23.07.2015

Valopyramidit - paluuvalopolku

Rakkaat mestarit, pyrimme jatkuvasti antamaan teille olennaisinta informaatiota auttaaksemme teitä ymmärtämään, mitä tapahtuu, ja saadaksenne laajan yleiskuvan siitä, mitä odottaa.

Annamme myös menetelmiä, työkaluja ja harjoituksia auttamaan teitä siirtymään evoluutioprosessin läpi vähimmän epämukavuuden kera, armolahjan kautta (mikä on jalostunut karmaenergia). Kuten aina, kehotamme teitä kuitenkin hyväksymään vain ne käsitykset, jotka resonoivat sydämessä ja sielussa totuutenanne. Teidän ei ole enää tarkoitus seurata ketään aivottomasti, sillä teidän on tarkoitus olla oman kohtalonne mestari ja sellaisena teidän täytyy jatkuvasti käyttää erottelukykyä.

On monia omistautuneita viestintuojia, jotka vastaanottavat nyt eri puolia ihmiskunnan tulevaisuuden uudesta jumalaisesta suunnitelmasta. He ovat omistaneet elämänsä viisausopetusten tuomiseen teille, laajentuneen maallisen tietoisuuden nykyisiä ja tulevia aikoja varten. He pyrkivät tuomaan suurinta mahdollista viisautta ja hyödyllisintä informaatiota ja sen tekemiseksi heidän täytyy aina pyrkiä täsmällisyyteen ja nuhteettomuuteen. Työstään heidät tunnetaan. He ovat uutterasti pysyneet kurssissa ja monta kertaa he ovat osoittaneet omistautumisensa ja sitoutumisensa valitsemaansa tehtävään – mikään määrä negatiivisuutta ei voi saada heitä luopumaan tai estää heitä täyttämästä henkistä kohtaloaan.

Olette jakaneet tietoisuutenne tai pirstoneet itsenne tuhansia ja tuhansia kertoja voidaksenne kokea luomakunnan/luomisen suuren moninaisuuden ja olette myös yhdistyneet monien itsenne osien kanssa useammin, kuin voisitte koskaan kuvitella. Joka kerta tehdessänne sen, lisäsitte monimutkaisempaa informaatiota ja ainutlaatuisia kokemuksia muistipankkisiemenatomeihinne. Mitä pidemmälle siirryitte Ylimmän Luojan täydellisyydestä ja mitä syvemmälle siirryitte moniulotteisuuteen, sitä tiheämpiä ja vähemmän täydellisiä luomuksistanne tuli, sillä teillä oli vähemmän puhdasta valoainetta, minkä kanssa työskennellä. Siksi ei ole mitään syyttelyä eikä pitäisi olla mitään syyllisyyden ja epäonnistumisen tunteita, sillä jokainen elämä suunniteltiin huolellisesti oppimiskokemukseksi. Kuitenkin tämä kosminen luova laajentumiskierros on tulossa loppuun. Teidän on nyt aika saada takaisin itsemestaruutenne ja kyky luoda kauniita ja harmonisia asioita alkuperäisen, korkeamman tason jumalaisen suunnitelman mukaisesti.

Teidän täytyy pyrkiä vahvaan ja hyvin kehittyneeseen yhteyteen mentaali- ja tunnekehon välillä ja myös sielun ja korkeamman itsenne monien puolien välillä, voidaksenne kehittää jalostuneita henkisiä arvoja. Kun pääsette käsiksi jumalaisen viisauden korkeampiin taajuuksiin, nerokkaita ideoita virtaa korkeammilta intuitiotasoilta. Saatatte kokea riemua yhtenä hetkenä ja masennusta seuraavana, kun saavutatte vähitellen autuaan tietoisuustilan, vain kadottaaksenne sen taas. Masennusajoistanne tulee kuitenkin vähemmän voimakkaita ja myös harvinaisempia. Olkaa vakuuttuneita, että egohalupersoonallisuutenne kapinoi ja vastustaa sielun ja korkeamman itsen ponnisteluja – se yrittää pitää teidät tavassanne palvella vain pikkuitseä ja sen itsekkäitä haluja. Teidän on päästävä käsiksi pyhän mielen ulottuvuuteen ja opittava käyttämään henkistä tahtoanne ja erottelukykyänne. Teidän täytyy jatkuvasti valvoa ja arvioida sanojanne, tekojanne ja motiivejanne, kun koulutatte itseänne ja saatte pikkuitsenne kuriin. Muistakaa: kaikki tieto on jokin valomuoto.

Miljoonat rakkaat sielut ovat keskellä sellaista, mitä voidaan kutsua ylösnousemusprosessiksi tai kulkemiseksi korkeamman tiedostamisen moniin vaiheisiin. Tähän prosessiin sisältyy kaikkien niiden sielu-osienne parantaminen, puhdistaminen ja harmonisoiminen, jotka ovat vielä kolmannessa ja alemmassa neljännessä ulottuvuudessa. Sitten kun saavutatte neljännen ulottuvuuden keskivaiheen alitason, olette valmis valtavaan tietoisuusparannukseen, sillä olette silloin valmis aloittamaan monien korkeampien itsejenne jalostuneiden taajuuksien integroinnin. Tämä prosessi jatkuu, kunnes olette integroineet kaikki korkeamman itsenne osat neljännen ulottuvuuden seitsemällä alitasolla. Tämä on ihmiskunnan ylösnousemustavoite tällä henkisen tiedostamisen kehityskierroksella. Kuten olette luultavasti kuulleet aiemmin, ylösnousemus on jatkuvasti kehittyvä, päättymätön ja jatkuva evoluutioprosessi eikä määränpää. Teidän pitäisi myös tietää, että olette kokeneet ylösnousemusprosessin eri vaiheita monta kertaa aiemmin monissa paikoissa ja todellisuuksissa.

Miljoonat kallisarvoiset sielut ovat palauttaneet valo- ja varjospektrinsä hyväksytylle kaksinaisuustasolle ja alkaneet avata kommunikointiväyliä korkeampien ulottuvuuksien suurten olentojen kanssa. Tämä merkitsee, että valtava määrä teitä on saanut tehtyä monumentaalisen tehtävän ja selvittänyt pääosan henkilökohtaisesta karmavelastaan. Energiapuumerkkinne säteilee enimmäkseen positiivisia ja suotuisia värähtelytaajuusmalleja ja se virittyy vähitellen alkuperäiseen kosmiseen sielulauluunne. Se merkitsee myös, että olette onnistuneesti muodostanut uudestaan yhteyden pyhän mielenne ja pyhän sydämenne välille.

Monet teistä saavat nyt impulsseja, inspiraatioviestejä ja syventävää informaatiota korkeammalta itseltään, oppailtaan tai erikoistuneilta enkeliauttajilta. Pyydämme teitä etenemään hitaasti ja sallimaan korkeamman itsenne opastaa teitä tässä prosessissa. Näin muodostatte vakaan yhteyden korkeamman älykkyyden kosmisiin taajuuksiin ja etenette vähitellen ja turvallisesti kosmisen viisauden kehittyneempiin opettajiin. Tavoittelijana polulla teille paljastetaan suurempia ja suurempia kosmisia totuuksia. Teidän pitäisi kuitenkin tietää, että iättömän viisauden vähäisempiä periaatteita laajennetaan jatkuvasti sisältämään seuraavan olemassaolotason ainutlaatuisia sääntöjä, lakeja ja totuuksia, loputtomassa tietoisuuden ylösnousemuskierrossa. Muistakaa, että tieto on integroitava ja sitä on käytettävä tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla, jotta sitä voidaan pitää viisautena. Henkis-inhimillisiä olentoja ovat ne, jotka ovat kehittäneet supertietoisia kykyjään niin, että he voivat alkaa hyödyntää sitä runsasta informaatiomäärää, mikä on tallennettuna heidän pyhään mieleensä. Lopulta he saavat kyvyn ammentaa inspiraatiota ja kehittynyttä informaatiota korkeammista ulottuvuuksista sieluitsensä monien osien kautta, joita on ripoteltuna ympäri tätä aliuniversumia.

Supertietoinen mieli/korkeampi itse on linkkinne henkimaailmoihin. Ensin alatte ehkä saada informaatio- ja inspiraatioväläyksiä intuitionne kautta ja meditoinnin aikana. Mielen voimat parantuvat kovasti, kun polun tavoittelijasta tulee tehokkaampi ja rennompi pyhän mielen korkeampien taajuusmallien käyttämisessä. Tuloksena yhdistymisestä aivorakenteen korkeampiin taajuusulottuvuuksiin, suuri osa menneiden tapahtumien muistoistanne alkaa haalistua, mikä sallii teidän siirtyä vaistovaraisten aivojen/mielen ulottuvuudesta korkeamman mielen ulottuvuuteen. Ylösnousemus on mieltä laajentava prosessi, jossa siirrytään tietoisuustilasta toiseen. Tietoisuus laajenee sisältämään koko ihmiskunnan, maapallon, aurinkokunnan ja sen toiminnan. Enää fokus ei ole pikkuitsessä. Perimmäinen tavoite on tulla galaktiseksi olennoksi ja lopulta saavuttaa universaali tietoisuus.

Tulkaa hyvin tietoiseksi siitä, että tunteenne ja ajatusmallinne ovat kriittisiä tekijöitä kanssaluomisprosessissa, sillä ne määrittävät niiden värähtelymallienne laadun, joita lähetätte henkilökohtaiseen kahteentoista säteeseenne, elämänkukkaanne ja luojapyöräänne. Niiden siemenajatusten taajuudet joita kylvätte henkilökohtaiseen luomispyöräänne, määräävät ilmentämisenne laadun ja myös sen, mitä koette jokapäiväisessä elämässänne – positiivista tai negatiivista. Nämä tapahtumat ovat barometrinne siitä, millaisia värähtelymalleja lähetätte syyn- ja seurauksen maailmaan.

Teidän ensisijainen tehtävänne/tavoitteenne tänä aikana on kehittää tietoinen tajunnantila, kun menette syvemmälle ja syvemmälle valkoisen tulen siemenatomitaajuuksiin pyhässä sydämessänne ja pyhässä mielessänne, joista löydätte kaiken voiman ja opastuksen, mitä koskaan tarvitsette. Kun kehitätte kanssaluomiskykyjänne ja teistä tulee tehokkaampi henkilökohtaisessa mielenkontrolloinnissa ja visualisointikyvyssä, ymmärrätte, miten tärkeää on jatkuvasti valvoa niitä taajuusmalleja, joita levitätte maailmaan. Tiedostakaa aina, että elätte värähtelevässä ja neutraalissa kosmisessa energiamaailmassa – luomisvoimissa jotka odottavat teitä muokkaamaan ne miksi tahansa, mitä voitte kuvitella.

Tällä ihmisevoluutio- ja ylösnousemuskierroksella korkeampaan tietoisuustilaan, vihkimysprosessi on suunniteltu ryhmätapahtumaksi, ei yksilölliseksi saavutukseksi. Teidän täytyy olla valmis auttamaan niitä jollain tavalla, jotka ovat polulla takananne, jotta teidän kohotessanne, kohotetaan myös koko ihmiskuntaa. Sielulla on luontainen taipumus ryhmätietoisuuteen. Sielu pyrkii jälleenyhdistymiseen, ei egon halupersoonallisuus. Kehittyminen polulla lisää sielutietoisuutta ja ryhmätiedostamista.

Vuosien saatossa monet teistä ovat liittyneet mukaan viidennen ulottuvuuden ryhmäpyramidien rakentamiseen, monissa strategisissa paikoissa ympäri maapalloa. Usein annamme teille ohjeita valmisteluna suuremman suunnitelman ilmentymiseen jonain tulevana aikana. Nyt meidän on aika keskittyä jatkuvasti laajenevaan maailmanpalvelijaryhmään. Sitä silmällä pitäen, muutamana viime vuotena ryhmäpyramidit ympäri maailmaa ovat hitaasti yhdistyneet luomaan yhden suuren pyramidin viidennen ulottuvuuden korkeimmille tasoille. Tämä pyramidi ei ole yhtä suuri kuin maailmanpyramidi, sillä näiden kahden välillä on selvä ero.

Maailmanpyramidi on luotu koko ihmiskuntaa varten, jotta jokainen joka haluaa mennä sinne olemaan yhteydessä Isä/Äiti Jumalamme, suurten valo-olentojen ja enkelijoukkojen kanssa, voi tehdä sen. Se on paikka kiitollisuuden ilmaisemiseen ja kunnianosoitusten antamiseen Jumalavanhemmillemme, Ylimmälle Luojalle ja taivasulottuvuuksien mahtaville voimille. Se on korkeimman tyyppinen pyhä paikka ja kaikille jotka haluavat kokea ykseyden autuuden ja jakaa henkistä yltäkylläisyyttään ja ehdotonta rakkauttaan, on turvattu paikka siellä. Tulevaisuudessa nämä korkeampien maailmojen suuret valopyramidit ottavat monien palvontarakennusten paikan, kun maailman uskonnot alkavat hyväksyä Isä/Äiti Jumalamme valtuuttamat kehittyneet viisausopetukset.

Maailmanpalvelijapyramidit on varattu niille, jotka ovat hyvin matkalla itsemestaruuden saavuttamiseen ja jotka ovat saavuttaneet oikeuden jakaa integroitua tietoaan/viisauttaan toisten kanssa. Aivan kuten kuudennen ulottuvuuden valokaupunkien kohdalla, teidän on tarkoitus mennä ensin henkilökohtaiseen pyramidiinne ja tehdä sitten sieltä matka maailmanpalvelijapyramidiin. Saatte automaattisesti sisäänpääsyn sopivaan pyramidikammioon, kun energiapuumerkkinne/sielulaulunne saavuttaa vaaditut jalostuneet taajuusmallit. Sen jälkeen etenette jalostuneempiin valokammioihin, kun henkilökohtainen säteilynne lisääntyy. Riittää kun sanotaan, että tämä on yksi suurimmista tilaisuuksista, joka teillä koskaan on ihmiskunnan ja maapallon palvelemiseen.

Muistakaa, että te ette ole tulossa umpikujaan – olette astumassa äärettömyysportaalin läpi uuteen alkuun. Teidän täytyy päättää, mitä haluatte ottaa mukaanne uuteen maailmaan, ja teidän täytyy rakkaudella, mutta tiukasti erottaa, mitä teidän on tarkoitus jättää taakse. Kun laajennatte tietoisuuttanne ja yhdistytte viisauteen pyhässä mielessänne, minne Jumalatietoisuuden korkeammat taajuudet on tallennettu, todellisuutenne alkaa muuttua hyvin nopeasti.

Tiedämme, että monia teistä häiritsee kaikki se negatiivisuus, epäoikeudenmukaisuus ja kaaos, joka vallitsee ympäri maailmaa. Kuitenkin syvällä sisällänne tiedätte, että tapahtuvat suuret muutokset johtavat lopulta rauhanomaisen rinnakkaiselon, harmonian ja yltäkylläisyyden maailmaan koko ihmiskunnalle. Olkaa vakuuttuneita, että voitte olla positiivinen muutosinstrumentti. Sallikaa meidän lähettää Isä/Äiti Jumalaltamme dynaamisia Luojaolemussäteitä tätä uutta evoluutioaikaa varten teille ja teidän kauttanne, jotta teistä tulee valomajakka.

Rakkaat ystävät, säteilevä rakkaus-valonne, yhdessä muiden valon palvelijoiden rakkaus-valon kanssa, auttaa ihmiskuntaa ja maapalloa siirtymään armollisesti huomisen ihmeelliseen uuteen aikaan. Tietäkää, että teitä rakastetaan kovasti ja olette aina suojeluksessani.

Olen arkkienkeli Mikael.

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)

Heinäkuu 2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net