26.07.2015

Uusi "sinä" ja henkilökohtainen kokemuslaboratorio

Kenties olette viime aikoina yllättyneet ajatuksistanne tai teoistanne – tietämisestä täysin ymmärtämättä, miten tiedätte jotain.

Tai olitte yllättynyt toisten uudesta lempeydestä tai rakastavasta ystävällisyydestä. Kaikki on osa uutta "sinua" ja uutta maata. Lisää uusia paloja tulee osaksenne muutaman päivän kuluessa.

Tiedätte jo, että selittämättömät aika-aukkonne ovat merkkejä siitä, että tutkitte muita taajuuksia tai ulottuvuuksia. Nyt alatte luultavasti kokea valokipinöitä, aikamatkailua ja/tai ääniä tai värejä. Kaikki aiempia 3D-merkkejä, että jokin oli pielessä aivoissanne tai fyysisen olemuksenne muissa osissa.

Tällainen on pelkästään osa uutta "sinua", sillä on yksi asia matkustaa eri aikoihin, ulottuvuuksiin ja taajuuksiin nukkuessanne ja sallia joko muistikatkoksen tai sekavan määritelmän herättyänne – ja täysin toinen kokea kaksi eri aikaa, paikkaa tai aistimusta valvetilassanne.

On epätodennäköistä, että koko kuva – näkemisenä tai kokemisena – on välittömästi käytössänne valvetilassa, mutta pian on, sillä harjoittelette taitoa siihen väläyksellä täällä, äänellä tuolla ja muilla aistimuksilla, jotka saattavat yllättää teidät.

Kenties haluatte tämän testausprosessin olevan valmis huomenna, sillä tunnette odottaneenne riittävän pitkään. Niin olette – aioneita. Mutta taas kerran, tämä prosessi tapahtuu olemuksellenne oikealla tahdilla.

Ihminen syntyy noin yhdeksän kuukauden kuluttua hedelmöityksestä – muutama päivä sinne tai tänne. Näin on teillä nyt, ainoastaan pidemmällä aikavälillä, sillä olette nyt universaalissa ajassa, joka on ajattomuus teidän käsityksellänne ja poimunopeus omallamme.

Niinpä kutakuinkin muutama kuukausi ja kiidätte eri taajuuksiin, aikoihin ja paikkoihin, sallien samalla tiettyjen osien "pitää fyysisen olemuksenne linnoitusta pystyssä". Tietäen valvetilassanne, että olette useammassa paikassa samanaikaisesti. Jos kokisitte tällaisen siirtymän, ennen kuin fyysinen ja älyllinen olemuksenne on valmis siihen, kyseenalaistaisitte mielenterveytenne ja/tai fyysisen terveytenne. Näin sopeudutte jokseenkin hitaasti uuteen univalvetilaanne.

Kenties mietitte, tietävätkö muut teidän kokevan useamman paikan valvetilassanne. Jotkut niistä jotka ovat samassa tai samanlaisessa paikassa uuden "sinun" kehityksessä, saattavat jopa liittyä seuraanne tai auttaa teitä luomaan lisää kokemuksia. Toiset jotka eivät ole vielä saavuttaneet "jakautumisvaihetta", eivät huomaa mitään eroa. Aivan kuten ne jotka ovat kokeneet maakuoleman, saattavat vierailla halutessaan luonanne, vaikka ette te välttämättä tiedä heidän tekevän niin, sillä he ovat eri taajuudessa.

Niin se on, että unissanne/unelmissanne voidaan vierailla, kuten myös ulottuvuuksissa, taajuuksissa ja ajoissa. Eikö siinä ole järkeä, että tutkitte luomisideoitanne – testaatte niitä ennen luomistanne? Ajatelkaa luomuksianne monimutkaisina unelmina, joiden kanssa leikitte vaihtamalla jotain seinää, osaa tai ihmistä – arvioiden unelmanne oikeutta ja aloittaen alusta, jos tuo luomus ei tuota iloa.

Uusi "sinä" alkaa luoda henkilökohtaista testilaboratorioitanne, sillä on yksi asia livahtaa uusiin ulottuvuuksiin ja aikoihin, mutta täysin toinen käyttää noita ulottuvuuksia ja aikoja luomis- ja hauskanpitoseikkailuihinne.

Näin toisten ulottuvuuksien olennot luovat. Enää ette kaipaa tiettyä taloa, työpaikkaa, puolisoa tai tapahtumaa vain huomataksenne, ettei se ollut aivan oikea, sillä teillä on nyt henkilökohtainen laboratorio testataksenne osia, paikkoja ja ihmisiä ennen lopullista luomista. Näin varmistatte ilon pitkin päivää. Teillä ei ole ainoastaan luomisen iloa, vaan myös taito luoda uudestaan, vaihtaa tai muuttaa mikä tahansa osa, mikä ei ole oikea teille.

Tällaista tapahtuu jokseenkin säännöllisesti, sillä luotte unelmia, jotka ovat teille tuttuja 3D-maailmastanne. Jonkin ajan kuluttua heitätte pois kaikki rajat luodaksenne uusia värejä, ihmisiä, paikkoja ja asioita. Kaikkia luomuksia tuomaan teille iloa. Kun teistä tulee taitavampi, luotte uusia ympäristöjä, myös uusia ulottuvuuksia ja taajuuksia.

Eivätkö universumit määritä ulottuvuuksien lukumäärän ja tason? Kyllä, mutta te olette universumeja. Ette voi ainoastaan leikkiä aikakehyksillä ja lopputuloksilla, vaan taidatte täysin ulottuvuuksien ja taajuuksien muuttamisen.

Kun puhuimme meille aluksi uusien asioiden luomisesta, rajasitte nuo ajatukset siihen, minkä ymmärsitte – ihmiset, paikat ja asiat 3D-puitteissa. Eli voitte käydä eri ulottuvuuksissa ja taajuuksissa, mutta teillä ei ollut kykyä luoda uutta alusta saakka ymmärtämillänne parametreilla.

Luultavasti tiedätte, että voitte muuttaa historianne rauhallisemmaksi tai iloisemmaksi aikamatkailun avulla. Nyt on aika oppia, että voitte luoda, muuttaa, laajentaa tai tehdä mitä haluatte ulottuvuuksissa ja taajuuksissa.

Oletitte luovanne rajojen sisällä. Teillä ei ole mitään rajoja. Luotte uutta maailmaa. Teillä on tyhjä kangas. Minkälaisen maalauksen/elämän haluatte luoda – perinteisen, abstraktin vai jotain täysin uutta?

Olemuksenne, maailmanne on tyhjä kangas kaikissa ulottuvuuksissa, ajoissa ja taajuuksissa. Roolinne ja vapautenne on luoda jotain, mitä ei ole koskaan ennen ollut – ilossa ja rakkaudessa. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

13.7.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net