22.07.2019

Viesti Matthewilta 18.7.19

Kiihtyvät värähtelyt nopeuttavat sitä tahtia, jolla maailmanne haavat tuodaan valoon, jotta ne voidaan parantaa. Parantava voima on valo, sama energia kuin rakkaus ja suurin voima universumissa, ja sielut kaukana ja maan päällä antavat sitä.

Tämä alkoi noin 80 vuotta sitten, kun hyvin kehittyneet sivilisaatiot säteilivät massiivisia valomääriä pelastamaan Gaian planeettakehon elämän. Lisää valoa antoivat ne monet tuhannet kehittyneet sielut, jotka lähtivät kotimaistaan inkarnoituakseen maan päälle ja auttaakseen sen ihmisiä reagoimaan positiivisesti valon korkeisiin värähtelyihin.

Kaikki yksilöt jotka tekivät niin, parannettiin haavoista, joita aiheuttivat ne vaikeat kokemukset, jotka valittiin sielusopimuksissa saattamaan loppuun kolmannen ulottuvuuden elämät, tai vaikeat ei-valitut kokemukset. Säteilemällä sisäistämäänsä valoa nämä henkilöt kohottivat muita, jotka reagoivat myös positiivisesti ja alkoivat säteillä valoa – ja kun tämä kriittinen valoparannusprosessi jatkoi laajentumistaan, Maa sai lisää vahvuutta ja sen syvien haavojen parantuminen eteni.

Valoa on annettu myös muista lähteistä. Eläin- ja kasvikunta, luonnonväki, elementaalit ja mineraalit edesauttavat maailmanne terveyttä ja eheyttä. Kun sivilisaation tietoisuus kasvaa, muiden elämänmuotojen ja -voimien tietoisuus tuossa maailmassa kasvaa samassa suhteessa, mutta maan päällä tilanne on eronnut tällä tavalla: valailla ja delfiineillä, puilla, kehittyneillä sieluilla jotka päättivät kokea elämän eläimenä, ja suurella määrällä luonnonväkeä on ollut pitkään universaalia tietoa, joka vasta nyt paljastuu suurimmalle osalle ihmisväestöä.

Koskaan ei ole kuitenkaan ollut kyseenalaista, kykenevätkö Maan ihmiset ilmentämään rauhallisen maailman, jossa kaikki jakavat yltäkylläisyyden ja elävät harmoniassa luonnon kanssa. Kyse on aina ollut siitä, miten nopeasti he pystyvät ilmentämään sen. Kun kymmenen vuoden viivästys yhteiskunnan henkisessä ja tietoisessa kehityksessä loppui, mieliä ja sydämiä alkoi avautua ympäri maailmaa. Ihmiset oivalsivat, että pelko, sotiminen, pettäminen, köyhyys, epäoikeudenmukaisuus, ahneus ja korruptio olivat kauan olleet elämäntapa heidän maailmassaan. Kieltäytyen enää hyväksymästä noita olosuhteita, monet ryhtyivät muuttamaan niitä, ja kasvava määrä ihmisiä lähtee tähän monumentaaliseen seikkailuun innokkaana, päättäväisenä ja optimistisena. Uusien tai pitkäaikaisten konfliktien ratkaiseminen ja kaikkien vääryyksien oikaiseminen siksakkaavat jonkin aikaa, mutta valotäyteisiä aikomuksia tukee värähtelynopeus, jonka lisääntyy jatkuvasti Maan ylösnousemuskurssissa. Suotuisia muutoksia jotka olivat ennen Maan kaukaisessa horisontissa, tulee lähihorisonttiin.

"Mitä Maan mahdollisuusenergiakentässä on? Miten Matthewin aseman sielut näkevät, mitä siinä on? Mikä tämän kentän suhde on kollektiivitietoisuuteen ja siihen, mitä täällä maan päällä tapahtuu?" Meidän on tosiaan tärkeää selittää tätä. Kollektiivitietoisuus ja mahdollisuusenergiakenttä generoivat sen, mitä maan päällä tapahtuu.

Kaikkien planeetan elämänmuotojen ajatukset ja tunteet muodostavat kollektiivitietoisuuden, ja tämän jatkuvasti muuttuvan massan voima ohjaa kaikkea toimintaa mahdollisuusenergiakentässä. Me annamme tietoisuudelle ja kentälle nämä nimet kuvaamaan niiden toimintaa. Kuitenkin näiden universaalin vetovoimanlain – joka on aina liikkeessä – oleellisten aspektien energia on sama, ja ne toimivat yhdessä.

Kenttä on rajaton määrä neutraaleja energiaserpentiinejä, joissa kaikissa on jokin kiinnike – kaikkien ihmisten jokainen ajatus ja tunne ja kaikkien eläinten emootio – ja tuo kiinnike on ns. serpentiinien suunnan löytäjä-yhdistäjä. Näemme serpentiinit lankoina, jotka yhdistävät toiminnan kentässä vastaavanlaiseen toimintaan planeetalla. Nämä langat hohtavat ja kimaltavat siellä, missä on iloa, onnellista jännitystä, kiintymystä, kannustusta tai jokin muu kohottava tuntemus kummassakin päässä. Ne ovat repaleisia ja himmeitä yhdistäessään matalan värähtelyn tuntemuksia, kuten lannistuminen, kostohalu, ahdistus, viha tai ennakkoluulo.

Monet ajatukset ja tunteet tulevat kenttään jonkin aikomuksen kera, ja jokainen aikomus luo tilanteen, jolla on kehityspotentiaali. Kun noiden ajatusten ja tunteiden lukumäärä ja vahvuus kasvavat riittävästi, niiden yhteisenergia siirtää tuon tilanteen mahdollisuudesta todennäköisyydeksi.

Jos tiettyjen ajatusten ja tunteiden laatu ja vahvuus lisääntyvät edelleen, aikaansaatu lisäenergia siirtää tuon tilanteen todennäköisyydestä varmuutta kohti, ja liike kentässä on tasaista ja vakaata. Kun melkein kaikki ajatukset ja tunteet tuosta tilanteesta ovat yhdistyneet, niiden energialiikevoimasta tulee pysäyttämätön, ja tämä mahdollistaa sen lopputuloksen ilmentymisen, jota siihen osallistuvat ihmiset aikovat.

Jos suuri määrä ajatus- ja tunnekiinnikkeisiä serpentiinejä, joilla on eri lopputulos, tulee yhtäkkiä kenttään, niiden yhteisenergia häiritsee tuota prosessia, joka on työntänyt tilannetta varmuutta kohti. Sen seurauksena aiheutuva toimintamyrsky näyttää kuin jättimäiseltä ilotulitukselta, kun ensimmäisenä aiotun lopputuloksen energia yrittää saada takaisin entisen vahvuutensa ja vasta-aikomuksen energia yrittää tulla hallitsevaksi.

Riippuen kyseessä olevan tilanteen merkityksestä, siihen liittyvien erilaisten ajatusten ja tunteiden voimakkuudesta ja kummankin "puolen" serpentiinien määrän lisääntymisestä tai vähentymisestä, siksakkaava liike voi jatkua päiviä, kuukausia tai vuosia, ennen kuin yhdestä energiamassasta tulee riittävän voimakas aikaansaamaan pysyvää toimintaa, kunnes niiden ihmisten lopputulos ilmentyy, jotka saavuttavat aikomansa tuloksen.

Nyt kun tuo toiminta kentässä laitetaan siihen kontekstiin, mitä Maassa tapahtuu, pimeät voimat yrittävät turhaan pitää maailmanhallinta-aikomuksensa hengissä, ja heränneet ihmiset toimivat valontäyteisen aikomuksensa mukaan, joka lopettaa tuon pitkän kontrollointiaikakauden. Ja niin se on, rakas perhe, että näette Illuminatin kaatumisen, jota näkymättömät lähteet toteuttavat.

Vielä yksi huomautus kollektiivitietoisuudesta ja Maan mahdollisuusenergiakentästä. Ne ovat mikrokosminen perspektiivi siitä todellisuudesta, että ainoa olemassa oleva asia on kosminen tietoisuus – kaikki muu on lukemattomia havaintoja siitä, mitä on olemassa. Lisäsi kaikki mitä tapahtuu jossain, vaikuttaa kaikkeen muuhun kaikkialla muualla. Tämä on yksi syy, miksi korkealle kehittyneet sivilisaatiot ovat auttaneet monin tavoin Maan ihmisiä kehittymään henkisesti ja tietoisesti. Toinen syy on, että he rakastavat näitä universaalin perheemme jäseniä – aivan kuten me – ja kaikkia teitä jotka menitte sinne valotyöntekijöiksi ja tiennäyttäjiksi.

"Pyydä Matthewia kommentoimaan kaikkia ankaria säätiloja USA:ssa. Minusta tuntuu, että tämä johtuu monien ihmisten kyvyttömyydestä päästää irti vihastaan, turhautumisestaan ja pelostaan rakentavalla tavalla. Kenties myös muissa paikoissa joissa ihmistunteet ovat myllerryksessä, on ollut huonoa säätä." Ne tunnevärähtelyt jotka on luontaisia kaikissa aikomuksissa ja teoissa, eivät vaikuta vain positiivisesti tai negatiivisesti olosuhteisiin maailmassanne, vaan ne myös ilmentävät nuo olosuhteet. Ja vaikka on totta, että lukijan mainitsemat voimakkaat tunteet huokuvat matalia värähtelyjä, jotka edistävät runsaasti kaikenlaista myllerrystä planeetalla, sään kontrollointiteknologia on pahin syyllinen ankarassa säätilassa kaikkialla.

Illuminatilla on edelleen riittävästi valtaa salata teknologia, joka kehitettiin hyödyllisiin tarkoituksiin, ja väärinkäyttää sitä aiheuttamaan tuhoisaa säätä. Hurjat myrskyt, tornadot, tulvat ja ennätyskorkeat ja -matalat lämpötilat aiheuttavat suuren osan ihmiskunnan matalavärähteisistä tunteista, ja synkät sydämet ja mielet vaativat tuollaista energiaa olemassaoloaan varten.

Estääkseen negatiivisuutta kerääntymästä ja tulemasta pimeiden sielujen tankkausasemaksi, Maa vapauttaa sitä maanjäristysten ja vulkaanisten purkausten kautta. Se valitsee alueet, joilla hengenmenetyksiä ja omaisuusvahinkoja on mahdollisimman vähän, ja taivaallanne olevien joukkojen teknologia auttaa tasoittamaan noiden vapautusten vaikutuksia. Joukot vähentävät myös kemikaalisuihkuvanojen ja teollisuussaasteiden myrkkyjä sekä 5G- ja muun teknologian haitallista säteilyä.

Puhutaanpa Kalifornian kahdesta maanjäristyksestä, jotka eivät ole Äiti Maan aikaansaannosta. Tuon seismisen aktiivisuuden aiheutti Illuminatin valtavien maanalaisten laboratorioiden ja hyvin varustettujen ja ylenpalttisten asuinalueiden räjähdysmäinen tuhoutuminen – valtava askel tuon salaseuran globaalin verkoston eliminoimisessa. Toinen askel sitä kohti on Jeffrey Epsteinin, Illuminatin seksi-ihmiskaupan päätekijän, pidättäminen. Hänen asiakkaisiinsa sisältyy lukuisia kuuluisia henkilöitä. Vaikka kumpikin tapahtuma sattui USA:ssa, niiden vaikutus on maailmanlaajuinen.

Teidän valonne on viitoittanut tietä Maan pimeyden loppumiselle, rakkaat sisaret ja veljet, ja jokainen kuluva päivä tuo lähemmäs sitä suuresti transformoitunutta maailmaa, jonka toteuttamisessa tulitte vapaaehtoisesti auttamaan ihmisiä. Kaikki tämän universumin valo-olennot kunnioittavat ja tukevat teitä ehdottoman rakkauden verrattomalla voimalla.

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

18.7.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Kuunpimennys ja Nukkumatti Vain huvin vuoksi »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net