04.07.2019

Uusi valotyöntekijä

Kyse on Kryonin jatkuvasta teemasta: valotyöntekijöitä ja metafyysisiä ajattelijoita kehotetaan katsomaan ympärille ja näkemään, miten uusi energia on vuodesta 2012 saakka vaikuttanut heihin ja heidän työhönsä. Lisäksi hän puhuu muutamasta hyvin käytännöllisestä kysymyksestä siihen liittyen, miten esittäydytte metafyysisenä ajattelijana julkisesti. Oletteko niin outo, ettei kukaan näkisi mitään logiikkaa tai käytännönläheisyyttä ajattelussanne? Miksi kukaan olisi kiinnostunut siitä, mitä teillä on? On aika katsoa kaikkea tätä eri tavalla.

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin Columbuksessa.

*******

Tervehdys, rakkaat ystävät. Olen Kryon Magneettipalvelusta. Ryhmä on harjoitellut koherenssia/yhtenäisyyttä tänään, ja joka kerta kun se tapahtuu tällaisessa tapaamisessa, se avaa kanavoinnin suurempiin aiheisiin rakkaudesta.

Tänään esitettiin kysymys: "Voiko ryhmä auttaa sellaisen yhtenäisyydessä, joka istuu sen edessä eikä ole yhtenäinen?" Vastaus on "kyllä". Siis jos voitte laajentaa koko tämän ajatuksen kommunikoidusta yhtenäisyydestä, kerron teille, että vaikka prosessi vaikuttaisi lineaariselta, se on paljon suurempi, kuin luulette.

Ryhmäkoherenssia on se – mitattaessa tieteellisesti – kun ryhmän yksilöt ovat samanmielisiä ja samanlaisessa tunnetilassa. Tänään kävitte läpi noiden ominaisuuksien mittaamisen. Kuvitelkaa hetki, että monet ihmiset ovat koherenssissa ja ajattelevat samaa asiaa. Se on melkein kuin, että teillä on radioasema ja yhtäkkiä lähetys menee pitkälle sen yli, mihin luulette sen pystyvän. Se ei ole lineaarinen lähetys.

Yhtenäisen tasapainon voima

Yhtenäisyydellä on taipumusta luoda suurempaa yhtenäisyyttä. Sitä ilmiötä ei ole oikeastaan mitattu, että yksi ryhmä menee koherenssiin ja toinen ryhmä jossain muualla vastaanottaa sen. Koherenssi on siksi energiaa, joka pystyy puhtaudellaan rakentumaan omalle itselleen. Kun teillä alkaa olla fokusoitu koherenssi, alatte nähdä, että toiset "putoavat" tuohon samaan koherenssiin paljon helpommin niiden vuoksi, jotka ovat koherenssissa heidän vieressään. Se saattaa näyttää myös tarttuvalta.

Tämä on lähtökohta, rakkaat ystävät, jonka olemme antaneet teille metafysiikassa ja joka sanoo, että tasapaino lähettää tasapainoa. Tietoisuuden todellinen tasapaino luo energiaa. Kun teillä on yksi tasapainoinen yksilö ihmisryhmässä, joka ei ole tasapainossa tai joka on kaaoksessa, tuo yksilö ei ole vain yksi muiden joukossa, vaan hän on ikään kuin generoinut valoa pimeään paikkaan. Ihmiset alkavat tuntea sen, joka on tasapainossa, ja heidän oma reaktionsa tuohon tasapainoon luo sitten lisää tasapainoa. Monta kertaa koherenssi luo lisää itseään ilman mitään keskustelua, ja alatte nähdä sen aikaansaadun synkronismin voiman, jota olemme kutsuneet koherenssiksi.

Tämä on vain yksi monista piirteistä, joita alkaa tapahtua tällä planeetalla. Kerroimme teille toisesta piirteestä: sanoimme, että valo synnyttää valoa. Tämä merkitsee, että korkean tietoisuuden valo luo lisää itseään tavalla, jota ette tiedosta, ja ettei tämä piirre ole vielä selitettävissä teille. Jos katsotaan esimerkkiä valotyöntekijästä, joka luo valoa pimeässä paikassa, alatte nähdä, ettei valo ei pysy yhdessä paikassa. Se ei ole lineaarista tai paikallista, kuten jokin esine tai neste olisi. Valo menee kaikkialle kerralla.

Kun joku sytyttää pimeässä huoneessa tulitikun, kaikki voivat nähdä paremmin. Niinpä se ei hyödytä vain sitä, joka sytytti tuon tulitikun. Sitten lopulta toiset sytyttävät tulitikun, koska he näkevät, että hän joka sytytti sen ensimmäisenä, näkee paljon paremmin kuin ennen – hän näkee tilanteensa paremmin valossa. Melko pian toiset tajuavat tuon idean, ja useammat ja useammat näkevät paremmin. Kuten olemme sanoneet monta kertaa näiden viimeisten 30 vuoden aikana: "Jos voitte nähdä toisenne paremmin, ette pelkää toisianne."

Se pelko jota tällä planeetalla on ollut, on generoitunut niistä, jotka eivät näe toisia ja jotka ns. puolustautuvat suojellakseen varojaan ja resurssejaan, koska he eivät tiedä muista kulttuureista tai yhteiskunnista tai edes omista naapureistaan. He eivät "näe" näitä, joten he pelkäävät heitä. Kuitenkin nähdessänne toiset voitte nähdä, että he ovat teidän kaltaisianne. Näette, että ihmisillä on hyvin paljon yhteistä, ja kenties palvotte samaa upeaa Luojaa. Kenties se tapahtuu eri tavoin, mutta kun näette, että te kaikki ymmärrätte "Jumalan kuvan", alatte rentoutua.

Teknologian vaikutus

Mitä tapahtuisi, jos teillä olisi tuollaista yhtenäisyyttä planeetalla, edes marginaalisesti? Mitä tapahtuisi, jos alkaisitte nähdä toisenne paremmin ja tuo pimeä huone, joka on ihmiskunta, alkaisi valaistua? Kun alatte todella nähdä toisenne, millaista se olisi? Vastaus on "paljastuminen", ja se on jo alkanut.

Oletteko oivaltaneet, että ns. internetin keksiminen näyttää vastaavan kaikkia niitä asioita, joista aloimme kertoa teille Kryonin saapuessa 1989? Rakkaat ystävät, internet on sallinut hyvin monien ihmisten planeetalla nähdä teidät ja teidän nähdä heidät. Uudessa sosiaalisessa mediassa jota käyttävät sadat miljoonat ihmiset, on kyse rajojen yli näkemisestä ja tosiasiassa ensimmäistä kertaa sen katsomisesta, miten muut kulttuurit elävät. Tämä sallii siksi niiden paljastumisen samankaltaisiksi. Se on erilainen toimintamalli tällä planeetalla kuin minään muuna aikana historiassa. Se on paljastus ihmiskunnasta itsestään.

On niitä, jotka sanovat: "No, koko tämä teknologiaräjähdys on vaarallinen meille. Se vie pois yksilöjen sosiaalistumista toistensa kanssa." Jos tämä olet sinä, kenties et arvosta suurempaa kuvaa? Ensimmäistä kertaa tällä planeetalla kulttuurit katsovat toisiaan suoraan sen sijaan, että pelkästään kuuntelevat johtajiaan siinä, keitä heidän pitäisi tai ei pitäisi pelätä. Nuoret ihmiset ympäri maailmaa alkavat nähdä toisia nuoria ihmisiä vieraissa maissa. He eivät tee tätä vain yksittäin, vaan joukkona – miljoonina. He alkavat oivaltaa, että toiset eivät ole sellaisia, kuin heille kerrottiin.

Kun voitte puhua tavallisten ihmisten kanssa maa toisensa jälkeen, alatte nähdä jotain, ja saatte yhtenäisen ymmärryksen. Oivallatte, että haluatte kaikki samaa asiaa! Mitä tapahtuisi, jos omistaisitte päivän tai pari pelkästään toistenne ymmärtämiselle? Kenties sitä kutsuttaisiin "ymmärryspäiväksi", jonka koko ideana olisi asettua myötätuntoisen ymmärryksen tilaan vieraiden paikkojen ihmisten kanssa.

Sanotaanpa, että voisitte tehdä sen. Jos tuona päivänä ja tuolla hetkellä voisitte esittää jokaiselle ihmiselle tämän kysymyksen: "Voitteko koskaan nähdä mitään syytä kauheaan sotaan?" minkä luulisitte vastauksen olevan? [Yleisö vastaa "ei!"] Se on oikein. He kaikki sanoisivat "ei" – ylivoimaisesti, ylivoimaisesti! Sitten alkaisitte ymmärtää sen toimimattomaksi, mitä sota tekee ja miten muutamat voivat vaikuttaa moniin. Sitten alatte oivaltaa, miten vaikutusvaltaiset voivat "jyrätä" ne, jotka eivät ole. Ja alatte oivaltaa, miten internet on muuttanut kaiken. Se antaa teidän nähdä niiden sydämeen, joita ette ole koskaan ennen tunteneet.

Rakkaat ystävät, se on esimerkki teknologiasta, joka on valmis omaan aikaansa. Se on esimerkki siitä, että kenties kaikki teknologia ei ole paha asia. Vaaditaan teknologian ja ihmisyyden tasapainoa. Se kaikki on osa ihmiskunnan kehitystä käyttämällä käsillä olevia työkaluja … ja lisää on tulossa.

Mikä on pikaraide valaistumiseen?

Tässä ryhmässä [seminaarin osallistujat] on vastattu tänään kysymyksiin, mutta toisia kysymyksiä ei ole vielä edes esitetty. Yksi kysymys jota ei ole vielä esitetty ääneen, on tämä: "Mikä on pikaraide valaistumiseen?" Ja tässä on vastaus: se on kyky istuutua rakastettavaksi – kyky istuutua rakastettavaksi. Tuossa tilassa informaatio virtaa teihin omasta sisäisestä kirjastostanne.

Tämä on informaatiota, jota olen antanut monta kertaa eri tavoin, ja se puhuu omasta elämänhistoriastanne, ja tämä alkaa äidistä. Ne olivat alkupäiviä, joita monet teistä eivät muista – halattiin, pidettiin sylissä, rakastettiin ja huolehdittiin. Ei ollut mitään sen vertaista, ei mitään sen vertaista! Koko kemia oli siinä – täydellisen, ehdottoman rakkauden kemia.

Liian fiksu halutakseen katsoa?

Teidän ei tarvitse olla fiksu tai älykäs tai kehittynyt ymmärtääksenne rakkautta, rakkaat ystävät. Teidän ei vain tarvitse. Teillä ei tarvitse olla älyllistä ymmärrystä tietoisuudesta ollaksenne rakastettu. Teillä ei vain tarvitse. Tuota samaa äidin hoivaa ja rakkautta virtaa teille tällä hetkellä, juuri nyt, luovasta Lähteestä. Sitä virtaa teille! On kuitenkin näkymätön kilpi, joka pitää sen loitolla, ja se ponnahtaa pois tästä itse luomastanne esteestä. Tämä kilpi estää kaikkea tuota hoivaa ja rakkautta näkymästä ja tuntumasta, ja voitte antaa sille niin monia nimiä, kuin haluatte, mutta tuo kilpi on vahva – niin vahva, että te ette edes tiedä, että tuota rakkautta on siinä! Voitte kutsua tätä kilpeä "uskonpuutteeksi" tai "muutospeloksi". Ne joihin luotatte, ovat myös "kouluttaneet teidät pois siitä". Tai voitte olla myös liian fiksu ollaksenne kiinnostunut niin oudoista asioista kuin metafysiikka.

Entä metafyysinen kilpi? Henkinen kilpi? Voitteko olla täysin energian tutkimisen vallassa, ja teillä on silti tämä kilpi? Kyllä. Kutsumme sitä "älylliseksi metafysiikaksi". Tämä on tilanne, jossa joku on niin uppoutunut metafysiikan ja kaiken energian mysteereihin, ettei hän tunne koskaan tuota rakkautta. Hän on aivan liian kiinnostunut niistä pienistä yksityiskohdista, miten asiat toimivat, pysähtyäkseen ja ollakseen rakastettu. Kysykää itseltänne.

Oletteko todella oikeasti kiinnostunut kaikesta mysteerikouluinformaatiosta ja siitä, miten energia on saattanut kehittyä menneisyyden tietoisuudella, ja kaikista mystisistä historiallisista rakenteista ja siitä, mitä ne merkitsevät … mutta ette oikeasti halua kuunnella Kryonia? Se on kilpi. Haluatte kaikkea, mutta ei tuota rakkautta. Kuitenkin tuo rakkaus on vastaus paljon tasapainoisempaan ja terveempään elämään. Haluatte tehdä aterian uudestaan ja uudestaan, mutta ette koskaan syö sitä. Opiskelette gourmet-ruuanlaittoa, ja sitten ryntäätte ulos syömään pikaruokaa.

Eikö ole aika poistaa tuo kilpi? Miten olisi lopultakin tunnistaa se ja yksinkertaisesti luopua siitä? Sanokaa se: totuudenpelko pitää teidät siinä, missä olette.

Harjoitus

Voitteko unohtaa hetkeksi kaiken, mitä teille on opetettu – oikea ja väärä tai musta ja valkoinen – ja vain istua siinä! Jos voitte tehdä tämän, kilvet putoavat hetkeksi. Uskallatteko kysyä itseltänne: "Mitä jos kaikki se mitä luulin tietäväni tai minulle kerrottiin, on pelkästään 3D-versio moni-D:stä? Mitä jos kaikki se mitä ajattelin ja uskoin, oli mustavalkoista, ja kaikkialla on värejä?"

Jos teistä voi tulla neutraali hetkeksi, Jumalan rakkautta tulee sisään ja alkaa oppitunti: tällaista myötätunto on, tällaista rakkaus on. Matkikaa sitä, olkaa se, ymmärtäkää se. Tämä on niiden paljastus, jotka ovat olleet siinä. Myös korkea-arvoisimmat tiedemiehet, insinöörit ja poliitikot ovat kokeneet tämän. Se ei ole vain muutamille. Jos voitte mennä tuohon paikkaan, niin alatte ymmärtää, miten järjestetään ja tasapainotetaan uskomuksenne, miten järjestetään metafysiikkanne ja miten reagoidaan energiaan. Sitten koko maailmanne alkaa laajentua.

Oma suojaus/kilpi

Miten monille teistä kerrottiin, että teidän täytyi laittaa suojaus ympärillenne estääksenne tiettyjä asioita tapahtumasta? No, kerron teille, mitä se usein tekee: se estää teitä olemasta rakastettu, koska teillä on pelkokilpi. Voitte ajatella, että suojaudutte pimeydeltä, mutta te suojaudutte kaikelta, myös tasapainolta. Tiesittekö sen? Ettekö tunne sitä? On monia – myös tässä ryhmässä nyt ja kuuntelemassa myöhemmin – jotka eivät vielä oikein ymmärrä, jotka eivät vielä ymmärrä, miten istua rakastettavana. He ovat huolissaan, myös omasta uskomusjärjestelmästään! "Teenkö sen oikein? Teenkö sen väärin?" He ovat huolissaan pimeästä energiasta, ikään kuin heillä ei olisi itsessään valoa muuttamaan sen. Monet keksivät asioita kasvattamaan tuota huolta, koska se on tapa. Usein he perustavat "huolitukiryhmiä".

Jos voitte istua hetken siinä rakastettavana, kaikki alkaa naksahtaa tasapainoon. Tämä voi kirjoittaa uudelleen vanhan ohjelmanne siitä, mitä pidätte tärkeänä, jos sallitte sen. Olemme sanoneet tämän aiemmin: tämä on tavoite. Jos haluatte tietää, mitä valaistuminen on, ja haluatte tietää aidon totuuden, istukaa rakastettavana. Informaatio tulee suoraan "Jumalan kuvalta "sisällänne – epäuskokilven estämättä.

Mestareilla jotka kulkivat tällä planeetalla, oli paljon seuraajia. Mestarien kulkiessa planeetalla ja sukupolvia myöhemmin, monet seuraajat kerääntyivät yhteen ja päättivät sen sisällön, joka pitäisi koota siitä, mitä mestarit sanoivat ja tekivät. He päättivät myös, mitä sääntöjä pitäisi luoda mestarien elämään liittyen. Kuitenkin yksi sääntö sivuutettiin hyvin usein: matkikaa näitä mestareita. Sitä varten he tulivat. Kun he tekivät taianomaisia asioita ja opettivat rakkaudesta, matkikaa sitä. Mestarit personoivat rakkauden. Matkikaa sitä.

Tällä planeetalla on erilainen energia tänä päivänä. Se alkaa muuttaa tietoisuutta pois pimeydestä. Tiedostakaa, ettei medianne näytä tätä, sillä media on osa huolikonetta. Aito valomedia on koherenssia, tasapainoa ja mestareiden matkimista, sillä se luo valoa, joka menee kaikkialle.

Pyydämme jokaista teitä ottamaan eräänlaisen mestaruusviitan, jos haluatte. Silloin voitte matkia Luojaa tietoisuudellanne ja korkeammalla itsellänne, ja siitä tulee integroitua, jolloin voitte kestää missä tahansa paikassa yhteiskunnassanne ja olla rauhallinen. Ihmiset tuntevat vetoa teihin. Ja kun he kysyvät sisäisestä hiljaisuudestanne, ette anna heille mitään oppijärjestelmää. Sen sijaan annatte heille rakkautta. Mikä ajatus. Mikä ajatus! Annatte heille aikaa, myötätuntoa ja ymmärrystä.

Annatte heille myötätuntoa, joka on tarttuvaa! Se on parantavaa ja iloista! On niitä, jotka haluavat pelkästään kulkea kanssanne, koska he tuntevat turvaa seurassanne. Ette vedä puoleenne sairautta, koska olette tasapainossa ja levitätte sitä! Kuulostaako liian esoteeriselta? Kysykää joltain lääkäriltä, aiheuttaako pelko, tasapainottomuus ja stressi sairautta. Pitäisikö minun kertoa teille, että tämä kilpenne on johtava tekijä, joka sallii sairauden? Tajuatteko totuuden tästä?

Kun he kysyvät teiltä, miten tasapainotutaan, voitte sanoa, että se on pelosta irtipäästämistä ja suuremman rakkauskäsityksen hyväksymistä siitä, kuka Luoja on. Kertokaa heille tietävänne, että olette täällä tarkoituksella ettekä ole tämän planeetan uhri. Kertokaa heille, että itse asiassa te koette sen! Kuunnelkaa: teidän ei tarvitse antaa heille Kryon-kirjaa! Kertokaa heille vain itsestänne ja sitä, miltä teistä tuntuu ja miten se on muuttanut teitä.

Hyvin monet teistä tietävät ja ovat nähneet, mitä nauru voi saada aikaan ja miten se itse asiassa saa aikaan lisää naurua. Kun ryhmässä yksi ihminen nauraa jonkin aikaa, se katalysoi lopulta heidät kaikki nauramaan. Siitä puhumme. Se on valon ominaisuus. Se on kaunis osa myötätuntoa ja iloa. Nauru on tietoisuus, eikä se ole vain tunne tai kemiallinen syy-ja-seuraus -piirre. Se on kaunista ja lähettää mahtavaa parannusenergiaa ympärillänne oleville.

Epätavallinen ja outo valotyöntekijä

Sanomme jälleen, että on niitä valotyöntekijöitä, jotka ajavat toiset pois, koska he ovat niin aggressiivisia epätavallisuudessaan. Monet ovat hyvin ylpeitä siitä. Kysykää heiltä: "Oletko tietoinen, että olet niin epätavallinen, että ajat ihmiset pois?" ja he sanovat: "Kyllä, se on tehtäväni. Minun täytyy olla epätavallinen pitääkseni tämän planeetan energiaa." Epätavallisuus ja outous ja planeetan energian pitäminen oli valotyöntekijöiden "päätuote" paljon vanhemmassa energiassa. Nyt ei ole niin.

Se oli silloin, ja nyt on nyt. Tässä uudessa energiassa tuhannet ovat iloisia ja levittävät valoa. He eivät enää vain pidä energiaa. He pitävät ja levittävät sitä! Sitten kun ymmärrätte eron vanhan planeettaenergian ja uuden energian välillä, kerroin teille, mikä tuo paljastus on: pidätte planeetan energiaa kymmenkertaisesti ja levitätte energiaanne ilon ja tasapainon kera. Ette ole koskaan ollut voimakkaampi!

Menneitä ovat ne päivät, jolloin täytyi olla kummallinen uskoakseen metafysiikkaan. Tänään määrittelen metafysiikan uudelleen: se on energian tutkimista yli sen, miten se oli määritelty aiemmin. Se on korkeampien tasapaino- ja yhtenäisyysenergioiden tutkimista.

Kenties joku saattaa kysyä, mihin uskotte. Ehkä kerrotte hänelle lempeästi: "Uskon kauniisiin energioihin, joita on ympärilläni. Uskon enkeleihin, Uskon, että on enemmän Jumalan prosesseja, joita emme ymmärrä ja jotka pystyvät työskentelemään elämämme kanssa." Rakkaat ystävät, jos teette tämän tasapainossa ja rakkaudessa, monet sanovat: "Kerro minulle lisää." He eivät juokse karkuun. Tämä on se ero tänä päivänä, valotyöntekijä, vanha sielu. Tämä on se ero.

Kumppanini edustaa uskomusjärjestelmää, joka näyttää usein oudolta ja kummalliselta ja vieraalta – ja on aika muuttaa se. Voitte ottaa totuuden siitä energiasta, jota olette kantaneet kaikki nämä vuodet, ja tasapainottaa sen ja olla kaunis tälle planeetalle. Kaunis? Tuloksena on, että ihmiset tuntevat vetoa rakkauteenne ja myötätuntoonne ja tasapainoonne, ettekä te vaikuta kummalliselta ja vieraalta. Mestarit eivät vaikuttaneet kummallisilta tai vierailta. He vaikuttivat voimakkailta ja tasapainoisilta – ja kun he istuivat opettamaan, kukaan ei juossut karkuun. Heidän sanansa olivat ystävällisiä, pehmeitä, kauniita, viisaita ja parantavia. Nyt te olette se.

Tervetuloa uuteen aikaan (new age), todelliseen uuteen aikaan. Tämä ei ole evankelinen näkökulma, vaan sellainen jossa valo on viehättävää ja myötätunto vielä viehättävämpää. Tasapaino on ystävällistä, ja siksi te olette täällä.

Kaikki enkelit tässä huoneessa, seurue tässä huoneessa, ja ne jotka hurraavat esoteerisella stadionilla tällä hetkellä – he kaikki yhdessä – ovat tuoneet teille tämän viestin: "Menkää tekemään se! Menkää tekemään se!"

Rakkaat ystävät, tänään teillä on apua. Tuuli on myötäinen. Menkää nyt tekemään se. Tämä on Kryonin viesti ja tulee aina olemaan – tulee aina olemaan.

Ja niin se on.

Kryon

Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)

5.5.2019 Columbus, Ohio

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
Pirjo Laine

Pirjo Laine suomentaa ulkolaisilta sivustoilta blogeja ja kanavoituja viestejä ilmaiseksi iloksemme. Viestejä saa vapaasti välittää edelleen. Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa.
Olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net