25.10.2015

Ulottuvuuksienväliset kommunikointiportaalit

Tervehdys, olemme Arcturuslaisia. Olemme täällä tässä nyt-hetkessä kommunikoidaksemme laajentuvasta tietoisuudestanne, jotta voitte havaita vaihtoehtoiset, rinnakkaiset ja korkeamman ulottuvuuden todellisuudet ja siirtyä niihin.

Tietoisuutenne siirtyy siinä välissä, minkä olette ennen hahmottaneet eilisenä tai huomisena. Itse asiassa alatte päästää irti aikarajoista, jotka olivat sidottuja kolmannen ulottuvuuden tai neljännen ulottuvuuden ajatteluunne.

Neljännen ulottuvuuden ajattelu kulkee nopeammin kuin kolmannen ulottuvuuden ajattelu. Kuitenkin siirtyessänne viidennen ulottuvuuden ajatteluun ja tietoisuustilaan, alatte päästää irti aikakäsityksestä.

Ilman aikaa ei enää ole väliä siihen, kuka haluatte olla, mitä haluatte tehdä tai minne haluatte mennä. Tuo kolmannen ulottuvuuden "väli" oli itse asiassa kolmannen ja neljännen ulottuvuusmatriisin harhaa.

Kun jatkatte tietoisuutenne kiihdyttämistä, huomaatte, että kun tietoisuutenne nousee korkeampiin tietoisuustiloihin, kuten alfa-, theta- tai gamma-aallot, havaitsette jotain, joka näyttää vilkkuvan todellisuudessanne. Ensin se vaikuttaa olevan tuolla. Sitten oivallatte, että se on oikealla puolellanne tai sisällänne.

Lisääntyvässä määrin havaitsette jotain, mitä tapahtuu ympärillänne, yläpuolellanne, alapuolellanne tai lävitsenne. Mutta kolmannen ulottuvuuden aivoillanne ei ole mitään tapaa tulkita tätä tilannetta. Lisäksi pysyessänne korkeammissa tietoisuustiloissa liian kauan, kolmannen ulottuvuuden aivonne ja egonne huolestuvat ja vetävät teidät pois haaveilustanne.

Sitten vilauksessa 3D-tauot jatkuvat ja huomionne ohjataan takaisin kolmannen ulottuvuuden matriisiin, takaisin neljännen ulottuvuuden matriisiin, takaisin aikaan. Kolmannen ja neljännen ulottuvuuden matriisit ovat kuin verkkoja, joihin kiinnitätte automaattisesti kolmannen ulottuvuuden ajatuksenne ja tunteenne luodaksenne kolmannen ulottuvuuden ajatusmuotoja.

Nämä kolmannen ulottuvuuden ajatusmuodot kulkevat maailmaanne keräämään muita ajatusmuotoja, jotka ovat samanlaisia, ja tuovat ne teille. Jos siis teillä on kolmannen ulottuvuuden ajatus: "Haluaisin käydä upean keskustelun joidenkin ihmisten kanssa, joista välitän", tuo energiakenttä tulee takaisin teille ja pian saatte sähköpostin tai Facebook-viestin tai puhelinsoiton joltain, joka on tärkeä teille.

Jos ajatuksenne on pelkopohjainen, se menee silti ulos. Esimerkiksi jos sanoisitte: "Olen yksinäinen. Minulla ei ole ystäviä. Kukaan ei ole koskaan yhteydessä minuun", saatte vastineeksi sen, ettei kukaan ole yhteydessä teihin.

Kun siirrytte korkeampiin tietoisuustiloihin, pystytte havaitsemaan nämä ajatusmuodot. Ette havaitse niitä samalla tavalla kuin esimerkiksi kirjan tai sanomalehden kolmannen ulottuvuuden havaintotavalla. Sen sijaan luulette todennäköisesti kuvittelevanne ne. Kyllä, kuvittelette ne, koska mielikuvitus on viidennen ulottuvuuden ajattelua.

Monet teistä käyttävät edelleen kolmannen ulottuvuuden syy- ja seurausajattelua, mutta oivallatte hitaasti, että silloin kun lähetätte positiivisia, rakastavia ajatuksia, jotain positiivista ja rakastavaa tulee takaisin teille.

Oivallatte myös, että jos olette tilanteessa, jota ette osaa hoitaa, pohtimisen ja huolissaan olemisen sijasta sanokaa vain: "Rakas korkeampi itse, on jotain, mikä minun tarvitsee ymmärtää. Auttaisitko minua?" Sitten odotatte jonkin ajatusmuodon tulevan korkeammalta itseltä teille.

Koska kutsuitte korkeampaa itseänne, olette tehneet erilaisen ajatusmuodon. Olette tehneet ulottuvuuksienvälisen ajatusmuodon. Silloin kun kutsutte korkeampia ulottuvuuksia ja sanotte: "Auttakaa minua tässä tilanteessa", olette käyttäneet vapaata tahtoa avaamaan ulottuvuuksienvälisen portaalin.

Tämä ulottuvuuksienvälinen portaali yhdistää teidät ITSENNE yhteen tai useampaan korkeamman ulottuvuuden ilmaisuun, joilta voitte vastaanottaa tietoisesti moniulotteista informaatiota. ITSENNE korkeampia ilmaisuja voivat olla enkelit, ylösnousseet mestarit, Elohim ja/tai korkeamman ulottuvuuden galaktiset olennot.

Haluamme teidän tietävän, että me, ITSENNE korkeammat ilmaisut, odotamme kutsuanne. Odotamme, koska Gaia on vapaan tahdon planeetta. Siksi meidän täytyy odottaa, kunnes kutsutte meitä.

Näemme, että monet teistä kutsuvat meitä, mutta joskus kutsutte matalan taajuuden viestillä, kuten "Vihaan olla täällä. Haluan pois täältä. Milloin tulet alas auttamaan minua?"

Nämä ajatusmuodot ovat hyvin matalaa taajuutta, koska ne ovat täynnä pelkoa ja vihaa. Tosiasia on, että olemme jo täällä, mutta voitte havaita meidät vain korkeammassa tietoisuustilassanne. Olemme aivan tässä. Olemme huoneessanne, olemme talossanne, kuljemme vieressänne, kun menette ruokakauppaan.

Mutta ette voi havaita meitä, koska resonoimme korkeampaan taajuuteen. Resonoimme viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli. Voidaksenne havaita meidät, teidän täytyy laajentaa tietoisuutenne pois beta-aalloista, myös alfa-uniaaltojen yli, gamma-meditointiaaltoihin, joissa voitte päästää irti ajasta.

Alfa-aalloissa aika kulkee nopeammin, koska teette jotain, mistä nautitte ja mikä tuntuu hyvältä. Mutta vasta theta- ja gamma-aaltotietoisuudessa pysytte aloittamaan irtipäästämisen riippuvuudestanne 3D-aikaan.

Kun siirrytte gamma-aaltotodellisuuteen, ei ole enää ajatuksia tai sanoja rivissä peräkkäin, kuten yksi, kaksi, kolme, neljä. Näissä korkeamman ulottuvuuden todellisuuksissa oleminen on kuin virtaamista ja kellumista meressä.

Jos kuitenkin virtaatte tässä korkeamman ulottuvuuden meressä ja haluatte tapahtuma- tai ajatusjärjestystä, putoatte pois tuosta todellisuudesta. Putoatte pois, koska kiinnittymisenne aikaan joka aiheuttaa peräkkäisyysvaatimuksen, alentaa tietoisuutenne pois tuon maailman havaintoasteikolta.

Peräkkäisyys perustuu ensimmäisen, toisen, kolmannen jne. ajoittamiseen. Milloin tahansa asia tapahtuukin nyt-hetkessä, ei ole ensimmäistä, toista jne. On vain pyöriminen, yhteenliittyminen, virtaaminen, joksikin tuleminen, saapuminen ja/tai lähteminen.

Tuntekaa tietoisuutenne, kun sallitte mielenne virrata yhdestä käsityksestä seuraavaan, joka laajentuu taas seuraavaan käsitykseen. Esimerkiksi tuntekaa ajatusmuotoa "Haluan kokea läheisen suhteen korkeamman itseni kanssa". Heti kun teette tuon toteamuksen, luotte ulottuvuuksienvälisen ajatusmuodon. Tuo ajatusmuoto virtaa korkeampiin ulottuvuuksiin etsimään korkeampaa itseänne.

Se tulee takaisin, mikä lähtee ulos. Näin ollen korkeamman itsenne saadessa tämän informaation, se saattaa sanoa: "Ai jaa, meillä on kommunikointiyhteys alemman ulottuvuuden itsemme osaan, joka kykenee reagoimaan meihin ja kenties myös kommunikoimaan kanssamme. Me, korkeamman itsesi osat, välitämme viestin korkeampaan tietoisuuteesi sanoaksemme "hei"."

Emme tietenkään sano "hei" englanninkielellä. Sanomme "hei" valokielellä. Sanomme "hei" kutittamalla kolmatta silmäänne, kuiskaamalla laajentuneeseen kuuloonne, koskettamalla pehmeästi sydäntänne, laittamalla käsivartemme ympärillenne ja/tai saamalla olonne tuntumaan turvalliselta ja rakastetulta.

Näin ollen sanoessamme: "Hei, olemme täällä ja haluaisimme kommunikoida kanssasi", ette kuule sitä englanninkielellä tai millään ihmiskielellä. Saatatte kuitenkin havaita jotain, jota ette ymmärrä. Tämä "jokin, joku, jokin tunne, jokin ajatus, jokin energia" tuntuu ikään kuin virranneen ohitsenne, kiertävän ympärillänne ja/tai lähettävän teille yläpuoleltanne ehdotonta rakkautta.

Jos voitte olla paikallanne, jos voitte olla hyvin hiljaa aivoissanne ja kuunnella sydämellänne, kolmas silmänne saattaa kyetä havaitsemaan, että energiakenttä tulee tajuntaanne. Ette ehkä aluksi tiedä, mitä tuo energiakenttä sanoo teille, mutta voitte tuntea sen olevan siinä.

Jos alkaisitte pelätä, energiakenttänne täyttyisi pelosta. Silloin korkeamman ulottuvuuden itsenne lähtisi välittömästi tuosta energiakentästä, koska emme enää osallistu pelkoenergiakenttään.

Jos kuitenkin muistatte nopeasti muuntaa energiakenttänne takaisin korkeampiin ulottuvuuksiin lähettämällä ehdotonta rakkautta ja violettia tulta, voimme yhdistää henkilökohtaiset ja kollektiiviset energiamallimme omiinne edesauttamaan ulottuvuuksienvälistä kommunikointiportaalianne.

Tämän portaalin kautta pystymme lähettämään teille ehdotonta rakkautta ja moniulotteista valoa auttamaan teitä tietoisuutenne laajentamisessa, vastaanottaaksenne tietoisesti korkeamman ulottuvuuden kommunikointiamme.

Nimittäin olemme aivan kuin te. Itse asiassa olemme versionne, joka resonoi korkeampaan värähtelyresonanssiin. Silloin kun teillä on tietoinen yhteys korkeampaan resonanssiin, yhdistytte samanaikaisesti meihin, omaan korkeampaan itseenne.

Oman korkeamman tietoisuustilanne kautta voitte avata kolmannen silmän, yhdistyä korkeaan sydämeen ja maadoittaa moniulotteisen olemuksenne syvälle Gaian ytimeen. Kun maadoitatte tämän energiakentän Gaian ytimeen, se on kuin kytkemistä universaaliin kielenkääntäjään.

Tämä "universaali kielenkääntäjä" laittaa rakastavasti kokonaiset viestit tietoisuuteenne ja vahvistaa niitä niin, että teidän on helpompi tietoisesti kokea kommunikointimme.

Sitten kun olette käyneet läpi viestiemme hyväksymis-, tietämis- ja maadoittamisprosessin, ohjaatte kolmannen ulottuvuuden aivojanne yhdistämään käyttöjärjestelmänsä moniulotteiseen mieleenne.

Sitten saatatte kyetä myös havaitsemaan korkeamman itsenne valoportalinne läpi. Ette kuitenkaan havaitse korkeampaa itseänne samalla tavalla, kuin näette fyysisen itsenne peilissä.

Itse asiassa ette havaitse korkeampaa itseänne lainkaan, ennen kun pysytte uskomaan, että teillä on korkeampi itse, koska ette havaitse sellaista, mihin ette usko.

Jos uskotte omaan Itseenne, voitte sanoa: "Rakastaisin puhua kanssasi". Vastauksenne ei tule sanoina, vaan ulottuvuuksienvälisinä energia-ajatusmuotoina. Siksi olkaa tietoinen niistä korkeamman taajuuden energiamalleista, joita tulee käpylisäkkeeseenne.

Jakakaa nämä viestit kolmannen silmän kanssa, jotta voitte paremmin ymmärtää ne, ja tallentakaa ne korkeaan sydämeen säilöön lisäymmärrystä varten. Älkää myöskään unohtako maadoittaa näitä viestejä ITSELTÄ Gaian ytimeen. Jakakaa sitten viestinne toisten kanssa, jotka ovat valmiita. Älkää kantako huolta siitä, kuka on valmis.

Luottakaa vain itseenne ja tiedätte, kuka on valmis vastaanottamaan mitäkin informaatiota. Varmistakaa tämän viestin siemenen kylväminen Gaian ytimeen. Sitten kaikkien kysymysten vastaussiemenet voivat yhdistyä ykseystietoisuuteen ja ehdottomaan rakkauteen uneksimaan, odottamaan, luomaan, omistamaan ja suojelemaan Gaian planeettakehon uutta ja korkeinta oktaavia.

Jokainen ehdottoman rakkauden ajatus Gaiaa kohtaan ja jokainen Äiti Maalle lähettämänne siunaus palaa teille kolminkertaisesti. Siksi rakkaat ylösnousevat ystävät, kunnioittakaa itseänne niin, että kykenette kunnioittamaan täysin toisia ja sitä planeettaa, jolla elätte.

Siunausta teille kaikille ja muistakaa pitää ulottuvuuksienvälinen portaalinne auki.

Arcturuslaiset ja korkeampi ITSENNE

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

17.10.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net