25.10.2016

Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 27

Tervehdys, olen Sharman. Täällä taas tärkeän viestin kanssa, joka koskee nopeutuneita muutoksia maan päällä. Näitä muutoksia tapahtuu ensisijaisesti niiden viidennen ulottuvuuden energiakenttien vuoksi, joita virtaa syvemmälle ja syvemmälle ilmakehäänne sekä Gaian ytimeen.

LUKU 27: Viidennen ulottuvuuden energiapakettien hyväksyminen

Muistutamme teitä myös dokumentoimaan, miten voitte havaita nämä viidennen ja ylempien ulottuvuuksien energiakentät, jotta voitte auttaa toisia muistamaan, miten he voivat havaita nämä viidennen ulottuvuuden energiakentät.

Dokumentoimalla ulottuvuuksienväliset havaintonne ja jakamalla ne toisten kanssa, edistätte kovasti sen tunnistamisessa, että myriadien energiavirtojen taajuus muuttuu nyt päivittäisessä elämässänne.

Nämä muuttuvat taajuudet ovat samanlaisia kuin uiminen luonnon vedessä, jossa on lämpimiä ja kylmiä alueita. Koska kyse on vedestä, ette näe näiden eri lämpötilojen ääriviivoja.

Tällä tavalla havaitsette eron kolmannen, neljännen ja viidennen ulottuvuuden energiakenttien välillä. Myös kehonne, ajatuksenne ja tunteenne resonoivat luonnostaan näiden energiakenttien taajuuteen.

Esimerkiksi kun astutte viidennen ulottuvuuden energiavirtaan, teistä saattaa yhtäkkiä tuntua hyvin onnelliselta ja rakastavalta ja tunnette, että joku yrittää kommunikoida kanssanne. Sitten kun siirrytte tuon energiakentän läpi, saatatte pudota takaisin "normaaliin" 3D-elämäänne. Kuitenkin mitä enemmän tietoisesti koette näitä korkeamman ulottuvuuden energiavirtoja, sitä vähemmän kolmas ulottuvuus tuntuu normaalilta.

Itse asiassa kun koette enemmän ja enemmän viidennen ulottuvuuden energiapaketteja, joita leijailee tietoisuuteenne kuin suloinen tuulenhenkäys tai auringonsäde, joka kulkee kasvoillanne, sitä enemmän etsitte tietoisesti tai tiedostamatta näitä viidennen ulottuvuuden energiavirtoja, jotka lisääntyvät päivästä päivään.

Kun nämä energiakentät sekoittuvat lisääntyvässä määrin kolmannen ja neljännen ulottuvuuden energiakenttienne kanssa, ihmiset alkavat enemmän tiedostaa, että "jokin on eri tavalla". Ensin vain ne jotka ovat laajentaneet tietoisuutensa sisältämään viidennen ulottuvuuden ja sen yli, ovat tietoisia, että näitä korkeamman ulottuvuuden energia-aaltoja virtaa läpi ja sekoittuu jokapäiväisten todellisuuskokemustenne kanssa.

Sana "todellisuus" saa kuitenkin uusia määritelmiä. Kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa ei ajatella omaa todellisuutta. Sitä kutsutaan vain elämäksi.

Toisaalta kuin alatte saada enemmän moniulotteisia kokemuksia, havaitsette lisääntyvässä määrin, että monia todellisuusversioita tapahtuu samassa nyt-hetkessä.

Pyydämme, että otatte hetken kiireisessä päivässänne tunnistaaksenne tietoisesti nämä korkeamman ulottuvuuden energia-aallot. Pyydämme myös, että jaatte ylösnousemusprosessinne intiimeimmät osat toisten kanssa. Kyllä, olette tosiaan aktiivisessa planeetan ylösnousemusprosessissa.

Mutta nykyhetkessä teidän ei tarvitse olla kuuluisa johtaja tai marttyyri. Näissä ajankohtaisissa ylösnousemusaalloissa – koska on ollut monia ylösnousemusaaltoja valmisteluna tähän nyt-hetkeen – voitte seistä selkä suorassa jatkuvasti laajentuvassa tietämyksessä, että Gaia ylösnousee.

Tässä nykyhetkessä teidän ei tarvitse olla johtaja tai minkäänlainen "erityishenkilö". Nyt tavalliset ihmiset tuntevat ylösnousemuksen energiakenttiä, kun he elävät tavanomaista elämäänsä.

Valitettavasti monet ihmiset eivät tiedosta, mitä he kokevat ylösnousemusaallossa. Sen sijaan he saattavat yhtäkkiä tuntea syvää ehdotonta rakkautta, kasvavaa vastuuta auttaa toisia ymmärtämään ja hyväksymään, mitä he kokevat, ja/tai he kokevat sisäisen kutsun hyväksyä, integroida ja jakaa kokemuksensa toisten kanssa.

Useammat ja useammat ihmiset – ja tietysti kaikki kasvit, eläimet, hyönteiset jne. – alkavat tietoisesti tuntea ylösnousemuksen energiakentät. Nämä kentät kutsuvat teitä päästämään irti.

Ensisijaisesti teitä pyydetään päästämään irti kiinnittymisestänne fyysisen elämän kolmannen ulottuvuuden draamoihin. Toisaalta nämä draamat, ongelmat, pettymykset ja virheet ovat ylösnousemusprosessinne perusta, kun ne edustavat sitä, mistä päästetään irti.

Näin ollen pyydämme, että päästätte irti itsenne tai prosessinne tuomitsemisesta. Ei ole parempaa tapaa kulkea ylösnousemusprosessin läpi. On vain teidän tapanne. Muistakaa, että Gaian käyttöjärjestelmä on perustunut vahvojen yksilöjen muodostamiseen.

Nyt kun viidennen ulottuvuuden energiakenttiä leijuu lisääntyvässä määrin päivittäiseen elämäänne, on nyt-hetki päästää irti kaikesta itsenne tuomitsemisesta ja rakastaa itseänne ehdottomasti. Jos huomaatte, että henkilökohtaisessa elämässänne on yhtään osaa, jota ette pysty rakastamaan ehdottomasti, muuntakaa se violetilla tulella.

Syitä itsenne tuomitsemiseen tuli ollessanne eksyneenä kolmannen/neljännen ulottuvuuden energiakenttiin. Itse asiassa teitä kutsutaan lisääntyvässä määrin erottamaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden energiakentät – polariteetti, erillisyys, aika ja paikka – viidennen ulottuvuuden energiakentistä – ehdoton rakkaus ja ykseys kaiken elämän kanssa.

Jos huomaatte osallistuvanne kolmannen ulottuvuuden energiakenttään, muistakaa roihuttaa, roihuttaa, roihuttaa violettia tulta muuntaaksenne kaikki varjot valoksi, valoksi, valoksi. Silloin autatte Gaiaa kovasti planeettaylösnousemusprosessissa.

Jos harmonisoitte henkilökohtaisen energiakenttänne tulevien viidennen ulottuvuuden energiakenttien kanssa, alatte tietoisesti havaita ne. Sitten varmistakaa, että maadoitatte nämä havainnot fyysiseen muotoonne sekä Maan fyysiseen planeettaan.

Pyydämme, että ohjaatte huomionne korkeamman ulottuvuuden energiakenttiin, koska "olette siellä, missä huomionne on". Mitä enemmän teillä on tietoista vuorovaikutusta viidennen ulottuvuuden energiakenttien kanssa, sitä enemmän totutte viidennen ulottuvuuden tunteeseen.

Olette muistaneet, että jos harmonisoitte tietoisen huomionne neljännen ulottuvuuden energiakentän kanssa, astutte tuohon todellisuusvärähtelyyn. Samalla tavalla kun harmonisoitte tietoisen huomionne viidennen ulottuvuuden energiakentän kanssa, astutte tuohon todellisuuteen.

Viidennen ulottuvuuden "tässä ja nyt" –hetkessä tietoisuustilanne ohjaa havaintovalintaa. Samanaikaisesti tietoisuustila määrää havaintovalintanne. Kyllä, valitsette tietoisuustilanne ja se ohjaa havaintovalintojanne.

Ette voisi tiedostaa tätä ollessanne täysin uppoutuneena kolmannen ulottuvuuden todellisuuteen. Kolmannen ulottuvuuden todellisuus perustuu aikaan, paikkaan ja erilaisiin syy-seurausmuotoihin. Ajatuksenne ja tunteenne ovat näyttäneet aiheuttavan kolmannen ulottuvuuden todellisuutenne.

Kolmannen ulottuvuuden tietoisuus ei pysty käsittämään, että voitte valita omat ajatuksenne ja tunteenne, puhumattakaan siitä, että voitte luoda todellisuustaajuuden, jonka päätätte havaita.

Kolmannen ulottuvuuden itseilmaisunne ei pysty tunnistamaan, että luotte ulkoisen maailmanne ajatustaajuuksilla ja tunnetaajuuksilla, joilla päätätte täydentää näitä ajatuksia.

Onneksi useammat ja useammat maadoittuneet ihmiset laajentavat tietoisuutensa kolmannen/neljännen ulottuvuuden ajan ja paikan yli, viidennen ulottuvuuden nyt-hetkeen.

Ilman aikaa pohtia syvästi valintojanne ja tilaa/etäisyyttä kulkea voidaksenne saavuttaa tavoitteenne, viides ulottuvuus havaitaan usein ohikiitävänä ajatuksena, silmänräpäyksenä tai ideana, joka kulkee mielenne läpi nopeammin, kuin pystytte ymmärtämään sitä.

Kolmannen/neljännen ulottuvuuden käyttöjärjestelmässänne on monia päivityksiä, jotka valmistelevat fyysistä järjestelmäänne viidennen ulottuvuuden käyttöjärjestelmän täyteen lataamiseen. Useammat ja useammat ihmiset muistavat, miten aktivoidaan luontainen viidennen ulottuvuuden käyttöjärjestelmä ja kytketään se maa-astiaan.

Kun lataatte uuden käyttöjärjestelmän tietokoneeseen tai jos lataatte uusia päivityksiä siihen, tietokoneen on sopeuduttava näihin muutoksiin. Jos ette sopeudu näihin muutoksiin, ette pysty käyttämään tietokoneenne koko kapasiteettia.

Jos ette lataa päivityksiä, tietokoneenne ei pysty yhdistymään tuleviin päivityksiin ja käyttämään niitä. Tässä kohtaa tulee mukaan irtipäästäminen. Voidaksenne päivittää tietoisuutenne täysin tunnistamaan ja integroimaan viidennen ulottuvuuden päivitykset, joita virtaa muuttuvaan todellisuuteenne, teidän täytyy päästää irti vanhasta tavastanne havaita itsenne ja todellisuutenne.

Kun hyväksytte nämä lataukset, ette ole enää vain 3D-ihminen, koska olette käynnistäneet tietoisen paluunne moniulotteiseen ihmisyyteenne. Teidän täytyy kuitenkin päästää irti vanhoista ohjelmista, ennen kuin voitte ottaa täysin vastaan uudet ohjelmanne.

Jos ette pysty päästämään irti kiinnikkeistänne kolmannen ulottuvuuden ilmaisuunne, ette pysty havaitsemaan ja lataamaan täysin neljännen ulottuvuuden päivityksiä, joita virtaa todellisuuteenne.

Sitten kun viidennen ulottuvuuden päivitys tulee todellisuuteenne, ette pysty lataamaan sitä, kun vaadittua neljännen ulottuvuuden perustaa ei ole käytettävissä. Onneksi kaikki viidennen ulottuvuuden energiapaketit tai lataukset ovat ajattomia ja paikattomia.

Näin ollen viidennen ulottuvuuden latauksen ei tarvitse tapahtua minään tiettynä aikana tai missään tietyssä järjestyksessä. Toisaalta ajatteluprosessinne täytyy usein seurata aika-paikkamuotoa, koska niin teidät opetettiin ajattelemaan kolmannen ulottuvuuden todellisuudessanne.

Kuten tiedätte, on monia oppineita ja/tai neroja, jotka ovat kyenneet murtautumaan kolmannen ulottuvuuden aika-avaruusesteen läpi ja laajentamaan jokapäiväisen tietoisuutensa viidennen ulottuvuuden tähän ja nyt. Lisäksi monia uusia lapsia jo syntyy kalibroituna havaitsemaan viides ulottuvuus ensisijaisena todellisuutenaan.

Näiden lasten vanhemmille on haasteena tunnistaa, että heidän lapsensa opettaa heille yhtä paljon, kuin he opettavat lapselleen. Me galaktiset autamme vapaaehtoisesti ihmiskunnan ylösnousemusprosessia ottamalla maa-astioita lisääntyvää tahtia.

Itse asiassa annamme erityisohjeita ihmisille, jotka käyttävät kolmannen ulottuvuuden maa-astiaa ja jotka vierailevat aluksillamme yökehossaan tai meditoidessaan. Monet näistä ihmisistä eivät tiedosta näitä vierailuja, mutta he heräävät usein "epätavallisen unen" kanssa.

Sitten kun he elävät päiväänsä, he alkavat oivaltaa, miten tietoisuustila vaikuttaa suuresti heidän havaintoonsa todellisuudesta. Esimerkiksi matala tietoisuustila saa yksilön valppaana suojautumaan siltä, mikä voi mennä pieleen.

Toisaalta korkeampi tietoisuustila sallii yksilön rentoutua sen muistamisen turvallisuuteen, että häntä opastetaan ja rakastetaan ehdottomasti ikuisesti. Tämä turvallisuudentunne saa aikaan korkeamman tietoisuustilan. Sitten nämä korkeammat tietoisuustilat luovat tietoisia havaintoja korkeammista todellisuustaajuuksista.

Toisaalta pelko aiheuttaa luiskan alaspäin, mikä alentaa tietoisuustilaa, ja tämä aiheuttaa lisää pelkoa, mikä luo alemman tietoisuustilan ja vähentää korkeamman ulottuvuuden havaintoja.

Jos voitte tiedostaa energiakentät, joita lataatte tietoisuuteenne, pystytte enemmän ja enemmän valitsemaan todellisuuden, jonka haluatte kokea.

Ei ole oikeaa tai väärää tapaa olla vuorovaikutuksessa kolmannen ja neljännen ulottuvuuden energiakenttien kanssa, paitsi olla tietoinen siitä energiataajuudesta, jonka sallitte yhdistyä auraanne ja näin kolmannen ulottuvuuden maa-astiaanne.

Maa-astianne tarvitsee ekstrahuomiota tässä nyt-hetkessä, koska olette siirtymässä. Mielessänne alkaa soida synnynnäinen viesti, joka sanoo: "Ylösnousemus on alkanut." Kehonne voi vastaanottaa tuon viestin paljon ennen mieltä, koska keho ei ajattele kuin ihminen.

Kehonne hahmottaa todellisuuden saman ykseystietoisuuden kautta kuin Gaian kasvi- ja eläinkunta. Kaikki Gaian olennot ja kasvit elävät ykseydessä ympäristönsä kanssa. Siksi niillä ei ole tunnetta erillisyydestä.

Kyllä, on saalistaja ja saalis, jotka on järjestetty kolmannen ulottuvuuden "taistele tai pakene" –malliin. Mutta eläimet tekevät niin itsensä tai toisten suojelemiseksi tai selviytymiseksi. Toisaalta monet ihmiset menevät taisteluun saadakseen rahaa ja vallan toisiin.

Kasvi- ja eläinkunta sekä ylösnousevat ihmiset ovat harmoniassa kaikkien Gaian olentojen kanssa, laajentaakseen Gaian värähtelytaajuuden viidenteen ulottuvuuteen tunnistamalla, hyväksymällä ja lataamalla viidennen ulottuvuuden energia-aaltoja fyysiseen muotoonsa ja Gaian fyysiseen maamuotoon.

On monia raportteja siitä, miten saalistaja ja saalis muodostavat läheisiä suhteita toistensa kanssa. Mitä sellaista eläimet osaavat, mitä ihmiset eivät osaa? Ne osaavat lukea energiakenttiä. "Miten eläin osaa lukea?" Vastaus on, että kasvit ja eläimet tuntevat, havaitsevat, tietävät ja elävät ykseysvirrassa.

Koska ne elävät ykseysvirrassa, ne hyväksyvät automaattisesti kaikki korkeamman ulottuvuuden lataukset ajattelematta tai tuomitsematta. Ne ovat yhtä planeetan kanssa. Siksi ne eivät havaitse erillisyyttä itsensä ja planeettansa välillä.

Itse asiassa monet kasvi- ja eläinkunnassa havaitsevat ne energiakentät, jotka yhdistävät kaiken elämän. Ne havaitsevat nämä kentät, koska niille ei ole kerrottu, ettei niiden pitäisi tai ne eivät voi havaita niitä.

Monia, monia vuosituhansia ihmisiä jotka muistivat todellisen moniulotteisen itsensä ja jotka uskalsivat antaa palvelua toisille, poltettiin roviolla, suljettiin yhteiskunnan ulkopuolelle ja tuomittiin ankarasti, koska he pystyivät havaitsemaan jotain, mitä toiset eivät pystyneet.

Miksi näin tapahtui? Miksi ihmisiä tuomittiin ja rangaistiin ankarasti korkeamman ulottuvuuden energiapakettien havaitsemisesta? Vastaus on, että pimeät sielut eivät voineet kontrolloida ihmisiä, jotka pystyivät havaitsemaan itsensä korkeampia ilmaisuja ja kommunikoimaan niiden kanssa.

Siksi pimeiden sielujen oli tapettava ne, jotka pystyivät havaitsemaan korkeamman valon. Heidät päätettiin tappaa julkisesti varoitukseksi toisille, etteivät he koskaan laajenna havaintotapaansa korkeampiin todellisuusulottuvuuksiin.

Synkän historiansa vuoksi ihmiset ovat oppineet epäilemään, mitä näkevät, kuulevat, haistavat tai koskettavat. Siksi monet ihmiset ovat menettäneet vaistonsa ja kykynsä havaita myriadeja todellisuusversioita, jotka resonoivat neljänteen ulottuvuuteen ja sen yli.

Hallitsevalla hierarkialla on ollut niin paljon valtaa ihmisiin, että monet miehet ja naiset ovat kadottaneet todellisen itsetuntonsa. Ilman voimakasta itsetuntoa ihmisellä ei ole historiaa, joka vetää häntä kaiken sen ykseyteen, mitä hän on kerännyt myriadien inkarnaatioidensa aikana.

Jokainen inkarnaatio on kuin sivu, joka on kirjoitettu ylösnousemuskirjaanne. Sillä ei ole merkitystä, on onko ylösnousemuskirja fyysinen, koska se on kirjoitettuna moniulotteiseen auraanne ja kopioidaan lopulta kolmannen ulottuvuuden maa-astiaan.

Keskittämällä mielen meditoidessa sekä ehdottomalla rakkaudella, jota lähetätte itsellenne, voitte havaita ja ymmärtää nämä viidennen ulottuvuuden energiakentät ja myös astua niihin. Muistakaa, että te havaitsette nämä viidennen ulottuvuuden energiakentät samalla tavalla kuin kasvit ja eläimet.

Näiden viidennen ja ylempien ulottuvuuksien havaitseminen, tunnistaminen ja hyväksyminen vetää teidät kaiken elämän ykseyteen ja nyt-hetken tähän, jossa kirjoitatte omaa ylösnousemuskirjaanne.

Kun kirjoitatte sitä, jakakaa se toisten kanssa, harjoitelkaa sen elämistä, mitä olette kirjoittaneet, ja sen rakastamista, mitä olette muistaneet havaita. Virratkaa omaan prosessiinne ja auttakaa toisia astumaan jatkuvasti lisäntyviin valon, rakkauden ja toivon viidennen ulottuvuuden aaltoihin.

Siunausta! Me galaktinen perheenne olemme aina tässä viidennen ulottuvuuden nyt-hetkessänne!

Kutsukaa meitä, ja me vastaamme.

Sharman ja Galaktinen perheenne

Plejadilaista Sharmania kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

20.10.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net