16.07.2015

Totuus vapauttaa teidät

Monet korkeamman tietoisuuden ihmisistämme tuntevat vaihtelevasti äärimmäistä ahdistusta ja hurmiota, koska kuljette Gaian sekä oman neljännen ulottuvuuden auranne läpi. Minkä tahansa projektin viimeinen kolmannes on haastavin.

Jokaisen projektin loppu on haastavin, koska olette työstäneet sitä niin pitkään, että alatte olla sairaan kyllästynyt tekemään sitä. Kun putoatte tuohon tietoisuustilaan, teillä on tilaisuus editoida käyttäytymistänne kausaalitasolla.

Missä tahansa kirjoitusprojektissa, muotoilu on erittäin tärkeä hienoviritysprosessinne viimeisenä tehtävänä. Kuitenkin tuohon nyt-hetkeen mennessä olette nähneet saman "virheen" niin monta kertaa, että te ette näe sitä enää virheenä.

Sen sijaan näette sen sellaisena, kuin haluatte sen olevan, koska ette halua, että teidän tarvitsee katsoa tuota projektia enää. Me tietysti puhumme henkilökohtaisesta ja planetaarisesta ylösnousemusprojektista. Kerromme teille, että nyt olette menossa neitseelliselle alueelle, missä ette ole koskaan käyneet.

Olette saattaneet käydä elämissä, joissa ylösnousitte henkilökohtaisesti, mutta Gaia ei ole vielä ylösnoussut. Siksi Gaian ylösnousemusprosessi on ainutlaatuinen teille kaikille. Joillain teistä vapaaehtoisista on ollut planeettaylösnousemuskokemus, esim. Plejadeilla tai Venuksella.

Jos olette näiden joukossa, menkää meditaatioon muistaaksenne kokemuksenne tuossa inkarnaatiossa. Tämä muistaminen auttaa teitä kovasti kontrolloimaan omaa hämmennystänne ja turhautumistanne. Sitten kun olette tyyni ja keskittynyt, voitte paremmin auttaa toisia olemaan tyyni ja keskittynyt.

Tästä syytä kutsumme teitä kaikki tekemään vielä yhden tietoisen matkan neljännen ulottuvuuden astraalitason läpi. Nykyinkarnaationne neljännen ulottuvuuden perspektiivistä voitte havaita myös kaikki muut inkarnaatiot, joita olette kokeneet Gaian keholla.

Kun siirrytte neljännen ulottuvuuden korkeammille ja korkeammille alitasoille, saatte lisää objektiivisuutta. Mitä enemmän olette irti 3D-elämänne säännöistä, sitä enemmän voitte nähdä oman käyttäytymisenne. Syy tähän irrallisuuteen on, että mitä korkeampi tietoisuustilanne on, sitä vähemmän tuomitsette sen, mitä havaitsette.

Kolmas ulottuvuus on niin täynnä pelkoa, että monet teistä lankeavat tuomitsemaan tapana erottaa itsenne niistä, joilla on "valta toisiin" –vakaumus. Tuomitseminen alentaa kuitenkin omaa tietoisuustilaanne, mikä alentaa kykyänne vapauttaa tuon käyttäytymistavan itsestänne.

Kuten useimmat teistä ovat havainneet, mitä korkeampi tietoisuustilanne on, sitä enemmän voitte havaita omassa käyttäytymisessänne ne alueet, joita haluatte korjata. On tärkeää muistaa, että jos tuomitsette käyttäytymisenne, tietoisuutenne putoaa taajuuteen, missä ette pysty ehdottomasti rakastamaan itseänne, antamaan anteeksi itsellenne ja hyväksymään itsenne.

Toisin sanoen, ette voi tehdä toiselle sitä, mitä ette voi tehdä itsellenne. Jos itsessänne on osa, minkä tuomitsette, tuomitsette tuon käyttäytymisen myös muissa. Viidennen ulottuvuuden tietoisuustila perustuu ehdottomaan rakkauteen.

Näin ollen

* kun putoatte pois ehdottomasta rakkaudesta, putoatte pois viidennen ulottuvuuden tietoisuustilasta

* kun putoatte pois viidennen ulottuvuuden tietoisuustilasta, kadotatte korkeamman todellisuusperspektiivinne

* kun kadotatte korkeamman todellisuusperspektiivinne, alatte tuntea olevanne kolmannen ulottuvuuden rajoittuneisuus- ja pelkoharhojen vanki.

On vaikea säilyttää viidennen ulottuvuuden tietoisuus, koska fyysinen todellisuutenne on täynnä pelkoja ja harhakuvia. Itse asiassa nämä harhakuvat ja pelot ovat jokapäiväisen elämänne vaikein osa.

Miten säilytätte viidennen ulottuvuuden tietoisuutenne, jotta voitte katsoa harhakuvien läpi havaitaksenne totuuden? Kyllä, olette oikeassa. Voitte katsoa harhakuvien läpi vain, silloin kuin neljännen ulottuvuuden auranne on tarpeeksi puhdas, että voitte katsoa oman auranne läpi.

Tietysti viidennen ulottuvuuden itsenne, joka on SINÄ, joka resonoi viidennen ulottuvuuden tietoisuustilaan, voi katsoa neljännen ulottuvuuden auraanne ja havaita helposti haavoittumisen omassa aurassanne.

Sitten viidennen ulottuvuuden ITSENNE – se sinä, joka resonoi aina 5D-tietoisuuteen – voi helposti lähettää ehdotonta rakkautta kolmannen ulottuvuuden itsellenne – sinulle joka resonoi 3D-tietoisuuteen.

Haasteena on, pystyykö 3D-itse tunnistamaan tämän korkeamman 5D-olennon oman moniulotteisen ITSENNE korkeammaksi ilmaisuksi. Kolmas ulottuvuus on opettanut teitä olemaan nöyrä, mutta liian usein kolmannen ulottuvuuden nöyryys on itse asiassa kolmannen ulottuvuuden tapa tuomita itsenne.

Olette oppineet tuomitsemista kaikilta ihmisiltä, jotka ovat tuominneet teidät tai toiset. Tästä syystä tuomitsemisen irtipäästäminen tietoisuudestanne on hyvin tärkeä osa henkilökohtaista ja planetaarista ylösnousemusta.

Koska ette voi antaa sellaista, mitä teillä ei ole, voitte päästää irti toisten tuomitsemisesta vain, sitten kuin olette päästäneet irti itsenne tuomitsemisesta. Fyysinen maailma on kuitenkin kouluttanut teidät uskomaan, että itsensä tuomitseminen on nöyryyttä.

Tämä on väärä uskomus. Itsensä tuomitseminen tulee sisäisestä pelosta, kun taas nöyryys tulee sisäisestä rakkaudesta. Pelko mikä aiheuttaa itsensä tuomitseminen, laajenee luomaan pelon, että toiset tuomitsevat teidät ulkoisessa elämässä. Toisaalta nöyryys joka tulee sisäisestä ehdottomasta rakkaudesta, luo kyvyn rakastaa kaikkea elämää, antaa anteeksi kaikelle elämälle ja hyväksyä kaikki elämä ehdottomasti.

Tiedämme, että kaiken sen rakastaminen, anteeksi antaminen ja hyväksyminen, mitä tapahtuu Gaian suurta muutosta edeltävän kaaoksen aikana, on paljon pyydetty teiltä. Jos kuitenkin muistatte, että Gaia on syyn ja seurauksen planeetta, ymmärrätte, miksi sanomme näin teille.

Ylösnoustakseen Gaian kolmannen ulottuvuuden ilmaisusta, kaikkien ylösnousseiden mestareiden on tarvinnut hallita pelokkaat tuomitsemisreaktionsa ja korvata ne ehdottomalla rakkaudella, jotta he voisivat "antaa anteeksi heille, koska he eivät tiedä, mitä tekevät".

Siinä missä tuomitseminen pysäyttää liikkumisen eteenpäin, ehdoton anteeksianto kannustaa liikkumaan eteenpäin. Ajatelkaa itseänne. Miltä teistä tuntuu, kun joku tuomitsee teidät? Haluatteko kuunnella ja hyväksyä sen, mitä hän on kertonut teille?

Tilanne on sama, jos tuomitsette itsenne. Kuunteletteko ja hyväksytte oman itsenne tuomitsemisen? Jos hyväksytte, miten se vaikuttaa teihin?

Kun siirrytte luomanne neljännen ulottuvuuden portaalin/käytävän astraalitason tuolle puolen, muistatte, että energia ulos on energia takaisin. Siksi muistatte, että vedätte sitä samanaikaisesti itseenne, mitä laitatte maailmaanne.

Kun saatatte loppuun lisämunuaisten parantamisen ja muuntamisen, muistutamme teille, että nämä ovat "reagointirauhasenne". Kun saatte lisääntyvässä määrin hallintaan reagointinne kolmannen ulottuvuuden ärsykkeisiin, elätte lisääntyvästi viidennen ulottuvuuden tietoisuuden nyt-hetkessä.

Tässä korkeammassa tietoisuustilassa voitte helposti päättää olla reagoimatta. Kun tietoisuutenne on kalibroitu viidenteen ulottuvuuteen, havaitsette todellisuuden energiapaketteina, jotka kantavat mahdollisuusenergiaa. Korkeammasta tietoisuudestanne voitte lisäksi helposti havaita tuon energiapaketin taajuuden.

Jos energiapaketti on täynnä pelkoa, rakastatte sitä ehdottomasti ja roihutatte sitä violetilla tulella. Tämän toiminnan nyt-hetkessä muunnatte tuon energiapaketin, ennen kuin sillä on aikaa juurtua Gaian kehoon tullakseen todellisuudeksi.

Viidennen ulottuvuuden perspektiivistä voitte myös lukea näiden energiapakettien tunnesisällön. Siksi muuntaessanne tunnesisällön pelosta ehdottomaksi rakkaudeksi, maadoitatte tuon muunnetun energiapaketin Gaiaan. Näettekö, miten teette suurta palvelua jatkuvasti nousevalle todellisuudellenne?

Nyt kuin olette käyneet alemman astraalitason mysteerikoulussa, olette pystyneet ehdottomasti rakastamaan omia eksyneitä osianne ja muuntamaan ne. Näin ollen pystytte lisääntyvässä määrin rakastamaan ehdottomasti ja muuntamaan ajatusmuotoja ja energiapaketteja, joista tulee aina vain havaittavampia laajentuvalle havaintotavallenne.

Muistakaa rakastaa ja tehokkaasti maadoittaa kaikki energiapaketit, jotka ovat täynnä rakkautta, koska ne auttavat kovasti Gaiaa. Voidaksenne paremmin auttaa Gaiaa sen ylösnousemusprosessissa, olette puhdistaneet omia alemman astraalitason pelkojanne, reaktioitanne ja tuomitsemisianne ja jatkatte sitä.

Tiedämme, ettei toimeksiantonne ole pieni tehtävä ihmisilmaisullenne. Kuitenkin se mikä on mahdotonta kolmannen ulottuvuuden itselle, on helppoa ja luonnollista moniulotteiselle ITSELLE. Kun fyysinen itsenne on täysin yhdistynyt viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen, olette täysin yhdistynyt moniulotteiseen ITSEENNE.

Sitten ette ole enää koskaan yksin, koska nyt-hetkessä jatkuvasti olevan moniulotteisen ITSENNE korkeammat taajuudet ympäröivät teitä aina. Tästä nyt-hetkestä lähetätte ehdotonta rakkautta ja violettia tulta fyysiselle itsellenne ja kolmannen ulottuvuuden todellisuudellenne.

Koska olette vapauttaneet haavoittuneimmat ilmaisunne ja koska niille koulutetaan jatkuvasti tuota totuutta astraalimysteerikoulussa, teistä alkaa tuntua eri ihmiseltä.

Kolmannen ulottuvuuden vastuun, leijuvan pelon ja masennuksen raskas paino nousee tietoisuudestanne. Koska haavoittunutta itseänne parannetaan jatkuvasti temppelissä, voitte paremmin rentoutua ITSENNE laajentuneeseen versioon.

Muistutamme teitä kuuntelemaan korkealla sydämellä ja näkemään kolmannella silmällä, vastaanottaaksenne paremmin viestejä korkeammista ulottuvuuksista. Nämä viestit ovat aina olleet siellä, mutta häiriö alemmassa astraalikentässänne vääristi ne tunnistamattomaksi.

Tiedämme, että monet teistä ovat tehneet tämän sisäisen työn monta kertaa. Kuitenkin tietoisuutenne laajentuessa korkeampiin ja korkeampiin taajuuksiin, teidän täytyy lähettää maadoittumisjohtonne syvemmälle ja syvemmälle fyysisen itsenne alueilla, jotka kerran tuomitsitte, sivuutitte tai joita pelkäsitte.

Voitte mennä vain niin korkealle ylös ITSEENNE, kuin olette valmis menemään alas tiedostamattomaan mieleenne. Voitte myös mennä vain niin korkealle ylös Gaian ilmakehään, kun olette valmis menemään alas Gaian ytimeen.

Jos ette mene Gaian ytimeen ollaksenne täysin maadoittunut, aurassanne voi olla vääristymiä, jotka vääristävät korkeampia viestejänne ITSELTÄ. Yksi suurimmista haasteistanne on tunnistaa vääristymä, laajentaa taajuuttanne ja sitten havaita tuo moniulotteinen viesti taas korkeammasta tietoisuustilasta.

Odottamisen aika

Odottamisen aika oli melkein ohi. Tiesin sen. Tunsin sen sielussani. Mitä muuta oli piilossa sisälläni, mikä esti täysin tietoisen kokemuksen moniulotteisesta ITSESTÄNI? Käännyin mieleni sisään ja avasin sydämeni.

Rauhoitin fyysisen kehoni ja sallin tietoisuuteni nousta maallisen elämäni huolien yli – selviytymisen, saavuttamisen, menestyksen yli tietämiseen …

Vanhat tutut muistot kutittivat heräävää mieltäni ja sivelivät sydäntäni kuin enkelin kosketus. Ystävät ja toverit jotka olin tuntenut kauan ennen ensimmäistä ruumiillistumaani, ryntäsivät tervehtimään minua.

Jumalainen täydentäjäni livahti siististi muotooni. Olin taas yhdistynyt. Hän-minä olimme kokonainen. Muistoni nousivat oktaavin, kun syleilin useampia ja useampia ITSENI osia. "Olen kotona", kuulin äänen kuiskaavan.

Mutta odota – tässä telepatian, empatian ja kaikkitietävyyden maailmassa ei ole ääniä. Tuo ajatus sai sydämeni jysähtämään ja tunsin kehoni istuvan raskaasti tuolilla ja käsieni puristuvan nyrkkiin.

Tunsin jalkani työntävän mattoa vasten, ikään kuin työntäen sitä pois. Silmäni lensivät auki ja näkivät fyysisen huoneen, kun kuulin liikenteen ääniä ikkunani ulkopuolelta.

"Ei!" huusin. "En halua olla täällä. Haluan olla siellä."

Juuri kuin ovi sydämeeni alkoi sulkeutua ja kyyneliä muodostua silmäkulmiini, valonkajastus tuli huoneeseen. Kuin hento perhosen siipi, kajo lepatti sydämeeni ja esti ovea sulkeutumasta.

Kajo leijui mieleeni kuin höyhen ilmavirtauksessa. Pelon kyynelistä tuli ilon kyyneliä. Puristuvat käteni rentoutuivat ja avautuivat – kämmenet ylöspäin. Jalkani rentoutuivat mattoa vasten ja tunsin sen mukavan maadoittavan tuen.

Rauhoituin muistaakseni sen maailman, josta uskoin juuri lähteneeni. Tunsin tuon maailman, tuon todellisuuden sydämessäni ja mielessäni.

Toin se rentoutuneiden käsieni kärkeen saakka, alas varpaisiin ja maton läpi maahan sen alla. Perhosensiivet muuttuivat kotkan siiviksi ja kietoutuivat kehoni ympärille kuin valopilvi.

"Koti on tietoisuustila", ystävät muistuttivat sisältäni. "Olet matkannut Äiti Maan kohtuun luodaksesi uuden elämän – ei ainoastaan sinulle, ei ainoastaan planeetalle, vaan myös valolle.

"Herää nyt ja löydä meidät kaikki, jotka olemme ottaneet myös maamuodon. Mekin nostatamme muistojamme ja kuulemme kutsun. Prinsessa Ruususen tapaan joka heräsi rakkauden suudelmasta, synnytämme lupauksemme. Nyt voimme tietää, nyt voimme luottaa ITSEEMME."

Tuossa hetkessä antauduin sille lupaukselle, minkä olin vapaaehtoisesti päättänyt pitää. Lopulta pystyin muistamaan, mitä olin luvannut tehdä kauan, kauan ennen syntymääni.

Nyt minun täytyy vain olla se.

*****

Rakkaat loittoryhmämme jäsenet USA:ssa. Tänä päivänä 4.7.1776 hyväksyitte itsenäisyysjulistuksen, koska kieltäydyitte osallistumasta toisten valheisiin ja harhakuviin.

Siksi rakkaat lähettiläämme USA:ssa sekä lähettiläämme ympäri Gaian maapalloa, havaitkaa tämä historiallinen vapauden energiapaketti, mikä tulee aktivoituna joka vuosi tänä päivänä ja vahvistakaa sitä sanomalla:

"Emme osallistu pelkopohjaiseen todellisuuteen. Emme enää halua, että meille valehdellaan ja meitä pelotellaan. Olemme moniulotteisia olentoja, jotka ovat tulleet kolmannen ulottuvuuden kehoon auttamaan Gaiaa.

"Toistamme, ettemme suvaitse enää valheita ja todellisuusvääristymiä. Siksi sanomme teille kaikille – roihua, roihua, roihua violetti tuli meidän ylösnousevaan planeettamme.

"Lähetämme ehdotonta rakkautta teille, pimeyden ja pelon tuntemattomille kasvoille. Nyt kun seisomme omassa valossamme, voimme seistä kollektiivisen valomme ykseydessä ja puhua teille yhtenä olentona sanoen:

"Rakastamme teitä ehdottomasti ja roihutamme teitä violetilla tulella. Kun teemme niin, julistamme korkeasta sydämestä, ettemme osallistu harha- ja pelkotodellisuuteen!

"Otimme maa-astian tässä nyt-hetkessä pelastaaksemme Gaian ahneuden ja petoksen otteesta. Yhtenä olentona sanomme: siunausta teille, niille jotka pelkäävät totuutta, ylösnousemusta ja vallan menettämistä toisiin. Sanomme teille: rakastamme teitä ehdottomasti ja siunaamme teitä violetilla tulella.

"Pelkonne on pelottanut meitä, mutta nyt muunnamme tuon pelon rakkaudeksi ja reagoimme vain ehdottomalla rakkaudella. Pyydämme koko ihmiskuntaa liittymään meihin tässä valon lähettämisessä ajatusmuotoihin, jotka ovat täynnä pelkoa.

"Lähetämme teille kaikille ehdotonta rakkautta ja violettia tulta."

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

4.7.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net