24.03.2019

Viesti Matthewilta 15.3.19

Meitä on pyydetty puhumaan saman lentokonetyypin kahdesta syöksymisestä alas. Maan valvojat Nirvanassa eivät tiedä, johtuiko äskettäinen tai muutaman kuukauden takainen onnettomuus "normaalista" viasta koneen toiminnassa vai liittyikö siihen kaukomanipulointia. Myöskään mahdollisuusenergiakentässä ei ole selkeyttä – pimeiden sielujen voimakas vastaisku yrityksenä torjua valon eteneminen on laittanut matalan värähtelytason serpentiinit ns. sekasotkuun.

Kuitenkin tiedetään kaksi tekijää, jotka pätevät kumpaankin alassyöksyyn. Kapteeneissa ei ollut vikaa, ja hyvin harvat kuolemat olivat linjassa sielusopimusvalintojen kanssa joko ajallisesti tai lähdön äkillisyyteen liittyen, edes otettaessa huomioon se huomattava jousto, jota sopimusehdot antavat. Siksi se mahdollisuus on suuri, että koneet sabotoitiin, kenties tappamaan yksi tai useampi matkustaja, aiheuttamaan ongelmia koneiden valmistajalle tai iskostamaan pelkoa ihmisiin, joiden täytyy matkustaa ilmassa.

"Kysy Matthewilta, miten paljon monet eri kielet vaikuttavat kommunikointiongelmiin ja epäkunnioittavaan vuorovaikutukseen." Se että monet kielenne ja murteenne aiheuttaisivat ongelmia, oli niiden pimeiden voimien sätkynukkien aikomus, jotka heikensivät nuoren sivilisaationne geneettistä rakennetta, mukaan luettuna niiden ajatusmallien istuttaminen, joista tulisi eri kieliä. Maan väestössä tulos on ollut pimeyden aikomuksen mukainen – huono kommunikointi tahattomien tai tahallisten käännösvirheiden vuoksi sekä kovat reaktiot väärinkäsitysten vuoksi.

Silti meidän perspektiivistämme katsottuna eivät monet kielenne edistä niin paljon epäkunnioittavaa vuorovaikutusta, kuin yksilöjen haluttomuus pitää uskottavana muita perspektiivejä kuin omaansa, joten keskustelujen tausta-asenne on "minä olen oikeassa, sinä olet väärässä". Tuota lähestymistapaa kommunikoinnissa vahvistavat ne nimikkeet, joita pimeät mielet ovat keksineet jakamaan ihmiset uskontoihin, poliittisiin ja filosofisiin leireihin, jotta he voivat panna nämä vastakkain. Historianne osoittaa, että tämä juoni on ollut todella menestys.

Pimeys kukoistaa viha-, epäsopu- ja väkivaltaenergiassa, ja se menettää voimansa, kun ideologinen jakautuneisuus antaa tietä ykseyshengelle perheen rakkaudessa ja rakkaudessa kaikkien vapautta, rauhaa, hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta kohtaan. Ja tuo henki kasvaa. Sisään tulevan feminiinienergian korkeat värähtelyt lopettavat maskuliinienergian pitkän hallinta-ajan planeetalla.

Ymmärtäkää, ettei tämä millään tapaa mustamaalaa maskuliinienergiaa, eikä se tai feminiinienergia liity mitenkään sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Itse asiassa kaikki energia on neutraalia, kunnes ajatusten, tunteiden ja tekojen värähtelyt antavat sille voiman ja suunnan, ja ne jotka liittyvät maskuliinienergiaan, ilmentyvät fyysisenä vahvuutena, menestymistarpeena, taistelunhaluisena kilpailuna, innovaationa, tiukkuutena ja päättäväisyytenä kontrolloida kaikkia tilanteita. Feminiinienergian lempeitä, mutta yhtä vahvoja puolia ovat mm. hoivaaminen, myötätunto, herkkyys, yhteistyö, taiteellinen ilmaisu ja eläminen harmoniassa luonnon kanssa.

Sivilisaatio kehittyy integroimalla kummankin energian piirteet ja etenemällä androgyynisyyttä kohti – tasapainoinen energia jossa rakkaus-valo vallitsee. Rakkaus-valon voima motivoi kolmannen tiheyden sivilisaatiota lopettamaan maailmassaan niiden yksilöjen suorittaman kontrolloinnin, joiden energia on ankkuroitu pimeyteen, rakkaus-valon puutteeseen. Rakkaat valotyöntekijät, ihmisten auttaminen maailmansa transformoimisessa oli se syy, miksi tulitte vapaaehtoisesti tälle maamatkalle.

Palataksemme nyt sitten kommunikointiin. Kun puhutte mistä tahansa aiheesta – ei vain niistä jotka ovat kiistanalaisia – valitkaa sananne huolellisesti. Sanat ovat voimakkaita. Äiti, lisää tähän, mitä olemme sanoneet tästä.

"Sanat kaikissa kielissä ovat energiaa, kuten kaikki muukin olemassaolossa. Riippumatta siitä, ovatko sanat puhuttuja, kuultuja, ajateltuja, kirjoitettuja vai luettuja, ne lähettävät värähtelyjä, ja valon, rauhan ja rakkauden värähtelyt ovat korkeimpien joukossa. Ystävällisyys, myötätunto, anteliaisuus, kiitollisuus, anteeksianto, hurskaus, rehellisyys, toivo ja optimismi ovat myös korkealla taajuusasteikolla. Sanojenne viisaan valinnan merkitystä ei voi liioitella. Ne vaikuttavat kauas – paljon kauemmas kuin tila välittömästi ympärillänne. Universaalin vetovoimanlain avulla – tai "samanlaiset vetävät toisiaan" -periaate – sanojen värähtelyt yhdistyvät samanlaisiin ja menevät maailmaanne. Korkean värähtelyasteikon sanat yhdistyvät valoon, matalan asteikon sanat vedetään energiaserpentiineihin, joissa on pimeitä kiinnikkeitä, ja sanojen säteily voimistaa sitä lähdettä, johon ne liittyvät.

Tärkeä tekijä tässä tavallaan "sanasodassa" on aikomus, joka lähettää omia värähtelyjään. Jos sellaisten sanojen käyttämisessä, kuin väkivalta, petos, vankeus, riisto, katastrofi ja muut, jotka merkitsevät haitallisia tai tuhoisia tilanteita, on tarkoituksena varoittaa tai valaista, aikomuksen korkeat värähtelyt vallitsevat. Jos noita samoja sanoja tai jotain muita käytetään luomaan pelkoa, tuo aikomus lähettää alimman asteikon värähtelyjä." [Ote viestistä 16.5.2018]

Kiitos, äiti. On minun syytäni, että tuosta kappaleesta jätettiin pois se, että kaikki sanat jotka merkitsevät kohonnutta henkeä, positiivisia tekoja ja herkkyyttä toisten tunteille, lähettävät myös korkeita värähtelyjä – esimerkiksi empatia, lempeys, ilo, huomioonottaminen, avuliaisuus, luotettavuus ja uskollisuus. Lisäämme, että kielet eivät ole este, kun kyse on jonkun tarpeessa olevan auttamisesta – halu auttaa ihmisiä vaikeissa tilanteissa on yhteinen kaikille hyväsydämisille ihmisille.

"Voisitko kysyä Mattewilta tuhkarokon puhkeamisesta Vancouverissa? Pitäisikö ihmisten hankkia rokotus?" Tuhkarokkovirus ei voi elää ilmassa vuosikausia, joten miten sairaus joka on ollut melkein kokonaan loppu USA:sta useita vuosia, voisi yhtäkkiä ilmestyä? On kaksi mahdollista vastausta. Virusvahvuutta jossain tuhkarokkorokote-erässä voi olla lisätty niin paljon, että se aiheuttaa tätä hyvin tarttuvaa sairautta vielä huomattava aika sen jälkeen, kun lapset joilla on huono immuunijärjestelmä, on rokotettu. Näin sillä ei ole suoraa yhteyttä rokottamiseen. Tai jos virusta lisätään kemikaalivanojen muihin myrkkyihin tietyllä alueella, tuon alueen lapset joilla on huono immuunijärjestelmä, voivat saada tartunnan ja levittää sairautta.

Historiasta on hyötyä tässä, ja palataan pimeiden voimien sätkynukkeihin. Kun he manipuloivat nuorten sivilisaatioiden DNA:ta ja heikentävät niitä fyysisesti, henkisesti ja tietoisesti, he loivat myös sairautta aiheuttavia mikrobeja, ja kun joitain tuosta heikennetystä väestä asui Maassa, sätkynuket toivat mikrobit planeetalle. Jotkut mikroskooppiset elämänmuodot ovat välttämättömiä kehon hyvinvoinnille, mutta ne joita kutsutaan "patogeeneiksi", suunniteltiin aiheuttamaan monia sairauksia. Vuosituhansia myöhemmin lääketieteen tiedemiehet inspiroituivat kehittämään rokotteita, jotka estäisivät tarttuvia sairauksia leviämästä koko väestöön.

Mikä tahnansa mikä on syntynyt hyväntahtoiseen tarkoitukseen, voidaan ottaa pahansuopaan käyttöön, ja tämän pimeät voimat tekivät rokotusten osalta – ne ovat käyttäneet niitä luomaan sairautta, estämisen sijasta. Tästä syystä olemme pitkään varoittaneet rokotuksista. Terveydenhoitohenkilöstö joka tukee pakollisia rokotuksia koulua käyville "julkisena terveystoimenpiteenä", eivät tiedä totuutta tai tekevät yhteistyötä yritysten kanssa, jotka tekevät monentyyppisiä rokotteita. Joissakin on ainesosia, jotka aiheuttavat lapsissa autismintyyppisiä oireita, ja vaikka jotkut lääkärit jotka tietävät tämän totuuden, toteavat, ettei ole mitään todisteita vahvistamaan sitä, vanhemmat jotka kieltäytyvät lastensa rokottamisesta suositusten mukaisesti, toimivat näiden parhaan edun mukaisesti.

Tässä on kolme tärkeää ja positiivista tekijää. Ensinnäkin, totuus rokotteista tulee lopulta julkiseen tietoon, ja tämä toiminta lakkaa. Pimeiden mielten kehitettyä aids-viruksen ja tartutettua sen yksilöihin noin 40 vuotta sitten – osana heidän suunnitelmaansa vähentää runsaasti maailman väestöä – maan ulkopuolisille tiedemiehille keskuudessanne annettiin jumalainen valtuutus vähentää kaikkien laboratoriossa suunniteltujen virusten tehoa. Tästä syystä vain muutama yksilö joilla oli vakavasti heikentynyt immuunijärjestelmä, sairastui kuhunkin uuteen sairauteen, joista pimeät sielut tarkoittivat tulevan – ja josta valtavirtamedia raportoi laajasti "pelättävän tulevan" – pandemia, ja kaikkia kehotettiin hankkimaan rokotus. Eikö ole epäilyttävää, että parin ensimmäisen tapauksen myötä oli jo riittävästi rokotetta monien miljoonien ihmisten rokottamiseen kutakin uutta tarttuvaa sairautta vastaan – SARS, lintuinfluenssa, sikainfluenssa, N1H1?

Toinen tekijä on, että sitten kun suuri yleisö tulee tietoiseksi kemikaalivanojen haitasta heidän terveydelleen ja ympäristölle, he vaativat suihkutusten lopettamista, mikä tuo lopun tälle maanvaivalle. Ja kolmantena, valo muuttaa sairaudelle alttiit, hiilipohjaiset solut kristallisoluiksi, jotka ovat vastustuskykyisiä. Ihmiset jotka sisäistävät valoa riittävästi, vahvistavat immuunijärjestelmäänsä, ja sairauden vaiheesta riippuen kehon itseparannusmekanismit voivat pysäyttää tai peruuttaa rappeuttavat vaikutukset.

"Haluaisin kysyä Matthewilta pornografiasta, sen vaikutuksesta ihmisten energiakenttiin, Maahan ja universumiin. Illuminati on varmasti luonut ja suunnitellut sen ja kietoo sen despoottiseen vapauslippuun." Illuminati on tietenkin kovasti mukana pornografian tuotannossa, ja monet sen joukoissa ovat innokkaita faneja, mutta he eivät ole vastuussa sen suosiosta. Kolmannen tiheyden inhottavimmat tuotteet, filmit ja valokuvat jotka riistävät lapsia ja naisia, joita on petetty tai jotka on kidnapattu ja pakotettu laittomaan seksikauppabisnekseen, vetoavat yksilöihin, joita kiusaa itsearvostuksen puute, kyvyttömyys muodostaa rakkaussiteitä, seksuaalinen riittämättömyys tai seksiriippuvuus tai jonkin näiden yhdistelmä.

Taloudellisen tuoton lisäksi pornografia palvelee Illuminatia hyvin myös muilla tavoin. Ihmiset jotka tyydyttävät halujaan tuolla ajanvietteellä, estävät valoa saavuttamasta omaa tietoisuuttaan ja näin turruttavat omatuntonsa. Se voi johtaa raiskaukseen, perheväkivaltaan ja itsemurhaan, ja noiden tekojen väkivalta tuottaa energiaa, joka antaa polttoainetta Illuminatin synkille mielille ja sydämille.

Pornografia luo myös hedelmällisen maaperän niiden ihmisten mustamaalaamiselle, jotka he haluavat värvätä tai hiljentää tietojensa vuoksi. Todisteita saadaan hakkeroimalla noiden yksilöjen tietokoneita ja kommunikointilaitteita. Lisäksi suostutellakseen vaikutusvaltaisia ihmisiä noudattamaan omia vaatimuksiaan – sen lisäksi, että he uhkaavat tappaa heidät ja heidän perheensä – Illuminati tekaisee valokuvia ja filmejä näyttämään nuo ihmiset toiminnoissa, joihin he eivät ole koskaan osallistuneet.

Pornografiaan liittyvien ajatusten, tunteiden ja tekojen energia on kollektiivitietoisuudessa, ja koska vetovoimanlaki antaa tuolle yleisölle jatkuvasti sitä, mikä sopii yhteen sen energian kanssa, porno jatkuu. Tuosta energiasta tulee osa universaalia massatietoisuutta, mutta mitä kauemmas Maasta sen serpentiinit menevät, sitä heikompia niistä tulee ja niiden vaikutus vähenee vastaavasti. Aivan kuten värähtelyjen nostaminen saa kaikki muut synkkien taipumusten lähteet vähenemään ja sitten häviämään, myös pornografiasta tulee myöhemmin pelkästään häpeällinen luku Maan historiassa.

Rakkaat sisaret ja veljet, että ole koskaan yksin tällä matkalla, jolla koette kolmannen tiheyden maailmalle luontaisia koettelemuksia. Kaikki tämän universumin valo-olennot kunnioittavat omistautunutta palveluanne Maan ihmisille ja tukevat teitä ehdottoman rakkauden verrattomalla voimalla.

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

15.3.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Suoraan sydämestä 6.2.18 Heränneet ja heräävät »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net