03.12.2015

Yhdeksi tuleminen - kolmas chakra, ihmiset ja planeetta

Miten liittyä yhteen Gaiaan chakrojen välityksellä, siitä kirjoittaa Suzanne Lie multidimensions.com sivustolla (suomentanut Pirjo Laine).

Sijainti: Kolmas chakra sijaitsee rintalastan ja navan välissä.

Terälehdet: Kolmannessa chakrassa on 10 terälehteä, jotka pyöriessään voivat vaikuttaa pyörteeltä. Numerologiassa 10 supistuu yhdeksi. Numero "yksi" symboloi alkua, kuten "alussa oli sana" ja jokainen sana alkaa ajatuksella. Vaikka se on tiedostamaton, ajatus edeltää kommunikointia. Kolmas chakra edustaa myös kommunikointiamme neljännen ulottuvuuden astraalimaailman kanssa, mikä on liian usein tiedostamatonta.

Sävel ja mantra: Tämän chakran sävel on D ja mantra "ram" tai "aum".

Väri: Tämän chakran väri on keltaisesta kultaan. Astraalinäöllä katsottuna keltainen edustaa yksilön aurassa älyllistä ajattelua. Kulta edustaa samaistumista sieluominaisuuksiin. Hallitseva keltainen väri aurassa edustaa kiinnittymistä egon rationaaliseen ajatteluun. Toisaalta hallitseva kultainen väri edustaa egoa, joka on luovuttanut kontrollin fyysisestä maa-astiasta sielulle.

Fyysisellä tasolla keltainen merkitsee varovaisuutta. Keltainen on punaisen "seis" ja vihreän "mene" välillä. Suurta varovaisuutta tarvitaan fyysisen ja astraali-itsen integroimisessa. Tie henkisyyteen on viitoitettu varovaisella kärsivällisyydellä.

Hallitsee: Kolmas chakra hallitsee tietoisuuden mentaaliosaa ja ajattelua – psyykkistä ja älyllistä – sekä mielellä saavutettavaa valtaa/voimaa, kontrollia ja/tai vapautta. Tämä chakra on voimachakra. Se hallitsee itsetuntoamme, voimaa mikä meillä on sisällä, valtaa omaan kohtaloomme, valtaa mikä meillä on muista ja valtaa mikä toisilla on meistä.

Jos ihminen on liian jin, feminiinienergiaa, niin hän voi tuntea voimattomuutta. Toisaalta jos ihminen on liian jang, maskuliinienergiaa, hänellä on taipumusta olla aggressiivinen tai ahne. Kolmas chakra mikä liittyy maksaan, sappirakkoon, vatsaan, pernaan ja haimaan, säätelee sitä, miten keskittyneeltä meistä tuntuu päivän aikana suhteessa mentaalikykyihimme ja kykyymme motivoitua.

Tämä chakra vaikuttaa egoheijastuksiimme ja vitaalienergiaamme, koska se hallitsee sitä, miten hyvin pystymme säilyttämään itsetuntomme valtakamppailussa toisen kanssa. Egojen välinen taistelu on vaikea voittaa, jos olemme lapsi ja vastustajamme on vanhempi. Siksi tämä chakra sisältää niiden monien valtataistelujen salaisuudet, joita taistelimme lapsena vanhempiemme ja muiden auktoriteettihahmojen kanssa ja jotka hävisimme.

Kolmas chakra tunnetaan porttina neljännen ulottuvuuden astraalitasolle. Se hallitsee siksi astraalitunteitamme. Nämä tunteet ovat kuitenkin hyvin erilaisia kuin fyysiset tunteet, joita tunnetaan toisen chakran kautta. Toinen chakramme hallitsee selviytymistyyppisiä, vaistomaisia tunteita, kun taas kolmannen chakran tunteet ovat punoutuneet ajatteluprosessiimme.

Nämä "tiedollisemmat tunteet" tunnetaan reaktioina toisiin ja reaktioina haluihimme ja tavoitteisiimme. Tämä ajatus- ja tunneyhdistelmä avaa porttimme neljänteen ulottuvuuteen. Avattuna tämä portaali voi alkaa sekoittaa kolmannen ulottuvuuden havaintojamme psyykkisen, intuitiivisen tietoisuutemme korkeampiin aisteihin.

Fyysisen ja astraalikehomme integrointi voi luoda toisen kontrollointiongelman kolmanteen chakraan. Niiden kontrollointiongelmien lisäksi, että egot yrittävät käyttää henkilökohtaista valtaansa toiseen, on sisäisiä kontrollointiongelmia – ajatukset vs. tunteet, intuitio vs. älykkyys ja jin vs. jang.

Aisti: Kolmas chakra hallitsee näköaistia. Se hallitsee kolmannen ulottuvuuden tietoisuutemme psyykkistä näköä sekä neljännen ulottuvuuden tietoisuutemme "toista" näköä tai astraalinäköä.

Astrologinen merkki: Leijonan astrologinen merkki liitetään usein tähän chakraan. Leijona mitä hallitsee aurinko, symbolisoi lämpöämme ja vahvuuttamme sekä pyrkimystämme tunnustuksen saamiseen, valtaan ja yhteiskunnalliseen statukseen. Astrologisesti aurinkomme edustaa sitä egojärjestelmää, mitä ilmennämme tässä elämässä.

Kolmas chakra edustaa tuon egojärjestelmän kamppailua, ensin toisten ja sitten sielun kanssa. Kun löydämme voiman itsestämme, meidän ei tarvitse enää taistella muita vastaan. Sitten egomme täytyy oppia tunnistamaan sielumme hiljainen, pieni ääni ja oppia luovuttamaan maa-astian kontrolli tälle ylempiarvoiselle kapteenille.

Elementti: Tulielementti liitetään tähän chakraan. Tuli edustaa kolmannen ulottuvuuden fyysisen kehomme sähkö/hermo-osaa. Sähkö liittyy kykyymme hallita tietoisesti käyttäytymistämme ajatuksilla, koska hermoston sähköimpulssit sallivat aivokuoren valita käyttäytymisemme.

Kun olemme saaneet tahdonvoiman valita käyttäytymisemme, tekomme, sanamme ja asenteemme, hallitsemme tietoisesti omaa elämäämme. Toisaalta jos käyttäytymistämme, tekojamme, sanojamme ja asenteitamme ei valita tietoisesti, niin reagoimme tietoisen toimimisen sijasta. Silloin emme tunne hallitsevamme omaa elämäämme, koska emme kykene valitsemaan toimintaa, mikä voimaannuttaa meitä.

Kolmas, solar plexus chakra hallitsee eläinkuntaa, minkä hierarkian huipulla ihmisen sanotaan olevan. Tämä päätös on tehty aivokuoremme ja sen perusteella, että oletettavasti kykenemme kontrolloimaan omaa kohtaloamme. Valailla ja delfiineillä on suurempi aivokuori kuin meillä ja delfiineillä on itse asiassa enemmän puhemekanismeja kuin ihmisellä. Valaat ja delfiinit ovat kuitenkin olleet ihmiskunnan väkivallan armoilla monta vuotta.

Ihmiset ovat vahingoittaneet, tappaneet ja orjuuttanet myös muita ihmisiä. Kolmas chakra käsittelee sekä lajin sisäisiä että lajien välisiä valta- ja hallintataisteluja. Kyky kommunikoida ajatuksia ja tunteita puheen avulla on aina ollut tärkeä tekijä tuossa taistelussa.

Tietoisuus: Tähän chakraan liittyvä aivoalue on neokorteksi, mikä on korkeamman mentaalitoiminnan alku. Kolmas chakra edustaa kolmannen ulottuvuuden tietoisuutta sekä sitä, miten neljännen ulottuvuuden astraalikeho vaikuttaa fyysiseen kehoon. Jos emme salli mitään tietoista vaikutusta astraali-itsestä, rajoitamme todellisuuttamme.

Henkilökohtainen aikajana: Tämä charka edustaa ikää 6 vuodesta murrosikään. Tämä on aikajakso, jolloin lapsi aloittaa koulun ja siirtyy pois perheen jatkuvasta vaikutuspiiristä. 6-12-vuotiaana lapset ovat vuorovaikutuksessa opettajien, ystävien ja ystävien perheiden kanssa, mutta heihin vaikuttaa edelleen ensisijaisesti koti.

Lapsista tulee tässä iässä lisääntyvässä määrin tietoisia siitä, että he ovat erilaisia kuin vanhempansa. Erityisesti siirryttäessä varhaismurrosikään, tämä tietoisuus ajaa heidät etsimään oman identiteettinsä perheessä. 12-vuodesta murrosikään fokus vaihtuu perheestä ystäviin. Jos nämä nuoret murrosikäiset pystyvät kehittämään itsetunnon eläessään perheyhteisössä, heillä on helpompaa toistaessaan tuota prosessi kodin ulkopuolella.

Yhteiskunnallinen aikajana: Antropologisesti kolmas chakra edustaa noin 5000 vuoden takaisia sivilisaatioita, jolloin Egyptin, Syyrian, Kreikan ja Rooman suuret valtakunnat olivat olemassa. Nämä yhteiskunnat alkavat hallita valtaamalla vastustajansa. Näiden sivilisaatioiden nousu ja huippu merkitsi ihmiskunnan kognitiivisten kykyjen laajentumista. Näissä sivilisaatioissa ainakin joillakin yhteiskunnan jäsenillä oli aikaa tavoitella jotain muutakin kuin vain selviytyä. Useimmat näistä yhteiskunnista palvoivat monia Jumalia ja Jumalattaria sekä eläimiä.

Umpirauhanen: Kolmannen chakran umpirauhanen on haima. Se esittää tärkeää roolia ruuansulatuksessa. Haima erittää insuliinihormonia, mikä säätelee verensokeria ja aineenvaihduntaa, mitä tarvitaan hiilihydraattien käsittelemisessä. Haiman erittämät entsyymit ovat tärkeitä rasva- ja proteiinitasapainossa.

Tämä umpirauhanen joutuu epätasapainoon, kun liikaa sokeria otetaan elimistöön. Tämä johtuu usein siitä, että ihminen haluaa enemmän makeutta elämäänsä eikä tiedä, miten sitä saa. Alkoholijuomat muuttuvat välittömästi sokeriksi ja alkoholismi voi johtaa diabetekseen. Taaskaan ihminen ei tunne, että hänellä on sisäistä voimaa elämän kohtaamiseen ja hänen on otettava jotain ainetta itsensä lohduttamiseen.

Hermopunos: Sisuspunos mikä sijaitsee aivan rintakehän alla, on tähän chakraan liittyvä punos. Tähän chakraan liittyviä kehoalueita ovat alaselkä, vatsa, ruuansulatus, mahalaukku, maksa, haima, sappirakko ja autonominen hermosto.

Puhdas: Kun kolmas chakra on puhdas, meillä on voimakas henkilökohtaisen voiman ja motivaation tunne. Valtakamppailut toisten kanssa ovat minimaalisia, koska hyväksymme vastuun oman todellisuutemme luomisesta. Siksi emme tunne olevamme uhri tai toisten kontrolloima. Jos elämässämme on jokin ongelma, oivallamme, että "jos se tulee minulle, minun on käsiteltävä se". Meillä on terävä päätöksentekokyky, vahva tahdonvoima ja hyvä omakuva.

Koska otamme vastuun elämästämme, meillä on hyvä terveys ja vitaalienergia. Silloin kun pystymme tasapainottamaan jinin ja jangin, tunteet ja ajatukset, intuition ja älyn, tahdonvoiman ja sielulle antautumisen, voimme tiedostaa ne monet viestit, joita meille tulee astraalitasolta. Pystymme suojautumaan toisten psyykkiseltä "imulta", kun pystymme erottamaan omat tunteemme toisten tunteista. Voimme tehdä tämän, koska olemme kuunnelleet omaa astraalimaailmaamme, kun se kommunikoi kanssamme unien ja mielikuvituksen avulla.

Epäpuhdas: Kun kolmas chakra on epäpuhdas, tunnemme voimattomuutta. Koska meistä tuntuu, ettei meillä ole kykyä kerätä, mitä tarvitsemme, silloin kun tarvitsemme, voimme alentua ahneuteen, epäilyyn, vihaan ja sitten tietysti syyllisyyteen. Kehomme reagoi jatkuvaan jännittyneisyyteen kehittämällä mahahaavan, keltataudin, hepatiitin, diabeteksen, hypoglykemian ja sappikivet. Voimattomuuden tunteemme maailmassa aiheuttaa liikahuolehtimista, luulosairautta, ärtyneisyyttä ja viivyttelyä. Olemme yliherkkä, itkemme helposti, tunnemme väsymystä ja olemme usein ahdistunut ja/tai masentunut.

Kyvyttömyytemme integroida astraalielämän sisäinen kutsu ulkoiseen maailmaan luo yliherkkyyttä toisten psyykkiselle maailmalle. Toisten ihmisten pelko mikä on "äänekkäin" tunne, tuntuu kolmannessa chakrassa, oman pelkomme reppuselässä. Silloin tulee lisääntyvässä määrin vaikeaksi olla toisten kanssa tai ryhmissä. Mieli juoksee meitä vastaan pakkomielteisillä ajatuksilla ja huolilla. Negatiiviset tunteemme vahvistavat sitten negatiivista ajatteluamme ja pitävät meidät jatkuvassa myllerryksessä.

Voima minkä menetimme menneisyydessä, täytyy saada takaisin, jotta voimme elää nykyhetkessä. Meidän täytyy palata etsimään negatiiviset ydinuskomukset, joita meillä on itseämme vastaan. Nämä uskomukset muistuttavat meille jatkuvasti, että olemme riittämätön kohtaamaan elämän haasteet eikä meillä ole henkilökohtaista voimaa olla onnellinen ja menestynyt.

Maan chakra: Maan kolmas chakra on Kilimanjaro-vuori Afrikassa. Kilimanjaro on yksi korkeimmista "itsenäisistä" vuorista maailmassa. Myös nämä muut ovat Afrikassa, ensimmäisen suuren sivilisaatiomme sydämessä. Kilimanjaro muistuttaa meille voimasta, mikä voimme saada seisoaksemme yksin löytämällä sisäisen voimamme.

Ulottuvuudet: Tämä chakra edustaa kolmannen ja neljännen ulottuvuuden kehoa. Kolmas chakra on portti neljänteen ulottuvuuteen. Valitettavasti tämä portti on usein ensin koettava kehossamme epämiellyttävinä tunteina kolmannen chakran alueella.

Voidaksemme välttää olemasta uhri toisten psyykkisessä maailmassa, meidän on kerättävä oma neljännen ulottuvuuden voimamme. Kun olemme päässeet rauhaan sisäisen maailmamme sekä niiden ajatusten ja tunteiden kanssa, jotka ovat peräisin tuosta maailmasta, löydämme todellisen voimamme seistä yksin ulkoisessa maailmassa.

Yhteenveto: Kolmas chakra käsittelee ruuansulatusta, synteesiä, jakelua ja henkilökohtaisen voiman säteilyä. Vatsa, haima, sappirakko ja maksa käsittelevät ruuansulatusta ja synteesiä ja perna ja autonominen hermosto jakavat ja säteilevät voimaamme.

Henkilökohtainen voimamme lisääntyy tai rajoittuu lapsuudessa. Kolmannessa ulottuvuudessa varhaisympäristömme voimaannutti meitä, jos vanhempamme olivat ystävällisiä, positiivisia ja tukevia tai antoivat meille tilaisuuksia tehdä omat päätöksemme kokeaksemme menestystä tai epäonnistumista. Varhaisympäristömme otti voimamme pois, jos vanhempamme rajoittivat meitä kritiikillä, julmuudella, tunteettomuudella ja epäreilulla rankaisemisella.

Neljännesässä ulottuvuudessa voimamme annettiin tai varastettiin niiden ajatuksilla ja tunteilla, jotka olivat ympärillämme varhaisvuosina. Vaikka olemme saattaneet kieltää neljännen ulottuvuuden voimamme aikuisena, se oli normaali osa lapsuuttamme. Usein näimme lapsena keijuja, puhuimme koiralle ja koimme täytetyt eläimet tai nuket eläviksi. Aikuiset ovat saattaneet silloin sanoa: "Miten söpöä, sinulla on hyvä mielikuvitus" tai "Suu kiinni, ei ole keijuja ja koirat osaavat vain haukkua."

Mitä siis uskoimme? Mille annoimme voiman – "keksityille" keijuille, koiralle joka rakasti meitä vai vanhemmalle joka antoi meille kodin ja ruoan? Luonnonlaki on selviytyminen. Voisimme selviytyä ilman keijuja ja koirille puhumista, mutta emme voisi selviytyä ilman kotia ja ruokaa. Siksi kuuntelimme "heitä" – niitä jotka kasvattivat meidät. Heidän todellisuudestaan tuli oma todellisuutemme.

Jos olimme onnekkaita ja meillä oli vanhemmat, jotka tuntuivat voimakkailta ja antoivat meille rakkautta, suojaa ja kannustusta, meillä on onnellinen ja turvallinen todellisuus, missä voimme kukoistaa täyteen potentiaaliimme. Toisaalta jos vanhempamme olivat pelokkaita, vihaisia ja toisten tai "järjestelmän" voimattomia uhreja, meillä on vaarana luoda tuo maailma uudestaan, koska se oli ainoa mallimme. Loimme tuon todellisuuden myös, koska portti sieluun, neljännen ulottuvuuden astraalimaailmaamme, oli heikentynyt ja sivuutettu "pelkkänä mielikuvituksena".

Lapsena neljännen ulottuvuuden psyykkinen portti oli vielä auki ja voimme vastaanottaa selvästi kaiken tuskan, pelon, vihan ja surun perheeltä ja muilta, joiden kanssa olimme läheisiä. Pääongelmana oli, että silloin kun psyykkisesti poimimme itsellemme astraaliympäristön, mikä oli toisten ajatuksia ja tunteita, emme hahmottaneet niitä toisten ajatuksiksi ja tunteiksi. Hahmotimme ne omiksemme. Meistä tuntui uhrilta, olimme surullinen, vihainen tai pelokas ja uskoimme, ettemme pystyisi luomaan parempaa elämää.

Siksi loimme ydinuskomuksia itsestämme, jotka suojelivat meitä epämukavalta tunnemaailmaltamme. Nämä ydinuskomukset koskivat tavallisesti omia rajoituksiamme, kuten: "En ole riittävän hyvä", "En ansaitse" tai "En ole sen arvoinen". Sitten voimme pitää sen tarvittavan uskomuksen, että ongelmiemme lähde oli oma vajavaisuutemme, ei vanhempiemme vajavaisuus. Todellisuus on, että luomamme ydinuskomukset olivat luultavasti samoja ydinuskomuksia, jotka vanhempamme loivat ja välittivät psyykkisesti meille.

Silti nämä ydinuskomukset loivat harhan suojasta kovaa ja vierasta maailmaa vastaan. Kyllä, sisäiselle itsellemme joka muisti, että olemme kultainen valo-olento, kolmas ulottuvuus tuntui erittäin kovalta ja rajoittavalta. Siksi useimmat meistä unohtivat valokehon, koska emme voineet palata tuohon kehoon ja sen muistaminen aiheutti vain tuskaa meille.

Yllä olevassa tilanteessa lapsi oppi, että voima on yhtä kuin valtaa toisiin. Jos hänen omat vanhempansa olivat uhreja, niin hänenkin täytyy olla. Koska lapsella oli edelleen astraalitason "toinen näkö", se pystyi näkemään ja tuntemaan sen pelon ja uhriuden, mikä oli hänen vanhempiensa raivon ja surun perusta.

Miten lapsi voi oppia sisäisen voiman? Miten lapsi voi oppia positiiviset ydinuskomukset, kuten: "Olen voimakas, olen fiksu ja olen rakastettava"? Vanhempi voi näytellä, kuin olisi rakastava, ettei hän pelkää ja että hän on onnellinen. Kuitenkin lapsi tuntee totuuden, koska hän on edelleen hereillä astraali-itselleen. Valitettavasti siihen mennessä kun lapsi on oppinut sulkemaan tuon portin, vahinko on jo tapahtunut. Mitä vanhempi voi tehdä?

Vanhempi voi palata omaan lapsuuteensa, löytää syyn omille negatiivisille ydinuskomuksilleen ja parantaa ne. Sitten vanhemman ei tarvitse näytellä onnellista ja rakastavaa. Sitten vanhempi voi olla onnellinen ja rakastava. Emme voi antaa sellaista, mitä meillä ei ole. Jos meillä ei ole rahaa itsellemme, miten voimme antaa sitä? Jos meillä ei ole rakkautta itsellenne, miten voimme antaa sitä? Yhteiskuntamme on nähnyt voiman rahana ja tekee mitä tahansa saadakseen sitä. Mutta miten moni meistä on oikeasti kokenut rakkauden voimaa – rakkauden ITSELTÄMME itsellemme?

Kirjoittanut/kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net