29.12.2015

Uuden maan synnyttäminen, osa 2, itsen harha

Tässä nyt-hetkessä moniulotteista valoa tulee viidennestä ulottuvuudesta pyrkien jakamaan itsensä kaiken elämän kanssa.

Näin ollen joka olento – planetaarinen, galaktinen ja universaali ja kyllä, myös ihminen – kokee tietoisesti tai tiedostamatta tämän valon.

Aiemmin koimme vain pirstoutunutta kolmannen ja neljännen ulottuvuuden valoa, mutta nyt valo tulee meille pirstoutumatta seitsemään oktaaviin. Ehdottoman rakkauden ja violetin tulen kuoro säestää moniulotteista valoa.

Gaian olennot mikä ei merkitse vain ihmisiä, vaan myös valaita ja delfiinejä sekä eläin- ja kasvikunnan jäseniä, luovat jatkuvasti valotunneleita. Nämä valotunnelit ovat myös toivon ja ehdottoman rakkauden tunneleita.

Ehdoton rakkaus on pelon ja pimeyden vastalääke.

Kun nämä valotunnelit avautuvat Gaian kehossa ja ulottuvat kauas kolmannen ulottuvuuden yli keräämään viidennen ulottuvuuden valoa ja rakkautta, ne myös luovat parantavan voiman sitä pelkoa vastaan, joka yrittää ikuisesti lisätä vaikutustaan.

Näin ollen nämä pelkotaajuudet alkavat hajota moniulotteisen valon vaikutuksesta. Ne jotka ovat eläneet pimeydessä ja joita se on hallinnut, pelkäävät tätä valoa, koska he pelkäävät, että se saattaa lopettaa heidän elämänsä.

Koska he eivät ole meditoineet ja sallineet itsensä muistaa uniaan, heillä ei ole mitään tietoa siitä valosta ja rakkaudesta, joka on aivan neljännen ulottuvuuden astraalitason yläpuolella, Keijumaassa ja sen tuolla puolen.

Siksi nämä eksyneet sielut ajattelevat, että he voivat elää vain kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa ja pelkäävät, että se on päättymässä. Itse asiassa heidän ympärillään on valotunneleita, mutta heidän taajuutensa on niin matala, etteivät he pysty havaitsemaan niitä.

Näitä valotunneleita ovat avanneet Gaian jäsenet toivottaakseen tervetulleeksi ehdottoman rakkauden ja valon eheyden ja ykseyden. Tämä moniulotteinen valo ja rakkaus liikkuu ensin alueille, jotka ovat avanneet portaaleja.

Kun tuo moniulotteinen valo kulkee portaalien läpi Maan ytimeen, Gaia ottaa sen vastaan ja vahvistaa sitä, jotta se voi säteillä sitä kaikkien planeetta-alueidensa pintaan. Tällä tavalla Gaia voi jakaa laajentuneen valonsa kaikkien olentojen kanssa koko pinnallaan.

Koska tätä valoa ei säteile ainoastaan korkeammista ulottuvuuksista, vaan myös Gaian ytimestä, olennot jotka eivät ole olleet tarpeeksi onnekkaita ollakseen alueilla, joilla on avattuja portaaleja, voivat kokea myös korkeamman valon.

Tällä tavalla jokainen voi kokea korkeamman valon, jota on hyvin avokätisesti jaettu Gaian kanssa myriadien avoimien portaalien kautta. Kun heräävät sielut alkavat muistaa moniulotteisen itsensä, ne pystyvät kutsumaan ITSENSÄ korkeampia ilmaisuja galaktisissa ja enkelimaailmoissa.

Itse asiassa monet pyytävät ja toivottavat tervetulleeksi sen avun, jota arcturuslaiset, plejadilaiset, siriuslaiset, antareslaiset ja andromedalaiset lähettävät kaikille Maajäsenille ja Äiti Gaialla myös.

Koska Gaia on syyn ja seurauksen planeetta, niiden olentojen on käynnistettävä pimeyden muuntaminen valoksi, jotka lähettivät ensimmäisenä tuota pimeyttä.

Näitä olentoja on vain ihmiskunnassa, koska eläin-, kasvi- ja eetterikunta elää rakkausykseydessä planeettaansa kanssa. Näin ollen niitä jotka käyttävät maa-astiaa, tarvitaan lähettämään vastalääkettä. Tästä syystä monet korkeammat olennot ottivat ihmismuodon auttaakseen Maata.

Vaikka monet niistä jotka käyttävät maa-astiaa, eivät ehkä ole olleet noita pimeyttä lähettäneitä, he ottivat maa-astian voidakseen auttaa planeettaa.

Gaia on myös syyn ja seurauksen planeetta, joten pimeiden sielujen jotka ovat laittaneet pelkoa Gaian todellisuuteen, on myös vastaanotettava tuo pelko ja muunnettava se rakastamalla itseään ja antamalla anteeksi itselleen ehdottomasti – sekä muille.

Jos he pystyvät tekemään tämän, jos he pystyvät hyväksymään "syynsä" vaikutukset ja muuntamaan ne omalla ehdottomalla rakkaudellaan, hekin pystyvät liittymään suureen planeetan muuntamistapahtumaan. Kukaan ei ole liian pimeä voidakseen saada anteeksi tai liian pelokas elämään rakkaudessa.

Ne jotka käyttävät vapaata tahtoaan auttaakseen planeettaa muuntumisessa, laajentavat kovasti tietoisuuttaan. Tämä tietoisuuden laajentaminen johtuu siitä, että he päättivät tukea planeettaylösnousemuksen suurta tapahtumaa.

Siksi he ovat lähettäneet "luomme planeettaylösnousemusta" –syyn, joka tuo takaisin "planeettatietoisuuden jäsen" –seurauksen. Tässä laajentuneessa tietoisuudessa he voivat luoda portaaleja, jotka avautuvat laajemmalle ja siirtyvät korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin ja ulottuvuuksiin.

Nämä valoportaalit pystyvät hyväksymään enemmän ja enemmän moniulotteista valoa ja ehdotonta rakkautta. Itse asiassa nämä laajentuneet valovirrat voivat tehokkaammin liikkua

alas Gaian ydinkristalleihin,

sitten ytimestä Gaian koko pintaan,

Gaian auraan/ilmakehään,

Gaian auran tuolle puolen

ja neljännen ulottuvuuden läpi.

Kun tämä korkeampi valo kulkee Gaian ytimeen ja sitten kolmannen ja neljännen ulottuvuuden aikasidonnaisiin todellisuuksiin, tämän valon nyt-hetki vapauttaa käsityksen menneisyydestä ja tulevaisuudesta sekä erillisyydestä ja rajoittuneisuudesta, jotka luo kolmannen/neljännen ulottuvuuden aika.

Erillisyyskäsityksestä vapautumisen myötä kolmas ja neljäs ulottuvuus sekoittuvat Gaian prosessin nyt-hetkeen, kun se muuntuu korkeamman valon ja ehdottoman rakkauden viidennen ulottuvuuden planeetaksi.

Tällä tavalla vapautuu harha erillisyydestä elämän, joka hahmotettiin elämiseksi fyysisessä maailmassa, ja kuoleman välillä, joka hahmotettiin elämiseksi neljännen ulottuvuuden astraalimaailmassa.

Kun näistä harhakuvista vapaudutaan, ne korvataan tiedolla, että elämä on ikuista ja kuolema on kolmannen ulottuvuuden harhaa. Edes neljättä ulottuvuutta ei hallitse kuolemaharha, sillä sinne ihmiset menevät, kun he ovat kuolleet kolmannen ulottuvuuden todellisuudessaan.

Kuitenkin neljännessä ulottuvuudessa ollessaan he huomaavat, etteivät he ole kuolleet. Silloin he oivaltavat. että elämä jatkuu kauas heidän fyysisen ruumiillistumansa yli.

Kun Gaia laajenee enemmän ja enemmän viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen, ne jotka palaavat inkarnaatioon, oivaltavat, ettei elämän ja kuoleman välillä ole erillisyyttä. He muistavat, ettei kolmannen ja neljännen ulottuvuuden välillä ole erillisyyttä.

Tuon muiston myötä he oivaltavat, että kaikki erillisyys on kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden harhaa. He muistavat, että he eivät ole erillään muista ihmisistä eivätkä he ole erillään planeetasta.

Sitten nekin jotka alun perin ottivat inkarnaation maan päällä pimeyden olentoina pitääkseen "valta toisiin" –mallia, oppivat, ettei ole mitään "valta toisiin" –mallia, koska ei ole toisia.

Lisäksi kun Gaia värähtelee nopeammin ja nopeammin viidettä ulottuvuutta, kukaan "pimeyteen houkuttelijoista" ei pysty lähettämään vahingoittavia, pelottavia ja haitallisia ajatuksia, koska nämä ajatukset tulevat suoraan takaisin lähettäjälle.

Sitten pelon ja pimeyden lähettäjä sanoo: "Odota, en voi tehdä sitä enää. En voi lähettää pimeyttä, koska se tulee suoraan takaisin minulle. Joku kuitenkin lähetti tuota pimeyttä minulle."

Sitten he ehkä sanovat: "Odota, jos en voi lähettää pimeyttä, sitten tuo pimeys joka lähetettiin minulle, voidaan nyt vapauttaa."

Voitteko kuvitella – itse asiassa kuvitelkaa todellisuus, jossa kaikki ne jotka ovat koskaan kärsineet pimeydestä, joka tahrasi heidät pimeyden jäseniksi, parantuisivat spontaanisti siitä, mikä loi tuon pimeyden alun alkaen heissä.

Muistakaa, että koko Gaia, kaikki elämä Gaialla, kaikki elämä kaikilla planeetoilla, koko kolmannessa ulottuvuudessa, tuli korkeammista valotaajuuksista, jotka jaettiin suodatinten läpi eri oktaaveihin.

Sitten nämä oktaavit hahmotettiin erillisiksi. Jotkut näistä oktaaveista hahmotettiin myös paremmiksi ja jotkut huonommiksi. Sitten tuo havainto joka oli oikeasti tuomitsemista, siirtyi ihmisiin.

Tällä tavalla jotkut ihmiset olivat hyviä ja jotkut huonoja. Sitten huonot ihmiset saivat toisten ihmisten olon tuntumaan huonolta. Mutta mitä jos hyvät ihmiset oivaltaisivat, että he eivät ole erillään huonoista ihmisistä?

Mitä jos hyvät ihmiset oivaltaisivat, että he ovat rakastettuja ihmisiä, jotka ovat jotenkin muistaneet, että he ovat yhtä valon ja rakkauden kanssa?

Mitä jos heidän olisi tarkoitus jakaa valoaan ja rakkauttaan kaikkien niiden ihmisten kanssa, jotka määriteltiin aiemmin huonoiksi?

Mitä jos ei olisi erillisyyttä?

Mitä jos ne jotka ovat määritelleet itsensä huonoksi, pystyisivät jotenkin päästämään irti tuosta ohjelmoinnista ja hyväksymään ehdottoman rakkauden valon niin, että he voisivat antaa anteeksi itselleen ja rakastaa itseään ehdottomasti?

Muistaisivatko he silloin, että he ovat yhtä kaiken elämän kanssa? Miten upea parantuminen! Mitä jos koko ihmiskunta parantuisi valossa ja kaikki pimeys vapautettaisiin?

Teillä, Gaian jäsenillä, on kyky luoda tämä todellisuus omalla ehdottomalla rakkaudellanne, ehdottomalla anteeksiannollanne ja omalla muuntamisvoimallanne violetin tulen kautta.

Lähetämme teille kaikille – hyville, huonoille, sillä välillä ja minkä nimikkeen ikinä olettekin valitettavasti kiinnittäneet itsetietoisuuteenne …

Lähetämme teille kaikille ehdotonta rakkautta, kun roihutamme, roihutamme, roihutamme violettia tulta.

Siunausta, olemme se yksi, jota monet heräävät sielut luovat.

Tuossa yhdessä syntyy uusi Maa.

Rakkaat lukijat, jossain kohtaa tätä artikkelia Suesta, joka kirjoitti alun, tuli sekoitus Suesta ja Arcturuslaisista ja viestin päättivät Arcturuslaiset.

Siunausta meiltä kaikilta.

Verho nro 8 – itsen harha

Se toimi, se toimi. Ajattelin Maata ja sitten olin siellä. Heräsin sängyssäni. Mutta nyt heräämisellä oli uusi merkitys. Kun tulin tänne, minusta tuntui, että olin herännyt. Tiedän kuitenkin, että minun on oltava unessa, ennen kuin pääsen tänne. Sitten on kun nukahtamista, kun lähden täältä, ja minun on herättävä, ennen kuin tiedän palanneeni. Mietin, onko tämä kaikki vähemmän hämmentävää, kun on "minä olen" –tietoisuudessa.

"Rakkaani, "minä olen" –olemuksessa ei ole hämmennystä, on vain valaistuminen."

"Ai, lady Astrea. Olen iloinen nähdessäni sinut taas. Kaipaan sinua ollessani maan päällä."

"Mutta, rakkaani", hän vastaa. "En ole kaukana sinusta, kun olet maan päällä. Jos koskaan haluat minut, ajattele vain minua ja kuulen sinut ja matkustan ajatussäteellä vastaamaan sinulle. Mutta tule nyt, rakkaani, on aikasi astua ympyrään."

Miksi hän tuo minut ympyrään juuri, kun haluan esittää kysymyksen? Ai niin, muistan, että kysymykset ovat pelkästään epäilyn muoto. Ympyrä kimaltaa ympärilläni, kun ladyt lähestyvät. Tiedän, etten enää epäile tätä kokemusta. En ehkä ymmärrä sitä, mutta en enää kyseenalaista sitä. Kun ladyt ottavat verhon, kuulen lady Leton sanovan: "Rakas ystävä, harhaverhoihin sitova lanka on tunne. Tiedä se tunne, jonka tunnet nyt. Salli sen kommunikoida kanssasi ja antaa sinulle tarvitsemaasi informaatiota. Päästä siitä sitten irti, jotta voit jatkaa työtäsi.

"Tänä iltana nostettu verho on "itsen harha". Tässä harhassa henkilökohtainen merkitys on ulkoisen palkitsemisen ja menestymisen lähde. Itse ei ole sama kuin ITSE, sillä monet itsest muodostavat ITSEN eivätkä monet noista itseistä ole edes yhdestä elämästä. Kuitenkin ihmiset ovat panostaneet pikkuitsen vakiinnuttamiseen niin, että he alkavat uskoa, että heillä on vain se. He alkavat uskoa, että he ovat keho ja että ego hallitsee heitä. Vauvana ja pikkulapsena yksilö tietää, ettei ole erillisyyttä ja kaikki maan päällä on yhtä. Vauvat ja pikkulapset tietävät, että keho sisältää heidän ydinolemuksensa ja he ovat enemmän kuin vain fyysinen muoto. Koska maailma mihin he syntyvät, ei ole vielä valmis tähän käsitykseen, lapsia opetetaan tulemaan kehokseen, keskittämään koko tietoisuutensa fyysiseen muotoon ja tulemaan itseksi.

"Tästä verhosta vapautumisen myötä alat tietää ja ymmärtää kaikki tämän pikkuitsen halut, tavoitteet, tarpeet ja palkkiot. Katsele kaikkia näitä ITSEN silmin ja päästä niistä kaikista irti harhahitusina."

Ja nyt puhuu mahtava Hilarion: "Tuleminen yhdeksi korkean ITSEN kanssa on valtava ja ihmeellinen tehtävä. Muistan, miten kärsin maaelämissäni tämän tehtävän suorittamiseksi. Egoni oli vahva ja katkera kuolemastaan. Sinä rakkaani, olet pyrkinyt muodostamaan tunteen itsestä, jotta voit paremmin liittyä maailmaan, joka aina on tuntunut vieraalta planeetalta sinulle. Siksi voi olla todella vaikeaa luopua siitä, jonka olet niin kovasti pyrkinyt löytämään.

"Päästä nyt irti harhasta, että tämä pieni ja yksinäinen itse on koko sinä. Antaudu sen sijaan korkeammalle ITSELLE, jonka olet aina tuntenut lähietäisyydellä. Älä pelkää seuraamuksia. Tiedät syyt itsen harhan luomiseen ja se on välttämätön opeteltaessa maaoppitunteja. Kuitenkin siirtyessään opettajatilaan, yksilö kantaa vastauksia sisällään.

"Päästä irti tuosta pienestä roolista ja kaikista se vainoavista tunteista ja maaselkkauksista. Sinun ei tarvitse enää kärsiä oppiaksesi, sillä nyt voit oppia opettamisen kautta. Tunne mestarien läsnäolo fyysisessä kulkuneuvossasi. Katsele, kun kaikki mikä oli totta, haalistuu symboliksi. Tiedä Maa siksi, mikä se oikeasti on – ihmisevoluution koulu. Kerää arvosanasi nyt ja jätä pulpettisi. Astu korokkeelle ja salli korkeamman ITSESI asua siinä kulkuneuvossa, jota olet valmistellut hyvin pitkään."

Vaikka hädin tuskin ymmärrän, mitä Hilarion juuri sanoi, Apollo lisää nyt: "Näen, miten tämän ymmärtäminen on sinulle vaikea tehtävä, ja tiedä, että se vaatii kaiken rohkeutesi. Sen kärsimyksen kieltäminen joka kertoi sinun olevan elossa, on todella kuoleman kohtaamista. Kuole nyt, rakkaani. Kuole vastoinkäymisille, kuole kahleille, kuole kritiikille ja kuole ihmisrakkaudelle. Näe henkiinheräämisenkelit ja tunne jumalainen kiintymättömyys, kun olet yhdistynyt korkeampaan ITSEESI. Anna pois jokainen tunne, joka merkitsee reaktiota kolmannen ulottuvuuden elämääsi. Sen sijaan kuuntele, tarkkaile ja ymmärrä viesti, joka välitetään kolmannesta ulottuvuudesta korkeammalle ITSELLESI. Katso kaikkia harhakuvia, jotka pitävät itsen surussa ja palkkioissa. Itsen kuoleman tietäminen on tuntea ja olla ikuinen elämä."

Kun mestarit lopettavat puhumisen, olen pyörällä päästäni. Miten he voivat tietää minusta niin paljon henkilökohtaisesti? Vaikken vielä muista maaelämääni kovin hyvin, olen varma, ettei se ole mitään merkittävää. Miten he voivat tietää tai edes välittää itseni kaltaisesta yhdestä pienestä ihmisestä?

"Koska olet kutsunut meitä", kuulen lady Astrean rakastavan äänen vastaavan kysymykseeni. Käsitän nyt, että olen jotenkin kulkenut ympyrän ulkopuolelle tai kenties lähtenyt itsestäni.

"Miten kuulet ajatukseni, lady?" kysyn lopulta.

"Rakkaani, sillä ei ole merkitystä minulle, mitä ääntä käytät, koska kuuntelen vain sydäntäsi. Me korkeammissa ulottuvuuksissa olemme huolissamme vain niistä maa-asioista, jotka vaikuttavat aitoon sydämeen. Kaikki muu on pelkästään oppitunti, joka esitetään ja toistetaan. Ihmisulottuvuuden elämät ja ajatukset huolettavat meitä vain silloin, kun ihmiset ovat tulleet evoluutiossaan kohtaan, missä he kutsuvat sydämestään jumalaista väliintuloa ja todella hyväksyvät sen. Kyse ei ole siitä, ettemme rakasta koko ihmiskuntaa, vaan siitä, etteivät he pysty hyväksymään apuamme. Niin kauan kun olennoilla on kaikki aistit keskittyneenä fyysiseen maailmaan, he ovat sen maailman vankina, jonka ainoastaan he uskovat olevan olemassa."

Tuskin kuulen hänen viimeisiä sanojaan, kun tiedän nyt lähteväni. Voi, antakaa minun muistaa, mitä olen oppinut täällä. Voi, auttakaa minua olemaan hereillä maan päällä …

Kirjoittanut Arcturuslaiset ja Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

16.12.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net