29.09.2015

Uusi maa ja valokieli

Hei, olen vastaanottaja uudesta Maasta. Meillä on täällä sopimus, että aina kun uusi olento ilmestyy, lopetamme sen, mitä olemme tekemässä, ja tarjoamme apua.

Sanon "olento" enkä "ihminen", koska myös ei-ihmiselämänmuotoja tulee tähän korkeamman taajuuden Maaversioon.

Itse asiassa monet eläimet ja kasvit jotka ovat kuolleet sukupuuttoon Maamatriisissa, elävät ja voivat hyvin uudessa Maassa. Koska kaikki elämä on täällä tietoista ja pystyy kommunikoimaan toisten elämänmuotojen kanssa, pystymme auttamaan kasveja, eläimiä ja elementaaleja sekä ihmisiä.

Meille on upea kokemus kyetä kommunikoimaan eläinten, kasvien ja sylfien (ilmaelementaalit), undiinien (vesielementaalit), tonttujen (maaelementaalit) ja salamantereiden (tulielementaalit) kanssa. Nämä upeat olennot eivät puhu englantia, niin kuin minä nyt, muttemme puhu mekään.

Uudessa Maassa koko elämä puhuu kieltä, joka on vapaa ajasta ja paikasta. Se on kieli, jota ihmiset, kasvit, eläimet ja elementaalit ovat aina puhuneet. Näin ollen olemme hyvin hämmästyneitä ja tyytyväisiä, että voimme kommunikoida niiden kanssa. Se on myös hämmästyttävä kokemus meille, erityisesti uusille ihmisille jotka ovat aina tunteneet erillisyyttä luontoäidin kanssa, ollakseen yhteydessä kaikkiin kasveihin, eläimiin ja elementaaleihin.

Toisaalta tämän kommunikointitavan oppiminen jota kutsumme valokieleksi, on yksi suurimmista haasteista uusille tulokkaille. He yrittävät liikuttaa kieltään ja ilmaista erillisiä sanoja lineaarisesti. Tällainen kommunikointitapa on sopiva todellisuudessa, joka perustuu erillisyyteen ja lineaariseen ajatteluun, joka tulee ajasta. Tuollainen kommunikointitapa ei kuitenkaan toimi todellisuudessa, joka värähtelee tässä ja nyt.

Kommunikointi uudessa Maassa on tietoisuuden yhdistämistä toisten kanssa. Tällä tavalla kuvat, tunteet ja ajatusmuodot siirretään automaattisesti toisille sekä ryhmätietoisuuteen.

Itse asiassa aina uuden tulokkaan saapuessa hänen koko inkarnaatiohistoriansa kaksinaisuudessa kopioidaan välittömästi kristallikenttään, joka sisältää maailmamme. Tämä informaatio menee myös biologisille kvanttitietokoneille, joihin meillä kaikilla on pääsy. Itse asiassa kommunikoimme nyt kanssasi biologisen kvanttitietokoneen kautta. Kutsumme niitä lyhenteellä BKT.

Kun tulemme tänne, meillä on ensin tavallisesti BKT-liittymä asuinalueellamme. Kuitenkin sopeutuessamme uuteen elämäämme, oivallamme, että voimme vain ohjata ajatuksemme kristallikentän ryhmätietoisuuteen ja kaikki vastaukset ovat välittömästi käytössämme.

Koska uusi Maa palvelee liittymänä kolmannen/neljännen ulottuvuuden ja viidennen ulottuvuuden keskitason välillä, uusien tulijoiden käytössä on monia laitteita ja koneita, kunnes he rentoutuvat omiin voimiinsa ryhmätietoisuudessamme.

Näiden uusien kommunikointimuotojen oppiminen on heidän toinen haasteensa, kun he ovat astuneet meidän maailmaamme. Heidän ensimmäinen haasteensa on jokaisen ajatuksen ja tunteen hallitseminen, jotta he voivat pysyä täällä. Muistatko, kun sanoin, että autoin Maamatriisissa usein, kun alussa saavuin tänne? Tehtäväni oli auttaa niitä, jotka eivät osanneet hallita ajatuksiaan ja tunteitaan.

Siksi he saapuivat tänne, mutta eksyivät nopeasti pelkopohjaisiin tunteisiinsa ja/tai ajatuksiinsa. Nämä pelkoajatukset ja –tunteet alensivat välittömästi heidän värähtelynsä takaisin kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen ja he hävisivät tästä todellisuudesta.

Minun nimitettiin siihen, koska palatessani alussa Maamatriisiin, en pystynyt päästämään irti kaikista pelkopohjaisista ajatuksistani ja tunteistani. Pelkopohjaisia ajatuksia ja tunteita luodaan, silloin kun tunnemme olevamme rajoittunut ja/tai erillään joistain ihmisestä, paikasta tai asiasta.

Koska uudet olennot tulevat tänne erillisyystavan kera, hyvin monet elämänmuodot usein pelottavat heitä. Lisäksi monille ajatussiirto on uutta eivätkä he usko voivansa kommunikoida eri olentomuotojen kanssa.

Onneksi tulin tänne ihmisryhmän kanssa. Heti kuin näin heidät, halasimme, vaihdoimme tarinoita ja lievitimme toistemme pelkoja ja epäilyjä. Ystävieni tuella pystyin saamaan ajatukseni ja tunteeni hallintaan ja kykenin jäämään tänne uuteen Maahan.

Kun uudet olennot tulevat todellisuuteemme, ne oivaltavat, että kaikki heidän ajatuksensa ja tunteensa jaetaan maailmamme ykseystietoisuuden kanssa. Tämä oivallus usein pelottaa heitä, mikä alentaa heidän tietoisuutensa takaisin kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen.

Tämän tilanteen vuoksi monet meistä käyttävät kaikkia mahdollisia keinoja opettaaksemme uusia olentoja, niiden ollessa vielä kolmannessa ulottuvuudessa. Tästä syystä kirjoitan suoraan tietokoneellesi. Tiedämme, että koulutus ja rakkaus ovat parhaita tapoja parantaa pelko.

Siksi meillä on monia yksilö- ja ryhmämeditaatioita, joita lähetämme niille, jotka valmistautuvat kirjautumaan ulos 3D-matriisista. Yksilömeditaatio on, silloin kun 3D-ihmisen keho on yksin, mutta hän pystyy silti virittymään viidennen ulottuvuuden ryhmämieleemme. Ryhmämeditaatio on, silloin kun ihmisryhmä 3D:ssä yhdistyy ryhmäksi vastaanottamaan viestin viidennen ulottuvuuden ryhmämielestämme.

Nimittäin ryhmämielemme palvelee avoimena ikkunana tai portaalina viidennen ulottuvuuden alempiin oktaaveihin. Usein herääminen voi olla vain puolitie, jolloin on vielä monia käsityksiä, perinteitä ja tapoja pitkältä matkalta kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen.

Tällä tavalla heidän sopeutumisensa täysin erilaiseen käsitykseen elämästä voi olla vähittäistä. Monet nauttivat myös kovasti tästä siirtymävaiheesta, koska kaikki mitä olemme toivoneet kolmannen ulottuvuuden todellisuudessamme, koetaan välittömästi siirtymätaajuuden korkeammassa värähtelyssä. Tässä muuntumisenergiakentässä voi olla suurta parantumista ja tyytyväisyyttä.

Sitten kun he ovat valmiita siirtymään uuteen Maahan, heidän ei enää tarvitse kokea sitä erillisyyttä tai rajoittuneisuutta, jota on vielä siirtymävaiheessa. Joka tapauksessa me emme koskaan näe rajaa tai kynnystä, joka erottaa uuden Maan 3D-maamatriisista.

Meidän näkökulmastamme olemme prosessissa, jossa muutamme vähitellen tai nopeasti ajatuksiamme, tunteitamme, tietoisuustilojamme, havaintojamme ja luovaa voimaamme. Sopeutumisemme tähän todellisuuteen on jatkuvaa seikkailua, joka on täynnä ehdotonta rakkautta, ykseystietoisuutta ja ulottuvuuksienvälisiä seikkailuja.

Haluamme valmistella teitä vierailemaan uudessa Maassa tarjoamalla seuraavat videot, jotka auttavat teitä avaamaan kolmannen silmän laajentaaksenne paremmin tietoisuuttanne, jotta voitte tehdä sen.

Muista valokielen puhuminen

Expanding Your Perceptions (= havaintojen laajentaminen, musiikkia ja kuvia)

Opening Your Third Eye (= kolmannen silmän avaaminen, englanninkielinen meditaatio)

Looking through Your Third Eye (= kolmannella silmällä katsominen, engl. meditaatio)

Integrating Your Third Eye (= kolmannen silmän integrointi, engl. meditaatio)

Integrating Your Thrid Eye Part 2 (= kolmannen silmän integrointi osa 2, engl. meditaatio)

Uuden Maan vastaanottajaa kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

21.9.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net