21.11.2015

Yhdeksi tuleminen

Miten liittyä yhteen Gaiaan chakrojen välityksellä, sitä pohtii johdannossaan Suzanne Lie multidimensions.com sivustolla (suomentanut Pirjo Laine).

Kun jatkamme seikkailuamme ja tutkimme luontaista yhteyttämme planeettaan, tarkastelemme koko chakrajärjestelmää sellaisena, kuin se on ihmiskehossa ja planeettakehossa, sillä olemme kaikki yhdistyneet ykseydessä.

Jokainen chakra palvelee kokemus- ja kommunikointiportaalina eri ulottuvuuksien välillä, harmonisoituaksemme moniulotteisen ITSEMME kanssa. Jokaista chakraa kuvaa tietty väri ja ne ovat linjassa alkaen ensimmäisestä chakrasta alhaalla seitsemänteen chakraan ylhäällä.

Chakravärit ovat seuraavat:

* ensimmäinen chakra: punainen

* toinen chakra: oranssi

* kolmas chakra: keltainen

* neljä chakra: vihreä

* viides chakra: sininen

* kuudes chakra: indigo

* seitsemäs chakra: violetti

Alhaalta aloitettaessa ensimmäinen tai juurichakra on madoittumispisteemme rajalliseen planeettaamme, kun taas seitsemäs tai kruunuchakra ylhäällä on maadoittumispisteemme äärettömään ITSEEMME.

Neljäs tai sydänchakramme palvelee näiden kahden polariteetin – ääretön ja rajallinen – kohtaamismaaperänä.

Toinen tai napachakra on viidennen tai kurkkuchakran alempi oktaavi, aivan kuten kolmas tai solar plexus chakra on kuudennen tai otsachakran alempi oktaavi.

Chakrat jotka hallitsevat tiettyjä kehoalueitamme, voidaan jakaa myös kolmeen tietoisuustasoon.

Tiedostamattomuuschakramme hallitsevat alakehoa ja elämämme alueita, mitkä ovat normaalisti tiedostamattomia, kuten maadoittuminen planeettaan, ruuansulatus ja eliminointi.

* Ensimmäinen chakra hallitsee selkärankaa, sääriä, polvia ja jalkateriä.

* Toinen chakra hallitsee sukuelimiä, vatsaa ja alaselkää.

* Kolmas chakra hallitsee maksaa, sappirakkoa, mahalaukkua, pernaa ja haimaa.

Tietoisuuschakramme hallitsevat kehomme keskiosaa ja elämämme alueita, joista olemme yleensä tietoinen, kuten suhteet, terveys ja kommunikointi.

* Neljäs chakra hallitsee sydäntä, keuhkoja, immuunijärjestelmää, käsivarsia ja käsiä.

* Viides chakra hallitsee kurkkua, suuta, puhetta ja kuuloa.

Supertietoisuuschakramme hallitsevat kehomme yläosaa ja elämämme alueita, jotka ovat laajempia supertietoisessa ulottuvuudessa, kuten korkeammat ihanteet ja laajentunut tietoisuus.

* Kuudes chakra hallitsee näkökykyä, kasvoja, päätä, unta ja unia.

* Seitsemäs chakra hallitsee aivoja ja hermostoa.

Chakrat eivät edusta ainoastaan tiettyä keho-osaamme, vaan myös osaa tietoisuudestamme. Tietoisuus on kokemus olemisesta, mikä edustaa kaikkea, mitä meidän on mahdollista kokea. Nämä aistit, havainnot ja mahdolliset tietoisuustilat voidaan jakaa seitsemään kategoriaan, jotka liittyvät seitsemään chakraan.

* Eetteri/fyysinen keho

Ensimmäinen chakra on selviytyminen, elinvoima ja maadoittuminen fyysiseen elämään.

* Tunnekeho

Toinen chakra on tunteet, hoiva ja suoja.

* Mentaalikeho

Kolmas chakra on ajatukset ja valtajärjestelmät.

* Jumalainen lapsi ja suojelusenkeli

Neljäs chakra on rakkaus, terveys ja suhteet.

* Kausaalikeho

Viides chakra on kommunikointi ja korkeampi luovuus.

* Minä olen -olemus

Kuudes chakra on inspiraatio, mielikuvitus ja henkinen voima.

* Moniulotteinen ITSE
Seitsemäs chakra on ykseys moniulotteisen tietoisuuden kanssa.

Jännitteet jotka tunnetaan tietoisuudessa, tuntuvat myös kehossa chakrajärjestelmän kautta. Vastaavasti kehossa tunnettu jännite tuntuu myös tietoisuudessa.

Ensimmäisen chakran ongelmat ilmenisivät

* tietoisuuden kautta vaikeuksina päivittäisessä selviytymisessä, vitaalienergiassa tai omistautumisessa fyysiselle elämälle

* kehon kautta ongelmina selkärangassa, säärissä, polvissa tai jalkaterissä.

Toisen chakran ongelmat ilmenisivät

* tietoisuuden kautta vaikeuksina tunteissa, kyvyssä antaa tai vastaanottaa hoivaa tai kodissamme

* kehon kautta ongelmina lisääntymiselimissä, suolistossa tai alaselässä.

Kolmannen chakran ongelmat ilmenisivät

* tietoisuuden kautta vaikeuksina ajattelussa ja valtakamppailuna toisten kanssa tai sisällämme

* kehon kautta ongelmina maksassa, sappirakossa, mahalaukussa, pernassa tai haimassa.

Neljännen chakran ongelmat ilmenisivät

* tietoisuuden kautta vaikeuksina antaa tai ilmaista rakkautta suhteissa ja kokonaisterveydessä

* kehon kautta ongelmina sydämessä, keuhkoissa, immuunijärjestelmässä, käsivarsissa tai käsissä.

Viidennen chakran ongelmat ilmenisivät

* tietoisuuden kautta vaikeuksina kommunikoinnissa ja luovuudessa

* kehon kautta ongelmina kurkussa, suussa, puheessa tai kuulossa.

Kuudennen chakran ongelmat ilmenisivät

* tietoisuuden kautta vaikeuksina inspiraatiossa, mielikuvituksessa ja henkisessä voimassa

* kehon kautta painajaisina tai ongelmina näkökyvyssä, kasvoissa, päässä tai nukkumisessa.

Seitsemännen chakran ongelmat ilmenisivät

* tietoisuuden kautta vaikeuksina mielen laajentumisessa

* kehon kautta ongelmina aivoissa tai hermostossa.

Gaia puhuu

Rakkaat portaalin avaajani,

Olen hyvin tyytyväinen, että liitytte meihin yhdistääksenne henkilökohtaiset chakranne (mitkä ovat portaaleja) planeettachakrojeni/portaalieni kanssa. Kun liitämme yhteen henkilön ja planeetan, teemme sen chakra chakralta, ulottuvuus ulottuvuudelta.

Minulle on kunnia olla tällä kanssanne matkallanne. Olen iloinen, että olette vastanneet kutsuuni auttaa minua muuntumisessani viidenteen ulottuvuuteen. Käytyänne henkilökohtaisissa chakroissanne, vien tiedän mielelläni matkalle planeettachakroihini.

Kuvitelkaa, ihmisten ja planeetan yhdessä, rakkaiden maanhoitajieni, ilmanhoitajieni, vedenhoitajieni ja tulenhoitajieni tulevan yhdeksi.

Kirjoittanut/kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

5.6.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net