Edelliset elämät: 11 merkkiä siitä, että sielusi on uudelleensyntynyt useita kertoja https://pixabay.com/fi/susi-nainen-fantasia-mets%C3%A4-1594637/
19.09.2016

Edelliset elämät: 11 merkkiä siitä, että sielusi on uudelleensyntynyt useita kertoja

Näemme jatkuvasti merkkejä uudelleensyntymisestä: luonnonsyklit, päivä ja yö sekä auringon, maan ja kuun syklinen liike. Näemme myös, miten reinkarnaation periaatteet näyttäytyvät ympärillämme jatkuvasti: kasvi kasaa, kuolee ja antaa siemeniä. Sen siemenet uppoavat maahan, alkavat itää ja uusi elämä jälleensyntyy taas kerran.

Reinkarnaatio eli energian uudelleensyntyminen ilmenee ympärillämme jatkuvasti erilaisissa muodoissa joka päivä. Ehkä siksi monille meistä ajatus uudelleensyntymästä on intuitiivinen - se on yhteydessä luontoon ja elämän ytimeen. Näemme myös, että omat elämämme ja kaikki ympärillämme seuraa perustavanlaatuista muutoksen, kasvun ja kehityksen kaavaa. Näemme, miten kaikki elollinen käy läpi kypsymisprosessin erilaisiin tahteihin ja erilaisilla tavoilla. Siksi monille meistä sielun kypsymisprosessi reinkarnaation kautta kuulostaa vaistomaisesti ja perustavanlaatuisesti todelta, aivan kuten muutkin kehitysprosessit.

Mutta jotkut meistä ovat myös kokeneet erikoisia tunteita, muistoja ja olotiloja, jotka osoittavat tämän mysteerisen kokemuksen olevan totta. Tässä artikkelissa keskitymme moniin erilaisiin merkkeihin siitä, että olet yhteydessä "toiselle puolelle".  

Menneet elämät ja "sinun" sielusi

Uudelleensyntyminen, joka tunnetaan myös metempsykoosina ja transmigraationa, ja ajatus aiemmista elämistä on ollut olemassa tuhansien vuosien ajan. Siihen on viittauksia kelttiläisessä, kreikkalaisessa ja aasialaisissa perinteissä. Nykyään noin 51 % maailman väestöstä uskoo jonkinlaiseen kuolemanjälkeisen elämän muotoon, ja 7 % ajattelee, että olemme loppujen lopuksi uudelleensyntyneitä. 

Yksi keskeisistä uudelleensyntymään liittyvistä ajatuksista on se, että olemme eläneet useita aiempia elämiä, ja joskus saatamme jopa muistaa nämä aiemmat elämämme. Nämä aiemmat elämät ja aiemmat henkilöllisyytemme näemme usein itsemme ja egojemme jatkeina.

"Ajatus yksilön uudelleensyntymisestä on mahdollista vain, jos ajattelemme että 'minä' - egosi - on todellinen. Kaksi identiteettiä, jotka ovat läsnä kahdessa eri fyysisessä kehossa nykyhetkessä tai menneisyydessä ovat väistämättä kaksi erilaista persoonaa. Todellisuudessa 'minä' on jatkuvassa liikkeessä oleva, muuttuva ilmiö. Vaikka identiteettimme ja käsityksemme itsestämme on jatkuvassa liikkeessä, joku silti pysyy samana. Meissä on jotain jatkuvaa ja pysyvää, ja se on puhdas tietoisuus. Tämä puhdas tietoisuus on elämän kokija ja sen tarkkailija, ja se on se, mihin voimme viitata 'meidän' sielunamme. Tämä käsitys reinkarnaatiosta muistuttaa läheisesti buddhalaista käsitystä siitä, että jatkuvuus jatkuu, mutta yksilö katoaa."

Joten vaikka se et välttämättä olekaan "sinä" tai "minä", joka on kokenut uudelleensyntymän ja elänyt aiempia elämiä, ikuisesti läsnäoleva sielukas ydinolemuksemme on.

11 merkkiä siitä, että sielusi on syntynyt uudelleen

Kun ajattelemme uudellensyntymää kypsymisprosessina, kehityksenä tai sielukkaana energiana, siitä seuraa että jotkut meistä ovat intuitiivisesti kokeneet erilaisia asioita elämissämme, jotka heijastavat sieluna tunnetun energiamme ikää. Yleisesti ajatellaan, että monet meidän henkilökohtaiset piirteemme, kokemuksemme ja taitomme heijastavat sitä, olemmeko eläneet maapallolla aiemmin. Mitä kypsempiä tässä mielessä olemme, sen taitavampia olemme joillain tietyillä aloilla, ja sitä useammin meillä on "henkisiä" kokemuksia. 

Totuus on, että kaikki meistä ovat hyvin todennäköisesti uudelleensyntyneet, joskin jotkut meistä ovat käyneet syklin läpi useammin kuin toiset, ja siksi heillä saattaa olla seuraavia kokemuksia tai piirteitä:

1.  Toistuvat unet

Unet ovat tiedostamattoman mielen heijastumia, ja vaikka joskus toistuvat unet voivat kieliä traumoista, peloista tai asioista joita aivosi pyrkivät käsittelemään, toistuvat unet voivat myös olla heijastumia edellisten elämien kokemuksista. Monet ihmiset kertovat unissa kokeneensa joitain tapahtumia, kohdanneensa tiettyjä ihmisiä tai käyneensä tietyissä paikoissa, jotka vaikuttavat hyvin tutuilta, ja jotenkin tunnistettavilta. Minä esimerkiksi näen toistuvasti unta 1400-luvun linnasta, jonka koen tuntevani erittäin hyvin, vaikka en ole ikinä nähnyt tätä linnaa tai ollut siellä tässä eämässä.

 2.  Väärät muistot

Monissa tapauksissa nuorilla lapsilla on niin sanottuja "vääriä" muistoja, jotka myöhemmin osoittautuva hämmentävän tarkoiksi ja osuviksi. Siinä missä väärät muistot voivat olla silkkaa fantasiaa, väärinymmärryksiä tai muistin häiröitä, on myös jatkuvasti enemmän näyttöä siitä, että "väärät muistot" voivat kertoa yhteyksistä aiempiin elämiin.

3.  Voimakas intuitio

Intuitio on kyky tasapainottaa tiedostamaton ja tiedostava mieli ja saada yhteys syvempään tiedon lähteeseen. Sanotaan, että mitä kypsempi sielumpi on, sitä lähempänä olemme "lähdettä" (joka tunnetaan nirvanana, ikuisuutena ja ykseytenä), josta sielut ovat peräisin, ja josta käsin kollektiivinen tiedostamaton - jaettu tietoutemme - on peräisin.

4.  Déjà-vu

Meillä kaikilla on déjà vu -kokemuksia. Kyseessä on se erikoinen olo, että olemme jotenkin kokeneet tai eläneet kyseisen hetken aiemmin. Usein ne ilmaantuvat spontaanisti, ja ne voivat saada alkunsa tuoksuista, äänistä, näyistä, mauista ja muista tuntemuksista. Jotkut väittävät, että kyseessä on neurologinen ilmiö, toiset taas ajattelevat sen kielivän toisista ulottuvuuksista (eli rinnakkaisuniversumeista), ja kolmannet uskovat niiden kielivän aiemmista elämistä.

5. Olet empaatikko

Empaatikot imevät heidän ympärillään olevien tunteet, ja joskus fyysisetkin kivut empatiansa myötä. Joskus he suoraan kokevat sen, mitä muut kokevat. Tässä empaatikkoja käsittelevässä artikkelissa kerron enemmän tästä uniikista ihmislajista. Vaikka joskus empaatikkous ja toisten tunteiden omaksuminen voi joskus näyttäytä psyykkisenä keinona vältellä omia ongelmia ja syyttää muita, aidoissa tapauksissa sen voi nähdä merkkinä sielusta, joka on käynyt läpi useita uudelleensyntymiä ja siten päässyt yli yksilöllisestä minästä ja sen ongelmista, ja laajentunut kohti muita.

6.  Ennustaminen

Tulevaisuuteen katsominen on kyky saada tulevaisuudesta sellaista tietoa, johon ei yleensä pääse käsiksi. Ennustaminen voi tapahtua näkyjen, fyysisten tuntemusten ja tunteiden kautta sekä unissa. Vaikka ilmiötä pidetään usein epäuskottavana, toisille enteiden saaminen on erittäin todellinen kokemus ja saattaa viitata sieluenergian kypsyyden asteeseen.

7. Menneeseen näkeminen

Taisit jo arvatakin! Menneeseen näkeminen on ennustamisen vastakohta, ja viittaa kykyyn saada muutoin saavuttamatonta tietoa menneisyyden tapahtumista. Nämä menneet taphatumat voivat olleet tapahtuneet elämäsi aikana, tai kauempana menneisyydessä. Toisin kuin enteiden näkeminen, menneeseen katsominen on vaikea todentaa, mutta ne jotka ovat aidosti kokeneet sen (ja ovat pystyneet selvittämään kokemuksensa todenmukaisuuden), saattavat olla niin sanottuja vanhoja sieluja. 

8.  Koet itsesi ikääsi vanhemmaksi

Jotkut ihmiset ovat "sielultaan nuoria" myöhemmissäkin elämiensä vaiheissa, ja samaan tapaan jotkut ihmiset vaikuttavat syntyneen "vanhoina sieluina". Kokemus siitä, että olet vanhempi kuin mitä fyysinen ikäsi kertoo, liitetään usein siihen että olet syntyneet uudelleen usasti. Tätä heijastaa teoria sielun iästä, johon kuuluu ajatus sielun eri kehitysvaiheista lapsisieluista heränneisiin sieluihin. Jos olet esimerkiksi syntynyt maapallolle vain muutaman kerran, tämä heijastuisi energiasi iässä, ja tässä elämässäsi sinulla olisi lapsenomaisia piirteitä. Jos taas sielusi energia on syntynyt lukuisia kertoja maapallolle, sinulla on kypsiä ja viisaita piirteitä. Jos koet olosi ikääsi vanhemmaksi, voit olla kypsä tai vanha sielu.

9.  Koet yhteyttä tiettyihin kulttuureihin, aikakausiin tai ympäristöihin

Usein ajatellaan, että voimakas ja selittämätön kiinnostus tiettyjä kulttuureja tai aikakausia kohtaan on jonkinlainen mennen elämän jäänne kaipuuna tiettyyn paikkaan, kulttuuriin tai ympäristöön jossa sielusi on saattanut olla edellisissä elämissä. Sinulla voi olla esimerkiksi selittämätön kiinnostus aasialaisiin kulttuureihin, kelttiläisiin esineisiin tai 1800-lukuun.

10. Selittämättömät pelot ja fobiat

Kuten yllä mainittiin, monet ajattelevat että erilaiset muistot ja kokemukset voivat siirtyä tai jättää jälkiä aiemmista elämistä nykyisiin. On se sitten totta tai ei, monet uskovat että voimme kokea menneiden elämien kauhuhetkien kaikuja nykyisissä elämissämme selittämättömien pelkojen ja fobioiden moudossa. Esimerkkeinä voi mainita esimerkiksi hukkumisen pelon, pelon tiettyjä eläimiä kohtaan, joidenkin paikkojen herättämän pelon tai tiettyjen numeroiden, värien tai esineiden pelon.

11. Koet, että maapallo ei ole kotisi

Kaipuu "kodin" löytämiseen voi olla heijastusta halusta palata takaisin lähteeseen (ykseys, tietoisuus, jumalaisuus). Monet ihmiset kokevat tämän muistuttavan tilannetta, jossa urheilija juoksee pitkää matkaa saavuttaakseen maalin. Samaan tapaan sielut, jotka ovat syntyneet monesti uudelleen, ilmaisevat tämän perustarpeen syklin loppuun saattamisesta ja paluusta kotiin. Kokemus siitä että maapallo ei ole kotisi on usein yhteydessä krooniseen väsymykseen ja kokemukseen kyllästymisestä elämään.

Lähde: Lonerwolf.com
Kirjoittaja: Aletheia Luna

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net