26.06.2016

Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 9

Olemme nyt-hetkessänne muistuttamassa teille, täysin heränneille ystävillemme, että teitä jotka olette tyyniä, maadoituneita ja yhdistyneitä korkeampaan ITSEEN, kutsutaan antamaan rationaalisia selityksiä siitä, mitä ensikontaktimme aikana tapahtuu.

Teitä pyydetään löytämään tasapaino niiden ihmisten välillä, jotka innostuvat liikaa ensikontaktista tai jotka kieltäytyvät hyväksymästä sitä. Sitten on niitä, jotka saattavat suuttua kovasti siitä.

Suunnitelmamme on, että plejadilaiset laajentavat värähtelynsä siihen taajuuteen, jossa ihmiset – siis ihmiset joiden tietoisuus resonoi neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen – voivat havaita heidät.

Plejadilaiset on valittu tähän tehtävään, koska he näyttävät kovasti ihmisiltä. Siksi he eivät ole millään tavalla pelottavia, paitsi että he ovat vähän pidempiä. Tuo pituus muistuttaa myös ihmisille, että heidän tarvitsee olla kunnioittavia.

Tämä laskeutuminen tapahtuu taajuudessa, ei paikassa, ja moni tekijä määrittää, missä taajuudessa he tarkkaan ottaen laskeutuvat. Näin ollen ne jotka pystyvät laajentamaan tietoisuutensa korkeampiin taajuuksiin, pystyvät näkemään meidät. Itse asiassa, niillä jotka pystyvät jo laajentamaan tietoisuutensa gamma-aaltoihin, on jo luultavasti jonkinasteista kommunikointia galaktisten, korkeampien itsejensä ja/tai enkelien kanssa.

Siksi että pelkää, koska oma korkeampi opastuksenne on jo selvittänyt teille,

mitä teidän täytyy tehdä,

milloin teidän täytyy tehdä se ja

missä teidän täytyy tehdä se.

Mikä tärkeintä, olette tyyni informaatiolähde, joka sallii toisen oivaltaa, että he ovat pyytäneet näitä laskeutumisia. Itse asiassa, galaktiset ovat täällä ja plejadilaiset suunnittelevat "ensikontaktiaan", koska valtaosa maan asukkaista on pyytänyt. Te, valtaosa ihmisistä, sanoitte: "Olemme valmiita."

Kuitenkin se vähemmistö joka ei ole valmis kontaktiin, voi olla hyvin äänekäs, hyvin väkivaltainen ja hyvin kauhistunut. Tästä syystä emme laskeudu todellisuutenne kolmannen ulottuvuuden taajuuteen. Tiedämme, että jos laskeutuisimme kolmanteen ulottuvuuteen, se olisi niille, jotka elävät edelleen "vallassa toisiin", tekosyy räjäyttää lisää pommeja ja aiheuttaa lisää väkivaltaa.

Niinpä annamme ihmisten luoda oman todellisuutensa, joka resonoi heidän tietoisuustaajuuteensa. Jos yksilön tietoisuus on kiinnittynyt kolmanteen tai alempaan neljänteen ulottuvuuteen, hänellä on paljon pelkoa. Näin ollen emme paljasta itseämme tuossa taajuudessa, koska liian monet ihmiset pelästyisivät ja pelästyneet ihmiset ovat väkivaltaisia.

Ihmiset joiden tietoisuus resonoi neljänteen ulottuvuuteen, näkevät monia unia, joissa he kokevat korkeampia ulottuvuuksia. Heillä on tämä kokemus myös meditaatioissaan, mutta heillä ei ehkä ole vielä ollut näitä kokemuksia jokapäiväisessä elämässään.

Te jotka olette kyenneet laajentamaan tietoisuutenne viidenteen ulottuvuuteen ja ankkuroimaan valokehon ytimeenne, olette ensimmäisiä, jotka pystyvät havaitsemaan meidät tietoisesti.

Ette havaitse meitä samalla tavalla kuin kolmannen ulottuvuuden puun tai neljännen ulottuvuuden unen. Itse asiassa ymmärrämme, että kun me arcturuslaiset ja plejadilaiset paljastamme itsemme Suzillelle, näytämme hänestä melkein kuin valosta "leikatuilta".

On pitkän ja laihan henkilön ääriviivat, joka on valoa sisältä, ja sitten on häilyvän olennon ääriviivat (me Arcturuslaiset), joka on valoa sisältä. Ei ole vielä yksityiskohtia, mutta on tunne. Tämä tunne tuntuu Arcturuslaisilta Suzillesta. Tämä tunne tuntuu Plejadilaisilta Suzillesta.

Tämä on yksi tapa, jolla heränneet ihmisemme havaitsevat meidät. He tuntevat sen kehossaan. He tietävät fyysisellä kehollaan. Kaikki viestimme on tarkoitettu sallimaan teidän hitaasti ja vähitellen sopeutua siihen mahdollisuuteen, että Maan sisällä ja ulkopuolella on korkeampi moniulotteinen aistiva olento.

Ihmiskunta on hyvin aivopesty siihen, että he ovat "ylimpiä". Mutta samaan aikaan televisio, radio ja myös koulut ja työpaikat ovat kertoneet heille, että he eivät ole hyviä.

Kuitenkin monet näistä viesteistä alittavat ärsytyskynnyksen, joten ette edes tiedä, että sallitte jonkin ulkoisen viestin puuttua sisäiseen itseenne. Siksi monet ihmiset ovat hämmentyneitä, mutta onneksi jotkut teistä sanovat: "Kyllä, olen riittävän hyvä. Pystyn havaitsemaan nämä korkeammat olennot."

Pimeät sielut ovat tarkoituksellisesti kampanjoineet saadakseen ihmiset elämään häpeissään. "Voi, olen erilainen kuin ihmiset, joita näen mainoksissa. Mikä minussa on vikana?" Ja niin haluamme teidän sanovan, että mainosten ihmiset ovat näyttelijöitä. Hekään eivät ole noita ihmisiä.

Itse asiassa jos katsotte, luette tai kuulette jotain tai astutte johonkin, joka aiheuttaa pelkoa, niin pysähtykää. Pelko sanoo "ei". Kunnioittakaa siis pelkoanne ja tutkikaa ennen etenemistä. Se voi merkitä, että se on huono viesti. Tai se voi merkitä, että te ette ole valmis tuohon viestiin. Joka tapauksessa ette ole valmis tuohon viestiin, joten teidän ei pitäisi kuunnella sitä.

Pimeän pelkoviestin tunnistaminen on erittäin tärkeää, mutta jos järkytytte, loukkaannutte ja tunnette olevanne uhri, niin olette sallineet tietoisuutenne pudota tuolle kolmannen ulottuvuuden tasolla, jolla olette uhri.

Sanomme siis teille kaikille, että näette ja kuulette paljon asioita, joista ehkä sanotte:

"Voi, tämä ei ole totta."

"Voi, mikä minussa on vikana?"

"Ei ole sellaista."

"Olet vain kummallinen hippi."

Kuulette kaikkia tuon tyyppisiä asioita ihmisiltä, jotka eivät kykene hyväksymään korkeampia todellisuustaajuuksia. Sitten lähetätte vain heille ehdotonta rakkautta ja violettia tulta tai suljette tuon ohjelman. Älkää lukeko tuota lehteä.

Älkää puhuko noiden ihmisten kanssa, koska monet on aivopesty näillä kolmannen ulottuvuuden erillisyys- ja rajoittuneisuuskäsityksillä. Galaktisia vastaan on ollut valtava aivopesukampanja, joka alkoi 1950-luvun alkupuolella, jolloin yritimme ensimmäisen kerran laskeutua.

Ihmiset eivät edes tienneet, että heidät oli aivopesty. Ihmiset eivät edes tiedostaneet päättäneensä, ettei ole mitään toisen maailman olentoja, koska he olivat kaikki katselleet 50-luvun kauhuelokuvia, ja sitten oli kaikki mainosten kätketyt viestit, joista ihmiset eivät tienneet.

Sitten myös naapuruston läpi kulki 50 hertsin ääntä, josta ihmiset eivät tienneet. Sitten oli myriadeja sotia, joita aiheutettiin pitämään teidät kaikki peloissanne, veloissa ja luulemassa, että armeija ja taisteleminen on ratkaisu kaikkiin ongelmiin.

Haluamme teidän kaikkien tietävän, ettemme paljasta itseämme millekään henkilölle, paikalle, tilanteelle tai olennolle, jolla on yhtään pelkoa. Niinpä teidän ei tarvitse olla peloissanne, koska jos teillä on pelkoa, teille ei tapahdu kontaktia.

Ne jotka eivät ole valmiita, eivät näe, kuule eivätkä koe sitä. Ette ehkä tiedä sitä, että kun ihmisillä on pelkoa aurassaan, he hehkuvat heikkoa sameaa punaista. Meillä on sellaisia suodattimia, ettei viestimme koskaan mene noihin valotaajuuksiin.

Sitten on joitain ihmisiä, jotka ovat rohkeita ja tulkitsevat ja jakavat viestejämme toisten kanssa. Näiden urheiden ihmisen vuoksi on paljon informaatiota, joka tukee sitä, että galaktiset ovat oikeita olentoja ja että on monia galaktisia olentoja.

On myös monia viestejä, että Maa on todella tärkeä planeetta ja kulmakivi tässä galaksissa. Tästä syystä monet pimeyden voimat ovat laskeutuneet maan päälle. Maa on kuin keskimmäinen keila keilailussa.

Jos siihen osuu, kaikki kaatuvat. Pimeät sielut eivät halua Maan ylösnousevan, koska sitten tuo ylösnousemusenergia menee ympäri aurinkokuntaa, aina galaksiin saakka.

Toinen tapa jolla te, täysin heränneet, voitte auttaa meitä, on laajentaa tietoisuutenne viidenteen ulottuvuuteen. Tämän korkeamman tietoisuustilan kautta olette luonnostaan tietoinen galaktisesta perheestänne, joka ympäröi Gaiaa auttaakseen sitä ja kaikkia sen asukkaita.

Tämän tietoisuuden myötä osaatte luonnostaan maadoittua Gaian ytimeen. Tällä tavalla teistä tulee yhtä Gaian kanssa ja saatte myös sen suojelua. Tämän Gaia-kumppanuuden avulla tuo ihminen ja planeetta voivat ylösnousta yhtenä olentona. Tämän yhteyden avulla tiedätte, että Gaia ei ole kivipallo.

Ykseydessä Gaian kanssa voitte tuntea omassa olemuksessanne, että Maa on elävä, tunteellinen, rakastava ja hyvin suojeleva äiti. Gaia oli vain niin rakastava ja suojeleva äiti, että se päästi alemman taajuuden olentoja planeetalleen.

Se salli taajuutensa alentua alempaan kolmanteen ulottuvuuteen siinä toivossa, että kenties se voisi auttaa näitä ihmisiä. Jotkut heistä parantuivat, mutta niiden pimeiden sielujen prosenttiosuus jotka Gaian rakkaus paransi, ei ole kovin rohkaiseva. Siksi me, galaktinen perheenne, olemme suojelleet Maata. Emme ole sallineet näiden matalan taajuuden olentojen enää tulla Gaian planeetalle.

Koska pimeät olennot tuntevat energiatasomme, ne tietävät, ettei niistä ole kilpailijaksi meille. Useimmat niistä eivät pysty edes havaitsemaan meitä, mutta ne tunnistavat läsnäolomme ja ajattelevat: "Ok, on jotain, mikä on vielä voimakkaampaa, mitä me pystymme käsittelemään, joten meidän on parasta lähteä."

Emme koskaan vahingoita ketään, mutta voimme laittaa esteen niiden ympärille, jotteivät ne voi mennä minnekään. Ne pysyvät vain siinä, missä ovat, eivätkä pysty vaikuttamaan Gaian elämänvoimaan. Ne eivät pysty menemään planeettasfääriin.

Menneisyydessä on ollut ihmisiä, jotka ovat kovasti vahingoittaneet Gaiaa, mutta emme voineet tehdä mitään, kun vapaan tahdon Maan ihmiset eivät pyytäneet meitä auttamaan. Itse asiassa useimmat ihmiset eivät edes tienneet, että olimme olemassa, koska he olivat taipuneet pimeiden olentojen aivopesun edessä.

Mutta tässä nyt-hetkessä monet, monet ihmiset ovat sanoneet: "Auttakaa meitä. Tarvitsemme apuanne." Heränneiden avunhuudon vuoksi pystymme auttamaan teitä monin tavoin. Gaia on kuitenkin teidän planeettanne ja te otitte inkarnaation Gaialla nyt-hetkessä auttaaksenne Maaäitiänne paluussa korkeampaan planeettavärähtelyynsä.

Tästä syystä päätimme auttaa teitä auttamaan planeettaanne. Teidän, ihmiskunnan jäsenten, täytyy herätä täysin ja sitten auttaa muita heräämään täysin. Olemme hyvin tyytyväisiä nähdessämme, että monet teistä ovat heränneet. Näemme myös, että olette nyt "synnytyskanavassa" kolmannen/neljännen ulottuvuuden Maan ja viidennen ulottuvuuden Maan välillä.

Olemme täällä auttamassa tässä "synnytyksessä", joka on itse asiassa jälleensyntymä siksi moniulotteiseksi valo-olennoksi, joka olette aina olleet. Olemme aina kanssanne tässä prosessissa. Kutsukaa vain ja me vastaamme.

Arcturuslaisen lähetyksen loppu.

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

19.6.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net