Juha Kuvajainen: Uskalla tietää

| 15.06.2016
Ihmisen maailmankatsomus on suppea ja ns. tieto perustuu yleensä vain ja ainoastaan "järkeen". Juha Kuvajainen pohtii laaja-alaisesti kirjassaan Uskalla tietää - tiedonto vai tietämisen vapaus tätä tietoon perustuvaa uskomusjärjestelmää.

Professorit, asiantuntijat, tiede ja yleinen uskomus määrittelevät pitkälti maailmankuvaamme. Omaa tietämistä uskaltaa harva käyttää ja vielä harvempi puhuu siitä ääneen, sillä kokemuspohjainen tieto ei kelpaa "viisaille", vaan asiat pitäisi pystyä esittämään aina tieteellisen näkökulman kautta. Sillä muutenhan niitä ei ole olemassa. Energiaa, sanotaan vaikka energiahoitoja, ei ole olemassa, ne ovat pelkkää huuhaata, koska niitä ei voi tieteellisesti todistaa. Näinhän se menee. Samaan pakettiin laitetaan kaikki paranormaalit ilmiöt ja laitetaan nimilappu päälle "Ei ole olemassa, ei voida todistaa, pelkkää huuhaata". Ja samalla tietenkin leimataan niihin uskovat mitä erilaisimmilla, vähemmän mairittelevilla sanoilla.

Ihminen ei siis tieteen näkökulmasta saisi ajatelle omilla aivoillaan, eikä kokemuspohjaisilla asioilla ole mitään merkitystä. Varmasti monen mielessä on käynyt ajatus, että tieteenharjoittajat eivät vain osaa mitata näitä ilmiöitä, koska pysyvät omassa kuplassaan ja tietämisessään.

Juha Kuvajaisen kirjan ensimmäinen osa käsittelee tiedontoa - joka tarkoittaa siis tietoon perustuvaa uskonnon kaltaista uskomusjärjestelmää - ulkoista tietoa, yksilöä ja luonnontieteellistä maailmankuvaa. Toisessa osassa siirrytään tietämisen vapauteen, jossa puhutaan kokemuksesta, sisäisen tietämisen maailmasta, metafysiikasta sekä pohditaan millainen on "uusi uljas ihminen".

Kuvajainen kirjoittaa sujuvasti ja aihe on todella mielenkiintoinen. Kannattaa kuitenkin varata lukemiseen aikaa, sillä pikalukemisella kirjasta tuskin mitään jää käteen. Kirjan reilussa 250 sivussa on siis paljon asiaa, mutta tiivistykseen olisi kyllä ollut hieman varaa. Herättelevä kirja, jonka soisin monien lukevan!

Takakannen teksti:

Me tarvitsemme kipeästi sellaista uudenlaista maailmankuvaa, jossa ihminen otetaan kokonaisuutena huomioon. Olemme elämää monipuolisesti kokevia olentoja, joita ei voi kutistaa pelkiksi mekaanisiksi kojeiksi tai keskimääräisiksi tilastoyksiköiksi.

Nykyinen pelkästään ulkoiseen tietoon perustuva kulttuurimme on pilkkonut elämän pienen pieniksi paloiksi eikä kukaan osaa enää liimata niitä yhteen. Olemme luoneet itsellemme tietoon perustuvan uskonnon kaltaisen uskomusjärjestelmän – tiedonnon – pitämällä merkityksellisenä vain sitä, minkä tulkitsemme yleiseksi, tutkimuksin todistetuksi ja objektiiviseksi. Näin olemme kaventaneet ihmisenä olemisen kenttämme paljon pienemmäksi kuin se todellisuudessa on.

Meidän on syytä pohtia uudelleen sitä, mitä pidämme tietona ja tietämisenä. Ulkoinen tieto on vain osa sitä tiedon kokonaisuutta, johon meillä on ihmisinä pääsy. Meillä on kyky tietää asioita myös sisäisesti, ja tätä kykyä myös käytämme arjessa koko ajan.

Uskalla tietää käsittelee ennakkoluulottomasti sitä, miten suppea nykyinen maailmankuvamme on ja miten voisimme laajentaa käsitystämme tiedosta, ihmisestä ja elämästä yleensä. Uskalla tarttua haasteista kenties kiehtovimpaan – itsesi tuntemiseen.

Juha Kuvajainen: Uskalla tietää, tiedonto vai tietämisen vapaus
Taivaankaari 2016

Jaa tämä:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net