22.11.2015

Yhdeksi tuleminen - ensimmäinen charka, ihmiset ja planeetta

Miten liittyä yhteen Gaiaan chakrojen välityksellä, siitä kirjoittaa Suzanne Lie multidimensions.com sivustolla (suomentanut Pirjo Laine).

Sijainti: Ensimmäinen chakra sijaitsee selkärangan tyvessä.

Terälehdet: Tämä chakra hallitsee kehomme alimpia värähtelyjä ja sillä on hitain aaltopituus. Siinä on neljä puolaa tai terälehteä. Neljä on neliön ja perustan numero. Neliö liittyy rehellisyyteen, reilun sopimuksen tekemiseen, neljään maaenergiaan – maa, ilma, tuli ja vesi – ja neljään suuntaan. Neljä seinää, neljä jalkaa tai neljä pyörää edustaa vahvaa perustaa.

Sävel ja mantra: Tämän chakran sävel on C ja mantra "lam" tai "e". Näiden mantrojen laulaminen D-sävellajissa, keskittäen samalla huomiomme tällä kehoalueelle, voi mahdollistaa meille tietoisemman pääsyn ensimmäiseen chakraan.

Väri: Tämän chakran väri on punainen, mikä on ihmisen näkemän valoasteikon alin taajuus. Punainen on vihan ja/tai elinvoiman väri.

Hallitsee: Ensimmäinen chakra hallitsee fyysisiä energioitamme. Se tunnetaan myös juurichakrana ja se hallitsee tarmoa, perimää, eloonjäämistä, turvallisuutta, intohimoa, rahaa, työtä ja kotia. Tämä chakra auttaa meitä jokapäiväisessä selviytymisessämme.

Aisti: Hajuaisti liittyy tähän chakraan. Hajuaisti on primitiivisin aistimme ja ensimmäinen aisti, mikä herää fyysisessä syntymässämme. Hajureseptorit sijaitsevat aivojen pohjassa ja ne syöttävät suoraan limiseen järjestelmään, mikä on muisti- ja tunnealue. Siksi aromit voivat päästä välittömästi tunnemuistoihin, jotka on tallennettu piilotajuntaan.

Astrologinen merkki: Juurichakraan liittyvä astrologinen merkki on Härkä. Härän symboli on härkä. Juurichakran tapaan härkä on maskuliinisen voiman ja hedelmällisyyden symboli. Härkä kuopii maata etusorkillaan ja laskee sieraimensa maata kohti varoittamaan jokaista, joka uhkaa sen laumaa. Laumassa on monta lehmää, mutta ainoastaan vahvin härkä pystyy säilyttämään ryhmän geneettisen koskemattomuuden.

Ensimmäinen chakra on itse asiassa maskuliini- ja feminiinienergiamme perusta. Se edustaa maskuliinista tahtoa ja miehen sukuelimiä sekä Jumalatar-kundaliinin feminiinienergiaa. Siksi mies voi oppia integroimaan feminiinivoimansa ja nainen voi oppia integroimaan maskuliinivoimansa puhdistamalla ja avaamalla tämän chakran.

Elementti: Maaelementti liittyy ensimmäiseen chakraan ja mineraalikunta on tuon hierarkian huippu. Ihmiskunta on arvostanut kristalleja aioneita ja niitä on käytetty myös esoteeriseen parantamiseen. Koska se hallitsee ensimmäisen ulottuvuuden itseämme, mikä on kyvytön pohtimaan itseään, havainnot juurichakrasta ovat tavallisesti tiedostamattomia. Ensimmäisen ulottuvuuden osamme voi tiedostaa vain mehiläispesä- tai lajitietoisuuden.

Vaikka ensimmäisellä chakralla on monia maskuliinisia ominaisuuksia, se on myös Jumalatar-kundaliinin paikka ja siksi se liitetään usein suhteeseemme äitiin ja Äiti Maahan. Suhde äitiin loi asenteemme kotia, turvallisuutta ja rahaa kohtaan. Jos meidät irrotetaan juuristamme, tunnemme irtoavamme myös maasta.

Tietoisuus: Ensimmäinen chakra hallitsee selviytymistietoisuutta ja edustaa syvintä piilotajuntaamme ja primitiivisintä itseämme. Tämä chakra edustaa aivojen matelijaosaa, mikä on aivorunko, elämäntukikeskuksemme. Aivorunkoa ja aluetta välittömästi sen yläpuolella kutsutaan matelija-aivoiksi, koska se on kaikilla luontokappaleilla matelijoista ihmisiin. Matelijoilla tämä alue on koko aivot, mutta ihmisillä se aivojen perusta tai runko. Itse asiassa osa tästä alueesta tunnetaan aviorungona.

Henkilökohtainen aikajana: Ensimmäinen chakra edustaa aikaa syntymästä kahteen ikävuoteen. Tämä on aikaa, ennen kuin olemme saaneet valmiiksi yksilöllistymisen ja hahmotamme itsemme edelleen osana vanhempia. Tämä chakra edustaa yritystä oppia elämään fyysisen elämämme ja fyysisen kehomme kanssa. Moniulotteiselle hengellemme on uutta 3D-todellisuutemme rajoitukset ja erillisyys ja yritämme oppia kontrolloimaan fyysistä maa-astiaamme. Onneksi matkustamme luonnostaan korkeampiin ulottuvuuksiin tässä iässä ja voimme palata Kotiin aina, kun tarvitsemme epätoivoisesti lohtua ja ymmärrystä.

Yhteiskunnallinen aikajana: Antropologisesti ensimmäinen chakra edustaa aikaa, jolloin ihmiskunta asui luolissa. Tuona aikana elimme päivä kerrallaan. Auttamaan selviytymiskamppailua palvoimme fyysisen ympäristömme eläimiä ja muita aspekteja.

Umpirauhanen: Jokainen chakra syöttää praanaa eri umpirauhaseen. Aivan kuten on seitsemän chakraa, on myös seitsemän umpirauhasta. Sekä chakrat että umpirauhaset sijaitsevat selkäytimen varrella. Umpirauhaset tuottavat hormoneja ja toimittavat niitä verenkiertoon. Näitä rauhasia sanotaan tiehyettömiksi, koska ei ole tiehyttä mihinkään erityiseen keho-osaan. Sen sijaan hormonit vapautetaan verenkiertoon, missä veri kuljettaa niitä kaikkiin elimiin ja kudoksiin vaikuttamaan kaikkiin fyysisen kehon toimintoihin.

Jokainen rauhanen on sisäisesti yhteydessä toisiin rauhasiin ja toimii myös läheisesti hermoston ja verenkierron kanssa. Jotta kehon elimet toimivat tehokkaasti, veressä on oltava tiettyjä kemikaaleja. Umpirauhaset erittävät monet näistä kemikaaleista ja tämä eritys on elintärkeä koko elimistön terveydelle. Kehomme voi sairastua, jos on liikaa tai liian vähän hormoneja.

Ensimmäisen chakran umpirauhanen on lisämunuainen. On itse asiassa kaksi lisämunuaista, mitkä sijaitsevat kummankin munuaisen päällä. Lisämunuaiset ovat kehon taistelukutsu. Kun adrenaliinia vapautuu elimistöön, havaintokykymme selkeytyy, meillä on lisää tarmoa ja rohkeutta.

Adrenaliinin vapautuminen aktivoi "pakene tai taistele" –syndrooman, mikä valmistelee meitä pakenemaan tai taistelemaan. Adrenaliinin vapautumisen ja "taistele tai pakene" -aktivoitumisen saa aikaan todellinen tai kuviteltu vaara. Siksi tunteet voivat aktivoida adrenaliinin vapautumisen, silloin kun tunnemme äärimmäistä pelkoa tai kroonista ahdistusta. Ensimmäinen chakra on selviytymischakra ja "taistele tai pakene" –syndrooma on elintärkeä jokaisen lajin selviytymiselle.

Hermopunos: Ensimmäinen chakra sijaitsee lähellä "ristiluupunosta". Ristiluupunos on hermokeskus, mikä hallitsee luurankoa, sääriä, jalkateriä, jätteenpoistoa, miehen lisääntymiselimiä ja eturauhasta. Jos on ongelmia jaloissa kehon oikealla, maskuliinipuolella, se voi merkitä ongelmia omaan tahtoonsa luottamisessa. Jos on ongelmia jaloissa kehon vasemmalla, feminiinipuolella, se voi merkitä ongelmia omaan tunne-elämään luottamisessa.

Puhdas: Kun ensimmäinen chakra on puhdas, tunnemme turvaa, maadoittumista ja vakautta. Voimme käyttää tervettä järkeä taloutemme tasapainottamisessa ja jokapäiväisissä velvollisuuksissamme ja silti aloittaa uusia toimia ja kiinnostuksia. Jätteenpoisto toimii hyvin, hermotoiminta jaoissa on tervettä ja kyky aloittaa seksuaalisia kohtaamisia on mukava ja luonnollinen. Juurichakra on nukkuvan käärmeen, kundaliinin, koti. Kun tämä chakra on puhdas ja tasapainossa, Jumalatar-kundaliini Shakti voi herätä ja aloittaa vähittäisen nousemisen tapaamaan lordi Shivaa.

Epäpuhdas: Kun ensimmäinen chakra on epäpuhdas, meistä tuntuu turvattomalta ja pelokkaalta. Voimme olla myös poissaoleva, koska emme ole maadoittunut. Meillä voi olla vaikeaa talouden ja jokapäiväisten välttämättömyyksien kanssa. Turva mitä saamme aineellisista asioista, voi olla uhattuna. Voi olla myös ongelmia kotona, mikä on toimintamme perusta fyysisessä elämässä. Meistä voi tulla nautinnonhaluinen ja itsekeskeinen ja voimme kärsiä masennuksesta ja surusta. Meillä voi olla peräpukamia, ummetusta, iskiasta tai eturauhasvaivoja.

Kaikki yllämainitut tunne-, käyttäytymis- ja fyysiset terveysongelmat liittyvät kykyyn päästää irti. Emme voi päästää irti surusta, materiaalisista lohdukkeista talouden niin vaatiessa tai kehon jätteistä. Jos emme pysty päästämään irti siitä, mikä pidättelee meitä, emme voi siirtyä eteenpäin. Ongelmat iskiashermossa ja jaloissa ilmaisevat tätä dynamiikkaa. Eturauhasongelmia voi syntyä turhautuneista seksuaali- tai luomishaluista.

Maan chakrat: Aivan kuten ensimmäinen chakra edustaa fyysistä kehoamme, maapallon ensimmäinen chakra edustaa sen fyysistä kehoa. Planeetan ensimmäinen chakra sijaitsee Siinai-vuorella Lähi-idässä. Lady Gaia sallii kundaliininsa nousta kohtaamaan jumalaisen puolisonsa. Nyt on se aika, kun kuulemme tämän kutsun. Näin ollen tämä planeetta-alue on suuri levottomuuskeskus.

Ulottuvuudet: Ensimmäinen chakra hallitsee ensimmäisen ja toisen ulottuvuuden elämäämme. Ensimmäisen ulottuvuuden itse edustaa kehon geenikoodausta, soluja ja mineraaleja. Se edustaa myös primitiivisintä eläintseämme, mitä edustaa se "taistele tai pakene" –reaktio, mikä varmistaa lajin selviytymisen.

Juurichakra hallitsee myös miehen sukurauhasia ja niiden erittämään testosteronia. Tämä testosteroni ajaa yhteiskuntamme miehiä ja psyykemme miespolariteettia jatkamaan ja suojelemaan ihmiskuntaa.

Yhteenveto: Maa Äidin keho ja sen tietoisuus, lady Gaia, on kolmannen ulottuvuuden planeetta, mikä tukee fyysistä kehoamme. Aivan kuten fyysinen kehomme kommunikoi tietoisuuteemme kanssa terveys-, sairaus-, mukavuus- ja epämukavuustilallaan, lady Gaia kommunikoi meidän kanssamme planeettansa terveydellä.

Länsimainen yhteiskuntamme on kulkenut niin pitkälle kolmannen ulottuvuuden yksilöllisyyteen, että olemme kadottaneet näkyvistä sen, että olemme suuremman kokonaisuuden jäseniä. Olemme unohtaneet, että olemme planeetan jäseniä ja meidän kaikkien on jaettava se. Tämä unohtaminen on sallinut meidän sivuuttaa sen, että henkilökohtainen kohtalomme on olennaisesti sidottu Äiti Maan kohtaloon, mikä majoittaa ja ruokkii fyysisen itsemme.

Fyysinen kehomme ja maapallon keho lähettävät meille viestejä ensimmäisen ja toisen ulottuvuuden kautta. Jos geeni- ja solutasolla on häiriöitä ja sairauksia, jos maaelementit ympärillämme ja kehossamme häiriintyvät, jos kasveja ja eläimiä kuolee sukupuuttoon päivittäin, lähetetään viesti. Voimme sanoa kuulleemme nämä viestit, mutta jos käyttäytymisemme ei ole muuttunut, emme ole kuunnelleet.

Voimme kieltää tai sivuuttaa kehomme ja maapallon kehon, mutta meidän on vaikeaa kieltää tai sivuuttaa käyttäytymisemme. Tekomme ovat vuorovaikutuksessa ympäristön ja toisten kanssa ja luovat peilin, mikä pakottaa meidät katsomaan itseämme. Voimme pitää kiinni uhrimentaliteetista, mikä sallii meidän pysyä kieltämisessä ja valehdella itsellemme, mutta tekomme eivät valehtele.

Tämän päivän maailmassa suuri osa selviytymistarpeistamme on saada, mitä haluamme. Meidän täytyy oppia tunnistamaan, että tekomme sanelevat meille, mitä todella haluamme, sillä sen tekemiseen löydämme aikaa. Vasta sitten kun tunnistamme piilotajuntamme viestit, kun ne ilmenevät käyttäytymisessämme, voimme ottaa täyden vastuun teoistamme.

Miten paljon tarvitsemme aikaa oppiaksemme kuuntelemaan planeetan ja tulevien sukupolvien tarpeita? Onko yksilöllisyys mitä kovasti arvostamme lännessä, maksanut meille kyvyn nähdä suurempi kuva?

Silloin kun ensimmäinen chakra on sulkeutunut, praanan on vaikea täyttää fyysinen kehomme. Emme ole silloin kosketuksessa voimaamme kuunnella kehomme ja kehomme kodin, maapallon, tarpeita ja vastata niihin.

Toiminnastamme tulee silloin reagointia ja kykymme ottaa vastuu henkilökohtaisesta voimasta laimenee surkeaksi selviytymiskamppailuksi. Kuitenkin silloin kun ensimmäinen chakra on herännyt, henki elää aneessa ja koko käyttäytymistämme ohjaa henki – henki fyysisessä kehossamme ja henki maapallossamme.

------

Rakkaat lukijat, miten koette tässä nyt-hetkessä ensimmäisen chakranne fyysisesti, mentaalisesti, tunteellisesti ja henkisesti.

Puhun omasta kokemuksestani antamaan teille esimerkin.

Fyysisesti: ensimmäinen chakra tuntuu melko maadoittuneelta, mikä on haaste minulle. Tunnen yhteyden Gaiaan, koska jaan tämän harjoituksen teidän kaikkien kanssa.

Mentaalisesti: tiedän juuri nyt, minne olen menossa, ja on sunnuntai, joten on rauhallista. Polvet ovat onnelliset, mikä ei ole aina tilanne.

Tunteellisesti: on vapaapäivä, joten minun ei tarvitse kiirehtiä mihinkään. Näin ollen ensimmäinen chakra on rauhallinen.

Henkisesti: ensimmäinen chakra ajattelee olemista takapihalla ja kävelemistä rannalla henkisenä kokemuksena.

Tulimme tänne Gaian vuoksi!

Jos et halua dokumentoida kokemustasi blogiin, kutsun sinut kirjoittamaan sen päiväkirjaan.

Rakkaat lukijat, Shawnna ja minä rakastaisimme kuulla sinusta kommenttiosassa. Siunausta onnelliselle ensimmäiselle chakralle.

Huomenna Gaia puhuu omasta ensimmäisestä chakrastaan.

Kirjoittanut/kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

7.6.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Uuteen verkkoon yhdistyminen Ajasta lähteminen »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net