30.06.2016

Valmistautuminen ensikontaktiin, osa 11

"Liityttekö seuraamme nyt?" kuulemme monien maavapaaehtoistemme kysyvän.

"Jokseenkin", on yhteisvastauksemme, jonka lähetämme syvälle monien niiden tietoisuuteen, jotka esittävät meille tuon kysymyksen.

"Mitä haluat minun tekevän?" vapaaehtoisemme tavallisesti kysyvät. Heränneet ihmiset ovat valmiita ja innokkaita panostamaan kaiken voitavansa henkilökohtaiseen ja planetaariseen ylösnousemukseen.

"Muodostakaa omistautuneiden ihmisten ryhmä, jotka voivat yhdistyä ykseystietoisuuteen." Tämä ykseystietoisuus antaa kovasti lisäpotkua jokaisen teidän yksilötietoisuudelle siirtyä ryhmätietoisuuden laajempaan kaistaan. Sitten pyydämme, että jokainen teistä jakaa kokemuksensa ja laittaa ne yhteen toisten kanssa.

Tällä tavalla alatte tehdä ylösnousemuksesta normaalia. Kun ylösnousemus on normaalia, tuntemattoman pelosta päästetään helposti irti. Sitten jokaisella jolle viidenteen ulottuvuuteen kurkistaminen on uutta, on tukitiimi, jonka kanssa hän voi kommunikoida ja jakaa.

Tällä tavalla ykseystietoisuus laajentuu planeettatietoisuudeksi. Kun suurempi osa tietoisuudesta on kalibroitu planeettatietoisuuteen, Gaialla on tarvitsemaansa tukea siirtymänsä aloittamiseksi.

Sitten Maan planeettatietoisuuden ihmisjäsenet yhdistyvät syvästi siihen Gaian kehon alueeseen, joilla he ovat tuolla nyt-hetkellä. Tietäkää, ettei ylösnousemuksessa ole virheitä tai vahinkoja. Jokainen "virhe" on pelkästään energiakenttä, joka on tasapainotettava ja päästettävä irti, ja jokainen "vahinko" on sellaista, mitä olette välttäneet, ja tarvitsette tönäisyn muistaaksenne valitsemanne tehtävän.

Muuntuminen kolmannen/neljännen ulottuvuuden fyysisestä astiasta viidennen ja ylempien ulottuvuuksien astiaksi on erittäin haastavaa ihmistietoisuudellenne. Jokapäiväiselle tietoisuudellenne ylösnousemustunne ja –prosessi tuntuu paljolti lähestyvältä kuolemalta.

Teillä on kaikilla ollut maan päällä monia inkarnaatioita, joissa maa-astianne kuoli. Koska maa-astianne jää haudattuna tai tuhkattuna kolmannen ulottuvuuden maapallolle, kehossanne ei ole muistoa matkustamisesta korkeampiin todellisuusulottuvuuksiin kuollessanne.

Siksi teidän täytyy luottaa syviin ja tavallisesti kätkettyihin muistoihin toisista inkarnaatioista, joissa kehonne kuoli, mutta ydinolemuksenne palasi korkeamman ulottuvuuden valokehoon.

Yksi asia joka auttaa teitä tässä nyt-hetkessä, on, että sekä te että planeetta palaatte luontaiseen korkeampaan todellisuusvärähtelyynne. Näin ollen te jotka olette syvässä yhteydessä maaplaneettaan, pystytte yhdistämään henkilökohtaisen kokemuksenne Gaian planeettakokemukseen.

Sitten kun ihmismuotoa käyttävät muistavat, että planeetta on elävä ja aistiva olento, heidän tietoisuutensa laajenee välittömästi kolmannen/neljännen ulottuvuuden aika/paikkarajojen yli ja nousee viidennen ulottuvuuden vapauteen, ykseydessä kaiken elämän kanssa tuossa nyt-hetkessä.

Sanomme "tuossa nyt-hetkessä", koska teillä on "koeajoja" ja "pukuharjoituksia" valmistautuessanne ylösnousemusprosessiin. Saatatte hyvinkin ajatella olevanne sairas tuon kokemuksen aikana, koska kehonne yrittää vapautua kiinnittymisestään kolmannen/neljännen ulottuvuuden käyttöjärjestelmään, viimeistelläkseen harmonian viidennen ulottuvuuden käyttöjärjestelmän kanssa.

Tämän siirtymän aikana jonka useimmat teistä venyttävät melko pitkälle 3D/4D-ajalle, teillä on luultavasti hyvin epämukavaa muuntuvassa maa-astiassanne. Teistä saattaa jopa tuntua, että kuolette, tai pelkäätte sitä.

Haluamme puhua tästä ajatuksesta syvemmin, koska kuolemisen tunne tai vielä pahempaa, kuolemisen pelko, voi alentaa tietoisuustilaanne. Sitten kun tietoisuustilanne alenee viidennen ulottuvuuden kynnykseltä kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen, ylösnousemuskokemuksenne loppuvat.

Tämä prosessin pysäyttämiskokemus on itse asiassa hyvin hyödyllinen ylösnouseville ihmisillemme. Ette haluaisi ajaa jarruttomassa autossa tai kiivetä vuorenhuipulle pysähtymättä virkistämään energiakenttäänne.

Itse asiassa energiakenttänne virkistäminen on ylösnousemusprosessinne oleellinen tekijä. Paras tapa virkistyä on yhdistyä moniulotteisen itsenne korkeamman ulottuvuuden ilmaisuun, joka auttaa teitä tässä prosessissa.

Lisäksi tuntiessanne tarvetta lohdutukseen ja tukeen, ehdotamme, että otatte kontaktin korkeamman ulottuvuuden itseenne. Itsenne korkeamman ulottuvuuden ilmaisut ovat TE itse.

Aivan kuten voitte sujauttaa kätenne hansikkaisiin, olette sujauttaneet korkeamman ulottuvuuden tietoisuutenne nykyiseen maa-astiaanne/fyysiseen muotoonne. Kun laitatte hansikkaat, kätenne näyttävät hansikkailta – eivät iholta ja luilta, jotka ovat hansikkaidenne sisällä. Samalla tavalla sujahdettuanne maa-astiaan näytätte ihmiseltä.

Mutta aivan kuten kätenne ovat hansikkaiden sisällä, TE olette maa-astianne sisällä. Käytätte hansikkaita suojelemaan käsiä kolealta säältä, kun menette ulos kylmään, ja käytätte maa-astiaa itsenne suojelemiseen niiden monien ihmisten "kolealta pelolta", jotka eivät ole valmiita totuuteen.

Kun päätitte inkarnoitua maan päälle auttaaksenne Gaiaa planeettaylösnousemuksessa, sujautitte ITSENNE maa-astiaan, jota parhaillaan käytätte. Maa-astia johon sujahditte, tarvitsee nyt apuanne.

Olette luultavasti unohtaneet kaiken sen koulutuksen, jota saitte, ennen kuin alensitte taajuuttanne riittävästi käyttääksenne kolmannen/neljännen ulottuvuuden maa-astiaa. Olette ehkä unohtaneet, että TE olette viidennen ja ylempien ulottuvuuksien valo-olento. Todellinen värähtelynne on aivan liian korkea tullaksenne maa-astiaan vahingoittamatta sitä.

Esimerkiksi, jos yrittäisitte käyttää lasten hansikkaita, luultavasti vahingoittaisitte niitä yrittämällä puristaa aikuisen kätenne niihin. Tästä syystä laitoitte vain tietoisuutenne alimman kolmannen/neljännen ulottuvuuden taajuuden, kolmannen/neljännen ulottuvuuden fyysiseen kehoonne ja ihmisauraanne.

Te jotka päätitte olla hereillä lapsena, voitte tuntea tuon olennon, joka oli aina ympärillänne. Kulttuurinne luultavasti kertoi, että tuo olento oli Jumala – tai mitä nimeä kulttuurinne käyttikin siitä – joka oli fyysisen ulottuvuustaajuuden ulkopuolella.

Monet kolmannen ulottuvuuden jumalanne olivat itse asiassa vain neljännen ulottuvuuden olentoja, jotka olivat yhtä polarisoituneita kuin ihmisvastineensa. Siksi näillä jumalilla oli monia sotia todistamaan, että heidän jumalansa oli parempi kuin toisten jumala.

Todellinen ääretön olento, Jumala, ei kuitenkaan koskaan ehdottaisi minkäänlaista valtaa toisiin, pelkopohjasta toimintaa tai uskomusta. Silti monia pyhiä sotia on taisteltu näyttämään, kenellä oli paras jumala. Totuus on, ettei Jumala taistele. Jumala resonoi ehdottoman rakkauden, ehdottoman anteeksiannon ja koko elämän ehdottoman hyväksymisen taajuuteen.

Kun te, maadoittuneet ihmiset, alatte sisältää yllämainitut ehdottomat ominaisuudet, ylösnousemusprosessinne alkaa. Valitettavasti on äärimmäisen vaikea elää noissa värähtelyissä käyttäessään edelleen fyysistä maa-astiaa.

Ylläolevat jumalaiset ominaisuudet ovat luontaisia viidennen ulottuvuuden valokeho-ITSENNE värähtelylle. Kun jatkuvasti yritätte muistaa elää näissä viidennen ulottuvuuden ominaisuuksissa, tietoisuutenne alkaa laajentua kolmannen/neljännen ulottuvuuden tietoisuus- ja kehorajojen ulkopuolelle.

Kun tietoisuutenne kasvaa fyysisen kuoren yli, paluunne takaisin viidennen ja ylempien ulottuvuuksien ITSEENNE alkaa. Viidennen ulottuvuuden jumalaisten ominaisuuksien aktivoitumisen alkaessa, kolmannen/neljännen ulottuvuuden tietoisuutenne, havaintonne, ajatuksenne ja tunteenne alkavat muuntua viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.

"Muuntuminen" ei ole sama kuin "muutos". Muutos merkitsee, että saman perusvärähtelytaajuuteenne uusia elementtejä lisätään tunteeseen itsestänne. Muutos voi myös merkitä, että olette päästäneet irti 3D/4D-käyttöjärjestelmänne vanhoista elementeistä.

"Muuntuminen" merkitsee, että jokaisen havainnon, kokemuksen, ajatuksen, tunteen, halun jne. värähtelytaajuus on laajentunut hyväksymään seuraavan oktaavin todellisuudesta, jossa parhaillaan olette.

Tämä oktaavihyppy tapahtuu monien ihmisten tietoisuudessa maan päällä. Haluaisimme voida sanoa "valtaosan", mutta siitä ei ole vielä tullut valtaosaa ihmisistä. Heränneen ihmisen aurassa on kuitenkin kymmenenkertaisesti (tai enemmän) valoa kuin sellaisen, joka ei ole vielä herännyt.

Sanomme "ei vielä herännyt", koska heränneiden ihmistemme ensimmäinen tehtävä moniulotteisen ITSENSÄ muistamisessa on jakaa tuo informaatio jollain tavalla, joka sopii paraiten hänen kykyihinsä ja lahjoihinsa. Jos jokainen herännyt ihminen "levittäisi sanaa" omalla tavallaan, Gaian ylösnousemus viidennen ulottuvuuden värähtelyyn tapahtuisi nyt.

Tästä syystä kutsumme kaikkia vapaaehtoisiamme auttamaan Gaian ylösnousemusta, heräämään todelliselle ITSELLEEN, muistamaan tehtävän, jonka he valitsivat ennen ruumiillistuman ottamista, ja toteuttamaan tuon tehtävän.

Kuitenkin joillakin urheilla vapaaehtoisillamme on ollut enemmän traumoja, kuin he pystyvät puhdistamaan ilman toisten apua. Onneksi useammat ja useammat teistä tunnistavat toisensa ja auttavat avoimesti ystäviänne alukselta, jotka ovat eksyneet moniin kolmannen ulottuvuuden haasteisiin.

Nämä ihmiset eivät tietenkään näytä enää aluskumppaneilta, koska he käyttävät nyt kolmannen ulottuvuuden maa-astiaansa. Kuitenkin te heränneet ihmiset pystytte tuntemaan ystävänne. Sitten pysyen kunnioittavana niitä ystäviänne kohtaan, jotka ovat parhaillaan rajoittuneet kolmanteen ulottuvuuteen, voitte auttaa heitä heräämään todelliselle viidennen ulottuvuuden ITSELLEEN.

Ensin autatte heitä ehkä tietoisuuden kautta. Jos pystytte luomaan tietoisuusyhteyden tuohon ihmiseen, löydätte tavan kommunikoida korkeamman ulottuvuuden tietoisuuden kautta. Kun olette muodostaneet tämän tietoisuuslinkin, voitte kovasti auttaa tuota ihmistä täysin maadoittamaan viidennen ulottuvuuden energiansa Gaian ytimeen.

Sitten kun hänen viidennen ulottuvuuden energiakenttänsä on täysin maadoittunut Maahan, hänen on hyvin yksinkertaista muistaa lähettää tuota energiaa Maahan, "kytkeytymään" Gaian ytimeen. Tällä tavalla hänen henkilökohtainen ihmisenergiansa yhdistyy Gaian planeettaenergiaan.

Tämä ihmisten ja planeetan yhdistymisprosessi tapahtuu, kun ihminen antaa täyden lupansa jakaa henkilökohtaisen energiakenttänsä Gaian planeettaenergiakentän kanssa. Tämä henkilökohtainen/planetaarinen sopimus syntyy vain, kun ihmisitse on täysin tietoinen moniulotteisesta itsestään.

Kun yksilö jakaa viidennen ulottuvuuden tietoisuutensa Gaian kanssa, hän voi helpommin muistaa, että häntä kunnioitetaan kovasti kyvystä jakaa astiansa tällä tavalla.

Me, moniulotteisen itsenne osat, emme tule itsenne 1-4 ulottuvuuden aspekteihin, koska noita taajuuksia sitoo vielä aika ja se erillisyys, joka luo ajan. Olemme kuitenkin yhdistäneet viidennen ja ylempien ulottuvuuksien ITSEMME ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen.

Omasta perspektiivistämme olemme aina olleet yhdistyneenä tällä tavalla. Te ette ole kuitenkaan pystyneet hyväksymään tuota ajatusta, ennen kuin pystyitte aktivoimaan viidennen ulottuvuuden ajattelunne.

Monet teistä saattavat projisoida kokemuksenne meistä, galaktisesta perheestänne, maa-astianne ulkopuolelle. Silloin ehkä ihmettelette, miksi voisimme aina olla siellä, missä te olette. Nimittäin me olemme TE, mutta vain viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli.

Monet teistä ovat unohtaneet, että olette osa tuota kollektiivitietoisuutta, joka päätti alentaa osan tietoisuudestaan, havainnoistaan, kokemuksistaan ja itsetunnostaan syntyvään vauvaan. Me, mukaan luettuna te, ylivalaisimme tuota vauva jo kauan ennen, kuin se syntyi. Monet teistä ovat puhuneet viidennen ulottuvuuden itsensä kanssa syntymästä lähtien.

Itse asiassa jotkut teistä ovat aina kommunikoineet kanssamme ja tietäneet aina, että olemme perhettänne. Emme voineet antaa teille näitä yksityiskohtia, ennen kuin yhteiskuntanne oli suuren siirtymänsä partaalla. Teidän olisi voinut olla vaarallista tietää tuo informaatio maailmassa, jota hallitsivat edelleen "valta toisiin" –tyypit. Useimmat teistä olivat jo liian erilaisia muille ja teillä oli jo tarpeeksi salaisuuksia pidettävänä 3D-ihmisiltä.

Monista teistä ei koskaan tuntunut mukavalta kehossa, minkä vuoksi teillä oli monia ongelmia sen kanssa, miltä näytitte. Tiedostamattomalla tasolla muistitte pitkän ja hoikan plejadilaisen kehonne, joten ajattelitte aina olevanne liian lihava tai liian lyhyt. Lisäksi mielenkiintonne oli niin meissä, että jotkut teistä pärjäsivät huonosti koulussa monta maavuottanne.

Monilla teistä jotka nyt heräävät todelliselle ITSELLEEN, on "muuntumisoireena" huimausta. Muuntumisoireenne alkavat tavallisesti unitilassa, jolloin vierailette toisessa todellisuudessa. Monet teistä menevät Venukselle, koska oli teidän nyt-hetkenne aktivoida taajuuspäivitys. Tuo päivitys voi kuitenkin olla hyvin haastava fyysiselle kehollenne.

Joitain muuntumisoireita ovat kipu kehon heikolla alueella sekä huimaus, joka usein kestää seitsemän päivää. Huimaus on reaktio havaintojenne laajentumisesta korkeampiin taajuuksiin.

Niillä jotka käyttävät vanhempaa maa-astiaa, on vaikeampaa sopeutua tähän kuin nuoremmilla ihmisillä. Tämä kokemus on paljolti kuin uuden osan laittamista vanhaan autoon. Autolta vie tovin integroida moderni päivitys.

Haluamme teidän tietävän, että nämä päivitykset sekoittuvat lopulta vanhanaikaisten energiamallienne kanssa. Siksi teidän ei tarvitse olla huolissanne. Monet teistä jotka olette vapaaehtoisesti uuden maa-astian prototyyppi, tulitte maa-astiaanne lähellä toista maailmansotaa.

Lukuisat parit erotettiin sodan aikana ja he halusivat juhlia yhdessä olemista hankkimalla uuden vauvan. Lisäksi, koska hyvin monia ihmisiä kuoli sodan aikana, eläinvaistoinanne on luoda lisää ihmisiä. Näin ollen luotiin sodan jälkeiset suuret ikäluokat.

Koska tämä suuri ikäluokka näki monia uusia keksintöjä ja löytöjä, he ovat luontaisemmin valmistautuneita siihen viimeisimpään löytöön, että maan ulkopuoliset olennot ovat totta. Tässä sukupolvessa on monia johtajia, jotka halusivat vapaaehtoisesti katsoa, pystyisivätkö he projisoimaan nämä viidennen ulottuvuuden energiavirtaukset vanhempaan maa-astiaan aiheuttamatta vahinkoa.

Tosiasia on, että kaikki te koette epämukavuutta ensin, mutta sanomme tyytyväisenä, että useimmat teistä ovat pystyneet sopeutumaan erittäin mukavasti. Monia järjestelyjä tehdään yövierailluillanne aluksellenne, auttamaan teitä tietoisesti tunnistaman, että jokin on hyvin eri tavalla.

Eläköön erilaisuus! Ja koettakaa sinnitellä. Pilvet hälvenevät, aurinko nousee ja me, galaktinen perheenne, tulemme vierailulle. Muistatteko, miten laitetaan plejadilaista ruokaa?

Siunausta Plejadilaiselta perheeltänne.

Lähetyksen loppu.

 

Plejadilaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

23.6.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Muita artikkeleita tässä kategoriassa: « Syyskuun 2015 astroenergiaraportti Uusi aika varmistettu »

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net