25.01.2016

Yhdeksi tuleminen - seitsemäs chakra, ihmiset ja planeetta

Kruunuchakran avautumisen myötä lataamme kosmista viisautta, mutta ei viisautta ilman vastuuta.

Miten liittyä yhteen Gaiaan chakrojen välityksellä, siitä kirjoittaa Suzanne Lie multidimensions.com sivustolla (suomentanut Pirjo Laine).

Sijainti: Seitsemäs chakra – tunnetaan myös kruunuchakrana – sijaitsee päälaella, vauvan "pehmeässä kohdassa".

Terälehdet: Kruunuchakra tunnetaan tuhannen terälehden lootuksena. Kun se on puhdas ja avoin, se on henkilökohtainen tähtiporttimme tai pyörre korkeampiin ulottuvuuksiin.

Sävel ja mantra: Tämän chakran sävel on B ja mantra "aum" tai "ii".

Väri: Seitsemännen chakran väri on violetti. Punainen mikä on fyysisesti näkyvän valoasteikkomme alin väri ja heti infrapunavalon yläpuolella, hallitsee juurichakraa. Sitä vastoin violetti – fyysisesti havaittavan valoasteikon ylin väri ja heti ultraviolettivalon alapuolella – hallitsee kruunuchakraa.

Hallitsee: Kruunuchakra hallitsee isoaivoja, päälakea, koko aivoja ja hermostoa. Sen sanotaan myös hallitsevan oikeaa silmää. Egyptiläisessä mytologiassa avautunutta kolmatta silmää kutsutaan "Horuksen silmäksi". Fyysinen vasen silmä hallitsee kuuta ja feminiinistä, ilmentynyttä fyysistä maailmaa ja oikea silmä hallitsee maskuliinista, ilmentymätöntä henkimaailmaa. Siksi Horuksen oikea silmä tuo hengen alas aineeseen ja sitten syöttää tuota henkeä Horuksen vasempaan silmään. Tällä tavalla kolmas silmä pysyy avoimena, maadoittuneena fyysiseen maailmaan ja täysin havaintokykyisenä.

Mitä enemmän lataamme korkeamman ulottuvuuden voimia fyysiseen kehoomme, sitä oleellisempaa on, että olemme keskuksessamme ja maadoittunut. Jos kytkemme pienen tuulettimen pistorasiaan, emme tarvitse kolmatta "haaraa". Jos kuitenkin kytkemme tehokkaan ilmastointilaitteen, meillä on oltava kolmas, maadoittava haara tai voimme käräyttää talon sähköjärjestelmän. Sama pätee sielumme taloon – fyysisen maa-astiamme on pysyttävä maadoittuneena tai voimme käräyttää fyysisen kehomme sähköjärjestelmän (hermoston).

Kruunuchakra ei hallitse ainoastaan aivojemme kontrollia koko hermostosta, vaan myös korkeamman itsemme kontrollia koko fyysisestä inkarnaatiosta. Kun kruunuchakra on auki, voimme tiedostaa todelliset "aivomme" (kontrollimekanismin), mikä on kolmannen ja neljännen ulottuvuuden rajojen ulkopuolella. Kyky havaita fyysinen elämämme korkeammasta perspektiivistä sallii meidän saada pääsyn moniulotteiseen tietoisuuteemme. Tuossa moniulotteisessa tilassa meillä on kyky nähdä olemassaolomme myriadit muodot monilla eri tasoilla ja eri todellisuuksissa.

Kruunuchakra hallitsee kosmista tietoisuutta, mikä on yhteytemme henkiseen viisauteen, henkisiin pyrkimyksiin ja totuuden tietämiseen. Tästä perspektiivistä näemme itsemme tietoisuuskipinänä, joka luo kaiken, ja paradoksaalisesti on kaikki. Kosmisesta tietoisuudesta käsin olemme uneksija, joka näkee unta ja oivaltaa, että kaikki mitä havaitaan, on ITSEMME laajentumaa.

Aivan kuten juurichakra edustaa yhteyttämme Jumalaiseen Äitiin tai Äiti Maahan, kruunuchakra edustaa suhdettamme Jumalaiseen Isään tai Isä Taivaaseen. Isä Taivas ja Äiti Maa liittyvät yhteen, henki aineeseen, luomaan rakkauslapsensa – tietoisuuden fyysiseen muotoon. Äiti Maa ensimmäisessä chakrassa maadoittaa voimamme ja lähettää sen ylös maasta yhdistymään Isä Taivaaseen seitsemännessä chakrassa. Tämä kundaliinin nouseminen yhdistää meidät energiaan, mitä tulee korkeammista ulottuvuuksista, ja samalla antaa meille vuorostaan voiman ja vastuun maadoittaa tuon energian fyysiselle tasolle.

Suhde äitiin liittyy ensimmäiseen chakraan. Jos side äitiin ei ole riittänyt tarpeisiimme, usein tunnemme, että meidät on leikattu irti juuristamme ja fyysisestä elämästämme ja asenteeseemme kodista, turvallisuudesta ja rahasta on vaikutettu negatiivisesti. Sitä vastoin suhde isään liittyy seitsemänteen chakraan. Koska kruunuchakra edustaa ykseyttämme kaiken elämän kanssa, tunnemme olevamme erossa Jumalasta ja ihmisistä, jos side isäämme on ollut riittämätön.

Aisti: Seitsemäs chakra hallitsee moniulotteisia ja yliaistillisia aistejamme. Kun tämä chakra on auki, empatia- ja ykseystunteemme laajenee. Kun nostamme tietoisuutta, koemme toisen ihmisen, paikan tai esineen, ikään kuin olisimme sen sisällä tai olisimme se.

Silloin meidän on tärkeää muistaa, että tämän voiman myötä tulee vastuu. Meidän pitäisi aktivoida nämä tunteet vain antaaksemme apua tai parannusta – ei koskaan pelkästä uteliaisuudesta tai missään ilkeässä tarkoituksessa. Myötätunto on päätunne, mikä kehittyy, kun kruunuchakra avautuu. Meillä on kahdenlaista myötätuntoa: kruunumyötätuntoa missä on enemmän kyse havainnosta ja kommunikoinnista, ja sydänmyötätuntoa missä on enemmän kyse tunteista ja empatiasta.

Astrologinen merkki: Kauris ja Kalat hallitsevat tätä chakraa. Kauris hallitsee sisäistä näkemistä, keskittymistä ja aineen havaitsemista jumalaisella valolla. Kalat hallitsee rajojen häviämistä, omistautumista ja ykseyttä Kaiken olevaisen kanssa.

Elementti: Tämän chakran elementti on kosminen energia, mikä koetaan usein sisäisenä valona, mitä säteilee olemuksemme syvimmästä osasta. Tämä kosminen energia mikä hallitsee korkeampia maailmoja ja kumpuaa Lähteestä, tuntuu ylimmältä älykkyydeltä ja kaikkitietävyydeltä. Kun kruunuchakra avautuu, voimme kokea myös suuren tyhjiön eristäytyneisyyden ja pimeyden.

Tämä tyhjiö mikä värähtelee aivan viidennen ulottuvuuden alapuolella, edustaa kaiken sen raakaa potentiaalia, mitä voi olla tai tulee olemaan. Täydellinen pimeys edustaa siemenen keskustaa, ennen kuin se avautuu ilmentymisen valoon. Silloin kun voimme havaita kruunuchakrasta käsin, voimme tunnistaa kaikkien polariteettien kummankin ääripään.

Kruunuchakran avautuminen laajentaa havaintotapamme viidenteen ulottuvuuteen, missä ei ole polariteettia. Siksi tähän chakraan liittyy monia paradokseja, kun se edustaa kaikkien paradoksien loppumista. Kun matkustamme korkeammissa ulottuvuuksissa, on tärkeää, että päästämme irti kaikesta tuomitsemisesta, mitä liittyy valon ja pimeyden polariteettiin. Meidän täytyy sen sijaan konsultoida omaa sisäistä tietämistämme ja korkeampaa tietoisuuttamme navigoidaksemme sisäisissä maailmoissa. Lopulta tiedostamme viidennen ulottuvuuden itsemme – se ei tunne tuomitsemista eikä pelkoa. Sillä mitä tuomitseminen on, jos ei pelon muoto?

Tietoisuus: Koska kruunuchakra edustaa moniulotteista tietoisuuttamme, kun avaamme tämän chakran, todellisuutemme ei rajoitu enää kolmanteen ja neljänteen ulottuvuuteen. Silloin kun otsachakramme, kuudes chakramme, avautuu, alamme matkustaa neljännen ulottuvuuden ylemmillä alitasoilla. Seitsemännen chakran avautumisen myötä ja kolmannen silmän aktivoiduttua, tietoisuutemme voi astua viidenteen ulottuvuuteen. Silloin monista todellisuuksista sisällämme ja ympärillämme tulee vähitellen tietoisesti selviä meille.

Heräämisprosessimme alkaa tietoisuuden laajentamisella fyysisen itsen ulkopuolelle ja eetterikehon puhdistamisella. Sitten astraali-, mentaali-, kausaali- ja henkinen "minä olen" –tietoisuus voivat harmonisoitua valmisteluna viidenteen ulottuvuuteen ylösnousemiselle. Siihen saakka kunnes saavutamme viidennen ulottuvuuden, voimme tehdä työtä valaistumista kohti, mutta viidennestä ulottuvuudesta eteenpäin meidän täytyy vain olla. Tekeminen ei ole silloin tärkeää, pelkästään tietoisuus on tärkeä. Ja lopulta kuudennessa ja seitsemännessä ulottuvuudessa ei edes tietoisuus ole tärkeä, kun siellä on vain oleminen, nyt ja tässä.

Kokeaksemme alemman viidennen ulottuvuuden yläpuoliset maailmat, meidät täytyy päästää irti kaikesta halusta, myös hyvän tai oikean, koska siellä ei ole polariteettia. Siksi ei ole hyvää tai pahaa, oikeaa tai väärää. Korkeammissa ulottuvuuksissa kulkemiseen tarvitaan tyhjä mieli – mieli mikä ei kaipaa mitään, ei odota mitään, edes totuutta tai valaistumista. Tämä tyhjä mieli vain on. Se on ilman kaipausta, ilman halua ja ilman toivetta. Sitten yhtäkkiä olet siellä ja myös kosmos on poissa.

Henkilökohtainen aikajana: Kruunuchakra edustaa elämässämme vaihetta, missä olemme oivaltaneet ITSEMME. Emme enää tarvitse miehen ja naisen, ihmisen ja jumalan polariteettia. Ymmärrämme, että tämä fyysinen todellisuus on vain pieni osa koko ITSEÄMME, ja oivallamme, että päätimme inkarnoitua tähän aikaan ja paikkaan täyttääksemme tehtävämme, ruumiillistumissyymme.

Rikkaudet ja toisten ilmaisema liehakointi eivät ole enää motivoiva tekijä, koska tiedämme, että tehtävämme suorittaminen ehkä tunnistetaan fyysisellä tasolla tai sitten ei. Tiedämme myös, että kun pysymme virittyneenä sisäiseen opastukseemme, egomme tarpeet ja pelot tasapainottaa rakkaus ja kaikki paljastuu meille oikeaan aikaan.

Tämä kiintymättömyys ei merkitse, että olemme irti ihmisitsestämme. Niin kauan kun käytämme fyysistä muotoa, meissä on osa, joka pysyy rajoittuneena kolmannen ulottuvuuden sääntöihin ja erillään koko ITSESTÄMME. Kuitenkin kruunuchakran ollessa auki ja kolmannen silmän toiminnassa, voimme nähdä todellisuutemme korkeamman itsemme perspektiivistä. Sitten voimme antaa usein kamppailevalle ihmisitsellemme ehdotonta rakkautta, hyväksyntää ja anteeksiantoa, mitä tarvitaan aina ja mikä ansaitaan saada.

Tässä elämämme vaiheessa oivallamme, että kolmas ulottuvuus on omien harhakuviemme hologrammi, mikä on luotu, jotta voimme oppia ja kasvaa. Tiedostamme, että kolmas ulottuvuus romahtaa nyt neljänteen ja sitten viidenteen ja osallistumme aktiivisesti tähän prosessiin. Itse asiassa on luultavaa, että olemme nyt neljännessä ulottuvuudessa.

Se miten tämä muuttaa kokemustamme "elämästä", on meidän jokaisen havaittava – ja toivottavasti jaettava toisten kanssa. Kun kukin heräämme, vastuunamme on auttaa toisten heräämisessä sielumme ohjaamalla tavalla. Tällä tavalla planeetan ylösnousemus voi edetä. Olemme kaikki yhtä ja joka kerta kun autamme toista, autamme itseämme. Paradoksaalisesti, joka kerta kun autamme itseämme, autamme toisia.

Yhteiskunnallinen aikajana: Kun riittävä määrä maapallon väestöstä avaa kruunuchakransa ja aktivoi kolmannen silmänsä, maapallon kollektiivitietoisuus saavuttaa viidennen ulottuvuuden. Sitten meistä tulee galaktinen sivilisaatio, joka on täysin tietoinen elämänmuodoista muissa ulottuvuuksissa, maailmoissa ja muilla planeetoilla. Meidän ei enää tarvitse käydä sotaa toisiamme vastaan, kun oivallamme, että olemme maapallon yhdistynyttä kansaa. Olemme yhtä perhettä – ei ainoastaan planeetallamme, vaan myös aurinkokunnassamme, galaksissamme ja sen tuolla puolen.

Tästä tietoisuustilasta meidän ei enää tarvitse palvoa mitään olentoja, joita pidetään meitä korkeampina, koska ymmärrämme, että meilläkin on korkeampi osa olemuksessamme, mihin voimme jatkuvasti ja tietoisesti päästä käsiksi. Siksi palvomisen sijasta yhdistymme ja kommunikoimme.

Umpirauhanen: Kruunuchakraa hallitsee käpylisäke. Käpylisäkkeessä on fotoreseptorisoluja, mitkä säätelevät melatoniinihormonin eritystä. Melatoniini säätelee kehon vuorokausirytmiä, mikä on valve- ja nukkumisrytmi tai "tietoisuus ulkoisessa maailmassa ja tietoisuus sisäisessä maailmassa" -rytmi. Käpylisäke on myös päälinkki sielun ja aivojen välillä. Se on siksi portti moniulotteiseen tietoisuuteen.

Tiede ja metafysiikka ovat samaa mieltä siitä, että käpylisäke toimii valon säätelijänä ja sillä on myös rooli lisääntymiskierrossamme. Tieteellinen tutkimus ehdottaa, että käpylisäke saattaa muuntaa hermoinformaation valo-olosuhteista hormonituotannoksi. Toisin sanoen, kun valoa on vähemmän, käpylisäke tuottaa enemmän melatoniinia, ja kun valoa on enemmän, se tuottaa vähemmän melatoniinia.

Tämä pitää meidät hereillä ja toiminnassa päivänvalossa ja edesauttaa nukkumista yöllä. Käpylisäke esittää myös merkittävää roolia seksuaalisessa kypsymisessä, koska melatoniinia on runsaasti pienissä lapsissa, minkä uskotaan ehkäisevän seksuaalista kehitystä. Käpylisäke myös kutistuu, kun siirrymme varhaisteini-ikään ja murrosikä alkaa.

Metafysiikka opettaa meille, että käpylisäke muuntaa kosmista valoa neljännen ulottuvuuden kehosta fyysiseen kehoon, jotta voimme ladata sen kolmannen ulottuvuuden tietoisuuteen. Käpylisäke hallitsee biorytmiämme "korkealla/keyvt ja alamaissa/synkkä" -tunteissa.

Koska elämme polariteettimaassa, kruunuchakraa ja sen käpylisäkettä tarvitaan sekoittamaan suuren tyhjiön pimeys kosmiseen valoon, jotta jatkuvasti virtaavien korkeampien ulottuvuuksien koko asteikko voidaan integroida fyysiseen todellisuuteemme. Sitten kun käpylisäke on ladannut tämän energian, aivolisäke voi ohjeistaa muita umpirauhasia auttamaan meitä fyysisen muotomme värähtelymallien nostamisessa.

Hermopunos: Kruunuchakra yhdistää meidät ykseystietoisuuteemme. Siksi tämä chakra hallitsee aivoja ja koko hermojärjestelmää.

Puhdas: Kun tämä chakra on puhdas, voimme vastaanottaa kosmista energiaa käynnistämään galaktisen tietoisuutemme kehittymisen. Tässä tietoisuustilassa voimme havaita kosmisen rakkauden sekä kaikkitietävän viidennen ulottuvuuden ITSEMME. Tämä herättää taas kykymme havaita syy-seurausmalleja sekä valomatriiseja, jotka luovat fyysisen hologrammitodellisuuden harhakuvat. Tätä taitoa ei kuitenkaan tavallisesti muisteta, ennen kuin pystymme päästämään irti ainakin 51%:sta ohjelmoituja ydinuskomuksia rajoittuneisuuteen ja erillisyyteen. Polku valaistumiseen on viitoitettu kärsivällisyydellä, joten meidän on oltava kärsivällinen itsemme kanssa tässä asiassa.

Useimmat meistä ovat käyttäneet fyysistä kehoa tuhansia kertoja vuosituhansien kuluessa. Onneksi avoimen kruunuchakran myötä saamme taas tunteen hyvinvoinnista ja ykseydestä kaiken elämän kanssa, avomielisyyden ja luottamuksen itseemme ja korkeampiin toimintaohjeisiimme. Voimme saada silloin riittävästi mielenrauhaa kuunnellaksemme korkeampaa itseämme useammin ja useammin. Korkeampi itse auttaa meitä mielen uudelleenohjelmoinnissa oman jumaluutemme hyväksymiseen ja integroimiseen päivittäin. Kun muutamme itseämme, suhteemme toisiin muuttuu myös.

Kun kaksi ihmistä joilla on puhdas kruunuchakra, sekoittaa energiansa, pehmeä kultavalo täyttää heidän auransa, kun kumpikin kokee syvän ykseyden ja yhteyden tunteen. Kummankin kolme ylempää chakraa yhdistyy kommunikoimaan, kun viisautta siirretään kolmannesta silmästä kolmanteen silmään. Tämä keskinäinen kommunikointi ymmärretään kurkkuchakran ja sydänchakran kautta. Tämä keskinäinen rakkauskieli kommunikoi empaattisella ja telepaattisella tavalla.

Epäpuhdas: Masennus, rajoittamisen tunne, ahdasmielisyys, voimakas huoli ja ahdistus, aivokasvaimet, kallon paine, päänsärky ja migreeni, mielen häiriöt, kallovaivat ja unihäiriöt voivat olla tulosta epäpuhtaasta seitsemännestä chakrasta. Voi olla myös uskonnon tai henkisyyden pelkoa, turhautumista, oivaltamatonta voimaa, vähän iloa elämässä, pelkoa asioista joita ei voi ymmärtää fyysisillä aisteilla ja skitsofreniaa.

Kun jonkun kruunuchakra on tukossa, hyvin epämiellyttävän samea tumma currynväri tahraa hänen kruunuchakraansa ja koko auraansa. Kun hänen kanssaan kommunikoi, saatamme tuntea kihelmöintiä ja pistelyä omassa kruunussamme ja saatamme tuntea varoituksen, että psyykkistä suojaa tarvitaan. Kun kaksi ihmistä kommunikoi, joilla on epäpuhdas kruunuchakra, monet väärinkäsitykset ja väärinymmärrykset ovat tavallisia. Heidän kommunikoinnistaan saattaa tulla vihamielistä ilman selvää ymmärtämis- tai tehokasta kommunikointikeinoa.

Maachakra: Maan seitsemännen chakran sanotaan olevan Fuji-vuori Japanissa. Aivan kuten kruunuchkara hallitsee eristäytyneisyyden ja ykseyden tunnetta, Japani oli eristyksissä monta vuotta, kun yhteiskunta yhtenäistyi. Fuji-vuori tai Fujiyama (yama merkitsee "vuorta" japanin kielessä) on antanut henkisen perustan Japanille muinaisajoista saakka ja hurskaat ihmiset kestivät päivätolkulla vastoinkäymisiä pyrkimyksenään kiivetä tälle pyhälle vuorelle. Tämä on 3773 kilometriä korkea nukkuva tulivuori, mikä on maailmankuulu symmetriastaan ja seesteisyydestään.

Fuji-vuori, kuten kruunuchakra, toivottaa tervetulleeksi uudet vuodenajat kauniilla ja dramaattisella tavalla. Keväällä kirsikankukat puhkeavat vuoren alaosassa, mitä seuraa sinooperinpunaisten azaleojen kukkiminen, mikä ilmoittaa kesän saapuneen, ja heinäkuuhun mennessä alppiruusut alkavat kukkia. Elokuun lopulla kesä on ohi ja Fujiyoshidan tulifestivaaleilla juhlitaan tulevaa talvea ja kaikkien vaellusretkien loppumista Fuji-vuoren huipulle.

Ulottuvuus: Tämä chakra hallitsee kaikkia ulottuvuuksia, kun se edustaa täyttä moniulotteista tietoisuutta.

Yhteenveto: Aivan kuten monet ovat kiivenneet henkilökohtaista Fujiyamaansa päästäkseen huipulle, kruunuchakran avautuminen edustaa kundaliinin matkan huipentumista juuresta tuhatterälehtiseen lootukseen kruunussamme. Tämä matka edustaa yhden maailman loppuunsaattamista ja uuden alkamista. Tuo maailma on tietenkin aina ollut olemassa, mutta olemme unohtaneet sen. Unohdimme, mistä tulimme, ja unohdimme todellisen ITSEMME suuren loiston ja monimuotoisuuden.

Kruunuchakran avautuminen edustaa loppua kyvyllemme elää fyysisen elämämme harhakuvien uhrina. Kyllä, olemme edelleen ihmisiä. Elämme edelleen ruumiissa ja siksi olemme erillisen ja rajoittuneen itsemme draamoihin lankeamisen kohteena. Emme kuitenkaan enää elä niissä.

Olemme suudelleet ykseyttä ja lähteneet jumalainen tyytymättömyys täysin aktivoituneena. Tämä tyytymättömyys on kuin "kotiuttamissäde", mikä vetää meitä ydinenergiataajuutemme suuntaan. Nyt kotimme tähdissä, muissa galakseissa ja muissa ulottuvuuksissa kutsuu meitä tietoisesti ja anelee meitä palaamaan. Siis palaamaan ja kuitenkin jäämään – palaamaan Kotiin tietoisuudessamme ja kuitenkin jäämään kolmanteen ulottuvuuteen, missä elämme aktiivisesti tehtäväämme.

Nyt kun muistamme, kuka olemme, alamme muistaa, miksi tulimme tänne. Meillä on yksi yhteinen tehtävä – maadoittaa korkeampien ulottuvuuksien Kotimme värähtelyt jokapäiväiseen elämäämme. Jokaisella ulottuvuudella on eri värähtelytaajuus. Värähtelytaajuus on perustaajuus tai keskustaajuus. Jokaisessa ulottuvuudessa tai henkilökohtaisessa tietoisuudessa on ensisijainen resonanssi tai taajuus tai värähtelytaso. Tämä taajuus on korkeampi niinä päivinä, jolloin olemme täynnä rakkautta, ja alempi niinä päivinä jolloin olemme täynnä pelkoa. Toisin sanoen, kolmannen ulottuvuuden itsemme taajuus vaihtelee selviytymisestä huippukokemukseen.

Henkilökohtainen värähtelytaajuutemme tai taajuuspuumerkkimme määritellään ja/tai mitataan usein aivoaalloilla. (Aivoaalloista puhutaan pitkään "Physical Body Door of the Conscious" –osion "States of Consciousness" -kohdassa.) Kruunuchakran avaaminen sallii meidän päästä delta-aaltoihin ollessamme edelleen jokseenkin tietoinen fyysisestä kehosta. Nämä aallot ovat "kotiuttamissäde", jotka sallivat meidän päästä ITSEEMME, joka on muissa tähdissä, galakseissa ja ulottuvuuksissa.

Kun pääsemme koko ITSEMME näihin osiin, voimme kehittää suhteen niiden kanssa. Nämä korkeammat itset sallivat meidän nähdä maailmamme niiden perspektiivistä. Fyysisen maailman erillisyyden ja rajoittuneisuuden näkeminen ITSEMME osasta, joka elää pelkän harhan ulkopuolella, on galaktisen tietoisuutemme alku.

Kun kommunikoimme enemmän näiden ITSEMME korkeamman ulottuvuuden osien kanssa, maailmojen välinen verho alkaa oheta ja perspektiivimme koko elämästä nousee kolmannen ulottuvuuden yläpuolelle. Näin meistä tulee tietoinen niiden ongelmiemme syistä, jotka ovat peräisin tämän elämän lapsuudesta, mutta myös muista kolmannen ja neljännen ulottuvuuden elämistä (jotka tunnetaan usein "entisinä eläminä") sekä muista rinnakkaistodellisuuksista. Onneksi tähän mennessä voimme saada myös ITSEMME auttamaan meitä tämän moniulotteisen informaation ymmärtämisessä ja integroimisessa.

Yhteytemme suurempaan ITSEEMME, sieluumme, antaa meille tukea ja rohkeutta muistaa tietoisesti juurielämän, missä koimme ensimmäisen kerran sen pelon, mikä kaikuu monien muiden elämien läpi. Tämä ensimmäinen kerta jolloin meillä oli jokin äärimmäisen negatiivinen kokemus, luo usein engrammin, mikä on kuin sielun arpikudosta. Tämä engrammi ohjelmoi sielumme luomaan tuon kokemuksen uudestaan ja uudestaan, kunnes se selvitetään. Sitten kun olemme matkanneet tietoisuudessa niihin todellisuuksiin, joista nämä mallit alkoivat, voimme kutsua korkeampaa itseämme tasapainottamaan tuon tuskan ja pelon ehdottomalla rakkaudella.

Sielumme on luonut uudelleen näitä tilanteita elämä toisensa jälkeen, jotta voimme saada mestaruuden näistä tunteista ja tilanteista. Sitten kun rakkaus on tasapainottanut pelon, värähtelytaajuutemme voi nousta kaikissa elämissämme kaikissa ulottuvuuksissa, ajoissa ja paikoissa. Saamme yhteyden tähän ehdottomaan rakkauteen päivittäin, sitten kun korkea sydämemme on auki. Fyysinen sydämemme resonoi vihreään väriin.

Tämä osa sydänchakraamme hallitsee inhimillistä rakkautta. Se voi olla rohkeaa ja epäitsekästä tai pelokasta ja itsekästä. Toisaalta korkea sydämemme resonoi ehdottomaan rakkauteen ja myötätuntoon. Korkea sydän sijaitsee fyysisen sydämen edessä, aivan sen yläpuolella, neljännen ulottuvuuden eetterikehossa. Korkea sydämemme resonoi vaaleanpunaiseen väriin.

Ehdoton rakkaus perustuu myötätuntoon. Tämän myötätunnon myötä voimme rakastaa ehdottomasti kaikkea elämää, hyväksyä ehdottomasti kaiken elämän ja antaa ehdottomasti anteeksi kaikelle elämälle. Kaikilla meillä – vaikka olisi kuinka henkinen tai itsensä oivaltanut – on vaikeita aikoja fyysisessä elämässä. Näinä aikoina meidät haastetaan hyväksymään korkeamman itsemme ehdoton rakkaus ja myötätunto fyysiseen tietoisuuteemme, jotta voimme saada sen rakkauden ja lohdun. Meille on opetettu, että on jumalaista kärsiä. Nyt meidän täytyy kirjoittaa tuo rajoitus totuudeksi, mikä on, ettei meidän tarvitse enää kärsiä, koska olemme jumalaisia.

Avoin kruunuchakramme käynnistää prosessin kärsimyksestä irtipäästämiseksi. Kruunuchakra on paradoksin keskus – valo ja pimeys, tunnettu ja tuntematon. Kosmisen valon suuri rakkaus tuo meille ehdotonta rakkautta ja suuri tuntemattoman pimeys voi tuoda meille valtavaa pelkoa. Ollessamme valon ja pimeyden, tuntemattoman ja tunnetun ehdottomassa keskipisteessä, avoimen tuhatterälehtisen lootuksen keskellä, voimme nähdä, että ne ovat kaikki pelkästään eri ääripäitä fyysisen elämän harhassa.

Avautuneen kruunuchakramme perspektiivistä voimme olla jatkuvassa yhteydessä viidennen ulottuvuuden itsejemme apuun ja ymmärrykseen. Siksi ne voivat antaa meille ymmärrystä, rakkautta ja myötätuntoa auttamaan, kun meistä tulee pelokas tai hämmentynyt. Niiden avulla pystymme näkemään suuren kuvan, mikä sallii meidän muistaa, että päätimme tulla fyysiseen elämään täyttämään tehtävää. Voimme tuntea edelleen pelkoa, vihaa ja surua, koska käytämme maa-astiaa. Jos kuitenkaan kukaan ei fyysisessä todellisuudessamme voi auttaa, voimme aina saada omasta sisäisestä opastuksestamme sen, mitä tarvitsemme vihkimyksemme suorittamiseen.

Moniulotteinen parantuminen on prosessi, missä löydetään kaikkien elämäongelmiemme alkuperäinen syy. Olemme eläneet nämä ongelmat läpi uudestaan ja uudestaan tässä elämässä ja muissa. Nämä ydinuskomukset erillisyyteen ja rajoittuneisuuteen ovat pitäneet meidät unessa ja taistelemassa maailmoja vastaan ympärillämme ja sisällämme. Kun voimme parantaa nämä ongelmat ytimessään, siis ensimmäisessä elämässä missä ne koettiin, voimme muuttaa monet todellisuutemme samalla kertaa.

Sitten kun ensimmäinen kokemus on parannettu, ne mallit jotka ovat resonoineet monissa muissa elämissä, voidaan nähdä helposti. Kun voimme tietoisesti havaita käyttäytymismallimme, niin voimme alkaa "saada itsemme kiinni itse teossa", jotta voimme muuttua. Vaikka nämä mallit vähenevät, ne eivät kuitenkaan lähde täysin, koska nämä ongelmat on sidottu tehtäväämme. Ne ongelmat joita olemme työstäneet elämä toisensa jälkeen, ovat ydin palveluksessamme toisille, planeetalle ja korkeammalle itselle.

Itsemme parantamisen kautta voimme oppia parantamaan toisia. Kun olemme kohdanneet oman pimeän puolemme, pelkomme vähenee kovasti. Eikö lopulta "sisäinen vihollinen" aiheuta suurimman uhan? Tämä irtipäästäminen pelosta antaa meille suurempaa rohkeutta jatkaa henkilökohtaista parantumistamme ja auttaa toisten ja planeettamme parantumisessa. Päätimme kaikki tulla tänne korkeammista ulottuvuuksista auttamaan tänä suurena transformaatioaikana. Aivan kuten meillä on ollut elämiä, joissa lankesimme pimeyteen, meillä on ollut myös elämiä, joissa olimme henkisiä vihittäviä. Saattamalla loppuun nämä henkiset elämät palasimme tietoisesti Kotiin korkeampaan ulottuvuuteen.

Yhdistymällä näihin vihkimyselämiin, kommunikoimalla niiden kanssa ja ymmärtämällä ne syvällisesti, voimme päästä käsiksi siihen vihkimysvoimaan, minkä kanssa synnyimme. Nämä voimalliset elämät esittelevät meille myös korkeamman ulottuvuuden galaktisen itsemme. Joka kerta kun olemme vuorovaikutuksessa näiden korkeampien osiemme kanssa, lataamme vähän niiden taajuutta. Esimerkiksi jos meillä on jääkulho (tihein fyysinen itsemme) ja altistamme sen höyrylle (korkein muodoton itsemme), jää muuttuu vedeksi, mikä on sekä jään että höyryn puhdas ydinolemus ja näiden kahden keskikohdassa.

Toisin sanoen, kaksi polariteettia jotka toimivat toisiaan vastaan, siirtävät meidät keskikohtaan, napaan ja tasapainopisteeseen. Tämä keskipiste on voimapiste, koska siitä voimme nähdä kummankin puolen. Se että kykenee näkemään kummankin puolen, kummankin ääripään, sallii kiintymättömyyden, mikä luo myötätuntoa. Myötätunto avaa meidät korkeammille maailmoille, koska se vapauttaa meidät fyysisen itsen draamoista. Myötätunto nostaa meidät kolmannen ulottuvuuden matriisista moniulotteiseen perspektiiviimme. Sitten voimme tarkastella kolmannen ja neljännen ulottuvuuden polariteetteja ympärillämme joutumatta jumiin niihin. Silloin olemme "maailmassa, muttemme maailmasta".

Tästä keskipisteestä olemme valmis kokemaan maailmat alapuolellamme (jään) ja yläpuolellamme (höyry), pysyen samalla keskipisteessä (vesi). Keskipiste on virta, antautumispiste – sielulle antautumispiste. Tämä on paikka ilman tunnelatausta – positiivista tai negatiivista – mikä irrottaa meidät vanhojen erillisyys- ja rajoittuneisuususkomusten rajoista. Tästä paikasta voimme pudota virtaan, antautua nyt-hetkeen, yhdistyä ykseyteen ja sallia sielun tulla maa-astiamme kapteeniksi.

Mitä enemmän on yksilöitä, jotka pysytät säilyttämään tämän keskipisteen, sitä enemmän koemme toimintamallimuutoksen materialismista henkisyyteen, rajoittuneisuudesta ja erillisyydestä todellisen luontomme ykseyteen, tähän ja nyt. Joka kerta kun yksi meistä yhdistyy korkeamman itsensä kanssa ja lataa korkeamman ulottuvuuden värähtelyä fyysiseen kehoonsa, emme edistä ainoastaan henkilökohtaista ylösnousemustamme, vaan myös planetaarista.

Yhdessä löydämme kukin henkilökohtaisen palapelinpalamme ja sitten yhdistämme sen kokonaisuuteen. Silloin voimme planeettana ja lajina luoda taivaan maan päälle.

 

Kirjoittanut/kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Suoraan sydämestä 1.3.17 Shoud 7 »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net