29.04.2016

Viesti Matthewilta 20.4.16

Aloitamme puhumalla asiasta, josta useimmat teistä ovat ilmaisseet huolensa, "maailmanlaajuisesta uudelleenjärjestelystä" (global reset). Mikä sen tarkoitus on, kuka sen takana on ja miten se vaikuttaa pankkitileihinne ja investointeihinne?

Vaikka emme ole käyttäneet melko hiljattain keksittyä termiä "maailmanlaajuinen uudelleenjärjestely", aloimme useita vuosia sitten puhua asiasta, mikä on siirtymistä nykyisestä rahajärjestelmästänne, jolla ei ole mitään perustaa, arvometalleihin perustuvaan järjestelmään. Olemme myös sanoneet, että siirtymäprosessi tehdään mahdollisemman tasaisesti, jotta minimoidaan häiriöt rahoituspalveluissa, eikä kenenkään jonka raha on rehellisesti ansaittua ja investoitua, tarvitse olla huolissaan.

Se joka laatii säännöt maailman pankki- ja velkalaitoksissa ja asettaa korkokannat, kontrolloi taloutta. Sen jälkeen kun Bavariassa yksilöt, jotka tunsivat paremmuutta massoihin, nimesivät itsensä Illuminatiksi ja sen seurauksena laajensivat vaikutusvaltaansa kaikissa suunnissa, tuo salaseura on soveltanut sääntöjään maailmalaajuisesti. He tekivät sen helposti, koska paljon ennen heidän tuloaan, näyttämön sille olivat asettaneet muutamat rikkaat ja vaikutusvaltaiset perheet, joiden ahneus, nerokkuus ja säälimättömyys oli antanut heille kontrollin taloudesta.

Maailmanlaajuinen uudelleenjärjestely on merkittävä askel tuon vuosisatoja kestäneen kontrolloinnin lopettamista kohti. Vaikka sitä termiä ei käytetä, sen tarkoitus – vakauttaa maailmantalous sitomalla kaikki valuutat kultastandardiin – on yksi monista lausekkeista NESARA:ssa (laki kansantalouden turvasta ja uudistuksesta), jonka ovat kirjoittaneet jotkut Maan kultaisen ajan pääsuunnittelijoista yhteistyössä Maan kehittyneiden asukkaiden kanssa. Tänäkin päivänä suhteellisen harvat ihmiset tietävät tästä USA:n lainsäädännöstä, jonka allekirjoitti presidentti Bill Clinton vuonna 2000, koska niitä jotka tiesivät siitä, sitoi "suukapulamääräys", jonka hän ja Illuminatin muut hallitusjäsenet tuputtivat.

Kun tuo laki oli tehty julkiseksi minimilaajuudessa levittämällä informaatiota, jota välittivät planeetan ulkopuoliset lähteet vastaanottajien kautta, hallitus perusti nettisivun väärälle informaatiolle ja väärää informaatiota NESARA:sta kierrätettiin johtamaan harhaan ihmisiä, jotka olivat kuulleet siitä. Se ei ole koskaan ollut investointiohjelma eikä se sisällä "hyvinvointipaketteja", mikä tallettaa miljoonia dollareita pankkitileille tai mitätöi laillisia lainoja.

Aidosta NESARA:sta oli määrä ilmoittaa maailmanlaajuisesti ja sen piti tulla voimaan 12.9.2001. Tuon maailmaa muuttavan tapahtuman estämiseksi presidentti George W. Bush ja hänen Illuminati-kollegansa tilasivat kuuluisan oman maansa pettämisen, joka tunnetaan yleisesti nimellä "911". Tämä salli heidän myös edetä ennalta suunnitellussa invaasiossaan Irakiin "terrorismin vastainen sota" –lipun alla.

Olisi luonnollista ihmetellä, miksi ohjelma jolla on valtavia maailmanlaajuisia seuraamuksia, alkaisi lainsäädännöllä USA:ssa. Ensinnäkin, NESARA:n säädökset oli muotoiltava teidän lakeihinne. Muuten kyse olisi siitä, että toisten sivilisaatioiden sielut tuputtaisivat ideoitaan Maan ihmisille, ja universaalit lait estävät tuollaisen asioihin puuttumisen, vaikka se olisikin ihmisten parhaan edun mukaista.

Toiseksi, oli välttämätöntä, että lain sisältämät merkittävät muutokset toteutettaisiin ensin USA:ssa, koska se oli eniten Illuminatin vallassa ja vaikutusvaltaisin maa maailmassanne. Vaikka jälkimmäisessä valokeilassa on nyt muitakin, tuon hallituksen teot vaikuttavat kovasti siihen, mitä monissa muissa maissa tapahtuu. Ja oli tarpeellista toimia nopeasti sen NESARA-säädöksen mukaan, joka muuttaa USA:n siitä yhtymästä, jonka Illuminati perusti salamyhkäisesti, tasavallaksi, kuten ne uudisasukkaat tarkoittivat, jotka kävivät itsenäisyyssotaa.

Lain ensisijaista taloudellista vaikutinta ei voitaisi selittää missään lainsäädännössä: hankkia takaisin laillisesti se valtava varallisuus, jonka Illuminati on laittomasti ja moraalittomasti kerännyt, ja käyttää nuo varat sen köyhyyden poistamiseen, joka on suurelta osin sen aiheuttamaa. Yhtenä esimerkkinä, sen maanjäristyksen joka tuhosi Haitin, aiheutti Illuminatin säänkontrollointiteknologia ja USA:n entiset presidentit Bush ja Clinton menivät sinne ohjaamaan omiin taskuihinsa ne rahat, jotka lahjoitettiin apuun ja uudelleenrakennukseen. Mitä Haitin ihmisiin tulee, niin näiden kuuden vuoden jälkeen he asuvat edelleen epähygieenisissä ja standardit alittavissa olosuhteissa, aivan kuten ennen maanjäristyksen iskemistä, ja monet asuvat tilapäishökkeleissä tuhoutuneiden yhteisöjensä raunioiden keskellä.

Kohtuuttomat erot maailmanne rikkaiden ja köyhien välillä ovat aiheuttaneet Maan energiakenttään epätasapainon, joka on korjattava, ja myös muita NESARA-säännöksiä on suunniteltu tekemään se. Ne mitätöivät velat, joita on aiheutunut IMF:n lainoista, ne lopettavat kiskurikorot, kaatavat yksityisten omistaman Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän, jonka lonkerot leviävät maailmaan, ja sen "keräysviraston", IRS:n, sekä lopettavat valuutanvaihdon, joka on mahdollistanut Illuminatille omaisuuksien keräämisen, ja tähän kohtaan "maailmanlaajuinen uudelleenjärjestely" sopii.

Eräs lukija kirjoitti äskettäin: "Muistan, että viime tai edellisvuonna Matthew sanoi, ettemme saisi maailmanlaajuista rahanvaihtoa ennen kuin vuonna 2017." Tämä on huomattava väärintulkinta siitä, mitä sanoimme:

"Toisaalta kerromme teille tyytyväisenä, että viivyttelyvuosikymmen yhteiskuntanne edistymisessä loppuu vuonna 2017, mitä suotuisimpaan aikaan, ja silloin on samanlainen taivaallinen ikkuna kuin joulukuun päivänseisauksessa 2012, mikä hivutti maapalloa neljänteen tiheyteen." [23.9.2014]

Kun viesti oli lähtenyt ulos, lukuisilla lukijoilla oli kysymyksiä tuosta toteamuksesta, ja haluamme mainita yhden: tarkoitatteko, ettei mitään merkittävää kehitystä voi tapahtua ennen vuoden 2017 loppua? Rakkaat veljet ja sisaret, tärkeää kehitystä on tapahtunut aina siitä lähtien, kun Maa lähti ylösnousemussuuntaansa noin 80 vuotta sitten! On kuitenkin todennäköistä, että ensimmäinen kehitysaskel joka on päivänselvä koko maailmallenne, on "maailmanlaajuinen uudelleenjärjestely". Tämä monimutkainen prosessi vaatii monien maiden johtajien yhteistyötä, ja jatkuvasti nousevien värähtelyjen myötä he voisivat sopia etenemisestä jo tänä vuonna. Jos ei näin pian, niin älkää pettykö – maailmantalouden rehellinen ja turvallinen perusta on lähihorisontissa.

Panama-paperit johtavat toiseen merkittävään talousuudistukseen. Se kansainvälinen yritys jonka tiedostot hakkeroitiin ja julkaistiin medialle, on aina toiminut niiden lakien puitteissa, jotka säätelevät "peiteyritysten" perustamista. Myös niitä firmoja USA:ssa ja muissa maissa on säädelty, jotka ovat järjestäneet tällaisia yrityksiä asiakkailleen. Annettuaan tämän palvelun firmat eivät ole enää olleet mukana. Vaikka on pitkään ollut tiedossa, että monet varakkaat yksilöt käyttävät peiteyrityksiä piilottaakseen suuria rahasummia verottajalta, ei ole ollut mitään todisteita heidän rikollisesta toiminnastaan. Panamalaisen yrityksen tiedostot joissa on sen asiakkaiden yritysten nimiä, antaa lähtökohdan niiden laittomien ja sokkeloisten askelien jatkuvalle tutkimiselle, joita omistajat ovat ottaneet peittääkseen jälkensä – löytöjä jotka johtavat niiden lakien kumoamiseen, jotka sallivat peiteyritysten muodostamisen.

"Olen saanut tänä vuonna eri ihmisiltä paljon viestejä kymmenyksestä. Haluaisin tietää, mitä Matthewilla on sanottavana siitä." Kymmenen prosentin antaminen tuloistaan kirkolle oli Vatikaanin määräys, joka mahdollisti paavien ja muiden kirkon hierarkiassa korkealla olevien elämisen ylenpalttisuudessa ja seurakuntapappien elämisen mukavasti, samalla kun köyhyys oli monien seurakuntalaisten osa. Muut uskonnot omaksuivat kymmenyksen rakentaakseen suuria kirkkoja ylistämään Jumalaa. Kirkko ei ole rakennus, se on jokaisen yksilön henkilökohtainen suhde Jumalaan. Sydämestä jakaminen on jumalaisuutta. Kymmenyksen keksi ihminen ja sen pääjuuri on ahneus. Sitten kun ihmiset oivaltavat, että kirkon ja valtion päämiehet organisoivat kristinuskon kontrolloimaan massoja ja rikastamaan itseään ja myös muut uskonnot mädätti pimeiden mielien soluttautuminen mukaan, kaikki opinkappaleet putoavat kelkasta ja puhdas henkisyys pysyy.

"Kuulin juuri uutta maailmanhallitusta tukevasta liikkeestä. Matthew vakuutti meille, ettei tätä tapahtuisi koskaan!!!!" Olemme monissa viesteissä vakuuttaneet, ettei Illuminati saavuta koskaan tavoitetaan maailman hallinnasta. Tietämättä, mitä tämä lukija on kuullut, voimme sanoa vain kaikille teille, että älkää yhdistäkö keskitettyä hallintoelintä yhteen maailmanhallitukseen tai uuteen maailmanjärjestykseen – kahteen nimitykseen Illuminatin maailmanlaajuisesta hallintasuunnitelmasta, johon sisältyy ihmisten valtaosan eliminoiminen – "hyödyttömien syöjien", mitä on pidetty Henry Kissingerin ilmaisuna. Vakuutamme teille, että tuo suunnitelma on tuhoon tuomittu, koska heidän maailmanlaajuinen verkostonsa repesi liitoksistaan ja pirstaleet purkautuvat.

Vapaus polttaa ihmiskunnan sydämessä – harvoin Maan asukkaat ovat kuitenkaan eläneet vapaasti. Pitkiä aikoja "voimamiehet" lisäsivät maaomistustaan ja valtaansa raakalaismaisella valloittamisella – joukot pakotettiin taisteluun, lukemattomia ihmismääriä sai surmansa, vangittiin tai myytiin orjiksi ja kaikki, paitsi harvat etuoikeutetut, elivät pelkällä selviytymistasolla. Kun hallintojärjestelmiä oli perustettu, Illuminati piti pilkkanaan demokratiaa laittamalla ihmisiä riveistään ehdokkaiksi, vääristelemällä vaaleja sekä lahjomalla, mustamaalaamalla, uhkailemalla tai salamurhaamalla hallituksen jäseniä. Se päätti, mitä vihollisia vastaan oli taisteleva kansan pitämiseksi turvassa "tuollaiselta" hallitukselta tai "tuolta" ideologialta, ja se aloitti kansalais- ja kansainvälisiä sotia.

Esi-isiensä tapaan he kukoistivat sodassa. Tuottamalla ja myymällä aseita, ammuksia ja muita sotakoneita kummallekin puolelle, he nettosivat upeasti. Asettamalla uusia maarajoja tai valtaamalla jonkun maan ja alistamalla valtaansa sen ihmiset, he jatkoivat imperiuminsa laajentamista. Soluttautumalla hallituksiin, armeijoihin, tiedustelupalveluihin, oikeusjärjestelmiin, uskontoihin, koulutukseen, mediaan, talousjärjestelmiin, kaupankäyntiin, monikansallisiin yrityksiin, terveydenhoitoalaan, elokuvateollisuuteen ja viihdetapahtumiin, he kontrolloivat lopulta kaikkea, mikä vaikuttaa elämään maailmassanne. Luomalla herpaantumatta pelkoa, surua, epäoikeudenmukaisuutta ja köyhyyttä – olosuhteita jotka tuottavat energiaa, joka antaa heille polttoainetta – he ovat pitäneet maailmaanne tiukassa otteessaan.

Tuo historianne pitkä ja surullinen jakso lähestyy loppuaan. Gaian halu on, että kaikki Maan ihmiset elävät vapaasti ja sopuisasti, tekevät yhteistyötä yli rajojen ja merien ja kaikki jakavat tasaveroisesti planeetan luonnon yltäkylläisyydessä. Sen toiveessa pysymiseksi, hallintofilosofioidenne ja visionääristen ideoidenne parhaat puolet sekoitetaan maailmanlaajuiseksi järjestelmäksi, ja sitä johtavat yksilöt, joilla on moraalia ja henkistä lahjomattomuutta ja joiden viisas johtajuus säilyttää rauhan ja hyvinvoinnin. Rakas perhe, maailma jota autatte luomaan lineaarisessa ajassa ja joka on jo olemassa jatkumolla – Maan kultainen aika koko loistossaan – kukoistaa kovasti tuon hyväntahtoisen hallinnon alla.

"Jos valo planeetalla todella jatkuvasti voimistuu, miksi on edelleen niin paljon satunnaisväkivaltaa? Mikseivät rauhanpuheet onnistu sotien lopettamisessa?" On valitettavaa, että kehitys tässä mielessä on hidasta. Yleisesti ottaen tämä johtuu yksilöjen vastarinnasta muuttaa sitä, mihin he ovat tottuneet – uskomus, politiikka, perinne, menettelytapa tai jonkin muu, joka on tuttu. Annetaanpa esimerkki, jotta ette ehkä ole ajatelleet pelotteena yhteiskuntanne tietoisuustason ja henkisen tiedostamisen nousemiselle.

Jotkut ehdokkaat jotka pyrkivät USA:n presidentiksi, sitoutuvat pitämään kiinni perustuslaista, asiakirjasta jota noudatettiin, kun orjat olivat valkoisen väen oikeus ja vain miehiä pidettiin kykenevinä äänestämään älykkäästi. Kauan ennen kuin laki takasi kansalaisuuden aiemmille orjille ja salli naisten äänestää, oli hyvin säännelty miliisi, jota tarvittiin vapaan valtion turvaksi – ihmisten oikeuteen pitää ja kantaa asetta ei kajota. Toinen muutos joka kirjoitettiin noin 225 vuotta sitten, antoi nuorelle maalle valmiuden siinä tapauksessa, että britit yrittivät saada takaisin kontrollin, ja aseet olivat musketteja. Kuitenkin monet kansalaiset tulkitsevat tämän muutoksen oikeudekseen pitää aseita, jotka on suunniteltu tämän päivän taistelukentille, ja jotkut uskovat, että heidän tarvitsee käyttää noita aseita silloin, kun … "julistetaan sotatila, jotta aseemme voidaan ottaa pois". Noiden ajatusten ja tunteiden generoima energia ei ainoastaan lisää liikevoimaa aseiden lisääntymiselle, vaan se ilmentää myös pattitilanteen, koska se on ristiriidassa sen energian kanssa, joka ohjataan väkivallan lopettamiseen ja maailmanrauhan saavuttamiseen.

Millään muotoa se ei ole ainoa vastarintatekijä, mutta sen pelotevaikutus heränneeseen yhteiskuntaan täytyy tunnistaa. On hyvin rohkaisevaa, että värähtelytason noustessa, lisääntyvä määrä ihmisiä valaistuu ja toivottaa innokkaasti tervetulleeksi edistysmieliset muutokset.

"Kysyisitkö ystävällisesti Matthewilta litteästä Maasta ja taivaankannesta, kuten mainitaan muinaiskirjoituksissa ja myös raamatussa." Sanomme, että yksilöt jotka tallensivat kauan sitten taivashavaintojaan, tekivät sen tietämättä, että aurinkokunta jossa on yksi litteä planeettaa pallojen keskellä, uhmaa universaaleja fysiikanlakeja. Uskomus, että Maa on litteä, ei usko tieteelliseen tietoonne, ja sama koskee uskomusta, että muutama tuhat vuotta sitten Jumala loi Maan kuudessa päivässä.

Meiltä on kysytty myös uudesta Maasta, jota kuvataan turmeltumattomaksi planeetaksi, jolle valo-olennot kuljetetaan, kun taas pimeät olennot jäävät "ensimmäiselle" maapallolle jatkamaan taistelua ja ympäristön tuhoamista. Aioneita sitten lineaarista aikaa, Gaia-sielu päätti inkarnoitua planeetaksi, jota jossain matkan varrella alettiin kutsua Maaksi, eikä sillä ole aikomusta hylätä kehoaan tai vallata kahta. Teidän teknologianne jonka Illuminati on tukahduttanut ja jota se on väärinkäyttänyt, ja kehittynyt teknologia jota universaali perheenne tuo sitten, kun se voi tuvallisesti liittyä seuraanne, palauttavat Maan alkuperäiseksi Edeniksi. Sen kohtalona on taas kerran olla terve, kaunis ja rauhallinen kotimaa kaikille asukkailleen.

Valaistuneet olennot ympäri tätä universumia kunnioittavat päättäväistä palveluanne, joka tuo aina vain lähemmäs tuon ihmeellisen ajan, ja olemme kanssanne rakastavassa hengessä koko matkanne ajan.

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

20.4.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net