16.08.2015

Uuden taitosettinne käyttäminen

Kenties olette huolissanne siitä, että te ette suhahtele eri ulottuvuuksien tai taajuuksien läpi ja elämänne vaikuttaa paljon samanlaiselta, kuin se on aina ollut. Vaikka se ei ole totta, ette pysty erottamaan, miten erilainen olemuksenne on kuin puoli vuotta sitten.

Lastentarhan tai ekaluokan ensimmäisenä päivänä ette luultavasti osanneet lukea tai laskea. Näin ei ollut ennen tuon kouluvuoden loppua. Kehityitte fyysisesti, älyllisesti ja tunteellisesti – kuitenkin tunsitte olevanne ikään kuin sama "sinä".

Näin on nyt. Kehitytte nopeasti. Teillä ei vain ole yleisiä merkkejä siitä, että näin on – kuten lukemaan oppiminen.

Hitaasti – teidän mielestänne – mutta varmasti, harjoittelette kommunikoimaan ilman sanoja. Sanoja jotka hyvin usein hämmentävät olemustanne. Kenties tällaiset indikaattorit ovat minimaalisia, kuten että joku sanoo pitävänsä uudesta puvustanne ja tiedätte – täysin ymmärtämättä miten – ettei hän pidä. Niin se on, että viritytte uuteen "sinuun" ja uuteen maapalloon.

Mutta monet – jos eivät useimmat – teistä odottivat kiitämistä eri taajuuksien, ulottuvuuksien ja aikojen läpi sekä olemuksenne muuttamista fyysisesti, henkisesti ja tunteellisesti. Tällaista tapahtui joillain. Vaikka useimmat teistä uskovat nyt sen mahdolliseksi, ette ole vielä hakeneet noita osia. Paljon samaan tapaan kuin ne lapset, joka vasta opettelevat lukemaan, eivät vielä ymmärrä erilaisia sanoja ja kirjoja, joissa on kappaleita.

Harjoittelette ja testaatte ymmärtämättä tekevänne sitä, sillä kukaan ei ole kertomassa teille, että niin on. Kenties olette skeptinen ja ajattelette, että tällaiset toteamukset ovat vain peite jollekin, mitä ei koskaan tapahdu. Se ei ole totta.

Sillä vaikka jokainen teistä kehittää taitoja uuden "sinun" ohjelmiston täysin mahdollisuuksin, teillä kaikilla on sama taitosetti. Paljon samaan tapaan kuin opitte kaikki lukemaan, mutta lukemiskiinnostuksenne vaihtelivat laajasti - tieteiskirjallisuus, jännityskertomukset, tiede, lääketiede, historia ja elämäkerrat. Sitten kun opitte lukemaan, ainutlaatuiset kiinnostuksenne ottivat vallan. Näin on nyt.

Jotkut teistä ovat kiinnostuneempia oppimaan kommunikointia ilman sanoja. Toiset lentämään ulottuvuuksien ja taajuuksien läpi. Ja vielä muut käyttämään uutta taitosettiään nykyisten ja entisten elämien tarkasteluun.

Teillä on kyky tarkastella ja komentaa mitä tahansa aikaa, etäisyyttä tai paikkaa. Kiinnostuksenne vain määräävät ne alueet, joille keskitytte. Tulee aika, jolloin fokuksenne muuttuu ja käytätte eri taitoja, mutta tällä erää pankaa merkille, mikä on kiinnostavaa tai iloista, ja tiedätte, mitkä taidot hallitsette.

Kenties sellaista on vaikea ymmärtää, sillä ilahduitte kuullessanne, että voisitte tehdä, mitä halusitte – lentää ulottuvuuksien läpi, luoda eri taajuuksia, aikamatkata, elää ilossa, lopettaa jonkin pelon tai luoda jotain 3D:ssä jne. Ja niin teette, mutta ilonne valitsee ne taidot, jotka ovat teille tärkeimmät tällä hetkellä.

Teillä on koko taitosetti, aivan kuten kaikilla tämän siirtymän eturintamassa. Valitsette vain ne osat taitosetistänne, jotka tyydyttävät parhaiten tarpeenne ja kiinnostuksenne. Vaikka tämä muuttuu tulevaisuudessa, teidän ei tarvitse koskaan käyttää kaikkia taitojanne – aivan kuten oli totta koulupäivinänne.

Opiskelitte matematiikkaa, lukemista, historiaa, fysiikkaa ja kemiaa, viestintää, yhteiskuntaoppia jne., mutta käytitte vain niitä taitoja, joita kulloinkin tarvittiin. Näin on nyt. Teille esiteltiin koko taitosettinne, jotta voisitte vapaasti valita kiinnostavimmat taidot.

Teidän täytyi avata näkökykynne ja havaintonne. Ilman laajaa yleiskatsausta uudesta taitosetistänne tai uuden "sinun" ohjelmistosta, olisitte ehkä uskoneet, ettei se ollut mahdollista tai jokin oli pielessä olemuksessanne.

Ilonne löytämistä on korostettu koko tämän siirtymän ajan, avaten samalla havaintonne mahdollisuuksille. Vähän kuin teidät vietäisiin kauppaan, joka on täynnä kauniita asioita – vaatteita, sisustustavaroita, aitoja jne. – ja teitä kannustettaisiin valitsemaan se asia, joka antaa teille eniten iloa – ei käytännöllisin asia tai jotain mitä saattaisitte tarvita tulevaisuudessa, vaan asia joka antaa teille eniten iloa nyt.

Niin se on, että teillä on pääsy mihin tahansa uuteen taitoon, jonka haluatte valita – kuitenkin kavennatte valintaprosessinne siihen, mikä on iloisinta teille.

Olette täsmälleen oikeassa paikassa ja testaatte täsmälleen oikeaa osaa uudesta taitosetistänne – kunnes tuo taito ei enää kiinnosta ja siirrytte seuraavaan iloonne. Täysin tietoisena uusista kyvyistänne ja taidoistanne. Niin olkoon. Aamen.

Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)

10.8.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net