan laumasieluiset ”normaalit” keskivertoihmiset. Tästä muodostuu yksilön sisäisessä ymmärryksessä huomattavaa ris­tiriitaa egon ja sielun kesken, Korkeimman Itsen edistävän ohjauksen ja sielukehitystä tarkoittavan jokapäiväisten valintojen ymmärrettävyydessä” Äskeinen lainaus vain oli kovasti valaiseva tiivistys siitä miksi oivallamme niin eri lailla elämän menoa ja arvoja.

Valo Elämän yhdistäjä kirja sisältää myös artikkeleja kolmelta vierailevalta kirjoittajilta. Dan Soback käsittelee uuden ajan henkistä johtajuutta. Timo Teide puolestaan tarkastelee kohtalon olemusta ja maailman hallintadraamaa. Sami Seesranta kirjoittaa maailmankuvien muotoutumisesta henkisyydessä.

Teos sisältää myös Kari Rautsin ja Kalevi Riikosen yhdistelmäkirjoituksen ”Ikuisuuden matkalla”. Osuuden aloittaa Rautsi, jonka elämänmakuinen artikkeli sisältää rautaisannoksen tiivistettyä viisautta. Kalevi jatkaa tarinaa sen jälkeen yhteistyöstä kertoen jopa mystisellä virityksellä.

Katsauksen kirjoitti Timo Teide

Kalevi Riikonen: Valo elämän yhdistäjä
Tähtitieto, 2018

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net