24.02.2019

Viesti Matthewilta 14.2.19

Rakkain terveisin tämän aseman kaikilta sieluilta, tämä on Matthew. Aloitetaanpa puhumalla huolistanne siihen liittyen, miten seuraavat tilanteet vaikuttavat valon etenemiseen: Keltaliiviliike Ranskassa, monimutkainen Brexit, poliittinen mullistus Venezuelassa, Kiinan talouden hidastumisen vaikutukset globaaliin talouteen, USA:n hallinnon sulkemisen vaikutukset, kybersota, Jemenin kriisi, jatkuva terrorismi ympäri maailmaa, ilmastonmuutoksen kieltäminen, Venäjän aikeet ja Iranin ja Pohjois-Korean ydinohjelmat.

Nämä tilanteet ja kaikki muut ovat jossain määrin muutosvastarintaa, joka törmää yhteen muutosvaatimuksen kanssa, eikä tämä estä millään muotoa valon etenemistä. Niin monumentaalinen muutos, kuin maailman transformoituminen, ei tapahdu suoraviivaisesti – se siksakkaa niiden miljoonien vapaan tahdon valintojen mukaisesti, joita tehdään päivittäin.

Illuminati jota kutsutaan nyt yleisesti "valtioksi valtiossa", ei halua hyväksyä, että sen ponnistelut säilyttää vaikutusvaltansa maailmassanne, ovat täysin turhia. Ja tietämättä, että valon verraton voima paljastaa ja karkottaa pimeyden, ihmiset reagoivat valon korkeisiin värähtelyihin vaatimalla oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta. Näette sivilisaation, joka saattaa loppuun aikakausien mittaista traumaansa, jotta parantuminen voi tapahtua.

Rakkaat sisaret ja veljet, tiedämme sen halunne, että kaikki Maan ihmiset elävät rauhallisessa, harmonisessa ja hyväntahtoisessa maailmassa – menitte sinne auttaaksenne heitä heräämään tietoisesti ja henkisesti, jotta he voivat ilmentää sen! Ja vaikka tiedämme, että tämä tapahtuu ainutlaatuisella nopeudella tässä universumissa, ja näemme, että tuo kaunis ja ihmeellinen maailma kukoistaa jo jatkumolla, ymmärrämme kärsimättömyytenne nähdä tämän lineaarisessa ajassa.

Kun lähditte vapaaehtoisena Maahan, tiesitte, että matkanne sisältäisi niiden tunteiden ja vastoinkäymisten kokemisen, jotka ovat luontaisia kolmannen tiheyden sivilisaatiossa. Tiesitte myös, että jumalaisen suunnitelman mukaisesti kaikki tämä unohtuisi, kun inkarnoiduttuanne ette muistaisi, miksi olette siellä, missä olette. Siksi seuraisitte intuitiotanne, yhdistyisitte henkiseen vahvuuteenne ja jatkaisitte päättäväisesti ja nerokkaasti selviytyäksenne monista kohtaamistanne esteistä – ja olette tehneet tätä ylväästi! Sen lisäksi että kunnioitamme peräänantamattomuuttanne valossa ja korvaamatonta palveluanne Maan ihmisille, haluamme vakuuttaa teille, että todisteita siitä, mitä olette auttaneet heitä saavuttamaan, on lähihorisontissa.

"Ole kiltti ja kysy Matthewilta, miten käsitellään tarve egoon opeteltaessa palvelemaan valossa ja rakkaudessa." Ensin sanomme, että ego saa huonon maineen, kun se rajataan merkitsemään itsekeskeisyyttä tai mahtipontisuutta, ja se on enemmän kuin sanakirjamääritelmänne, psyyken osa jonka henkilö tietää tietoisesti.

Egoa voidaan pitää kehittyvänä, koska se muuttuu, kun lisäätte tietoisuuttanne akateemisilla ja uskonnollisilla opetuksilla, havainnoilla, ideoilla, laajentuneella tuttavapiirillä, mukautumalla vanhempien, ikätoverien ja yhteiskunnan odotuksiin tai kapinoimalla niitä vastaan, harrastuksilla, taitojen ja lahjojen kehittämisellä, "katu-uskottavuuden" hankkimisella, arvojen ja käyttäytymisstandardien kehittämisellä, menestymällä tai epäonnistumalla henkilökohtaisissa suhteissa ja ammatillisissa tavoitteissa. Lyhyesti sanottuna, ego on yhdistelmä kaikesta, mitä olette kokeneet vauvasta tähän päivään saakka.

Siis kyse ei ole tarpeesta oppia, miten palvellaan valossa ja rakkaudessa tai missään muussa kyvyssä. Ego pelkästään on. Se on käsityksenne siitä, kuka olette – olennainen osa teitä, joka toimii 24/7 yhtä luonnollisesti kuin hengittäminen. Ego menee yhdistelmäänsä kaikista ihmispiirteistä ja -teoista, joita se on kokenut tai tarkkaillut – ns. tarvikevarastoonsa – ja valitsee automaattisesti sen, mitä se haluaa, kun olette tekemisissä toisten kanssa ja reagoitte olosuhteisiin.

Kaikki egon käytettävissä olevalla janalla lähettää värähtelyä. Yläosa sisältää "jumaliset tavat": ystävällisyys, empatia, myötätunto, nöyryys, lempeys, huomaavaisuus, avuliaisuus, kiitollisuus, anteliaisuus, ilo, rehellisyys, anteeksianto, luotettavuus, uskollisuus, toiveikkuus ja sinnikkyys vastoinkäymisen aikoina. Alaosaan sisältyy apatia, moraalittomuus, välinpitämättömyys, julmuus, petollisuus, pettäminen, ahdaskatseisuus, ylimielisyys, pelko, viha, takertuvuus, mustasukkaisuus, kateus, pessimismi, katkeruus, syyllisyys, itsekeskeisyys, hybris ja kostonhimo. Kaksinaisuus kolmannen tiheyden ihmiskunnassa tulee siitä uskomuksesta, että jokainen ihminen on erillään kaikista muista ja Jumalasta.

Nyt sitten, korkeavärähteisten piirteiden ja tekojen valitseminen mahdollistaa selkeyden itsen ja toisten hahmottamisessa ja toimimisen viisaasti harkiten, kun taas matalan värähtelyasteikon valinnat aikaansaavat harhaisia mielipiteitä itsestä, virheellisiä arvioita toisista ja harkitsematonta käyttäytymistä järkevän sijasta. Ja se mitä pidätte luonteenlaatuna tai persoonallisuutena, on egon yleisimpiä valintoja sen mahdollisuusasteikolta. Tässä omatunto – sielun vastuualue, kun se tönii sielusopimukseen valituista ehdoista – on egon kumppani ja liittolainen. Mutta jos omatunto sivuutetaan jatkuvasti, se surkastuu ja lakkaa toimimasta ja näin jättää egon tavallaan vaille tukea.

Esimerkkinä "egosta toiminnassa" sanotaanpa vaikka, että neljä toisilleen tuntematonta ihmistä on juuri istuutunut täyden ravintolan odotusalueelle. Kunkin automaattiset reaktiot ovat seuraavia: yksi ajattelee edessä olevaa herkullista päivällistä, toinen on huolissaan myöhästymistä illan bisnestapaamisesta, yksi katselee ympärille ja ihailee sisustusta ja neljäs näyttää ärsyyntyneeltä, kun tarvitsee odottaa pöytää. Nuo neljä erilaista havaintoja samasta tilanteesta tulevat Maan kollektiivitietoisuuteen. Kun he odottavat, jokainen henkilö havaitsee itsensä – omakuva – ja muodostaa vaikutelman kolmesta muusta, joten ryhmässä on 16 lisähavaintoja, ja niistä, kuten kaikista heidän muista ajatuksistaan ja tunteistaan, tulee myös osa kollektiivitietoisuutta.

Viedäänpä tämä askel pidemmälle. Näette asiat kiinteinä, mutta mikään ei ole sitä. Kaikki on energiaa, joka heilahtelee hyvin vaihtelevissa taajuusasteissa, ja hahmotatte kaiken olevan niin, mitä näkökyvyn tapaan neljä muuta aistianne kertovat teille. Uskotte sen, mitä hahmotatte, ja se on teidän todellisuutenne. Laitetaanpa nyt tuohon perspektiiviin se kysymyksenne, miten eri tilanteet vaikuttavat valoon. Ne jotka mainitsitte ja kaikki muut, heijastavat väestön myriadeja todellisuushavaintoja millä tahansa hetkellä.

Kaikkien niiden laittaminen tämän päivän tapahtumakontekstiin tuottaa kaksi ensisijaista ja vastakkaista havaintoa: 1) maailma jota hallitsevat ne muutamat, jotka tuntevat oikeutusta tehdä, mitä haluavat, ja 2) rauhallinen ja harmoninen maailma, jossa on oikeudenmukaisuutta ja yltäkylläisyyttä kaikille. Jälkimmäisen havainnon jatkuvasti lisääntyvä energeettinen vahvuus kollektiivitietoisuudessa, ilmentää tuon kuvitellun ja halutun maailman. Eikä se lopu siihen. Tuon havainnon energia virtaa universaaliin massatietoisuuteen ja kosmiseen tietoisuuteen – kaikki mitä tapahtuu missä tahansa, vaikuttaa kaikkeen kaikkialla.

Eksyimme aiheesta huomattavasti, joten tuodaanpa ego takaisin maan pinnalle ja puhutaan ihmisistä, jotka palvelevat valossa ja rakkaudessa, tai valotyöntekijöistä. He toimivat niistä egon luontaisen valikoiman ominaisuuksista käsin, jotka säteilevät korkeimpia värähtelyjä. Sama pätee ihmisiin, jotka elävät jumalisilla tavoilla, mutta he eivät ole kuulleet valotyöntekijä-termiä, joten he eivät pidä itseään sellaisena. Erona teidän, jotka tiedätte olevanne valotyöntekijöitä, ja niiden monien miljoonien välillä, jotka eivät tiedä olevansa, on teidän tietonne.

Tiedätte, että olette moniulotteisia, kuolemattomia sieluja, jotka ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa ja Jumalaan, ja kaikki sielut ovat Luojan puhdasta rakkaus-valo-olemusta. Tiedätte sielusopimuksista ja syntymää edeltävistä sopimuksista, universaaleista laeista ja planetaarisesta ja henkilökohtaisesta ylösnousemuksesta. Tiedätte, että muissa sivilisaatioissa on lukemattomia sieluja, joista monet ovat korkealle kehittyneitä henkisesti, tietoisesti ja teknologisesti, ja jotkut niistä ovat teidän esi-isiänne. Ja tiedätte, että tänä koko universumin ennenkuulumattomana muutosaikana rakkaus-valo – kosmoksen suurin voima – voittaa pimeyden jäänteet maan päällä. Riemuitkaa, rakas perhe, näiden totuuksien tietämisessä!

"Olen entinen uutismedian edustaja, ja minun täytyy sanoa, etten usko kaikkien uutismedian edustajien olevan korruptoituneita. Kenties heidän pomonsa ja jotkut hyvin korkean profiilin lahjakkuudet ovat. Mutta suurin osa toimittajista joiden kanssa työskentelin 80- ja 90-luvulla, olivat rehellisiä ja ahkeria ihmisiä. Olen varma, että tämä on edelleen totta tänä päivänä." Kyllä, se on. Suurin osa lehdistön, radion ja television journalisteista ei tiedä, että informaatio jota he raportoivat uutispalveluista ja muista lähteistä, on sellaista, mitä median pimeät kontrolloijat haluavat kansan uskovan.

Harvat journalistit tietävät, että usein informaatio jota kutsutaan "valeuutiseksi", on totuus. Esimerkiksi kun pedofiilirinki tuli ilmi Washingtonissa, alueella joka palvelee USA:n hallituksen jäseniä ja vierailevia arvohenkilöitä – tämä tuli tunnetuksi "pizzagatena" – pimeät voimat leimasivat sen nopeasti valeuutiseksi ja reportterit toisivat tahattomasti tuota valhetta. Pitkäaikainen termi joka suunniteltiin piilottamaan totuus, on "salaliittoteoria", ja tavallinen kansa on ohjelmoitu siirtämään sivuun se roska, jonka media raportoi sellaiseksi.

Vaikka monet edelleen uskovat, että informaatio johon jompikumpi näistä termeistä liitetään, on valheita tai hulluja ajatuksia, toiset oivaltavat, että ongelmia salataan, ja tämä johtuu niiden journalistien ponnisteluista ympäri maailmaa, joiden perinpohjaiset tutkimukset ovat paljastaneet laajalle levinnyttä korruptiota omalla alallaan, suuryrityksissä, lääketieteessä, viihdeteollisuudessa ja urheilussa sekä hallituksissa ja rahoituslaitoksissa.

Kunnioitamme näitä miehiä ja naisia, joiden sielusopimukseen ei sisälly ainoastaan kirjoittamislahjat, sinnikkyys ja rohkeus, vaan myös mahdollisuus ammatilliseen häpäisemiseen, vangitsemiseen tai salamurhaan sen omistautumisen vuoksi, jota heillä on totuuden paljastamiseen ja julkaisemiseen. Ei pitäisi olla yllättävää, että suuri määrä heistä on sieluja muista sivilisaatioista, ja he inkarnoituivat vapaaehtoisesti Maahan palvelemaan tällä tavalla.

Vaikka Pyhän Valentinuksen historia on sivuutettu ja helmikuun 14. päivän kaupallistaminen on mennyt liiallisuuksiin, kuka voi moittia rakkauden juhlimista? Sitten pidetään universaalit juhlat, kun rakkaus on levinnyt jokaiseen sydämeen maailmassanne!

Rakas perhe, kaikki valo-olennot ympäri tätä universumia tukevat ehdottoman rakkauden verrattomalla voimalla tehtäväänne Maan hyväksi.

Matthew Wardia kanavoinut Suzanne Ward (www.matthewbooks.com)

14.2.2019

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net