26.09.2018

Viesti Matthewilta 15.9.18

Jos teistä tuntuu, että jotain tärkeää on tekeillä, niin saatatte reagoida niiden kulissien takaisten ponnistelujen energiaan, jotka ovat valmiita toteutumaan. Nuo ponnistelut ovat syy, miksi puhumme monien lukijoiden epäuskosta sitä kohtaan, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ja USA:n presidentti Donald Trump ovat kansainvälisessä ryhmässä, joka tekee töitä Illuminatin rikollisen imperiumin lakkauttamiseksi ja syyllisten panemiseksi vastuuseen.

Eikö ole realistista, että kahden vaikutusvaltaisen maan johtajat olisivat mukana tuollaisessa elintärkeässä globaalissa hankkeessa? Eikö ole realistista, että ainoat ihmiset tuollaisessa vaikutusvalta-asemassa voisivat kitkeä maailmanne vuosisatoja kestäneen kontrolloinnin? Eikö heidän osallistumisensa ole itse asiassa oleellista, koska Venäjällä on todisteita Illuminatin rikollisuudesta ja monet tuon salaseuran huipulla ovat USA:n kansalaisia, jotka on tuotava oikeuteen tuon maan lakien mukaan?

Kuitenkin yllättävä määrä lukijoita kirjoitti, että "tuhosimme", "horjutimme" tai "menetimme uskottavuutemme", koska emme myötäilleet heidän sähköpostiensa tyrmistystä, turhautumista, tuomitsemista ja pelkoa näihin kahteen presidenttiin liittyen. Noiden tunteiden matalia värähtelyjä ei voi olla tällä asemalla, mutta ymmärrämme niitä. Ne ovat läpitunkevia teidän maailmassanne, ja siksi tämä on tärkeä aihe. Universaali vetovoimanlaki – samanlaiset vetävät puoleen toisiaan – on jatkuvassa liikkeessä, ja matalavärähteisten tunteiden energia antaa lisää tilanteita, jotka herättävät samankaltaisia reaktioita. Tämä itseään vahvistava kierre ei palvele teitä hyvin.

Maailman korruptio-, petos- ja sortotaakan nostaminen vaatii valotäyteisten ajatusten ja tunteiden korkeita värähtelyjä. Valo joka on samaa energiaa kuin rakkaus, ilmentää rauhanomaisen maailman, jossa ihmiset kunnioittavat toisiaan ja tekevät yhteistyötä kaikkien hyväksi ja jossa kaikki elävät harmoniassa luonnon kanssa ja jakavat tasavertaisesti Maan suurenmoisen yltäkylläisyyden. Rakkaat veljet ja sisaret, älkää koskaan epäilkö kykyänne kanssaluoda tuollainen ihmeellinen maailma! Se kukoistaa jo jatkumolla, ja omistautumisenne vapaaehtoisina valotyöntekijöinä on auttanut tuota ennenkuulumatonta saavutusta toteutumaan. 

Vastauksemme seuraavaan sähköpostiin tarttuu myös muidem lukijoiden kysymyksiin ja kommentteihin ilmastomuutoksista. "Matthew, voitaisiinko sanoa, että Maalla on ollut kuivuutta erämaiden ja vesivarantojen epätasaisen jakautumisen vuoksi ja nyt tapahtuva ilmastomuutos on siirtymistä kuivasta maanpinnasta täysin kosteaksi? Mutta ennen kaikkea, voisitteko antaa yksityiskohtia jatkuvasta säämanipuloinnista – kuka, missä ja miten. Ja mitä voimme tehdä sen lopettamiseksi, jos meidän pitäisi tehdä jotain."

Kuivasta maasta on tullut kosteaa – se on varmaa – mutta koska ilmastomuutos on tulosta siitä, että ihmiskunta on kohdellut huonosti planeettaa, se saa vähän kunniaa tuosta transformaatiosta. Erämaista tulee taas viljelyskelpoisia, ja kaikki vedet puhdistetaan Maan omilla tekemisillä, joita auttaa teidän teknologianne, kun se ilmestyy esiin salaamisen pimennosta, sekä se teknologia, jonka universaalin perheemme maanulkopuoliset jäsenet esittelevät. Hämmästytte, miten nopeasti vahingoittunut ympäristönne voidaan palauttaa terveeksi ja elämää sykkiväksi!

Se on Maan horisontissa. Puhutaanpa nyt tästä päivästä. Sään manipulointi teknologisesti lisäämällä tuulennopeutta, ohjaamalla tuulta ja lisäämällä tai vähentämällä pilvisyyttä rankkasateiden tai kuivuuden aiheuttamiseksi, on Illuminatin, tuon salaseuran, tekosia. Heidän ei tarvitse aloittaa mitään tapahtumaa tyhjästä, pelkkä olemassa olevien olosuhteiden pahentaminen palvelee heidän intressiään. He pystyvät keplottelemaan heikon tuulen hurrikaaniksi, muuttamaan pienen tulipalon maastopaloksi, saamaan lämpötilat kohoamaan korkeuksiin tai sukeltamaan ja voimistamaan maan vavahtelun maanjäristyksiksi tai vulkaanisiksi purkauksiksi.

Eikä noiden tapahtumien energia rajoitu pelkästään tapahtuma-alueille – siitä tulee maailmanlaajuista. Esimerkiksi Indonesiaa kohti kulkeva taifuuni ei ainoastaan käynnistä olosuhteita tuhansien kilometrien päässä, vaan se sekoittaa myös asioita planeetan sisällä. Kannustava sana tässä on, että maanulkopuolisten alusten teknologia vähentää Illuminatin aikomien tuhojen laajuutta – katsokaa Florence-hurrikaanin heikentyvää voimaa. Kuitenkin jos säätila ja seisminen aktiivisuus tapahtuisivat luonnollisesti, negatiivisuuden vapauttamista tehtäisiin lempeämmin ja Maa olisi pidemmällä matkallaan kohtuulliseen ilmastoon globaalisti.

Olisi silti epäreilua syyttää Illuminatia kaikesta epänormaalista säästä ja "luonnollisista" katastrofeista, joita koette. Ilman, maan ja veden saastuminen, kaivostoiminta, poraaminen ja vesisärötys, sademetsien tuhoaminen ja jokien patoaminen edistävät ilmastomuutosta, joka tulee yhdessä ympäristöhaittojen kanssa. Ja suurelta osin nuo tilanteet ovat syntyneet maailmanne modernisoitumisen myötä, kun teolliset tuotteet ja palvelut ovat antaneet työtä ja lisää mukavuutta monille. Kasvava tietoisuus siitä, ettei kehittyminen voi jatkaa planeetan vahingoittamista, jouduttaa visionäärisiä innovaatioita sähkön generoinnissa, koneenrakennuksessa, polttoaineissa, rakentamisessa, kuljetuksessa, maanviljelyksessä ja jätteen kierrätyksessä käyttökelpoisiin muotoihin.

On muukin ja kenties tärkein äärimmäisten säätilojen edesauttaja – myriadit negatiivisiin tunteisiin ja ajatuksiin kiinnittyneet energiaserpentiinit. Tässä voitte ja teidän "pitäisi tehdä jotain". Puhuimme valotäyteisten ajatusten ja tunteiden merkityksestä yleisesti, ja toiminta on välttämätöntä myös. Puhukaa luottavaisesti ja optimistisesti tulevaisuudesta ja innostakaa näin ihmisiä katsomaan eteenpäin positiivisesti, ja heidän uusi asenteensa motivoi heidät puhumaan samalla tavalla jne. Tukekaa paikallisorganisaatioiden ponnistuksia kohottaa puutteessa elävien olosuhteita omassa yhteisössä. Olkaa ääni taiteen puolesta, joka ravitsee sielua. Osallistukaa ryhmään tai aloittakaa ryhmä, joka suojelee paikallista ympäristöä, säästäkää energiaa, perustakaa ei-tapeta -eläinsuoja tai rahoittakaa sellaista. Kaikki mikä edistää positiivisia asenteita ja parempia tilanteita, lähettää korkeita värähtelyjä, jotka valaisevat maailmaanne ja kiirehtivät Maan paluuta aiemmaksi paratiisi-itsekseen.

"Matthew puhui ajan nopeutumisesta tällä hetkellä, ja mietin, mitä tapahtuu aikakäsityksellemme, kun planeetta ylösnousee seuraavaan tiheyteen? Hidastuuko aika jälleen tai lakkaa olemasta?" Väestön tietoisuus nousee vastaavasti Maan ylösnoustessa korkeampiin tiheyksiin, ja riippuvuus kelloista ja kalentereista loppuu vähitellen, kun elämästä jatkumolla tulee luonnollista. Tällä hetkellä ajattomuuden käsite ei ole teille ymmärrettävä, eikä tarvitse ollakaan, mutta olkaa vakuuttuneita, että tuo siirtymä syntyy vaivattomasti.

"Sanoit, että osa viestiesi informaatiosta tulee Nirvanasta maanvalvojilta. Ovatko he erilaisia kuin muut sielut henkielämässä? Miten heidän informaatiojärjestelmänsä toimii?" Kiitämme tätä lukijaa huomiomme tuomisesta siihen, että meidän tosiaankin täytyy kertoa teille näistä informaation kerääjistä ja hankkijoista ja siitä, miten he palvelevat Maata ja rakasta perhettämme siellä.

Valvojien yksityiskohtaiset raportit täydentävät sitä informaatiota, jota kokoamme paikallisista ja planetaarisista värähtelyistä ja oleellisista serpentiineistä Maan mahdollisuusenergiakentässä, joten heidän apunsa on meille merkittävää. Kuitenkin heidän datansa ratkaisevan tärkeää käyttöä on palvella teitä hengenpelastavilla tavoilla niiden planeetallanne olevien maanulkopuolisten erityisjoukkojen kautta, joiden poikkeukselliset kyvyt ovat tehokkaita paikan päällä ja etänä, sekä taivaallanne olevien miehistöjen kautta. Muita käyttäjiä ovat mm. Nirvanan neuvosto, sielut meidän kaltaisillamme asemilla jotka myös auttavat Maan ihmisiä heräämään, sekä kehittyneet sivilisaatiot jotka "suodattavat" universaaleja periaatteita valituille tiedemiehille ja filosofeille maan päällä.

Kaikki kommunikointi valvojien ja käyttäjien välillä on telepaattista, ja muutamin poikkeuksin miljoonat valvojat ovat sieluja, joiden viime elämä oli maan päällä. Noita poikkeuksia voitaisiin kutsua "vieraileviksi ammattilaisiksi" – kehittyneiden sivilisaatioiden jäseniä joilla on kehittynyttä tietoa ja kokemusta – ja aivan kuten teidän maailmassanne, ne joilla on enemmän, kouluttavat niitä, joilla on vähemmän. Valvojat vuorottelevat ja tarkkailevat 24/7 maan päällä niitä toimintoja, jotka ovat heidän pätevyysalaansa.

Poiketaanpa hetkeksi aiheesta. Nirvanan asukkaat eivät väsy koskaan, joten vuorottelua tapahtuu ainoastaan antamaan kaikille tilaisuus palvella valvonnassa, jos he haluavat sitä. On aina henkilökohtainen valinta, mille monista työaloista mennään, ja niin on myös itse työ – asukkaat voivat käyttää aikansa tekemällä mitä tahansa itseään tyydyttävää. Kenties sitä on tuossa maailmassa matkustaminen, kiinnostava kouluttautuminen, taiteellisten lahjojen tai kädentaitojen hiominen, kesä- ja talviurheilusta nauttiminen, kodinsisustuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen, viihteen luominen, kuten televisio-ohjelmat, teatteriesityksiin osallistuminen, yksinäisyydessä rentoutuminen tai rakkaussuhteen aloittaminen tai mikä tahansa noiden vaihtoehtojen yhdistelmä työjaksojen rinnalla, jos he haluavat niin. 

Ja tämä valvonta-ala perustettiin vasta noin neljännesvuosisata sitten lineaarista aikaa. Ennen sen aloittamista Nirvanassa kenelläkään ei ollut lupa kurkkia Maan elämiä tai salakuunnella niitä, ellei ollut rakkaussideyhteyttä, ja heillä oli energiasuoja, joka kunnioittaa rakkaiden ihmisten yksityisyyttä. Sen jälkeen kun Luoja määräsi, ettei avaruudessa tapahdu enää ydinräjähdyksiä ja Jumala valtuutti sivilisaatiot estämään niitä, jotka tekevät sitä, Nirvanan valvontapalvelu perustettiin kommunikointityökaluksi auttamaan tuollaisen massiivisen katastrofin estämisessä, ja se laajeni Maan elämänmuotojen muihin avustusalueisiin.

No niin, niiden valvojien määrä jotka keskittyvät samaan kohteeseen, vaihtelee sen mukaan, mitä maan päällä tapahtuu, ja on tuo lukumäärä sitten satoja tai tuhansia, kaikki vertaavat havaintojaan varmistamaan niiden paikkansapitävyyden ennen tuon informaation kertomista käyttäjille. Kriittisimmät kohteet ovat ydinaseet ja ydinenergia, joista kumpikin on mielettömyyttä kolmannen ulottuvuuden maailmassa. Valvojat joilla on noiden alojen asiantuntemusta, tarkkailevat kehitystä kaikissa maissa, joissa on noita laitoksia, ja pitävät kanavat avoimena alusten miehistöihin ja maanulkopuolisiin erikoisjoukkoihin. Kun miehistöille kerrotaan, että ydinkärkiä valmistellaan laukaistavaksi, he käyttävät alustensa teknologiaa vikojen aiheuttamiseen. Tästä syystä kaikki yritykset lähettää taistelukärkiä aiottuun määränpäähän ovat epäonnistuneet.

Kun valvojat havaitsevat vaaran ydinvoimalassa, he ilmoittavat siitä niille erikoisjoukkojen jäsenille, jotka voivat estää räjähdysherkän tilanteen kehittymisen. Japanin katastrofi oli ainutlaatuinen. Tuolloin Illuminati kontrolloi vielä teknologiaa, joka voisi käynnistää mammuttimaisia maanjäristyksiä ja pitkittää niitä, eikä mikään olisi voinut estää sen aiheuttamaa tsunamia. Pian sen jälkeen kuitenkin laskeutui yksi miehistö, jotta sen aluksen teknologia voisi auttaa erikoisjoukkojen kollegoja pitämään säteilyn vaarallisen tason alapuolella ja minimoimaan aktiivisuuden reaktoreissa.

Toinen esimerkki valvonnasta joka estää laajalle leviävän tappavan tilanteen, liittyy Illuminatin laboratorioissa suunniteltuihin sairauksiin. Erikoisjoukkojen tiedemiesten informoiminen noista kehittelyistä on mahdollistanut sen, että he tekevät noista viruksista voimattomia ennen niiden vapauttamista ja estävät aiotut pandemiat.

Valvojat jotka keskittyvät ilmakehäänne, pysyvät yhteydessä niiden kehittyneiden sivilisaatioiden miehistöihin ja sieluihin, jotka näyttävät pilviltä taivaallanne. Nämä kaksi tahoa vähentävät kemikaalivanojen ja muiden saasteiden myrkyllisyyttä. Valvontaryhmät jotka tarkkailevat Maan meriä, ilmoittavat erityisjoukkojen jäsenille, jotka voivat suojella jossain määrin riuttoja ja merielämää saastuneissa vesissä. Kun öljynporauslautta räjähti Teksasin rannikolla muutama vuosi sitten ja sylki öljyä Meksikonlahteen, nämä valvojat lähettivät ääniä opastamaan mereneläviä pois leviävän öljyn läheltä. Tulipalon sammuttaminen ja porauslautan peittäminen eivät olleet maanulkopuolisten sielujen toimivallan piirissä. Se oli niiden yksilöiden vastuulla, joiden päätökset mahdollistivat tuon ympäristökatastrofin.

Yhteistyössä tehtyjen informaatio- ja toimintaponnistelujen lisäksi, kuulemme valvojilta niiden yksilöjen julkistamattomista toimista, jotka vaikuttavat maailmanne tapahtumiin. Tästä syystä voimme kertoa teille esimerkiksi, että ne Illuminatin käskyläiset USA:ssa jotka peukaloivat demokraattien esivaaleja, erehtyivät yrityksessään tehdä saman presidentinvaaleissa, ja että Venäjä ei ole syyllinen monissa sitä vastaan tehdyissä syytöksissä. Se että saimme saman informaation eri tiedustelupalveluissa toimivilta maanulkopuolisilta erikoisjoukoilta, vahvistaa valvojien raporttien paikkansapitävyyden.

Kaikkien muiden tämän universumin valo-olentojen tapaan, valvojien ei sallita puuttua kenenkään vapaaseen tahtoon, mutta tehtävässään auttaa turvaamaan Maa ja sen elämänmuodot, heillä on valtuudet muuttaa pimeiden aikomusten lopputulosta ja vähentää haitallisten olosuhteiden vaikutuksia. Rakas perhe, sisällyttäkää siunauksiinne nämä sielut ja ne lukemattomat muut universaalissa perheessämme, joiden apu on korvaamatonta teidän hyvinvoinnillenne.

Kaikki valaistut olennot kunnioittavat palveluanne Maalle ja tukevat teitä verrattomalla ehdottoman rakkauden voimalla.

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

15.9.2018

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Viesti Matthewilta 16.5.18 5D-tietoisuuden valitseminen »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net