07.07.2015

Viesti Matthewilta 24.6.

Kun informaatiota virtaa lukuisista lähteistä, pitäkää mielessä, että vain osa on todenperäistä.

On paljon väärää informaatiota, harhaanjohtavia ja epätäydellisiä tietoja, vääristyneitä havaintoja tai tosiasioihin perustumattomia mielipiteitä – ja kaikki mitä tapahtuu, on tarkoituksellista.

Tähän sisältyy talouksien horjuminen tai vararikko, protestit epäoikeudenmukaisuuksista, terrorismi, äärimmäiset säätilat ja luonnonkatastrofit, massiivinen pakolaismäärä, yrityselämän ja hallitusten uudelleenjärjestelyt ja kyllä, FIFA:n skandaalimainen toiminta. Kaikki mitä maailmassanne tapahtuu, palvelee valittujen karmakokemusten toteutumista, auttaa maapalloa palaamaan terveeseen ympäristöön tai hämmentää mieliä, jotka ovat jumissa kolmannen tiheyden rajoitusten tiedottomuudessa.

Tällä hetkellä ei ole välttämätöntä, että kaikki ymmärtävät nykytilanteen karman tasapainottamisen, planeetan puhdistamisen ja ylösnousemuksen tai sielujen heräämisen taustaa vasten – lopulta tuo ymmärrys tulee kaikille yksilöille. Se tapahtuu, mikä on tällä hetkellä välttämätöntä, ja se on selvää ympäri maailmaanne: ihmisten jatkuvasti kasvava päättäväisyys olla enää hyväksymättä tappamista, sortamista, korruptiota, petosta, saastumista ja köyhtymistä "vain elämäksi". Kaikki valo-olennot ympäri tätä universumia säteillevät valoa ja auttavat monin tavoin omistautuneita pyrkimyksiänne lopettaa "vain elämää" –olosuhteet.

Useat viestit jokin aikaa sitten selittivät sitä, mikä aiheutti 10 vuoden viivytyksen yhteiskuntanne saavuttamisessa sen tietoisuustason, mitä Korkein universaali neuvosto odotti tehdessään maapallon kultaisen ajan pääsuunnitelman. Uudemmassa viestissä kerroimme teille, että vuoden 2017 loppuun mennessä tuo vuosikymmenen viivytys on ohi. Tämä ei merkinnyt mitään muuta kuin sitä – kuitenkin se sai aikaan sähköpostitulvan.

Kysymykset voidaan summata seuraavasti. Tarkoitatteko, ettei mitään tärkeitä kehitysaskelia voi tapahtua ennen vuoden 2017 loppua? Silloinko avaruusalusjoukot laskeutuvat ja täällä elävät maan ulkopuoliset tunnistavat itsensä? Saavuttaako maapallo ylösnousemuspäämääränsä 2017? Voidaanko maapallo todella palauttaa alkuperäiseen terveyteen ja kauneuteen noin lyhyessä ajassa? Merkitseekö tämä, että kaikki sodat jatkuvat vuoteen 2017?

Erityisen virheellinen oli se ajatus, että toteamuksemme merkitsi tai antoi ymmärtää, ettei merkittäviä kehitysaskelia tapahdu ennen vuoden 2017 loppua. Rakas maaperhe, jokaisen päivän myötä siirrytte eteenpäin transformoituvassa maailmassanne – ennenkuulumattoman suuressa hankkeessa, mikä saavutetaan ennenkuulumattomalla vauhdilla! Toivomme – kuten tekin! – että kaikki tähän sisältyvä tapahtuisi silmänräpäyksessä, ja se voisi tapahtua, jos riittävä määrä sieluja uskoisi siihen. Mutta harvat tietävät, että heillä on tämä sisäinen voima, joten edistyminen tavallisen kansan näkemällä tavalla tapahtuu sen mukaisesti, minkä se uskoo mahdolliseksi lineaarisessa ajassa, eikä sillä ole aavistustakaan merkittävistä kehitysaskelista "kulissien takana".

Siitä huolimatta kerromme teille suurella ilolla, että toiminta strategisilla alueilla saavuttaa ns. kiehumispisteen ja maapallon mahdollisuusenergiakenttä indikoi, että tuloksia joilla on kauaskantoisia ja suotuisia vaikutuksia, on lähihorisontissa. Mikään ei voi peruuttaa tätä liikettä eteenpäin, mutta sen vauhtia voidaan hidastaa, koska tuo kenttä on jatkuvassa liikkeessä, kun energiavirrat siksakkaavat sinne tänne planeetan jokaisen elämänmuodon ajatusten, tunteiden ja tekojen mukaan. Vankkumattomuus valonne säteilemisessä auttaa pitämään vauhdin pikaraiteella.

Nyt sitten vastaamme mielellämme erilaisiin kysymyksiin. Ei, emme näe Kiinan "yrittävän tulla ensimmäiseksi taloudessa ja sotavoimissa, USA:n ja Venäjän ohi". Kiinan johtajat eivät ole erilaisia kuin USA:ssa, Venäjällä ja kaikissa muissa maissa – he haluavat tyytyväiset kansalaiset, koska se on kansallisen vakauden perusta. Kiinan hallitus haluaisi osoittaa solidaarisuutta maailmalle, mutta suurelta osin sosiaalisen median vuoksi on selvää, että vallassa olevien kesken on ristiriitaa, kuten kaikissa muissakin maissa näinä myrskyisinä aikoina. Vaikutusvaltaiset ihmiset kaikissa hallintoelimissä, yhteisötasolta kansainvälisiin, reagoivat kohoaviin värähtelyihin – kovan linjan kannattajat kaivavat kantapäänsä maahan ja lupaavat johtajat ottavat valon avosylin vastaan. Kun "hyvät vibat" jatkavat kiihtymistään, kovan linjan kannattajien lukumäärä ja vaikutusvalta hiipuu.

Monet lukijat USA:ssa ovat ilmaisseet huolensa siitä, että sotilaskoulutus nimeltään Jade Helm on "punainen lippu", jotta hallitus voi julistaa poikkeustilan, takavarikoida aseita ja laittaa toisinajattelijat FEMA-leireillle aivopesuun. Tämä ei ole erilainen kuin ne monet muut tilanteet, joita on nimitetty myös "punaiseksi lipuksi" – ne ovat joko suoranaisesti väärää informaatiota, mitä levitetään aiheuttamaan paniikkia, tai sellaisten yksilöjen oletus, joilla on taipumusta liittää pahaenteisiä tarkoituksia kaikkeen, mitä hallitus tekee. Älkää tulko vedetyksi siihen pelkoon, mikä on tämän melodraaman perusta kummassakin lähteessä.

Yksi huolenaihe on riski suuren hadronitörmäyttimen virhetoiminnasta Sveitsissä. Sanomme ensin, että jos kehittyneiden sivilisaatioiden ja Nirvanan tiedemiehet eivät olisi todenneet, että maailmanne on valmis tähän edistysaskeleeseen, he eivät olisi "suodattaneet" fyysikoillenne edes ideaa tästä teknologiasta, puhumattakaan sen rakentamis- ja toimintaohjeista. Kyllä, on inhimillistä erehtyä, kuten sanontaan, ja jos joku tekee sen, joukot aluksilla päänne yläpuolella ovat valmiina estämään vakavan lopputuloksen.

Meiltä on kysytty, olivatko kaikki ne suostuneet esittämään omaa rooliaan, jotka olivat mukana historiallisessa kirkossa tapahtuneessa ampumiskohtauksessa Charlestonissa, Etelä-Carolinassa. Ne yhdeksän ihmistä jotka kuolivat ja heidän perheensä, olivat suostuneet, mutta heidän sopimuksensa sisältää ns. varasuunnitelmaklausuulin – kuten monien muidenkin sielujen tässä maapallon ylösnousemusvaiheessa. Tässä tapauksessa tuo klausuuli määrää, että jos rasismi ei ole enää ongelma maailmassanne, ei ole tarvetta lopettaa elämää tai surra rakkaan ihmisen menetystä rotuun perustuvan tapahtuman vuoksi. Valitettavasti rasismi on vielä syvällä yhteiskunnassanne. Ihmisistä jotka kuolivat tuossa kirkossa ja heidän perheistään, tuli uusimpia sieluja korostamaan sitä, että kiihkomielisyyteen sisältyvä sairaus täytyy parantaa, ja samaa tarkoitusta palveli tuo nuori mies, joka suostui ampumaan.

Yksilöt jotka muuttavat sukupuolta, reagoivat siihen tietoisuuteensa sydämessä, mielessä ja kehossa, etteivät he ole syntymässä määritelty sukupuoli. Vaikka fyysiset muutokset voivat olla monimutkaisempi henkinen ja tunneponnistus kuin niillä, joille paljastuu oma homoseksuaalisuus tai biseksuaalisuus, kaikki nämä sielut vaativat aidon itsensä. Yhteiskuntanne kehittymistä on niiden transsukupuolisten ihmisten kunnioittaminen, jotka eivät kaikkien muiden tapaan tiedä, että he päättivät sielusopimuksessa olla pioneeri tässä mielessä. Ihmiset jotka vastustavat sukupuolivaihdoksen – tai minkään muun seksuaalisuuden kuin heteroseksuaalisuus – hyväksymistä, ovat edelleen juurtuneet uskonnollisiin oppijärjestelmiin, jotka ovat hädin tuskin "hyvänpäiväntuttuja" jokaisen sielun pyhyyden ja jumaluuden kanssa.

"Matthew sanoi, että Illuminati on ansainnut rahansa laittomasti ja moraalittomasti, joten ne voidaan palauttaa ja käyttää köyhyyden poistamiseen. Mikseivät ihmiset jotka ovat uuden talousjärjestelmän johdossa, ota vain rahoja pois nyt Illuminatin pankeista ja jaa sinne, missä niitä tarvitaan epätoivoisesti?" Yksilöt tuossa asemassa toimivat yhteiskuntanne lakien mukaisesti. Muu olisi samoilla moitittavilla tavoilla toimimista, joilla Illuminati on toiminut kaiken aikaa, ja näin he käyttäisivät samaa taktiikkaa, minkä he pyrkivät poistamaan.

Yksi tarpeeton huoli on ylikansoittuminen. Maailmanne ihmismäärä ei ole nälänhädän sekä toimeentulon ja terveydenhoidon puuttumisen syy, vaan rahan epätasa-arvoinen jakautuminen ja Illuminatin luonnonvarojen kontrollointi. Monilla pienemmillä planeetoilla tässä universumissa on paljon enemmän asukkaita, jotka elävät rauhanomaisesti yltäkylläisyydessä ja kunnioittaen kaikkia elämänmuotoja maailmassaan. Sitten kun maapallo palautetaan alkuperäiseen terveyteensä, se voi helposti tyydyttää kaksinkertaisen väkimäärän kaikki tarpeet. Mutta älkää olettako, että tämä merkitsee tulevaa väestöräjähdystä!

Vaikka Illuminatilla ei ole enää pääsyä teknologiaan, mitä se käytti aiemmin aiheuttamaan maajäristyksiä, tulivuorenpurkauksia ja ankaria myrskyjä, noiden tapahtumien liikkeelle laittamisella on dominovaikutus. Esimerkiksi järistysenergia ei lakkaa, silloin kun vavahtelu loppuu, vaan sen virtaaminen jatkuu ja se saa aikaan monia vähemmän voimakkaita järistyksiä ennen häviämistään. Vaikka ikivanha negatiivisuus on käsitelty, uudet lähteet tuovat pintaan syvälle juurtuneita jäänteitä siitä massiivisesta määrästä, mikä luotiin kauan sitten, ja toisinaan tätä tapahtuu alueilla, joilla luonnonkatastrofeja pidetään poikkeuksellisina.

Sama pätee luontoäidin aktiivisuuteen, mutta tarkoitus eroaa merkittävästi ja sillä on omat energiavirtauksensa. Illuminatin tarkoituksena on aiheuttaa negatiivisuutta, mitä voitaisiin pitää itseään toistavana, koska sen energia elättää ja voimaannuttaa sitä. Luontoäidin tarkoitus on päästää irti negatiivisuudesta, jottei sitä voida käyttää luomaan samaa lisää.

Lukija joka näki filmin, missä toimittaja USA:sta haastatteli Vladimir Putinia, kysyi, onko Putinin siinä väitteessä mitään totta, ettei hän ole vastuussa Ukrainan levottomuuksien aiheuttamisesta. Maapallon valvojat Nirvanassa tiedottivat meille tuosta haastattelusta, joten voimme todeta, että Putinin väite on totuudenmukainen. Illuminatin vaikeuksien aiheuttajat ovat vastuussa. Ja hän on oikeassa myös sanoessaan, että Ukrainan ja Venäjän kansan yhteinen kulttuurihistoria ylittää valtiorajat.

"Miksi USA nähdään aina pahana poikana kaikissa maapallon levottomuuspaikoissa?" Washington ja Wall Street ovat Illuminatin Rockefeller-siiven päämaja, mutta koska harva tietää tämän, kaikki niiden toimet kohdistetaan maan hallitukseen – ja ilman hyvää syytä. Alusta saakka tuo hallitus on ollut täynnä Illuminatin jäseniä tai se on toiminut heidän vaikutuksensa alaisena ja myöhemmin he ovat soluttautuneet muualle – FBI, CIA, Elintarvike- ja lääkevirasto, Kansallinen turvallisuusvirasto, Sairauksien kontrollointi- ja estokeskus, Yhdistyneet kansakunnat, NASA ja kaikki muut virastot – jotta se voisi edistää maailmanhallintatavoitettaan.

Lisäsi Rockefeller-siipi laajensi erittäin voimakkaasti vaikutusvaltaansa kauas USA:n ulkopuolelle, kun taas Rothschild-siipi mikä kasvoi alun perin pienestä ryhmästä Bavariassa, keskitti ponnistelunsa Eurooppaan. Vaikka Rockefeller-ryhmä roikkuu edelleen kiinni vallassa, Rothschild-ryhmä on nopeasti menettämässä viimeisiä hitusia aiemmasta kontrollistaan hallituksiin, pankkitoimintaan ja kaupankäyntiin ja sen aiempi tukikohta Vatikaanissa on mennyttä. Paavi Franciscuksen tehtävänä on siivota talo sekä puhua niitä Illuminatin luomia maailman olosuhteita vastaan, joissa kumpikin siipi on yrittänyt säilyttää vallitsevan tilan. He näkevät ponnisteluistaan tulevan aina vain tehottomampia – lopulta he näkevät ne täysin tuloksettomiksi.

On niin, ettemme ole kohdistaneet valon lisääntymistä planeetalla auringonpurkauksiin. Olemme kuitenkin puhuneet kaikista lähteistä tulevan valon vaikutuksista. Maapallon elämän pelastamisen lisäksi, vaikutuksiin voi sisältyä epätavallisia ja tilapäisiä fyysisiä, mentaali- ja tunnetiloja ja voimistuva valo korostaa ehdottomasti henkilökohtaisia luonteenpiirteitä ja käyttäytymistapoja. Olemme kertoneet teille myös valon pitkäaikaisista – ja elintärkeistä! – vaikutuksista: se muuntaa hiilipohjaiset solut kristallimuotoon, mikä on mahdollinen korkeammilla värähtelytasoilla, ja mahdollistaa kehittymisen henkisessä ja tietoisessa ymmärryksessä. Siis kyllä, ehdottomasti auringon aktiivisuus on osa maapallon ja teidän ylösnousemusta.

Ymmärrämme sen lukijan tunteet, joka kirjoitti vaikeudestaan uskoa, että kukaan valitsisi kärsimys- tai toisille kärsimyksen aiheuttamiselämän, että ensin mainittu on masokistista ja jälkimmäinen sadistista. On tosiaan vaikea kuvitella, miksi sielut auliisti valitsisivat kumpaakaan roolia – tai että jokainen teistä on tehnyt juuri näin monta kertaa. Ehdottomalla rakkaudella kaikkia muita sieluja kohtaan, jotkut sielut suostuvat syntymää edeltävässä sopimuksessa toimiaan äärimmäisen julmasti, jotta toiset voivat kokea sen, mitä niiden tarvitsee kokea tasapainottaakseen elämät, jolloin he olivat hyväksikäyttäjiä. Sitten kun ihmiset elävät yhdessä onnellisesti ja harmonisesti, elämä on maan päällä tasapainossa eikä tarvita enää edestakaisia elämiä.

Karmapuolen merkityksen lisäksi, maan asukkaat jotka ylösnousevat fyysisesti sen kanssa, eivät ole koskaan tarkoittaneet elää sillä koko sen matkan ajan viidennen tiheyden määränpäähän. Jokainen sielu joka on elänyt planeetalla sen ylösnousemusprosessin alettua noin 80 vuotta sitten, ylösnousi tai ylösnousee fyysisesti paikkamielessä.

Jokaisen sielun pyrkimys on joka elämässä henkilökohtainen ylösnouseminen – kasvaa henkisesti ja tietoisesti – ja tämä liittyy vähän inkarnaation pitkäaikaisuuteen tai paikkaan. Ruumiillistumalla vain lyhyeksi ajaksi, sielu voi täyttää sopimusehdot ja saavuttaa henkilökohtaisen ylösnousemisen. Ihminen joka elää 100 vuotta ja tekee elämänsä ajan vapaita valintoja sielusopimusta vastaan, ei koe sitä, mitä sen tarvitsee kokea ylösnoustakseen henkilökohtaisesti.

Rakkaat veljet ja sisaret, aivan kuten jokainen ihminen joka on astunut maapallon henkimaailmaan, tehdessänne siirtymän ja tarkastellessanne omaa elämäänne, ette mittaa sitä sen perusteella, miten kauan olette eläneet, vaan miten olette eläneet sen.

Nyt sanomme näkemiin vain sanoissa, koska ehdoton rakkautemme on aina kanssanne.

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew.

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

24.6.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Hulluja unia Missä olet arvoasteikolla? »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net