17.07.2016

Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 15

Tervehdys. Me Arcturuslaiset haluamme jakaa viestin kanssanne tässä nyt-hetkessä. Näemme, että monet teistä herätetään niin, että pystytte paremmin muistamaan yölliset tapaamisenne ITSENNE korkeamman ilmaisun kanssa ja myös yökehotapaamisenne kanssamme aluksilla.

Joskus, kuten tässä tapauksessa Suzillella, voitte herätä muistaen, mitä opitte vierailunne aikana. Itse asiassa 6.7. Suzille heräsi kuullen meidän Arcturuslaisten sanovan: "Tällä tavalla olet Arcturuslaisten agentti."

Hän tarttui päiväkirjaansa ja alkoi kirjoittaa, ennen kuin hän kadotti tuon viestin. Viesti jatkui näin: "Mitä merkitsee olla Arcturuslaisten agentti?"

Agenttina olemisessa ei ole kyse siitä, mitä teette. Siinä on kyse siitä, kuka olette …

Kun olette Arcturuslaisten, Plejadilaisten tai minkä tahansa muun galaktisen tai enkeliperheenne agentti, te "päivystätte aktiivipalveluksessa"! "Aktiivipalveluksessa päivystäminen" merkitsee, että siirrytte sanoista tekoihin ja teette sen, mitä kuulette korkeammissa tietoisuustiloissanne.

Toisin sanoen, te, tietoisuutenne ja tekonne on viritetty vastaanottamaan, hyväksymään ja suorittamaan sisäiset ohjeet, joita saatte korkeammalta itseltä ja/tai miltä tahansa viidennen ja ylemmän ulottuvuuden olennolta, jonka kanssa olette harmoniassa.

Korkeamman valon uppoutuessa syvemmälle ja syvemmälle fyysiseen kehoonne, ajatuksenne, tunteenne, tekonne ja kysymyksenne tulevat lisääntyvässä määrin moniulotteisiksi. Tällä tarkoitamme, että sisäinen informaationne nousee aina vain korkeammasta todellisuustaajuudesta. Lisäksi mitä korkeampi taajuus, sitä syvemmälle informaatio kulkee ytimeenne.

Aivan kuten korkeampi valo kulkee Gaian ytimeen, puiden ytimeen, kasvien ytimeen ja eläinten ytimeen, korkeampi valo kulkee myös teidän ytimeen.

Muistakaa, että leimahtaaksenne todellisen luontonne valokehoksi, teidän täytyy pysyä maadoittuneena syvälle Gaian planeettakehon ytimeen. Tällä tavalla voitte liittyä kaiken elämän lisääntyvään muuntumisvauhtiin korkeammaksi värähtelytaajuudeksi.

Muistakaa, että kun olette yhtä planeetan kanssa, olette yhtä planeettaylösnousemuksen kanssa.

Vaikka monet inkarnaationne maan päällä ovat opettaneet teitä olemaan varovainen, nämä inkarnaatiot ovat opettaneet teitä olemaan myös valppaana. Tämä valppaus mikä nousi usein pelosta, nousee nyt planeetan, ihmisten, luonnon, elementaalien ja Gaian elämän suojelusta, ei pelosta.

Kun heräätte enemmän ja enemmän, oivallatte vähitellen, miten upea maaplaneetta on. Oivallatte myös, miten julmasti monet ihmiset ovat kohdelleet Gaiaa. Gaian puhdistamista ei tietenkään tapahdu niillä, jotka aiheuttivat sotkun, eli pääasiassa pimeät sielut.

Puhdistus nousee heränneistä ihmisistä, jotka ovat ylösnousevia ihmisiä. He palauttavat mielellään Gaian viidennen ulottuvuuden tilaan, koska he alkavat elää tuossa viidennen ulottuvuuden todellisuudessa.

Ne jotka aiheuttivat sotkun, eivät usko viidenteen ulottuvuuteen. Eivätkä he koe viidennen ulottuvuuden Maata, ennen kuin he ovat laajentaneet tietoisuutensa viidenteen ulottuvuuteen. Muistakaa, rakkaat pioneerit, että uusi Maa ei ole paikka. Uusi Maa on taajuus!

Siksi ette astu avaruusalukseen lentääksenne uuteen Maahan. Sen sijaan teidän täytyy laajentaa tietoisuutenne viidenteen ulottuvuuteen. Sitten saatte lisääntyvässä määrin vilauksia uudesta Maasta moniulotteisten havaintojenne kautta – selväkuuloisuus, selvänäköisyys ja selvätuntoisuus.

Nämä moniulotteiset havainnot voidaan aktivoida vain silloin, kun tietoisuutenne resonoi ylempään neljänteen ulottuvuuteen ja sen yli. Aluksemme voivat alentaa taajuutensa alempaan viidenteen ulottuvuuteen tai ylempään neljänteen ulottuvuuteen, jolloin ne jotka haluavat havaita meidät, resonoivat rauhan ja ehdottoman rakkauden taajuuteen.

Kuitenkin heti kun yhdelläkin ihmisellä on jotain pahoja aikeita, alus nostaa taajuutensa ylempään viidenteen ulottuvuuteen. Teemme näin, koska meillä ei ole mitään aikomusta pelästyttää nukkuvia sieluja tai olla pimeiden sielujen maalitauluna.

Siksi pidämme värähtelymme tavallisesti viidennen ulottuvuuden keski- ja yläalitasoilla. Kun näemme, että ryhmä joka on täynnä ehdotonta rakkautta, odottaa ulkona näkevänsä meidät, saatamme alentaa taajuuttamme tai sitten ei.

Kolmannen/neljännen ulottuvuuden ryhmäperspektiivistä se saattaa vaikuttaa turvalliselta. Me voimme kuitenkin havaita verhotut pimeät olennot tai epäuskoiset, jotka pelästyisivät kovasti.

Aikomuksemme on kommunikoida ihmisten kanssa laajasti niiden edustajien kautta, jotka ovat työskennelleet kanssamme monia vuosia. Koska meillä on jo ulottuvuuksienvälinen suhde näiden ihmisten kanssa, he tiedostavat jo sen roolin, jonka he valitsivat ennen nykyinkarnaationsa ottamista.

Annamme usein kanavillemme aikaa integroida viidennen ulottuvuuden havaintonsa päivittäiseen elämäänsä ja toimintaansa. Ensisijaisesti he tarvitsevat aikaa tutustuakseen viidennen ulottuvuuden aisteihinsa, joita aktivoidaan lisääntyvässä määrin, ja ottaakseen ne hallintaansa.

Silloin kuin yksilö on jo selväkuuloinen, hän kuulee meidät ja ottaa meiltä sanelua siitä informaatiosta, jota lähetämme hänelle. Ne jotka ovat ensisijaisesti selvänäköisiä, voivat havaita aluksemme, mutta eivät ehkä kykene kommunikoimaan kanssamme.

Sitten on niitä, jotka ovat ensisijaisesti selvätuntoisia. He pystyvät tuntemaan läsnäolomme hyvin voimakkaasti, mutta eivät ehkä pysty kuulemaan tai näkemään meitä. Onneksi teidän kaikkien muuntaessa tietoisuutenne ja havaintonne viidenneksi ulottuvuudeksi, pystytte aktiivisesti näkemään, kuulemaan ja tuntemaan läsnäolomme.

Se havaintotapa jonka on määrä avautua ensimmäisenä, riippuu siitä tehtävästä, jonka valitsitte ennen maa-astianne ottamista. Usein ne jotka ovat taiteilijoita, voivat ensisijaisesti nähdä meidät (selvänäköisyys), kun taas ne jotka ovat kirjoittajia, voivat ensisijaisesti kuulla meidät (selväkuuloisuus). Ne jotka ovat ensisijaisesti parantajia ja kehotyön tekijöitä, voivat ensisijaisesti tuntea meidät (selvätuntoisuus).

Sitten kun ensimmäinen viidennen ulottuvuuden havaintotapanne on hallussa, saatte hitaasti tai nopeasti hallintaan muut laajentuneet havaintotapanne. Koska olette omistautuneet ottamaan sisään ja maadoittamaan korkeampaa valoa, luontaisten korkeampien havaintojenne muistaminen tulee käyttöön jokapäiväisessä elämässänne.

Lisäksi siinä missä ihmisten ennen täytyi paastota, meditoida ja opiskella jonkun gurun kanssa pitkän aikaa, nyt monet teistä tuntevat kundaliinin nousevan selkärankaansa pitkin aktivoimaan kaikki sisäiset ominaisuutenne, joiden kanssa synnyitte, mutta jotka unohditte.

Kun tietoisuutenne laajenee lisääntyvässä määrin viidennen ulottuvuuden nyt-hetkeen, ei ole aikaa. Siksi teillä ei ole enää tunnetta, että odotatte sen (mikä tahansa "se" onkin) tulevan havaintokenttäänne.

Kun tietoisuutenne resonoi lisääntyvässä määrin viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli, se mitä olette odottaneet lukemattomia vuosia ja elämiä, on välittömästi tässä, viidennen ulottuvuuden nyt-hetken ykseydessä. Ja miten upea nyt-hetki se onkaan!

Monet teistä voivat havaita jokapäiväisessä elämässään energiakenttiä, jotka ovat itse asiassa viidennen ulottuvuuden nyt-hetken taskuja. Yritätte usein tulkita tämän informaation kolmannen/neljännen ulottuvuuden havainnoiksi, mutta se ei onnistu.

Tämä energiakenttien korkeampi taajuus voi saada teidät tuntemaan äärimmäistä väsymystä, ja yritys tulkita näiden energiakenttien merkitystä voi saada tuntemaan, että olette kiivenneet ikään kun korkealle vuorelle. Kiipeätte tosiaan viidennen ulottuvuuden vuorta/energiakenttää.

Olette hyvin väsynyt, koska yritätte havaita ja kiivetä tuolle vuorelle kolmannen/neljännen ulottuvuuden tietoisuudellanne. Onneksi kun yritätte ja yritätte ja yritätte uudestaan, ymmärrätte, että käytätte kolmannen ulottuvuuden aika-avaruuskäyttöjärjestelmäänne viidennen ulottuvuuden vuorelle kiipeämiseen.

Näin ollen teidän täytyy laittaa elämänne järjestykseen, mikä merkitsee, että teidän täytyy lakata tekemästä, mitä teidän täytyy tehdä, ja alkaa tehdä, mitä rakastatte tehdä!

Tämä siirtymä pakosta rakkauteen saattaa olla pitkä ja melko työläs, mutta pystytte selkeästi tutkimaan kolmannen ulottuvuuden elämänne osia, jotka eivät enää toimi teillä. Sitten viidennen ulottuvuuden havaintonne tulevat käyttöön, jotta voitte nähdä, kuulla ja/tai tuntea elämänvoiman joka kivessä, vesipisarassa, puussa, pilvessä ja kaikessa elämässä.

Elementaalit heräävät henkiin silmienne, korvienne ja tuntemustenne edessä, kun opitte laajentamaan havaintonne viidenteen ulottuvuuteen pidemmäksi ja pidemmäksi jaksoksi ns. aikaa. Mutta pian ajasta tulee "nyt" ja viidennestä ulottuvuudesta tulee "tässä".

Silloin kolmannen ulottuvuuden harhakuvanne alkavat pudota pois, koska tietoisuutenne on paljastanut sen totuuden, jonka löytämiseksi teidän täytyi tehdä kovasti töitä fyysisessä todellisuudessanne. Kuten kaikki tiedätte, harhakuvia on kaikkialla tutussa kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudessanne.

Onneksi luontainen ehdoton rakkautenne kaikkea elämää kohtaan määrittää välittömästi sen, mikä on viidettä ulottuvuutta, ja imette tätä ehdotonta rakkautta kuin planeetta, joka kaipaa kovasti vettä.

Sitten viidennen ulottuvuuden ilmaisunne voi helposti hyväksyä ja samanaikaisesti heijastaa tuota ehdotonta rakkautta takaisin teille. Ensin ette ehkä havaitse ehdottoman rakkauden säteilemistä takaisin teille, koska viidennen ulottuvuuden havaintotapanne ei ole täysin käytössä.

Olkaa siksi kärsivällinen ja varmistakaa, että annatte itsellenne paljon, paljon ehdotonta rakkautta. Kun jatkatte itsenne rakastamista ehdottomasti, viidennen ulottuvuuden havaintotapanne alkaa tulla käyttöön jokapäiväisessä elämässänne.

Korkean sydämenne ehdoton rakkaus muistuttaa sisäiselle viidennen ulottuvuuden ITSELLENNE, että teillä ei voisi vielä olla tuota viidennen ulottuvuuden havaintotapaa, koska se resonoi täysin eri käyttöjärjestelmään.

Onneksi joka kerta kun saatte kurkistuksen viidenteen ulottuvuuteen, tunnette vähän enemmän itseluottamusta. "Kenties tämä todellisuus on totta, ja havaitsen taajuuden, jota en ole kokenut lähdettyäni alukselta?" huudahdatte itsellenne.

Sitten viidennen ulottuvuuden alus sekä elämänne tuolla aluksella vilahtaa mielenne näytöllä.

"Onko se totta?" kysytte.

"Ei ikinä", kolmannen ulottuvuuden itsenne vastaa.

Sitten juuri ennen kuin päätätte vain unohtaa sen ja palata takaisin työhönne, korkea sydämenne alkaa sykkiä ja säteillä auraanne, auranne yli ja laajentua sisältämään koko alueenne.

"Mitä tämä on?" kolmannen ulottuvuuden itsenne huutaa.

"Tämä on koti!" viidennen ulottuvuuden ITSENNE kuiskaa.

Se saa tuon yksinkertaisen viestin omalta viidennen ulottuvuuden itseltänne, mikä tekee teistä Arcturuslaisten agentin! Sanokaa siksi tuo viesti uudestaan ja uudestaan.

Katsokaa taivaalle ja sanokaa: "Tämä on koti!"

Katsokaa syvälle veteen ja sanokaa: "Tämä on koti!"

Menkää töihin ja sanokaa: "Tämä on koti!"

Katsokaa naapurianne ja sanokaa: "Tämä on koti!"

Katsokaa kaikkien ihmisten kasvoja sekä omia kasvojanne peilistä ja sanokaa: "Tämä on koti!"

Arcturuslaisten agenttina oleminen merkitsee, että olette kotona. Ja mitä tahansa katsottekin, se on koti, jonka olette luoneet.

Tällä tavalla voitte muuntaa kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuutenne takaisin viidennen ulottuvuuden todellisuudeksi, joka on aina ollut tässä!

Siunausta. Me Arcturuslaiset ja Plejadilaiset olemme kanssanne matkallanne. Kutsukaa meitä ja vastaamme.

Jos tarvitsette apua meidän löytämiseen, katsokaa vain sydämeenne.

 

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

 

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net