24.08.2018

Viesti Matthewilta 18.8.18

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew. Suurin osa kysymyksistänne ja kommenteistanne koskee yksityistä tapaamista USA:n presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välillä, joten aloitetaanpa siitä.

Tuon tapaamisen täytyi olla yksityinen, ainoastaan heidän tulkkiensa ollessa paikalla, koska heidän keskeisimmän keskusteluaiheensa luonne vaati salassapitoa. Maanulkopuolisten erityisvoimien edustajat jotka toimivat tiedustelupalveluissa, ovat kertoneet meille tämän: Venäjällä on myriadeja tietokonetiedostoja ja tallennettuja puheluja, jotka ovat todiste Illuminatin rikoksista ihmiskuntaa vastaan.

Näiden todisteiden kerääminen on ratkaisevaa, kun Putin, yksi maailmanne vaikutusvaltaisimmista ja tietäväisimmistä ihmisistä, johtaa sitä ryhmää, joka toimii kulissien takana syyllisten ihmisten pidättämiseksi ja asettamiseksi syytteeseen. Näiden kahden presidentin lisäksi myös muita merkittäviä ihmisiä hallituksista sekä talouden, oikeustieteen, armeijan, uskonnon ja median aloilta osallistuu tähän laajuudeltaan massiiviseen hankkeeseen, ja siihen saakka kunnes kaikki dominonappulat ovat paikoillaan, Putinin ja Trumpin Helsingissä käymän keskustelun merkittävintä sisältöä ei voi paljastaa julkisesti.

Illuminatin huippu tunsi kuitenkin, että jotain oli tekeillä. Alun perin heidän syytöksensä Putinia ja Venäjää kohtaan siitä rettelöinnistä, jota Illuminatin käskyläiset aiheuttivat, oli kosto hänen toistuvasta kieltäytymisestään liittoutua heidän kanssaan. Nyt hänen ja hänen maansa mustamaalaamisella oli kiire. "Venäläisten sekaantuminen USA:n vaaleihin 2016" ja "jakautuneisuuden aiheuttaminen äänestäjien keskuuteen sosiaalisen median kautta" on eskaloitunut siihen, että "Venäjä yrittää manipuloida vaaleja kaikissa demokraattisissa maissa", "Putin on ryhtynyt kyberavaruussodankäyntiin" ja "Venäjä voi sulkea sähköverkkoja ja aiheuttaa kaaosta".

Tämän lisääntyneen Venäjän vastaisen propagandan tarkoitus on vakuuttaa ihmisille, että mihinkään mitä tulee tuosta maasta, ei voi luottaa, eikä mitään Putinin sanomaa voi uskoa, jotta sitten kun edellä mainittuja todisteita tulee esiin, siihen suhtauduttaisiin varauksella. Tuo reaktio on todennäköinen, kuten myös Illuminatin kiivas asian kieltäminen, mutta lopulta totuus ja oikeudenmukaisuus vallitsevat. Jos olette kuulleet tai lukeneet pidätysten ja syytteiden mahdollisuudesta, käyttäkää erottelukykyä – osa tuosta informaatiosta on paikkansapitävää, osa ei ole, ja siellä missä Illuminati kontrolloi mediaa, paikkansapitävä informaatio raportoidaan "salaliittoteoriana".

Jatkuvasti nousevat värähtelyt nopeuttavat tuota yhteistyöhanketta lopettaa heidän pitkäaikainen petoksellinen hallintansa ja maailman kontrollointi häijyllä kansainvälisellä imperiumillaan. Kuitenkin sitten kun tuo imperiumi on vain tomua ja raunioita, sen taloudellisten tuhojen ja yhteiskunnallisen manipuloinnin vaikutukset viipyilevät monilla ihmisillä, ja tyrannimaiset hallintojärjestelmät sortavat monia muita. Teidän tehtävänne valotyöntekijöinä jatkuu ratkaisevana! Rakkaus-valoenergian lähettäminen ajatuksissanne, tunteissanne ja teoissanne ja Maan visualisoiminen uppoutuneena kultaiseen valoon auttavat sen päivän kiirehtimisessä, jolloin kaikki ihmiset voivat riemuita vapaudessa ja jakaa maailman yltäkylläisyydessä.

Nyt sitten, haluamme aina puhua intresseistänne maailmantapahtumissa, ja sen tekeminen universaalien lakien ja planetaarisen ja henkilökohtaisen ylösnousemuksen taustaa vasten lisää tiedostamistanne. Lisäksi viestiemme tarkoitus on valaista muita asioita, jotka teidän on yhtä tärkeää tietää, ja toivotamme tervetulleeksi kaikki henkiset kommentit ja kysymykset.

"Tajuan, että olen sielu, jolla on ihmiskeho, ei toisinpäin. Ongelmana on, etten tiedä tarkkaan, mikä sielu on tai mistä se tulee. Ne harvat ihmiset joiden kanssa voin puhua metafysiikasta, eivät näytä myöskään tietävän. Mitä Matthew voi kertoa meille mystisestä sielusta?" Teemme parhaamme tuon "mysteerin" selkeyttämisessä. Sielu tulee Luojasta/luomisesta, ja Luoja = kaiken Lähde olemassaolossa, luominen/luomakunta = luomistoiminnan "tuote".

Yksinkertaisuuden vuoksi sanomme "Luoja", ja muita Ylimmän kosmisen olennon nimiä ovat kokonaisuus, kaikki olevainen, minä olen ja kaiken ykseys. Useimmat ihmiset liittävät nuo kaikenkattavat termit Jumalaan, minkä tahansa nimen uskonnot ovatkin antaneet sille sielulle, joka on tämän universumin Ylin olento, koska uskonnoissa hän ja Luoja ovat yksi ja sama eikä tieteenne erottele toisistaan tätä universumia ja kosmosta. Kosmos sisältää tällä hetkellä seitsemän universumia, joiden kokoa on mahdotonta arvioida.

Emme tiedä, mitä oli ennen sitä Luojan ensimmäistä ilmaisua itsestään, johon usein viitataan virheellisesti "alkuräjähdyksenä", kuten meille kerrotaan. Tuo ilmaiseminen oli kosmoksen suurimman voiman – Luojan puhtaan rakkaus-valo-olemuksen – hiljaista vapautusta. Tämä ääretön ja tuhoutumaton jumalainen energia joka koostuu kosmisesta tietoisuudesta tai Luojamielestä, on jokaisen sielun alku ja rakenne ympäri kosmosta 1).

Jossain kohtaa Luoja antoi sieluille lahjaksi vapaan tahdon ja sen luontaisen ilmentämiskyvyn. Se on elämän perusta tässä universumissa, jossa sielut ilmentää Jumala – sielu jonka Luoja valitsi tämän universumin hallitsijaksi – kanssaluomisvoimillaan Luojan kanssa. Jumala käyttää Luojan energiaa toteuttaakseen ideansa, ja jokaisella sielulla hänen universaalissa perheessään on suhteellisesti sama kanssaluomiskyky, Jumalan mikrokosmoksena.

Sielu voi elää fyysisessä tai eetterikehossa tai muodottomana vapaana henkenä, joka muistaa alkuperänsä ja tietää elämäntehtävänsä. Kun sielu valitsee fyysisen elämän, tuo valinta saattaa olla ihmiskeho tai jonkin muun inkarnoituneen sivilisaation ulkomuoto, jokin eläin- tai kasvilaji, planeetta, aurinko tai muu astraalikeho, sielun tietoisuuden kehitystasosta riippuen. Missä tahansa muodossa ja tämän universumin paikassa sielu päättääkin olla, se on aina koskematon ja itsenäinen ikuinen olento ja samaan aikaan energeettisesti erottamattomasti yhteydessä Jumalaan ja Luojaan ja kaikkiin muihin sieluihin ympäri kosmosta.

Tuodaanpa tämä nyt Maahan – sen planeetan nykyinen nimi, joka valittiin Gaia-nimisen sielun kehoksi. Se on kaiken sen elämän lähde, mitä on sen kehon pinnalla ja sisällä, ja jokainen sielu joka inkarnoituu sinne, on niiden henkilöhahmojensa elämänvoima, jotka se kanssaluo monimuotoista fyysistä kokemista varten. Kun sielu luo henkilöhahmon, tuosta sielusta tulee "kumulatiivinen sielu" tai "sieluvanhempi", ja kaikki tieto mitä kukin henkilöhahmo saavuttaa tuossa sukulinjassa, on kaikkien muiden käytettävissä. Kun henkilöhahmosielut tuottavat jälkeläisiä, niistä tulee kumulatiivisia sieluja, ja kun tämä "perhe" lisääntyy jatkuvasti, se viisaus-, tieto- ja kokemusvarasto joka annetaan kullekin uudelle henkilöhahmolle, laajenee vastaavasti.

Sanomme "kumulatiivinen sielu" tarkoittaen henkilöhahmojen karttumista sukulinjaan, mutta todellisuudessa kumuloituvat ne tiedonjyväset, joita muistetaan alusta/alkuperästä. Tämä tieto on jokaisen sielun sisällä, mutta henkilöhahmo unohtaa kaiken sen, jotta hän voi käyttää vapaata tahtoa ja ilmentämisvalintoja.

Mutta se ei merkitse, että sielu hylkää jälkeläisensä! Jokaisella henkilöhahmolla on pääsy kaikkeen perheen varastossa, Maasivilisaation kollektiivitietoisuudessa, tämän universumin massatietoisuudessa ja kosmisessa tietoisuudessa, joten kyse ei ole uuden oppimisesta, vaan sen muistamisesta, mitä tiedetään sielutasolla, ja tuon tiedon soveltamisesta fyysiseen elämään. Lisäksi sielu antaa henkilöhahmolleen erinomaisen opastusjärjestelmän: omatunto, rajaton kapasiteetti rakastaa, kunniantunto, selviytymisvaisto, intuitio, inspiraatio, pyrkimys, luovuus – kaikki sielusta tulevien taitojen ilmaisua – ja kyvyn kommunikoida telepaattisesti ja tehdä muita "yliluonnollisia" asioita. Informaatiolähteisiin yhdistyminen riippuu henkilöhahmon tietoisuustasosta, ja opastusjärjestelmästä hyötyminen riippuu vapaan tahdon valinnoista.

Silloin kun samat sielut valitsevat monta elämää yhdessä, niitä voidaan kutsua "sieluryhmäksi", ja näiden koko vaihtelee huomattavasti. Jos ryhmä on kasvanut moniin tuhansiin sieluihin, suhteellisen harvat jakavat tietyn elämän. Jokainen sielu joka jakaa, tekee sopimuksen roolistaan – vanhempi, lapsi, isovanhempi, sisarus, muu sukulainen, puoliso, opettaja, työntekijä, ystävä, liikekumppani, kilpailija, vastustaja. Eri sukupolvet sovitetaan yhteen helposti, koska sielut ovat ajattomalla jatkumolla, jossa kaikki elämät tapahtuvat samanaikaisesti, ja kollektiivisista sopimuksista tulee ryhmän syntymää edeltävä sopimus. Sopimukset tehdään ehdottoman rakkauden kera, ja niihin suunnitellaan kasvutilaisuuksia – karmaoppitunteja – kaikille osallisille. Jotkut sielut suostuvat esittämään "raskaita" rooleja luodakseen ne olosuhteet, joita toiset ryhmässä valitsevat tasapainottaakseen muiden elämien kokemuksia, ja kun kukin henkilöhahmo edistyy henkisessä ja tietoisessa tiedostamisessa, niin tapahtuu myös kaikille muille.

Sielu ei vahingoitu, jos sen keho räjähtää kappaleiksi tai sairaus runtelee sen, eikä abortti vaikuta sieluun haitallisesti. Sielu tuon naisen roolissa on sopimuksessa ehkä päättänyt kokea siihen liittyvän tunnekirjon, ja tiedostaen täysin tuon valinnan, sielu saattaa tulla sikiöön ja sitten lähteä, ja toinen sielu tulee sisään, jotta kumpikin voi tuntea samat tuntemukset kuin tuo nainen. Tuo lyhyt altistuminen voi palvella noita kahta sielua yhtä hyvin kuin fyysinen elämä, jossa koetaan noita tunteita.

Sieluissa on yksi tärkeä piirre. Vaikka Jumalaan viitataan tavallisesti miespuolisena, hän on androgyyni, feminiini- ja maskuliinienergioiden täydellinen tasapaino. Myös kaikilla muilla sieluilla on kumpaakin energiaa, mutta toinen on hallitseva edettäessä androgyynisyyttä kohti. Esimerkiksi Gaia on pääasiassa feminiininen, ja se sielu joka on ruumiillistunut Marsiksi kutsuttuun planeettaan, on pääasiassa maskuliininen.

Henkilöhahmoilla on samoja energioita hyvin vaihtelevassa määrin, mutta toisin kuin sieluilla, kehoilla on sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen, ja sielu on valinnut ne sen mukaan, mitä se haluaa kokea tuon elämän aikana. Se saattaa olla heteroseksuaalinen mies, jolla on pääasiassa feminiinistä energiaa, mikä antaa lempeän ja huomaavaisen luonteen ja tasapainottaa sielun elämää itsevarmana ja aggressiivisena miehenä tai naisena. Se voi olla mentaali- ja tunnerakenteeltaan nainen, joka on syntynyt mieskehoon – kutsutte ihmisiä, jotka korjaavat tuon epäsopivuuden, "transsukupuolisiksi" – tai elämä, jossa homoseksuaalisuus on sielun valinta luonnollisena seksuaalisena rakenteena. Jokaisen sielun tavoite kaikissa fyysisissä elämissä on saavuttaa tasapainoinen kokeminen, ja riippumatta siitä ruumiillistumamäärästä joka sielulla on – ja niitä saattaa olla satoja tai tuhansia – jokainen sen henkilöhahmoista on sielu, joka on riippumaton kaikista muista ja kuitenkin ikuisesti yhteydessä niihin energeettisesti.

Inkarnaatioiden välissä sielujen henkilöhahmot elävät henkimaailmassa eetterikehossa, jolla ei ole sukupuolielimiä tai seksuaalisia tuntemuksia. Ja jotkut sielut ovat niin korkealle kehittyneitä, että lukematon määrä niitä elää kollektiivina muodottomassa ryhmätietoisuustilassa, jossa on täydellinen tasapaino ja harmonia – autuustila joka ylittää mielikuvituksenne, tai täsmällisemmin sanottuna nykyisen tiedostamistasonne.

Jos selityksemme jälkeen sielu on edelleen mystinen, kyse on liiallisesta kertomisestamme. Todellisuus voidaan summata yksinkertaisesti: käyttämällä Luojan täydellistä rakkaus-valoenergiaa Jumala teki sen suurenmoisen, jumalaisen ja kuolemattoman olennon, joka te olette – sielun.

Onko kollektiivisessa sielupankissa rajallinen määrä sieluja, joista tulee ihminen, ja ne kiertävät jatkuvasti tai reinkarnoituvat uudestaan ja uudestaan … vai onko jotkut syntyvät vauvat vastikään luotu tätä Maata varten, ja niillä on ensimmäinen inkarnaatio syntyessään? Tässä universumissa ei ole rajallista sielumäärää, eikä voisi koskaan olla, mutta näin ei ole kiertämisen tai reinkarnoitumisen vuoksi – sellainen joka on tehnyt siirtymän maaelämästä, ei palaa samana persoonana uuteen kehoon. [Viestiin 3.2.2014 sisältyy yksityiskohtainen selitys.] Ehdottomasti vauvat ovat "vastikään luotu" syntymään maan päälle! Samaan aikaan kun se voisi olla sielun ensimmäinen inkarnaatio – sen ensimmäinen kerta kumulatiivisena tai vanhempisieluna – se on tämän uuden pienen ihmisen tai henkilöhahmon ainoa inkarnaatio. Vanhempisielulle tulee muita inkarnaatioita, ja niin myös sielulle, joka ruumiillistui juuri – jokainen fyysinen elämä on "ainoa ja ensimmäinen" jokaiselle sielun henkilöhahmojälkeläiselle.

Vastaanpa tässä toisen lukijan aiheeseen liittyvään kysymykseen. Kun vauva kasvaa ja sellaiset persoonallisuuspiirteet ja kyvyt tulevat esiin, jotka ovat samanlaisia kuin edesmenneellä perheenjäsenellä, geeniperimällä on osansa, mutta tuon sukulaisen jalanjälkien seuraaminen saattaa olla sielun valinta perheen syntymää edeltävässä sopimuksessa. Tai kun vuodet kuluvat, tuo lapsi saattaa kehittää muita kykyjä ja luonteenpiirteitä ja olla kiinnostunut muista asioista. Vaikka sielulla on tullessaan runsaasti tietoa, mistä puhuimme "sieluselityksessämme", jumalaisen suunnitelman mukaisesti se kaikki unohtuu nopeasti, jotta lapsi voi kasvaa omien ideoidensa, valintojensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

"Onko 3D-aivoilla mitään tapaa ymmärtää sielun ja persoonan välistä suhdetta, ja miten niin voi olla, että jokainen persoona jatkaa itsenäistä olemassaoloaan? Merkitseekö se, että persoonasta (ajassa?) tulee sielu?" Selitetäänpä ensin, että aivot ovat tietokone. Kaikki sisään tullut data – kaikki mitä henkilö on kokenut tähän päivään mennessä sekä kaikki hankittu oppiminen ja ajatukset – on tallennettuna aivojen muistipankkiin. Kun syntyy tarve hakea jotain tuosta datasta, mieli pääsee käsiksi tilanteen kannalta olennaiseen tietoon, jotta henkilö voi toimia tai reagoida tiedollisesti.

Kolmannen tiheyden aivojen kyky hyväksyä dataa on kuitenkin rajallinen – informaation täytyy sopia henkilön uskomusjärjestelmään tai mielikuvituskykyyn – ja Maan sivilisaatiossa sielun ja persoonan tai henkilöhahmon välinen suhde ylittää aivojen rajat. Siksi käytössä ei ole dataa, jonka mieli voi hakea, ja näin se ei voi ymmärtää ikuisten sielujen monia elämiä, jotka tapahtuvat samanaikaisesti ja itsenäisesti ja kuitenkin ovat erottamattomasti yhteydessä energeettisesti. Muusta viestimme informaatiosta tiedätte, että persoonasta ei tule ajassa sielua – jokainen persoona on sielu koko ikuisuuden.

Rakkaat sisaret ja veljet, tuemme teitä ehdottomalla rakkaudella, kun autatte universaalin perheemme maajäseniä heräämään tietoisuuteen moniulotteisesta jumalaitsestään.

___________________

1) Tässä on rabbi Isaac Lurian kuvaus tuosta tapahtumasta:

"Tyhjyys josta kabbalistit käyttävät sanaa "ayin" [Isä Jumala], on kaukana kielen käsitteiden tuolla puolen. Se on kuin puhdasta eetteriä, jota mieli ei voi koskaan tajuta. … Tyhjyys on perimmäinen mysteeri, salaisuus syiden syystä, ja se toi kaiken olemaan …

"Tämän tyhjyyden ehdoton luonne merkitsi, että se oli niin läpitunkevaa, ettei mitään muuta voinut olla olemassa. Jotta elämä voisi ilmentyä, oli tapahduttava tyhjyyden seisminen supistuminen itseensä, mikä loi tilan, jossa jumalainen säteily oli mahdollista …

"Tämän valtavan supistumisen jälkeen, Jumalan ensimmäinen kosminen teko oli yhden täydellisen valonsäteen lähettäminen. Tämä säde lävisti tyhjiön ja sitten laajeni kaikkiin suuntiin. Ajattele sitä Jumalan ensimmäisenä uloshengityksenä [spiritus = hengitys] kuiluun aionien unen jälkeen, täyttäen sen jumaluudellaan. Näin universumi syntyi." (Maura O'Connor: "A People's Revolution of Enlightment: Kabbalah", "What is Enlightment? –lehti nro 27, marras-helmikuu 2004)

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

18.8.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net