21.09.2015

Viesti Salusalta 11.9.

Aivan yhtäkkiä odotettuanne huomattavan ajan positiivisia uutisia ylösnousemuksesta, huomaatte useiden lähteiden vastaanottavan positiivista informaatiota.

Teille kerrotaan nyt toistuvasti, että 28.9. on kuukauden kohokohta, päivä jolloin fotonienergiat huipentuvat. Eikä vain tämä, vaan tasolle jolla niitä ei ole aiemmin koettu. Jos teillä on koskaan ollut epäilyjä etenemisestä ylösnousemusta kohti, ne on nyt varmaan kaikki poistettu. Alatte nyt oivaltaa, että "kulissien takana" on tapahtunut paljon, josta ette ole aiemmin tienneet.

Kuten teille on kerrottu usein, on ollut edullista pitää suunnitelmamme salaisena mahdollisimman pitkään. Eri sivilisaatiot ovat osallistuneet toimintaan, eivätkä vähiten kaikki kuudennen ulottuvuuden "shelvit"*, jotka ovat yhtäkkiä tehneet itsensä tunnetuksi teille. He ovat valoa ja varmistavat, että onnistutte raivaamaan tienne ylösnousemukseen, eivätkä he salli pimeiden sielujen jatkaa sekaantumista etenemiseenne.

Kun katsotte taaksepäin, oivallatte, että vuodesta 2012 saakka on edetty vakaasti, kunnes yhtäkkiä olette löytäneet paikkanne uudessa ajassa eikä mikään voi estää loppuunsaattamistanne.

Kuten monet teistä ovat jo havainneet, shelvit ovat saapuneet aurinkokuntaanne "kotiplaneettansa" kanssa, ja se auttaa nyt kääntämään pois niitä voimakkaita energioita, jotka saavuttavat teidät. Muuten jotkut teistä pakahtuvat voimakkaiden energioiden täydestä voimasta. Nämä ovat kaikki merkkejä, että etenemistä tapahtuu monilla rintamilla, mikä johtaa pian ylösnousemukseen.

Se ketkä sielut ylösnousevat, riippuu täysin niiden värähtelytasosta, joten on oleellista, että syvennytte pitämään fokuksen tavoitteessanne. On luonnollista, että olette huolissanne rakkaistanne, mutta olkaa vakuuttuneita, että kaikki sielut löytävät itsensä juuri siitä, missä niiden on tarkoitus olla. Sykli joka on juuri loppunut, ei johda – toisin kuin aiemmat – katastrofiin, vaan menestykseen, kun te kaikki jotka olette valmiita, siirrytte eteenpäin eikä teitä enää pidätellä.

Jotkut sielut kysyvät, miten he tietävät, ovatko he valmiita ylösnousemaan, ja se että he ovat ponnistelleet ollakseen valmis tähän tapahtumaan, viittaa siihen, että he ovat onnistuneesti valmistautuneet siihen. Jatkakaa, niin kuin olette tehneet aiemmin, älkääkä olko huolissanne tulevaisuudestanne, kun monet kansanne kulkevat oppaat varmistavat, että löydätte itsenne juuri sieltä, missä teidän on tarkoitus olla.

Jotkut sielut jatkavat nykytasollaan samanlaisessa ulottuvuudessa ja siellä he jatkavat kolmannen ulottuvuuden haasteiden kokemista. Äiti Maa ylösnousee myös eikä se ole enää sidottu alempiin värähtelyihin. Kaunis Maa nousee vanhan tuhkasta ja siellä rauha ja rakkaus asuvat.

Ette ole enää niiden kohteena, jotka kantavat negatiivisia energioita, tai heidän tekojensa kohteena, jotka tuovat alas valon korkeampia värähtelyjä. Yksinkertaisesti ilmaistuna, he eivät voi selviytyä korkeammissa värähtelyissä, jotka ovat niille sieluille, jotka ovat siirtyneet ohi tarpeesta saada lisäkokemuksia tuolla tasolla.

Missä tahansa olettekin maailmassa, uudet energiat muuttavat vanhoja energioita ja ylösnousemus antaa samat mahdollisuudet kaikille sieluille taustasta riippumatta. Niin on ollut siitä lähtien, kun matkanne alkoi aioneita sitten. Kaikkia sieluja on autettu eri elämiensä läpi, vaikka he ovatkin olleet tietämättömiä oppaidensa läsnäolosta. Kun värähtelyt nousevat, jotkut sielut alkavat tiedostaa ne ja lopulta pystyvät keskustelemaan niiden kanssa.

Pitäkää mielessä, että monet teistä lähtevät unikehossaan joka yö tapaamaan heitä, ja silloin tarpeistanne keskustellaan ja annetaan apua, jos haluatte. Teitä ei koskaan jätetä yksin taistelemaan taistelujanne elämässä, vaikka siltä näyttää, silloin kun todennäköisyydet näyttävät olevan teitä vastaan. Muistuttaisimme teille, että suostuitte elämän testeihin ennen inkarnoitumistanne, hyväksyttyänne tarpeen oppia tiettyjä asioita lisätäksenne kehitystänne.

Jos teillä olisi valvemuisti aiemmista elämistänne, hämmästelisitte nopeaa etenemistänne. Teillä ei ole todellakaan nopeampaa tietä käytössänne edes seuraavassa ulottuvuudessa. Olkaa vakuuttuneita, että teidät kaikki jotka olette tällä hetkellä maan päällä, on valittu tiettyjen tarpeidenne ja aiempien kokemustenne vuoksi.

On kuitenkin myös välttämätöntä olla sieluja kaikilta tasoilta luomaan koko yhteiskunta, joka antaa kaikille kehitykseen tarvittavat kokemukset. Elämä voi näyttää kokemussekoitukselta, jolla on vähän tarkoitusta, mutta voimme vakuuttaa teille, että oppaanne ovat huolellisesti suunnitelleet ja toteuttaneet ne.

Kuten voitte ymmärtää, tänä nimenomaisena aikana on kyse keskeneräisten asioiden viimeistelystä varmistamaan, että olette täysin valmistautunut ylösnousemaan. Olette epäilemättä huomanneet, että joillain sieluilla ei ole mitään kiinnostusta ylösnousemiseen, koska ne eivät ole nostaneet tietoisuuttaan riittävälle tasolle ymmärtääkseen, mitä se merkitsee. Kuten olemme usein todenneet, sillä ei kuitenkaan ole merkitystä asioiden suuremmassa suunnitelmassa, koska kaikki saavat lopulta valmiiksi oppituntinsa kolmannessa ulottuvuudessa.

Seisotte nyt uuden suuren seikkailun alussa, mutta tällä kertaa valitsette sen polun, mitä haluatte seurata. Kaikkien niiden kokemusten jälkeen jotka olette käyneet läpi, voitte rentoutua ja nauttia muutoksista, kun niitä tulee. Selvästikin on vielä työtä tehtävänä ja tarvitaan kärsivällisyyttä, kun vanhoja energioita esitetään.

Te tietävät voitte palvella suuresti niitä, jotka heräävät ja tarvitsevat apua sen ymmärtämisessä, mitä tapahtuu. Kuten voitte kuvitella, totuus tulee järkytyksenä useimmille ihmisille, mutta muutokset toivotetaan tervetulleeksi, kun ne vievät teidät tasolle, missä rakkaus ja rauha vallitsevat. Vanhojen värähtelyjen jäänteet häviävät vähitellen tai ne poistetaan, kun korkeamman ulottuvuuden edut kohottavat teitä.

Uskomme, että monet teistä alkavat tuntea värähtelyn nostamisen edut ja sen pitäisi tuoda mielenrauhaa ja onnellisuuden tunnetta, jotta loputakin voitte nauttia täysin jatkuvasti lisääntyvästä valosta. Elämän kuuluu olla täynnä tarkoitusta ja kohotusta ja vanhat kaaos- ja epävarmuuspäivät häipyvät taustalle palveltuaan tarkoituksensa kehittymisenne auttamisessa.

Matka takaisin korkeampiin ulottuvuuksiin on ollut pitkä ja työläs, mutta kaikki siihen tehdyt ponnistelut ovat olleet hyvin sen arvoisia. Jossain vaiheessa pystytte tarkastelemaan monia elämiänne ja historiaanne ja silloin teillä on täysi ymmärrys kokemuksistanne. Ne auttavat teitä valitessanne lisätilaisuuksista viedä evoluutionne seuraavalle tasolle.

Olen SaLuSa Siriukselta ja puhun aina mielelläni kanssanne, erityisesti näin tärkeänä aikana. Ymmärryksenne elämästä on lisääntynyt jättiharppauksin ja sen kiihtyminen jatkuu, kun suuremmat totuudet tehdään tunnetuksi teille. Siihen saakka kunnes todella ymmärrätte merkittävät saavutuksenne, ette pysty tajuamaan tarkkaan, miten mahtavia olette ja miksi ne toiset sivilisaatiot katsovat teitä, jotka ovat seuranneet etenemistänne. Jätän teidät, kuten aina, rakkauteni ja siunausteni kera ja luotan, että löydätte vahvuuden nähdä edessänne sen tavoitteen, joka on nyt hyvin lähellä.

Kiitos, SaLusa.

Mike Quinsey

*The Golden Age of Gaia –sivuston mukaan: SaLuSa tai muut kanavoidut olennot eivät ole käyttäneet aiemmin termiä "shelvit". Luultavasti tämä on nimi, jota galaktiset käyttävät olennoista, jotka tunnetaan maan päällä "sinisinä lintumaisina/lintuihmisinä".

Kanavoinut Mike Quinsey (treeofthegoldenlight.com)

11.9.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net