Oletko kohdannut kaksoisliekkisi? https://pixabay.com/fi/yst%C3%A4v%C3%A4np%C3%A4iv%C3%A4-sunset-beach-2066201/
23.01.2015

Oletko kohdannut kaksoisliekkisi?

Jokaisessa tietoisuudessa (monadissa) on alun perin sekä jumalallisen naiseuden ja jumalallisen mieheyden siemen – Alfa ja Omega, Yin ja Yang. Ne inkarnoituvat tavallisesti elämään erillisiä elämiä. Niinpä monet meistä tuntevat elämänsä halki jonkinlaista vajavaisuutta. Jokaisella meistä on tuo toinen osa, kaksoisliekki. Jos kohtaat sen, vajavaisuus väistyy.

Kun kaksoisliekit kohtaavat maan päällä, suhde on hyvin intensiivinen ja henkisesti sekä fyysisesti haastava ja vaikeakin. Kaksoisliekit kohtaavat kuin kaksi peiliä, heijastaen toistensa epätäydellisyyttä. Sen perimmäinen tarkoitus on täydellisen harmonian ja yhdistymisen saavuttaminen: ne alueet, joilla on työstettävää, nousevat esiin kaksoisliekin peilin kautta.

Kaksoisliekit eivät ole toistensa kaltaisia. Eroja voi olla iässä, sukupuolessa (mutta ei välttämättä), maantieteellisessä sijainnissa, uskomuksissa, etnisessä taustassa tai vaikka tulotasossa. Toinen aina edistää toisen kasvua. Siitä huolimatta näiden kahden välinen side on hyvin vahva. Kun kohtaat kaksoisliekkisi, tunnet tulleesi kotiin. Henkisellä tasolla nämä kaksi tuntevat toisensa. Se puolestaan auttaa kestämään suhteen haasteet.

Millaista elo kaksoisliekin toisen osan läheisyydessä sitten on? Kun nämä kohtaavat, molempien henkinen kasvu kiihtyy, ja kummankin lahjat täydentävät toisiaan. Tunnet toisen puoliskon energiavirrat ja stressitilat herkemmin kuin muiden ihmisten. Kun olette erossa, tunnet olevasi vajaatoiminnalla.

Kun peilaamisen jälkeen saavutetaan tasapaino, lopulta liekit yhdistyvät. Ihmiskokemuksen tasolla se tarkoittaa heräämistä, yhtenäisyyteen havahtumista. Lopulta kaikki erot haihtuvat, ja matka kotiin voi alkaa.

Minkälaista on kohdata oma kaksoisliekkinsä?

Kaksoisliekit kohtaavat toisiaan maapallon päällä enenevissä määrin. Se liittynee planeettamme tilaan: se tarvitsee apua. Ja sitä toisensa löytäneet kaksoisliekit antavat energiansa, mutta myös näkökulmiensa ja voimansa avulla.

Vasta hiljattain kaksoisliekkejä alkoi inkarnoitua useammin samaan aikaan – juuri siksi, että he kykenevät viemään maailmaa eteen päin. Ennen he inkarnoituivat eri elämien aikoina, vuorotellen toisiaan tukien.

Miten kaksoisliekkisuhteen sitten erottaa voimakkaasta sielunkumppanuudesta, jossa on usein kyse romanttisesta rakkaudesta? Kaksoisliekkisuhteisiin liittyy monenlaisia tunnusmerkkejä, kuten seuraavat:

 - Olet nähnyt unia tai visioita tästä henkilöstä kauan ennen tapaamistamme tässä ajassa

- Henkilön tapaaminen tuntuu paluulta kotiin – ja tavattuanne mieleesi nousee muistoja toisista ajoista ja paikoista, joissa olette tavanneet (toisissa elämissä)

- Henkilö peilaa omia ongelmiasi, huoliasi ja epätasapainoisuuksiasi, mutta myös täydennätte toisianne monilla tavoilla

- Tunnette toistenne sairaudet tai tunnetilat, vaikka ette ole yhteydessä

- Kun olet yhteydessä häneen ja suhteenne on tasapainossa, tunnet itsesi voimakkaamaksi ja vahvemmaksi kuin koskaan ennen. Koette, että teillä on missio, tai että teidän on autettava muita.

- Rakkautesi tätä henkilöä kohtaan on ehdotonta – tällä henkilöllä on todennäköisesti tapa, ominaisuus tai ”taakka”, jota et toisessa ihmissuhteessa kestäisi. Tässä tapauksessa olet valmis kohtaamaan tai elämään sen kanssa.

- Tapasit henkilön, kun molemmat tai jompi kumpi teistä oli varattu – tavalla tai toisella. Tapasitte todennäköisesti silloin, kuin vähiten moista odotitte.

- Molemmat, tai jompi kumpi teistä pelkäsi yhteytenne voimakkuutta ja pakeni suhteesta. Voi kestää vuosia, että suhde saa varauksettoman huomion molemmilta. Joskus se tapahtuu vaikean henkilökohtaisen tilanteen myötä.

- Vahvat voimat tuntuvat työntävän teitä yhteen eroista huolimatta. Näet merkkejä yhteydestänne jaktuvasti.

- Suhdettanne luonnehtii äärimmäiset hyvät ja vaikeat hetket – tasolla, jota et ole ennen kokenut

- Tasapainoa hakiessanne testaatte toistenne rajoja, mutta äärimmäisten hyvien hetkien ja kokemusten määrä kasvaa jatkuvasti

- Perhe, ystävät ja sukulaiset eivät ymmärrä suhteenne luonnetta, ja pyrkivät johdattelemaan teidät pois siitä

- Ymmärrät, että aiemmat sielunkumppanit ja muut suhteet valmistivat sinua kaksoisliekkisi kohtaamiseen. Kaksoisliekilläsi voi hyvin olla epätavallisia piirteitä, joita aiemmilla kumppaneillasikin oli.

- Koet, että tämä on henkilö, jota olet odottanut koko ikäsi. Kun katsot taakse päin, huomaat miten aiemmat suhteet, tilanteet ja jopa sairaudet ovat johtuneet siitä, että odotit ja etsit vielä tätä suhdetta.

- Tunnet syvästi, että henkilö on kohtalosi – ei ainoastaan tässä elämässä, mutta myös kun palaatte ”kotiin” ja yhdistytte ikuisuudessa

Muista kuitenkin, että kaksoisliekkisi ei välttämättä ole inkarnoitunut tähän aikaan. Tunnet kyllä, jos kohtaat tämän. Mutta vaikka et, tarkoituksesi on kokea mahdollisimman paljon iloa ja onnea tässä inkarnaatiossa ja saada mahdollisimman paljon elämänkokemusta, joka auttaa henkisessä kasvussasi. Siihen voi kuulua tietysti parisuhteitakin.

Vaikka ette olisikaan fyysisesti yhdessä tässä ajassa ja tilassa, kaksoisliekkisi saattaa olla rinnallasi ja johdattaa sinua henkisesti.

Kaksoisliekkisuhteen haasteet

Kuten ylläkin jo mainittiin, kaksoisliekkisuhteet ovat harvoin alusta alkaen tasapainoisia ja harmonisia. Sellaisen osapuolena oleminen ei ole helppoa, ja tasapainon saavuttaminen voi kestää kauan ja sisältää tuskallisiakin vaiheita. Joskus liekit eivät yhdisty koko elämän aikana, vaan jopa vasta seuraavassa inkarnaatiossa.

Toinen osapuoli voi joissain vaiheissa vaikuttaa etäiseltä, pelottavalta ja arvaamattomalta. Kaksoisliekkisuhde myös kyseenalaistaa opitut näkökulmamme yksilöllisyydestä ja oman elämän hallinnasta. Kokemus on hyvin voimakas myös siksi, että kaksoisliekkien kohtalo on yhdistyä pysyvästi, sanan perimmäisessä merkityksessä.

Suhteen luonteen tiedostaminen helpottaa tasapainoon pääsyä. Samoin erilaisten vaiheiden ymmärtäminen. On esimerkiksi tavallista, että toinen osapuolista jossain vaiheessa pakenee suhdetta – joko fyysisesti, tai sabotoimalla suhdetta. Tämä osapuoli pelkää riippuvuutta toisesta ja välttelee suhteen intensiivisyyttä. Useimmiten myöhemmin pakenija kuitenkin ymmärtää suhteen arvon ja ainutlaatuisuuden.

Joskus kaksoisliekkisuhdetta tulee välteltyä siksi, että se vaatii niin runsaasti huomioita ja energiaa. Se siirtyy aikaan, jolloin elämä on muutoin ”mallillaan”. Tässä mielessä ei kannata jättää asioita tulevaisuuteen, vaan tarttua tilaisuuksiin ja mahdollisuuksiin aina kun mahdollista.

Kaksoisliekkisuhteen pyörteissä osapuolet saattavat joutua tilanteeseen, jossa he kokevat olevansa aiempaa tunteellisempia ja epäloogisempia. Siitä voi seurata haitallista käyttäytymistä – kuten esimerkiksi addiktioita. Se siirtää harmonisen vaiheen löytymistä. Sitä edeltävissä vaiheissa molempien osapuolten on selvittävä vahingoittumattomina.

Sielunkumppanuudesta kaksoisliekkisuhteeseen

Usein kaksoisliekkisuhteeseen määrätyt ihmiset ovat sitä ennen muissa suhteissa. Heidän voi olla esimerkiksi määrä saada lapsia, joista on apua planeetalle. Ne ovat usein positiivisia ja tärkeitä, rikastavia kokemuksia. Ne siis viivästyttävät liekkein yhdistymistä planeetan tai toisen henkilön edun vuoski.

Monilla on voinut olla myös tähän suhteeseen valmistavia, intensiivisiä sielunkumppanuuksiin perustuvia suhteita. Kaksoisliekki ei ole kumppani, vaan sielusi toinen puolisko. Sielunkumppanuussuhteissa on siis samanlaisia elementtejä, kuten voimakas kotiin saapumisen tunne, mutta tämä suhde saattaa kuitenkin päättyä – toisin kuin kaksoisliekkisuhde. Nämä suhteet valmistavat kaksoisliekin kohtaamiseen, ja sen jälkeen saattavat haihtua. Joskus yhteys kuitenkin säilyy koko elämän ajan.

Sielunkumppanuuteen perustuvat suhteet alkavat usein voimakkaan positiivisina ja kauniina. Sen sijaan kaksoisliekkisuhteiden alkuvaihe voi kestää 3-10 vuotta, ja sen aikana osapuolet kohtaavat suuria haasteita ja vaikeuksia. Niistä päästyä suhde tasapainottuu ja tyyneyden tunnetta korostavat entisestään alkuaikana yhdessä läpikäydyt tuskalliset vaiheet. Usein tällainen suhde seuraa sielunkumppanuutta, joka puolestaan vahvistaa tätä kokemusta varten.

Vaikeudet suhteessa heijastavat sitä, että tavallisesti kaksoisliekin osapuolet syntyvät eri ajoissa, toisen tukiessa maapallolla elävää muussa muodossa. Planeetan tilan vuoksi kaksoisliekkiparien energioita kuitenkin tarvitaan, joten he inkarnoituvat samaan aikaan ja paikkaan.

Muista kuitenkin, että haasteet ja tuskat palvelevat suhteen tarkoitusta. Ne vahvistavat osapuolia lopullista yhdistymistä varten. Se tapahtuu kun niin on määrä tapahtua, aikana jolloin molemmat osapuolet hyötyvät siitä eniten.

Juttu perustuu Maxin ja Lanan teksteihin kaksoiliekeistä in5d-sivustolla.

http://www.in5d.com/twin-flames-origin-purpose-and-relationships.html

http://www.in5d.com/why-isnt-my-twin-flame-relationship-working.html

http://www.in5d.com/finding-your-twin-flame.html

Jaa tämä:
Anna Lehtinen

Anna Lehtinen on kuudesaisti.net sivuston toimitussihteeri. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net