01.07.2016

Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 12

Me Arcturuslaiset haluaisimme kysyä, miten teillä menee. Kun sanomme "teillä", tarkoitamme herännyttä ihmiskuntaa, sillä heräämätön ihmiskunta ei kykene edes kuvittelemaan, että joku pystyisi kommunikoimaan olentojen kanssa, jotka ovat näkymättömiä heidän kolmannen ulottuvuuden havaintotavalleen.

Itse asiassa on edelleen monia ihmisiä, jotka voivat uskoa vain, että todellisuus on ainoastaan kolmiulotteinen. He saattavat myöntää, että jotain muuta tapahtuu heidän meditoidessaan tai nähdessään unta, mutta selityksellä on oltava juuret kolmannen ulottuvuuden ajattelussa.

Me näemme, että nyt-hetkessänne on useita todellisuuksia. On niiden todellisuus, jotka uskovat vain kolmannen ulottuvuuden maailmaan eivätkä pysty edes kuvittelemaan, että heidän elämänsä muut osat ovat totta.

On todellisuus, jossa jotkut uskovat, että heidän neljännen ulottuvuuden meditaationsa ja unensa ovat versio fyysisestä itsestä, joka on heidän todellinen itsensä. Näin ollen nämä meditaatiot ja unet voivat olla jonkinlaista kommunikointia heidän sisäiseltä itseltään. Kuitenkin heidän fyysinen itsensä on korkein ja/tai ensisijainen itse.

On myös todellisuus, jossa ajatellaan tai uskotaan, että unet, meditaatiot ja mielikuvitus syntyvät sisäisestä itsestä auttamaan egoa jokapäiväisen elämän läpi.

Onneksi on myös kasvava määrä ihmisiä – mutta edelleen pieni prosenttiosuus – jotka uskovat, että on heidän oman olemuksensa korkeamman ulottuvuuden osa, joka resonoi korkeampaan todellisuusulottuvuuteen.

Jotkut tästä ryhmästä uskovat, että heidän korkeampi värähtelynsä voi auttaa – ja auttaa – heitä jokapäiväisessä 3D-elämässä.

Ymmärrättekö nyt, täysin heränneet ihmisemme, miksi siirtymänne korkeampiin todellisuuksiin kestää pitkään? Toisaalta on myös monia ihmisiä, jotka ovat täysin hereillä ja tietoisia omasta moniulotteisuudestaan.

Nämä täysin tietoiset ihmiset ovat enemmän kuin valmiita aktivoimaan täysin viidennen ulottuvuuden havaintotapansa voidakseen havaita todellisuuden, joka resonoi beta-aalto- tai kolmannen ulottuvuuden tietoisuuden yli, myös alfa-aalto- tai neljännen ulottuvuuden tietoisuuteen.

Kuten olemme todenneet monta kertaa, yksilö voi havaita vain sen todellisuuden, joka resonoi hänen tietoisuustilaansa. Toisaalta on nopeasti kasvava prosenttiosuus ihmisiä, jotka alkavat herätä korkeampiin tietoisuustiloihin.

Siksi he alkavat muistaa unensa ja luottaa mielikuvitukseensa riittävästi muuttaakseen sen uudeksi ideaksi, salliakseen täysin uusien ajatusten ja ideoiden tulla mieleensä ja luottaakseen sisäisiin viesteihin, joita ilmestyy yhtäkkiä mieleen tai kehoon, kun he elävät jokapäiväistä elämäänsä.

Nämä ovat niitä, jotka pystyvät tietoisesti hyväksymään todellisuuden, ettei Maa ole ainoa planeetta, jossa on aistivaa elämää. Monet näistä ihmisistä pystyvät hyväksymään myös sen, että Maan ihmiset eivät ole kehittyneimpiä aistivia olentoja valtavassa galaksissanne.

Näettekö Maan haasteen? On hyvin erilaisia ihmisiä, jotka ajattelevat ja uskovat hyvin eri tavoin. Miten Maan ihmiset voivat saavuttaa yhtenäisen tietoisuustilan, jossa jokainen voi ainakin hyväksyä sen, että toiset voivat havaita hyvin erilaisia todellisuusversioita?

Me, galaktinen perheenne, ymmärrämme, miten vaikeaa sen täytyy olla teille, jotka voitte hyväksyä viidennen ulottuvuuden tietoisuustilan, havainnot ja kokemukset, kun samalla elätte ja selviydytte myös jokapäiväisessä kolmannen ulottuvuuden todellisuudessanne.

Haluamme kehua teitä niiden myriadien ainutlaatuisten tapojen löytämisestä, joilla sopeudutte hyvin vaikeaan ja äärimmäisen ainutlaatuiseen kokemukseen. Koska Maasta tuli niiden monien erilaisten tähtiolentojen sulatusastia, joita tuli Linnunrata-galaksinne monilta eri alueilta sekä Andromeda-galaksista, tällä yhdellä planeetalla on suurta monimuotoisuutta.

Tällainen planetaarinen monimuotoisuus josta Gaia nauttii, on hyvin ainutlaatuista, ja osasyy tähän asukaskirjoon on, että olentoja monista eri tähtimaailmoista on asettunut Maahan.

Esimerkiksi monia plejadilaisia, siriuslaisia, dragoniaaneja ja venuslaisia sekä muiden ympäröivien galaksien asukkaita, jotka halusivat saada kokemuksen vapaan tahdon planeetasta, joka perustui erillisyyteen ja syyn- ja seurauksenlakiin.

Jotkut olennot tulivat eri galakseista, kuten Andromedalta http://earthsky.org/clusters-nebulae-galaxies/andromeda-galaxy-closest-spiral-to-milky-way, tutkimaan, ja usein ne jäivät kokemaan ylösnousevan Maan. Haluaisimme puhua vähän Andromeda-galaksista.

Ensin haluamme laittaa perspektiiviin, että Maa ei ole edes piste universaalilla kartalla http://atlasoftheuniverse.com/localgr.html. Tässä kartassa on keltaisella kolme paikallista galaksia: oma Linnunratanne, Andromeda-galaksi sekä Kolmion galaksi.

Tietoisuus henkilökohtaisen tietoisuutenne kehittymisestä vaikuttaa kovasti tunteeseen itsestänne. Aloitatte vauvana, jonka tunne itsestä liittyy siihen ihmiseen, joka ruokkii sen ja huolehtii siitä. Kun kasvatte aikuiseksi, tunteenne itsestä riippuu kovasti siitä, mitä teette ja miten tietoisuustilanne vaikuttaa siihen, mitä teette.

Jos tietoisuustilaanne ajaa pelko, niin teistä saattaa tuntua, että teidän täytyy tehdä kovasti työtä ja kohdata monia pettymyksiä. Tämä pelokas tietoisuustila luo itsetunnon, jossa olette uhri, joka ei pysty löytämään rakkautta ja turvaa vihamielisessä maailmassa.

Jos kuitenkin löydätte tavan nousta jokapäiväisen elämänne vaikeuksien yläpuolelle, itsetuntonne laajenee voittajatunteeseen. Kun pystytte muuntamaan itsetuntonne uhrista voittajaksi, siihen sisältyy jatkuvasti laajentuva kyky saada oman elämänne mestaruus. Näin ollen:

* Kun oivallatte, että olette löytäneet tavan nousta sen yli, mikä aiemmin piti teidät maassa, saatte tunteen olemisesta itsenäinen ja henkilökohtainen itsenne.

* Kun oivallatte, että itsestänne on korkeamman ulottuvuuden versioita, jotka ovat jatkuvassa yhteydessä kanssanne, saatte tunteen olemisesta moniulotteinen itsenne.

* Kun saatte tietoisen yhteyden korkeampiin ilmaisuihinne, saatte tunteen olemisesta korkeampi ITSENNE.

* Kun saatte tietoisen yhteyden korkeampaan ITSEENNE, muistatte, että olette tulleet maan päälle auttamaan planeettaylösnousemuksessa. Voitte sitten muistaa, että voidaksenne saavuttaa valitsemanne tehtävän, teidän täytyy laajentaa itsetuntonne sisältämään planeettaitsen.

* Kun rentoudutte aina vain enemmän planeettaitseenne, alatte laajentaa itsetuntonne galaktiseen itseenne.

Kun yhdistytte korkeamman, planeetta- ja galaktisen itsenne kanssa, saatte takaisin moniulotteiset havaintonne, jotka kadotitte monien inkarnaatioidenne aikana vaikealla maaplaneetalla. Laajentuneiden havaintojenne kautta alatte muistaa:

* kotimaailmanne tai tähtialuksen jolta korkeampi itsenne opastaa teitä joka nyt-hetki

* miksi tulitte Maahan tässä ratkaisevassa muuntumisen nyt-hetkessä

* miten voitte kommunikoida moniulotteisen ITSENNE korkeampien ilmaisujen kanssa

* miten voitte seurata korkeamman itsenne ohjeita muistaaksenne sen tehtävän, jonka valitsitte ennen tämän ruumiillistuman ottamista

* miten voitte pysyä maadoittuneena kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa samalla, kun tietoisuutenne on punoutunut yhteen ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisujen kanssa

* miten voitte muistaa ja toteuttaa syntymää edeltävät sopimuksenne

* miten voitte auttaa toisia ja planeettaa siirtymään aika-avaruuden ylempien alitasojen läpi, viidennen ulottuvuuden ykseyden nyt-hetkeen.

Käsitämme, että yksi suurimmista haasteistanne on tasapainottaa kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuus, vastaladatun viidennen ulottuvuuden tietoisuustilanne sekä kaikkien jatkuvasti laajentuvien viidennen ulottuvuuden havaintojenne kanssa.

Koska olette uuden todellisuustaajuuden pioneereja, olette sen ihmisvähemmistön joukossa, joka on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi astumaan siirtymän nyt-hetkessä kolmannen ulottuvuuden aika-avaruustodellisuudesta viidennen ulottuvuuden todellisuuteen, joka perustuu "tähän ja nyt".

Monet uuden todellisuusoktaavin urheista pioneereista ovat huolissaan kaaoksesta kolmannen ulottuvuuden elämässänne. Muistutamme teille, että kaaos edeltää aina muutosta. Kaaos paljastaa, mikä ei enää toimi uusissa korkeammissa taajuuksissanne. Niin epämukavaa kuin tämä kaaos saattaa ollakin, pyydämme teitä yrittämään hyväksyä sen.

Kun hyväksytte kaaoksen, se ei ole enää vihollisenne. Kaaoksen hyväksyminen sallii teidän löytää ja elää ITSENNE uusin versio, jonka olette nyt valmis lataamaan jatkuvasti laajentuvaan itsetuntoonne. Tällä tavalla kaaos ei ole vihollisenne, vaan ystävänne, joka näyttää teille, mikä ei voi laajentua korkeampiin ulottuvuuksiin.

Ajatukset, tunteet, energiakentät ja ajatusmuodot jotka ovat moniulotteisia, viitoittavat tietä ja auttavat teitä sopeutumaan täysin elämiseen moniulotteisessa todellisuudessa, jossa fyysiset ajan ja paikan lait eivät enää toimi.

Niiltä joiden itsetunto sisältää vain kolmannen ulottuvuuden tietoisuuden ja todellisuuden, menee luultavasti ohi monia korkeamman ulottuvuuden tapahtumia, jotka ovat havaittavia vain niille, jotka ovat laajentaneet tietoisuutensa ja näin itsetuntonsa viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.

Jos yksilö on vain 3D-ihminen, hän ei pysty havaitsemaan neljännen ja viidennen ulottuvuuden havaintojen paluuta, kun hänellä on kiire fyysisen elämänsä vaatimusten kanssa. Hän ei löydä aikaa meditoida, laajentaa tietoisuuttaan ja nähdä auroja tai tuntea korkeamman itsensä kutsua.

Se ei ole hyvä tai huono valinta. Se on vain hänen valintansa. Kaikki fyysistä kehoa käyttävät eivät ole inkarnoituneet maan päälle kokeakseen planeettaylösnousemuksen ja auttaakseen siinä. On miljoonia ystävällisiä ja rakastavia ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita tämän tyyppisestä informaatiosta.

Siksi kehotamme teitä, jotka olette valmiita jakamaan kokemuksianne, katsomaan ensin niiden auraa, joiden kanssa puhutte. Katsokaa vain heidän päänsä päälle nähdäksenne, ovatko he tietoisesti yhteydessä korkeamman ulottuvuuden ilmaisuihinsa. Jos havaitsette tyhjiön, tiedätte, että he eivät ole valmiita astumaan ylösnousemuskokemukseen.

Puhukaa säästä tai yhteisistä voitoistanne ja haasteistanne ja lähtekää sitten matkoihinne. Sanomme tämän teille, jottei teillä ole niitä vaikeuksia, joita monet muutosairuet ovat kokeneet yrittäessään nousta seuraavaan todellisuustaajuuteen.

Jos tunnette, että valintanne on työskennellä ihmisten kanssa, jotka eivät ole valmiita planeettamuutokseen, niin siunausta teille ja muistakaa olla kärsivällinen. Muistutamme teille kaikille, että korkeamman ulottuvuuden perheenne ja ystävänne rakastavat teitä jokaista. Muistutamme teille myös, että te ette ole lähteneet meidän korkeamman ulottuvuuden todellisuudestamme.

Itse asiassa silloin kun kaksoispaikannuitte maakehoonne, laajensitte itsetuntoanne alaspäin galaktisen itsenne taajuudesta …

Sitten laajensitte taajuutenne planeettaitsen taajuuteen …

Sitten korkeamman itsenne taajuuteen …

Sitten laajensitte tietoisuutenne moniulotteisena itsenänne olemiseen …

Ja lopulta laajensitte itsetuntonne sisältämään kokemuksen henkilökohtaisena itsenä olemisesta.

Siksi ette pienentäneet todellista ITSEÄNNE millään tavalla. Kuitenkin kolmannen ulottuvuuden aika, erillisyys, polariteetti ja kova työ saivat monet unohtamaan, että ihmistse on itse asiassa moniulotteisen ITSEN alin oktaavi.

Monet teistä ovat päättäneet tarttua ratkaisemattomiin ongelmiin, joita tulee muista inkarnaatioista, voimaannuttaa kovasti omanarvontuntoanne ja laajentaa itsetuntonne sisältämään korkeamman ulottuvuuden ilmaisut sekä nykyisen fyysisen ruumiillistumanne.

Mutta muistakaa, että te ette ole koskaan lähteneet ITSENNE korkeamman ulottuvuuden ilmaisusta. Mutta pitkillä retkillänne kolmanteen/neljänteen todellisuusulottuvuuteen, tunne itsestänne rajoittui kolmannen ulottuvuuden itseenne.

Tämä kokemus vastaa tunnetta, että kävelette mutaisessa vedessä – tunnette kehonne olevan puhtaammassa vedessä ja tunnette ilman ja auringon yläkehollanne ja kasvoillanne.

Olette jalat, jotka ovat mutaisessa vedessä.

Olette pää, jossa on tuulenhenkäys ja korkeampaa valoa.

Olette myös valo, joka hyväilee kasvojanne ja saa pään kruunun kihelmöimään. Muistakaa, että olette myös muta, jossa kuljette.

Tuntekaa kaikki nämä itsenne ilmaisut ykseyden nyt-hetkessä. Oivaltakaa, että olette myös ykseyden nyt-hetki, jonka tunnette tulevan sisään kruunustanne. Olette kaikki kaikessa.

Kun kurkistatte syvemmälle ja syvemmälle viidennen ulottuvuuden todellisuuteen, joka sekoittuu lisääntyvässä määrin meditaatioiden ja unien neljännen ulottuvuuden astraalimaailmaan sekä kolmannen ulottuvuuden elämään maan päällä, tunne ITSESTÄNNE laajenee sisältämään enemmän ja enemmän luontaisen moniulotteisen ITSENNE taajuuksia.

Me, galaktinen perheenne, muistutamme teitä lähettämään jatkuvasti laajenevaa itsetuntoanne syvälle Gaian maaplaneetan ytimeen, maadoittaaksenne moniulotteisen ihmisenergiakenttänne Gaian moniulotteiseen planeettaenergiakenttään.

Tällä tavalla kolmannen/neljännen ja viidennen ulottuvuuden energiakenttänne sulautuessa yhdeksi, ihmiset ja planeetta voivat myös sulautua yhdeksi. Te jotka päätitte ottaa maa-astian tässä nyt-hetkessä auttaaksenne Gaiaa muuntumisessa, muunnutte myös itse muuntaessanne samanaikaisesti Gaiaa.

Autatte synnyttämään/luomaan viidennen ulottuvuuden uuden Maan, jonka ydin on kolmannen ulottuvuuden Maa. Lähetätte myös uuden elämän neljännen ulottuvuuden unien ja pyrkimysten siemenen kasvamaan planeetan ytimeen, samalla kun kylvätte tuon siemenen myös henkilökohtaisen maa-astianne ytimeen.

* Kun laajennatte itsetuntonne sisältämään planeetta-ITSENNE …

* laajennatte tietoisuutenne sisältämään galaktisen ITSENNE …

* mikä laajentaa itsetuntonne sisältämään viidennen ulottuvuuden ITSENNE …

* joka odottaa yhdistymistä SINUUN viidennen ulottuvuuden uudessa Maassa …

* sekä valokeho-SINUUN tähtialuksellanne ja Kotimaailmassanne!

Uhreilla pioneereillamme jotka tulivat vapaaehtoisesti auttamaan Gaiaa ylösnousemuksessa, on ollut pitkä odotus. Monet teistä ovat palvelleet lukemattomia inkarnaatioita Gaian kolmannen ulottuvuuden ilmaisussa. Siksi olette kasvaneet rakastamaan Gaiaa äitinänne. Haluamme teidän tietävän, että Gaiakin rakastaa teitä lapsinaan.

Ehdotamme, että alatte tietoisesti huomata muutokset aikahavainnossanne. Kun teillä on kiire, yrittäkää muistaa ottaa viidennen ulottuvuuden nyt-hetki mennäksenne sisällenne ja tunteaksenne moniulotteinen ITSE sisällänne.

Hyväksykää tuo moniulotteisena itsenä oleminen yhtä normaaliksi kuin se, että teillä on kaksi kättä ja kaksi jalkaa. Ottakaa myös hetki tunteaksenne itsetuntonne monet versiot jokaisessa hetkessä NYT.

Tällä tavalla autatte itseänne yhdistämään kaiken, minkä olette oppineet kolmannen ja neljännen ulottuvuuden todellisuuksissa, jatkuvasti laajentuvan itsetuntonne viidennen ulottuvuuden nyt-hetkeen.

Muistakaa, että galaktiset perheenjäsenet ovat aina sisällänne. Näin ollen ette ole koskaan yksin!

Me olemme te tässä nyt-hetken ykseydessä.

Arcturuslaiset ja galaktiset perheenjäsenenne

 

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

27.6.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net