30.08.2015

Uusi maa

Rakkaat lukijat, löysin tämän El Moryan viestin, joka on pakko olla kirjoitettu vuosia sitten.

Informaatiossa on paljon enemmän tolkkua tämän päivän maailmassa kuin tuolloin. Totuus ei muutu. Kuitenkin todellisuuden joka on juuri palamassa korkeamman ulottuvuuden ilmaisuun, on helpompi ymmärtää tuo totuus.

Monet maapallomme mestareista tuntevat uuden Maan vedon, sillä olette tosiaankin siirtymässä todellisuustaajuuteen, johon niin matalat taajuusmallit kuin kolmas ulottuvuus eivät kiinnity. Viidennen ulottuvuuden korkeammat tasot luovat jatkuvia, kehämäisiä ja äärettömiä energiamalleja, jotka laajentuvat ja muuttuvat.

Toisaalta kolmannen ja neljännen ulottuvuuden alemmat taajuudet luovat energiamalleja, joissa on asteittain eteneviä häiriöitä, kun energiakenttä kulkee taajuusasteikkoa alas kolmanteen ulottuvuuteen.

Näitä häiriöitä tapahtuu, koska ihmiskunnan ajatusmuodot ajasta luovat harhan etäisyydestä valoilmennysten välissä. Todellisuudessa aika ja paikka ovat yhtä ja ainoastaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden tietoisuudellanne ne hahmotetaan eri ulottuvuuksiksi.

Vain moniulotteisen ITSENNE havaintotavalla voitte nähdä nämä "häiriöt" portaaleiksi. Tämän epäjohdonmukaisuuden syy on, että kolmannen ulottuvuuden tietoisuutenne etsii todellisuutta ITSENNE ulkopuolelta, 3D-matriisista.

Toisaalta herännyt moniulotteinen tietoisuutenne etsii todellisuutta ITSESTÄNNE, joka on ykseydessä. Nämä sisäiset portaalit ovat ulottuvuuksienvälisiä käytäviä, joiden kautta laajentunut tietoisuutenne voi kulkea vapaana kaikista kolmannen ulottuvuuden matriisin energiaesteistä.

Voitte tutkia ja usein tutkitte näitä portaaleja tietoisuudellanne, kun fyysinen maa-astianne nukkuu, meditoi tai tekee jotain rauhoittavaa ja luovaa. Tällä tavalla korkeampi tietoisuutenne voi kokea moniulotteisesti matkustaessaan kokonaisia elämiä ajassa, joka vaikuttaa kolmiulotteiselle maa-astiallenne silmänräpäykseltä.

Sitten kun tiedostatte, että teillä on ulottuvuuksienvälinen todellisuuskokemus, saavutatte kynnyksen ylösnousemusprosessissanne. Tämä kynnys edustaa omistautumistanne ylösnousemusprosessiin, sillä teidän täytyy jatkaa näiden sisäisten portaalien avaamista jokapäiväisen elämänne keskellä.

Toisin sanoen teidän täytyy oppia (itse asiassa muistaa), miten eletään kahdessa tai useammassa todellisuudessa kerralla. Monien todellisuuksien kokeminen alkaa "päätodellisuuden" ollessa kolmannen ulottuvuuden maapallolla.

Sitten vähitellen hämmennytte siitä, mikä todellisuus on päätodellisuutenne ja missä vain käytte. Jos ette tiedä, missä elämässä olette, toimitte tietysti kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa. Kun virtaatte moniulotteisessa tietoisuudessanne, vastauksenne tuohon kysymykseen on aina: ne kaikki.

Sitten kun pystytte kuvittelemaan, että olette itse asiassa kaikissa monissa todellisuuksissa, joissa vierailette, käsitys "pääelämästä" alkaa hävitä tajunnastanne. Silloin muistatte, että olette moniulotteinen tietoisuus, joka tutkii monia todellisuuksia ykseyden nyt-hetkessä.

Kolmannen ja neljännen ulottuvuuden alemmissa maailmoissa on erityisen vaikea käydä. Ensinnäkään nämä todellisuudet eivät ehkä ole nautittavia. Lisäksi kolmannen ja neljännen ulottuvuuden alemmissa maailmoissa voitte unohtaa, että olette puhdas tietoisuus.

Jos unohdatte olevanne puhdas tietoisuus, voitte joutua 3D-matriisin vangiksi. Onneksi ne moniulotteisen valon ja ehdottoman rakkauden korkeammat taajuudet joiden läpi maapallo nyt kulkee, tulevat kolmanteen silmäänne ja korkeaan sydämeenne.

Näin ollen joka päivä useampi ja useampi teistä herää todelliselle moniulotteiselle ITSELLEEN. Kun tämä korkeampi energia avaa kolmannen silmänne ja korkean sydämenne, moniulotteinen tietoisuus ja ehdoton rakkaus laajentavat kovasti havaitsemis- ja ilmentämisvoimaanne.

Moniulotteinen valo auttaa teitä pitämään muodon ajatuksissanne, jotka täytätte ehdottomalla rakkaudella, sitoaksenne elämän molekyylejä tuohon muoto/matriisirakenteeseen. Teidän ei tarvitse huolehtia negatiivisten, alemman taajuuden ajatustenne siirtymisestä korkeampiin maailmoihin, sillä ne resonoivat vain kolmanteen ja neljänteen ulottuvuuteen.

Korkeampien ulottuvuuksien energiat korostavat kuitenkin niitä ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistapoja, joista täytyy päästää irti, jotta vanha hiiliastianne voi leimahtaa todelliseksi valokehoksenne.

Onneksi työskentelette yhdessä Gaian kanssa, joka muuttaa myös energioitaan viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli. Siksi maadoittaessanne tietoisuutenne sen planeettakehoon, värähtelynne kalibroituu ylösnousevan planeetan värähtelyyn.

Lisäksi yhdistyessänne Gaiaan, viritytte kaikkien muiden savimuodossa olevien ylösnousevien mestareiden moniulotteisten ajatusten ja tunteiden kasvavaan massaan. Siksi muistatte havaita fyysisessä olemuksessanne jokapäiväisen elämän moniulotteisen ITSENNE korkeammalla havaintotavalla.

Mitä enemmän sallitte mielikuvuksenne nähdä, mitä on savimuotonne havaintojen ulkopuolella, sitä enemmän aktivoitte moniulotteisia kykyjänne. Luottakaa siihen, mitä koette, ja päästäkää irti pelokkaan ja kontrolloidun 3D-maaliman vanhasta ohjelmoinnista, joka kertoi, että on hullua, väärin, epätieteellistä tai jumalanpilkkaa havaita korkeampia todellisuuksia.

Olette siirtymässä nyt viidenteen ulottuvuuteen ja kaikki ne säännöt häviävät, joiden alaisuudessa elitte 3D-elämässänne. Jos keskitytte nyt tutkimaan ja harjoittelemaan laajentuneita kykyjänne sekä pysymään jatkuvassa yhteydessä korkeamman ulottuvuuden oppaidenne ja ITSENNE ilmaisujen kanssa, ylösnousemusprosessistanne tulee normaali osa jokapäiväistä elämäänne.

Lopuksi pyydän teitä kuuntelemaan ennen kaikkea sisäistä ääntä ja kuljettamaan kaiken korkean sydämenne kautta. Jos energia ei tunnu oikealta, älkää edetkö. Jos se tuntuu ehdottomalta rakkaudelta, siirtykää tuohon energiaan ja ottakaa se vastaan.

Muistakaa, että voitte puhua kenen tahansa kanssa meistä täällä korkeammissa todellisuustaajuuksissa. Kutsukaa vain apuamme ja autamme ja/tai ohjaamme teitä iloisesti. Olettehan perheenjäseniämme, jotka vierailevat alemmassa todellisuustaajuudessa.

Odotamme paluutanne sydän avoimena. Tiedämme tietysti, että palaatte tänne, sillä meidän todellisuudessamme ette ole koskaan lähteneetkään.

Siunausta kotiinpaluuseenne.

El Morya

El Moryaa kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

25.8.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net