08.09.2016

Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 22

Tervehdys, olen komentaja Sharman ja puhun teille tähtialuksiltamme. Sanon "tähtialuksilta", koska meitä on nyt monia, jotka säilyttävät jatkuvan yhteyden Gaiaan, sen ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden todellisuusversioissa.

Ihmiset ovat sopeutuneet uskomukseen tai ennakkoluuloon, että vain kolmannen ulottuvuuden ihmiset ovat eläviä ja kaikki muu menee luontokategoriaan, ikään kuin ihmiskategoria olisi tärkeämpi kuin luontokategoria.

Tosiasia on, että luonto voisi selviytyä ja selviytyi ja kukoisti paljon paremmin, ennen kuin ihmisistä tuli "sivistyneitä". Todellisuudessa sivistymättömät ihmiset olivat paljon enemmän virittyneitä luontoon ja yhtenäisiä sen kanssa, kuin ns. nykyaikainen ihminen.

Nykyaikainen ihminen on aiheuttanut lukemattomia vahinkoja ja tuhoja kaikille luonnonmuodoille, kuten puut, vuoret, eläimet, kalat, linnut, hyönteiset, sekä yhtenäisille sykleille kaiken elämän kanssa. Yhtenäinen sykli kaiken elämän kanssa alkaa jokaisen luonnon elementin syntymästä ja se jatkuu sisältämään koko planeetan.

Nyt ihmisten tehtävänä on muistaa se, minkä he luonnostaan tiesivät lapsena, mutta unohtivat kasvaessaan, ja tämä on: kaikki on elävää. Myös niillä tavaroilla joita ihmiset käyttävät jokapäiväisessä elämässään, on ympärillään jokaisen sellaisen olennon elävä aura, joka on koskaan koskettanut niitä.

Tiedättekö, että jätätte energiasormenjälkenne jokaiseen asiaan tai ihmiseen, jota koskaan kosketatte?

Niin kauan kun yksilö on tietämätön tästä, hän voi käyttäytyä, ikään kuin hänellä ei olisi tuota voimaa. Teillä kaikilla on kuitenkin tuo voima ja jokainen ihminen vaikuttaa todellisuuteenne jo yhdellä ajatuksella, kosketuksella, tunteella tai vuorovaikutuksella. Tästä syystä ihmisiä kutsuttiin ennen "maanhoitajiksi".

Valitettavasti ihmiset eivät ole huolestuttavassa määrin hoitaneet maata. Sen sijaan he ovat tuhonneet sitä. Itse asiassa ihmiset tuhosivat myös ilmaa, mikä vähensi auringon voimaa muuntaa todellisuuttanne.

Maan muuntamisen sijasta korkeampaan taajuuteen, suurten aurinko-olentojen tarvitsi parantaa se vahinko, mitä ihmiset olivat tehneet Gaialla. Ihmiskunta on saastuttanut myös veden, joka on elintärkeä kaiken elämän kasvamiselle voimakkaimpaan potentiaaliinsa, ja se on kohdellut maaelementtiä, kuin se olisi likaa.

Ihmiskunta on aiheuttanut niin paljon savua, että monet auringon korkeammista valonsäteistä on suodatettu pois. Lisäksi ihmiset ovat saastuttaneet vettä monien luomiensa asioiden jätteellä.

Mutta nyt tuo aikakausi on loppumassa. Nyt Äiti Gaia täytyy tunnistaa kodiksi, mitä jokainen sen lapsi syntyi suojelemaan ja ylläpitämään. Mutta ensin Gaian lasten täytyy kasvaa vastuullisiksi aikuisiksi.

Tässä nyt-hetkessä sarastaa uusi aikakausi. Tällä aikakaudella ihmiskunta oppii etsimään sisältä, yläpuolelta etsimisen sijasta. Sillä ei ole enää näkymätöntä Jumalaa, joka on jossain taivaassa – itse asiassa samassa taivaassa, jonka ihmiskunta saastutti valitsemalla voiton ekologian sijasta.

Polkua Jumalan luo ei määritä fyysinen määränpää – ylhäällä, ympärillä tai alla. Jumala on jokaisen ihmisen sisällä, myös niiden jotka ovat langenneet tai jotka on pakotettu pimeyteen, kuten Illuminatin lapset.

Jokainen ihminen on portaali, jonka kautta taivas voi ilmentyä maan päälle. Mutta mikä taivas on? Taivas on yhdistyneiden ominaisuuksien – viisaus, voima ja rakkaus – työskentelemistä yhtenä.

Ääretön viisaus, moniulotteinen voima ja ehdoton rakkaus ovat ominaisuuksia, joihin ihmiset palaavat, kun he ottavat taas vastaan viidennen ja ylempien ulottuvuuksien ilmaisunsa – äärettömän viisauden, moniulotteisen voiman ja ehdottoman rakkauden.

"Mistä löydän nuo ominaisuudet?" kysytte ehkä. Vastaus on, että löydätte nämä ominaisuudet omasta maa-astiastanne, omasta korkeasta sydämestänne, joka auttaa teitä yhdistämään maa-astiaitsenne omaan täysin heränneeseen valokehoonne, joka on omassa fyysisessä kehoitsessänne.

"Miten muodostan tämän yhteyden?" kysytte. Vastaus on, että synnyitte tuon yhteyden kera. Kuitenkin kolmannen ulottuvuuden elämän vastoinkäymiset ja haasteet saivat teidät unohtamaan. Unohditte myös turvallisuusongelmien vuoksi. Niitä jotka muistivat ja yrittävät jakaa tuon totuuden, usein pilkattiin, vahingoitettiin, heidät sivuutettiin tai jopa tapettiin.

Onneksi tuo kokemus on tulossa päätökseen. Silloin kun kolmas ulottuvuus oli ensisijainen asumisulottuvuus, matalan taajuuden kaltaiset polariteetit aiheuttivat erillisyyttä omasta korkeammasta itsestänne ja planeetasta, jolle maa-astianne syntyi.

Päätitte ottaa astian samassa taajuudessa ja samoista elementeistä kuin Maa auttaaksenne Gaian planeettaylösnousemuksessa. Monet ihmiset puhuvat henkilökohtaisesta ylösnousemuksestaan, mutta te kaikki olette jo ylösnousseet. Moniulotteinen "sinä" elää jo korkeammissa ulottuvuuksissa.

Moniulotteisen ITSENNE kaikki nämä versiot käyttävät muotoa, joka resonoi kuhunkin ulottuvuustaajuuteen.

Ihmiskunta tuli maan päälle kerta toisensa jälkeen parantamaan haavoja, joita jätitte Gaian maapalloon, sen veteen ja ilmaan sekä maahan. Koska ette olleet "siivonneet huonettanne", ette voineet "leikkiä viidennessä ulottuvuudessa", ennen kuin olitte saaneet loppuun kolmannen ulottuvuuden elämänkiertonne.

Kolmannen ulottuvuuden elämänkiertonne viimeistelemiseksi, teitä kutsutaan muuntamaan kaikki jäämä kaikista kolmannen/neljännen ulottuvuuden inkarnaatioistanne maan päällä. Valitettavasti ette voineet puhdistaa inkarnaatiojäämäänne, ennen kuin heräsitte riittävästi fyysisessä muodossa kutsuaksenne luontaisia moniulotteisia ominaisuuksianne.

Kun olette tietoinen moniulotteisista ominaisuuksistanne, pystytte tekemään maan päällä sen, mitä olitte luvanneet tehdä Maan hyväksi ennen maa-astian ottamista. Valitettavasti aivan liian monet teistä eksyivät yksilöllisyyden viehätykseen.

Siksi unohditte, että yksilöllisyys ei ollut lelu, jolla leikkiä. Yksilöllisyys oli ja on polttopiste. Yksilöllisyys on kynänkärki, jolla kirjoitatte henkilökohtaisia ilmauksianne. Yksilöllisyys on se polttopiste, mitä näette, kuulette, haistatte, kosketatte ja näin hahmotatte todellisuudeksenne.

Jokaisella yksilöllä on kuitenkin oma todellisuus ja oma henkilökohtainen elämänkokemuksensa kolmannessa ulottuvuudessa. Kun elätte ITSENNE kolmannen ulottuvuuden ilmaisussa, olette sidottu Maan kolmannen ulottuvuuden syyn- ja seurauksenlakiin, joka hallitsee tuota Gaian todellisuutta.

Jos haluatte lähteä Gaian moniulotteisen planeetan tuosta taajuudesta, teidän täytyy patikoijan tapaan pakata roskanne. Voidaksenne poistua kolmannen ulottuvuuden kokemuksestanne, teidän täytyy kerätä "roskanne", laittaa ne reppuunne ja jättää Gaia täsmälleen samanlaiseksi, millaisena löysitte sen. Itse asiassa jättäkää Gaia paremmaksi, kuin se oli löytäessänne, kiitos.

Tässä Gaian ylösnousemusprosessin nyt-hetkessä teidän täytyy jättää Gaia parempaan kuntoon, kuin se oli tullessanne nykyinkarnaatioonne. Patikoijan tapaan teidän täytyy varmistaa, että keräätte kaikki roskat, joita olette koskaan jättäneet kaikilla aiemmilla patikoinneillanne tai aiemmissa inkarnaatioissanne kolmanteen ulottuvuuteen.

Itse asiassa teitä kutsutaan pakkaamaan kaikki roskat, joita on jättänyt koskaan kukaan, joka on patikoinut kolmannessa ulottuvuudessa. Nimittäin kolmannen ulottuvuuden polut ovat nyt remontissa ja suljettu tietyön vuoksi. Vain siivousryhmän jäseniä tulee nyt Gaialle.

Syynä tähän on, että niiden jotka toimivat edelleen "minä ensin" -3D-tavalla, ei sallita tulla tähän ylösnousemuspeliin. Tämä ylösnousemuspeli on saavuttanut kriittisen pisteen ja niiden joiden fokus on pimeydessä ja/tai vallassa toisiin, ei sallita enää pelata siellä.

Ne jotka eivät ole vielä oppineet, että energia ulos on energia takaisin tai miten eletään ja jaetaan ehdottoman rakkauden energiakenttä, ohjataan toiselle kolmannen/neljännen ulottuvuuden planeetalle.

Gaia on nyt remontissa tullakseen viidennen ulottuvuuden planeetaksi. Se hyväksyy mielellään ne sielut, jotka haluavat osallistua jälleenrakennukseen, mutta ei salli niitä, jotka haluavat saada vallan toisiin syntymäsuunnitelmanaan.

Itse asiassa nekin jotka ovat jättäneet pimeysjäämänsä Gaialle ja haluavat muuntaa tuon energian, ohjataan Gaian neljännen ulottuvuuden taajuuteen, joka pysyy avoimena, kunnes viidennen ulottuvuuden Gaian rakentaminen on valmis.

Gaian auran neljännen ulottuvuuden taajuudessa energia ulos palautetaan välittömästi energiana takaisin. Siksi jos yksilön kolmannen ulottuvuuden kokemuksia ei ole vielä saatettu loppuun ottamalla täysi vastuu energiasta ulos ja sitten muuntamalla oma pimeys/pelko valoksi/ehdottomaksi rakkaudeksi, hänet ohjataan toiselle kolmannen ulottuvuuden planeetalle.

Näin ollen kun Gaian planeettakeholla on vähemmän ja vähemmän vastuuttomien ihmisten negatiivista energiaa, Gaia pystyy helpommin muuntumaan ja uudestisyntymään viidennen ulottuvuuden oktaavikseen. Itse asiassa nyt-hetkessänne galaksin monet korkeammat olennot ympäröivät Maata.

Jotkut näiden alusten asukkaat jakavat tietoisuutensa heränneiden ihmisten kanssa, jotka ovat usein heidän oman moniulotteisen ITSENSÄ kolmannen ulottuvuuden ilmaisuja. Pitkän kasvamisprosessin vuoksi maan päällä, useimmat näistä korkeammista olennoista jakavat aikuisten kanssa, jotka ovat laajentaneet tietoisuutensa ylempään neljänteen tai viidenteen ulottuvuuteen.

On kuitenkin enemmän ja enemmän lapsia ja murrosikäisiä, jotka pystyvät tietoisesti hyväksymään ja jakamaan informaatiota, jota lähetetään heille ITSEN korkeamman ulottuvuuden ilmaisujen kautta. Kaikki nämä ihmiset voivat hyväksyä korkeamman taajuuden tarvitsematta jättää maa-astiaansa.

Tästä syystä monet ihmiset syövät paremmin, meditoivat, kuntoilevat ja tekevät kaikkea, mitä tarvitaan värähtelyn nostamiseksi, jotta heidän ITSENSÄ korkeampi taajuus voi sekoittua ihmismuotoon vahingoittamatta sitä.

Aivan kuten vain kivien korkeimmat taajuudet, jotka ovat kristalleja, voivat hyväksyä ja käyttää korkeampia valotaajuuksia, vain viidennen ulottuvuuden kehonne voi täysin hyväksyä ja käyttää korkeimpia valotaajuuksia.

Onneksi valokehonne on mukavasti kundaliinissanne, jota ympäröi selkäranka. Jos tiedostatte luontaisen valokehonne ja jättikristallit Gaian ytimessä, tiedätte luultavasti, että kun vangitsette tuota korkeampaa valoa, jaatte sen Gaian kanssa.

Kun päästätte tätä korkeampaa valoa astiaanne, varmistakaa sen ympäröiminen ehdottomalla rakkaudella, hauraan kolmannen ulottuvuuden kehonne suojelemiseksi.

Varmistakaa myös:

* että lähetätte tuota korkeampaa valoa latentin ulottuvuuksienvälisen valokehoitsenne käytävän kautta,

* alas Gaian ytimeen ja kulmakivikristalleihin sen planeettamuodon keskuksessa.

"Mutta mitä tämä tekee hauraalle kolmannen ulottuvuuden keholleni?" kuulemme teidän kysyvän. Muistakaa, että Gaian kolmannen ulottuvuuden kehon ensisijainen käyttöjärjestelmä on, että energia ulos palaa energiana takaisin. Näin ollen kun annatte oman fyysisen kehonne palvelemaan käytävänä korkeamman valon menemiseksi Gaian ytimeen, tuo valo menee myös teidän ytimeenne.

Aivan kuten Gaian ydin on jo luonnostaan viidettä ulottuvuutta ja odottaa nyt-hetkeä muuntuakseen viidennen ulottuvuuden valoplaneetakseen, teidän kundaliiniytimenne on luonnostaan viidettä ulottuvuutta ja odottaa nyt-hetkeä muuntuakseen viidennen ulottuvuuden valokehoksenne.

"Se mitä annatte, palaa teille" on tärkeä osa Gaian syyn ja seurauksen 3D-käyttöjärjestelmää. Näin ollen kun annatte pois korkeampaa valoa, jota olette keränneet omaan maa-astiaanne, se palaa teille joka ihmisestä, paikasta, tilanteesta ja asiasta, johon olette lähettäneet sitä.

Voi sen suuren sadonkorjuun loistoa, kun kaikki korkeampi valo jota olette vanginneet ja jakaneet elämän kanssa, palaa teille. Tuossa nyt-hetkessä teistä tulee se, mitä olette keränneet ja jakaneet. Tuossa nyt-hetkessä teistä tulee valoa!

Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

3.9.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Kaikkein tehokkain suodatin Uusi maa »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net