05.07.2016

Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 13

Tervehdys. Me, ITSENNE arcturuslaiset, plejadilaiset ja korkeammat ilmaisut, olemme liittymässä viidennen ja ylempien ulottuvuuksien energiakenttiinne. Tämä liittyminen, joka tapahtuu vain ollessanne valmis, virtaa kolmannen/neljännen ulottuvuuden energiakenttäänne.

Kun te/me sekoitamme sen, mikä on oktaavihyppy nykyvärähtelyynne, kolmannen/neljännen ulottuvuuden lähtökohtavärähtelyynne, siirrytte täysin erilaiseen käyttöjärjestelmään.

Käyttöjärjestelmällä tarkoitamme, että prosessoitte viidennen ulottuvuuden käyttöjärjestelmällänne todellisuutta eri tavalla kuin kolmannen/neljännen ulottuvuuden käyttöjärjestelmällä. Esimerkiksi, fyysisessä maailmassa teitä hallitsee aika. Toisaalta viidennessä ulottuvuudessa teitä hallitsee nyt-hetken "tässä".

Kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudessa on paikka,

mutta viidennen ulottuvuuden maailmassa on tässä.

Kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudessa on erillisyys,

mutta viidennessä ulottuvuudessa on ykseys.

Kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudessa on rajoittuneisuus,

mutta viidennessä ja ylemmissä ulottuvuuksissa on moniulotteisuus.

Viidennen ulottuvuuden todellisuudessanne:

- liike muuntuu värähtelyksi

- ajatukset muuntuvat oivalluksiksi

- tuska muuntuu vapaudeksi

- sota muuntuu rauhaksi

- uni muuntuu korkeamman ulottuvuuden matkustukseksi

- meditointi muuntuu moniulotteiseksi tietämiseksi

- yksilöllisyys muuttuu yhdeksi

- ja planeetta muuntuu ykseyteen galaksinsa kanssa.

Näettekö valtavan eron näiden kahden todellisuusoktaavin välillä?

Käsitättekö, että jokapäiväisessä fyysisessä elämässänne olette kummassakin todellisuudessa?

Olette päivästä toiseen, minuutista toiseen ja sekunnista toiseen integroimassa kolmannen/neljännen ulottuvuuden kehoonne valotaajuutta, joka on oktaavihyppy sen valotaajuuden yli, minkää olette koskaan kokeneet missään inkarnaatiossanne Gaian fyysisellä planeetalla.

Onneksi monet inkarnaationne Plejadeilla antoivat teille kokemuksen resonoimisesta viidennen ulottuvuuden kehoon. Lisäksi kokemuksenne Venuksen Violetissa temppelissä antoivat teille kokemuksen värähtelynne aktiivisesta muuttamisesta seuraavaksi korkeammaksi oktaaviksi.

Koska Plejadit ja Venus ovat ensisijaisesti viidettä ulottuvuutta, tietoisuutenne kotelo on jo resonoinut ylempään neljänteen ja/tai viidenteen ulottuvuuteen. Lisäksi sekä Plejadeilla että Venuksella on lähtökohtataajuutena ylempi neljäs ulottuvuus ja viidennen ulottuvuuden kynnys.

Tästä perspektiivistä voitaisiin sanoa, että aloitatte keskikohdasta matkallanne vuorenhuipulle. Toisaalta inkarnaatioissanne rakkaan Gaian siinä hyvin haavoittuneessa versiossa jolla olette ottaneet nykyinkarnaationne, aloitatte matkanne hyvin syvän laakson pohjalta.

"Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani." Tuo "sinä" joka on yhtä korkeamman itsenne kanssa, elää kaiken olevaisen värähtelyssä. Riippumatta siitä, tiedostaako kolmannen ulottuvuuden itsenne sitä vai ei, olette jatkuvassa yhteydessä korkeamman itsenne kanssa.

Tämä yhteys on paras siunaus, jonka voi löytää, kun matkaatte kolmannen ulottuvuuden pimeässä laaksossa. Tässä syvässä kolmannen ulottuvuuden laaksossa on kaikkien niiden kolmannen/neljännen ulottuvuuden inkarnaatioidenne varjo, jotka olette ottaneet maaplaneetalla.

Ennen kuin voitte saavuttaa vuorenhuipun, mikä tapahtuu laakson halki, teidän täytyy kohdata, elää, rakastaa, parantaa ja vapauttaa kaikki itsenne varjot, jotka olette saaneet lukemattomissa inkarnaatioissa uskoessanne, että olitte vain fyysinen. Mutta miten voisitte mennä läpi kaikista näistä kokemuksista aikasidonnaisessa todellisuudessa, kuten maaplaneetta?

Vastaus on, että te ette voi. Teidän täytyy siirtyä viidennen ja ylempien ulottuvuuksien tietoisuustiloihin, joissa elätte ykseyden nyt-hetkessä. Viidennen ulottuvuuden tietoisuustiloissa tiedätte, että te ette ole vain keho, jonka on vaikea sopeutua viidennen ulottuvuuden valoon.

Olette laakso, olette vuori ja olette huippu. Mutta olette myös kuolemanlaakso, mutta kuolema ei ole loppu. Kuolema on siirtymä yhdestä todellisuustaajuudesta korkeampaan todellisuustaajuuteen.

Ylösnousemus voi tuntua hyvin samanlaiselta fyysiselle keholle kuin kuoleminen. Voidaksenne ylösnousta tai kuolla, teidän täytyy päästää irti. Kun sanomme "kuolla", emme tarkoita kuolemaa sellaisena, ettei fyysistä kehoa elää ole. Kun sanomme "kuolla", tarkoitamme, että kuolette sille uskomukselle, että olette vain fyysinen keho ja jos jotain tapahtuu fyysiselle keholle, se tapahtuu teille.

Käyttäessänne fyysistä kehoa, näyttää tosiaan siltä, että se mitä tapahtuu fyysiselle keholle, tapahtuu teille, erityisesti toimiessanne vielä kolmannen/neljännen ulottuvuuden käyttöjärjestelmällä. Kuitenkin salliessanne itsenne laajentua viidennen ulottuvuuden käyttöjärjestelmään, oivallatte, että te olette olemus, joka on kehossa.

Te olette olemus, joka tekee fyysisestä kehosta elävän. Siksi teillä on kyky laajentaa tuon fyysisen kehon tietoisuutta. Teillä on kyky nostaa vuorenhuippua kiivetessänne vuorelle.

Toisin sanoen, kulkiessanne päivittäisen sen elämän läpi, jossa TE käytätte kolmannen/neljännen ulottuvuuden kehoa, voitte samanaikaisesti jatkuvasti muuntaa kolmannen ulottuvuuden fyysistä kehoa ja neljännen ulottuvuuden astraalikehoa viidennen ulottuvuuden valokehoksi.

Suurin haasteenne tässä muuntamisessa on, että riippumatta siitä, miten paljon olette opiskelleet ja miten varma olette siitä

- kuka teistä tulee

- minne olette menossa

- millaista on palata aluksellenne

- milloin tämä muuntuminen tapahtuu tai

- miten välähdätte valokehoksi

käyttämänne fyysinen keho ei pysty täysin ymmärtämään prosessianne.

Siksi on aina epäilyä. Prosessinne on rakastaa tuota epäilyä ja hyväksyä se, sillä epäily on kolmannen ulottuvuuden päättelyn summa, jonka olette oppineet, jotta voitte kohdata kolmannen ulottuvuuden todellisuuden, joka ei perustu totuuteen. Itse asiassa kolmannen ulottuvuuden todellisuutenne perustuu harhaan.

Näin ollen epäilystänne irtipäästämisen sijasta tehkää siitä paras ystävänne. Sallikaa sen tulla tietoisuuteenne ja sanoa: "Oletko varma siitä? Mennään meditaatioon ja keskustellaan siitä korkeamman ilmaisumme kanssa."

Tällä tavalla TE olette ajajan paikalla. On upeaa, että luette monia asioita, opiskelette monia asioita, sillä laajennatte mieltänne ja aktivoitte moniulotteisen mielenne, kun altistatte itsenne ainutlaatuisille virikkeille.

On myös erittäin upeaa, kun sallitte itsenne hitaasti, huolellisesti ja vähän kerrassaan integroida tätä uutta informaatiota fyysiseen todellisuuteenne ja omaan fyysiseen kehoonne. Tällä tavalla voitte kokea tyynesti sen muuntumisen, että teidän täytyy olla valmis päästämään irti kaikesta, mitä olette oppineet, opiskelleet ja/tai minkä saavuttamiseksi olette tehneet kovasti töitä fyysisessä todellisuudessanne.

Kun sanomme "päästää irti", se ei merkitse, että teidän täytyy lähteä talostanne, lakata maksamasta laskuja, olla menemättä töihin jne. Tarkoitamme, että teidän täytyy päästää irti niistä harhakuvista, joihin olette uskoneet pitkän aikaa käyttäessänne maa-astiaa.

Mikä tärkeintä, päästää irti siitä harhasta, että olette kadottaneet kyvyn muistaa jakaa päivittäinen todellisuutenne korkeampien ilmaisujenne kanssa. Toisin sanoen, olette kadottaneet luontaisen yhteyden viidennen ja ylempien ulottuvuuksien ilmaisujenne kanssa.

Käyttäessänne edelleen ihmisastiaa, teillä on aikoja, jolloin teidän täytyy keskittyä täysin kolmannen ulottuvuuden elämäänne. On myös aikoja, jolloin nukutte tai meditoitte, jotta voitte kokea neljännen ulottuvuuden astianne ja neljännen ulottuvuuden elämänne.

Ja on erityisesti aikoja, jolloin teidän tarvitsee meditoida voidaksenne muistaa, miltä viidennen ulottuvuuden tietoisuutenne tuntuu. Voitte kokea tämän tunteen myös viidennen ulottuvuuden unissanne. Jos teillä on näitä 5D-unia, varmistakaa, että kirjoitatte ne heti herätessänne, sillä ne eivät pysy kolmannen ulottuvuuden aivoissanne.

Muistutamme teitä dokumentoimaan kokemuksenne, koska on tärkeää, että pidätte kiinni luottamuksesta, joka teillä on ITSEENNE ja prosessiin. Mikä tärkeintä, pitäkää kiinni siitä luottamuksesta, joka teillä on sisäiseen itseenne, neljännen ulottuvuuden itseenne, korkeampaan itseenne, viidennen ulottuvuuden itseenne ja kaikkiin korkeampiin versioihinne, jotka ovat SINÄ.

Mutta mihin näistä itseistä, mihin näistä ITSENNE monista ilmaisuista voitte luottaa? Vastauksemme on, että teidän täytyy luottaa niihin kaikkiin. Teidän täytyy luottaa koko SINUUN. Teidän täytyy luottaa kaikkiin itseihinne, sillä luottaminen edustaa antautumista.

Jos voitte antautua joka ihmiselle, paikalle, tilanteelle ja hetkelle, jonka olette koskaan kokeneet missään inkarnaatiossanne, niin teillä voi olla tuo luottamus antautua ITSENNE korkeammille versioille, jotka ovat opastaneet teitä kaikkien näiden kokemusten läpi jokaisessa fyysisessä inkarnaatiossanne.

Jos muistatte tämän prosessin, pystytte palaamaan kaikkiin näihin myriadeihin todellisuuksiin ja lähettämään niihin ehdotonta rakkautta ja violettia tulta. Voitte myös muistuttaa niille, että ne/te käytitte maa-astiaa tuossa nyt-hetkessä vain oppiaksenne lisää elämisestä planeetalla, joka on seuraavaan todellisuusoktaaviin muuntumisen partaalla.

Lisäksi kaikissa maainkarnaatioissanne teidän tarvitsi kokea olevanne ihminen ymmärtääksenne täydemmin ihmisyyttä. Teidän tarvitsi ymmärtää kolmannen/neljännen ulottuvuuden toimintaa, kun siirrytte valitsemaanne tehtävään muuntamaan tuon kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuden viidenteen ulottuvuuteen.

Tämä syvä ymmärrys kolmannen/neljännen ulottuvuuden Maasta opettaa teitä rakastamaan ehdottomasti Gaian muuntuvaa todellisuutta. Syvä ymmärryksenne auttaa teitä myös:

Antamaan anteeksi ehdottomasti kaiken, mitä olette kokeneet kaikissa noissa kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuksissa, ja hyväksymään ehdottomasti, että kaikki mitä olette koskaan kokeneet, oli osa sitä, mitä päätitte kokea valmistelemaan teitä parhaiten ylösnousemukseen.

Silloin pystytte rakastamaan ehdottomasti sinua, joka on löytämässä sen moniulotteisen sinun, joka on jo ylösnoussut ja joka asuu jo monissa korkeamman ulottuvuuden todellisuustaajuuksissa.

Tämä tietoinen yhdistyminen omaan moniulotteiseen ITSENNE yhdistää teidät tässä nyt-hetkessä linjaan, sukulinjaan, moniulotteiseen sukulinjaan, joka olette aina olleet.

Siunausta. Olemme tyytyväisiä nähdessämme monien teistä heräävän täysin ja valmistautuvan auttamaan Gaiaa ylösnousemuksessa.

Lähetyksen loppu.

Arcturuslaisia ja Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

29.6.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Ei-minkään salliminen Fokusoituminen »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net