26.01.2016

Tehkää ylösnousemuksesta normaalia nyt

Olette oman tehtävänne peräsimessä nyt. Ainakin jos olette keskittynyt ja avoin, me olemme peräsimessä. Jos kuitenkin pelkäätte tai olette vihainen, ette ole peräsimessä ja olette mahdollinen uhri koska tahansa.

Tätä pelkoa ei tietenkään luonut todellisuutenne, vaan se luotiin pelkonne vuoksi. Ja usein teille tuleva pelko on sama pelko, jonka olette laittaneet todellisuuteenne.

Nyt kun olette kaikki siirtymässä neljännen ulottuvuuden ylimpiin taajuuksiin, alatte menettää ajantajun. Siis päästätte irti uskollisuudesta ja riippuvuudesta niihin rajoituksiin ja erillisyyksiin, joita on kolmannen ja neljännen ulottuvuuden ajan hallitsemassa todellisuudessa.

Monille ihmisille "kaikki todellisuudet" merkitsevät vain kolmannen ulottuvuuden todellisuuksia ja kenties jotain neljännen ulottuvuuden astraalitasolta. Näissä neljännen ulottuvuuden todellisuuksissa on vielä aika. Nyt useammat ja useammat aloittavat tietoisuusmatkansa astraalitasojen läpi.

Kolmannen ulottuvuuden fyysinen maailma ja neljännen ulottuvuuden astraalimaailma ovat hyvin erilaisia. Mutta niissä kummassakin on jokin aikarakenne, mutta neljännen ulottuvuuden aika on paljon nopeampi.

Viidennessä ulottuvuudessa aikaa ei ole ja on vain "nyt". Olette ehkä ajatelleet, että teillä oli ongelmia muuntuessanne neljännessä ulottuvuudessa, mikä on yksinkertaista verrattuna energiakenttien suureen nopeutumiseen, kun siirrytte viidenteen ulottuvuuteen.

Myös taajuushyppy neljännestä ulottuvuudesta viidenteen on haastava, koska viides ulottuvuus on hyvin erilainen kuin todellisuusulottuvuudet ensimmäisestä neljänteen. Se on hyvin erilainen, koska siellä ei ole aikaa.

Koska ei ole aikaa, ei ole erillisyyttä. Itse asiassa "ei aikaa" on enemmän 3D-termi, koska siinä on ajatus nollasta tai ei-mistään. Tuota ajatusta ei ole viidennessä ulottuvuudessa. Itse asiassa viidennessä ulottuvuudessa kaikki on juuri tässä, juuri nyt eikä yksinolemista tapahdu.

Ilman aikaa luoda etäisyyttä ihmisten, tilanteiden, käsitysten, ajatusten ja tunteiden välille, kaikki mikä virtaa, liikkuu sekoittuvissa todellisuusmalleissa. Näette, että viidennen ulottuvuuden käyttöjärjestelmänne on hyvin erilainen kuin kolmannen ja neljännen ulottuvuuden käyttöjärjestelmänne.

Viides ulottuvuus on todellisuusympyrä, kun koko todellisuus on jatkuvasti virtaavassa, liikkuvassa ja muuttuvassa virrassa. Tämän virran kokevat keskenään kaikki, joiden kanssa jaatte kokemuksenne.

Kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa tietoisuutenne on rajoittunut todellisuuden keskitason taajuuksiin. Siksi ette näe todellisuuden hyvin korkeita taajuuksia ettekä koe todellisuuden hyvin matalia taajuuksia.

Näin ollen voitte olla tietämätön korkeammista henkiulottuvuuksista ja pimeiden sielujen on suhteellisen helppoa piiloutua matalampiin taajuuksiin tuon kolmannen ulottuvuuden keskitaajuuden alapuolella. Tämä kolmannen ulottuvuuden keskitaso on kolmannen ulottuvuuden tavanomaista ajatteluanne, mikä sisältää myös osan neljännen ulottuvuuden unelmointianne/unennäköänne ja luovuuttanne.

Mutta takaisin kokemukseenne koputtamisesta viidennen ulottuvuuden ovelle. Mitä jos oppisitte tai muistaisitte, että viidennen ulottuvuuden elämänne oli totta? Sitten haluaisitte oppia korkeammasta itsestänne ja siitä suuresta rohkeudesta, jota tällä korkeammalla värähtelyllänne oli astuessaan fyysiseen kehoon auttamaan uuden maailman luomisessa.

Muinaisaikoina monet olennot yrittävät luoda uudisasutusta. Tietysti he olivat kolmannen ulottuvuuden planeetalla, mutta he olivat alueella, joka oli niin erilainen, kuin heidän alkuperäinen alueensa, etteivät he tunteneet tämän uuden todellisuuden sääntöjä. Jotkut näistä ihmisistä selviytyivät ja menestyivät uudessa maailmassaan ja jotkut eivät.

Kuitenkin "selviytyminen" ja "menestyminen" ovat kumpikin kolmannen ulottuvuuden sanoja. Viidennessä ulottuvuudessa ei ole kuolemaa, joten kaikki selviytyvät, eikä ole rahaa, joten kaikki menestyivät. Tästä tiedosta huolimatta monet ihmiset miettivät: "Voinko tehdä tämän sukelluksen? Voinko siirtyä tähän tuntemattomaan? Mitä tämä tuntematon opettaa minulle?"

Mikään näistä ei ole kuitenkaan viidennen ulottuvuuden kysymys. Ne ovat kaikki kolmannen ulottuvuuden kysymyksiä. Voidaksenne esittää 5D-kysymyksiä, teidän täytyy ajatella viisiulotteisesti, teidän täytyy tuntea ykseys kaiken elämän kanssa ja teidän täytyy havaita, että kaikki on yhtä nyt-hetkessä.

Kun otatte viidennen ulottuvuuden vastaan tällä tavalla, alatte kommunikoida toisten kanssa, jotka ovat viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli. Sanomme "viidennessä ulottuvuudessa ja sen yli", koska viides ulottuvuus on kynnystodellisuus. Se on kynnys kolmannen/neljännen ulottuvuuden ja korkeampien todellisuusulottuvuuksien välillä.

Tämä viidennen ulottuvuuden kynnys muistuttaa paljon keidasta, jossa voitte levätä, rentoutua ja nauttia ihmeellisestä uudesta todellisuudesta, josta olette löytäneet itsenne. Kun tulette viidennen ulottuvuuden maailman kynnykselle, tunnette valtavaa ehdotonta rakkautta.

Tämä ehdoton rakkaus näyttää ratsastavan jollain näkymättömällä tuulella. Ensin luultavasti huomaatte muistavanne kaikki myriadit inkarnaationne ja kaikki todellisuudet, joita olette luoneet itsellenne alempiin ulottuvuuksiin.

Koko kolmannen/neljännen ulottuvuuden elämän todellisuushistorianne loppututkimuksessa, opitte/muistatte, miten rakastetaan ehdottomasti, annetaan anteeksi ehdottomasti ja hyväksytään ehdottomasti ne myriadit elämät, joita olette kokeneet kolmannen/neljännen ulottuvuuden seikkailuissanne.

Jos päätätte palata näihin maailmoihin, tiedätte tekevänne sen vain saattaaksenne loppuun tehtävän, johon olette vapaaehtoisesti lähteneet. Tiedätte, että voi vaatia paljon valmistelua, ennen kuin palaatte tuohon alempaan taajuuteen, sillä katsoessanne alaspäin siihen, missä olette olleet, oivallatte, miten haavoittunut ja eksynyt olitte.

Oivallatte myös, että nuo tunteet olivat normaaleja, kun olitte tuossa kolmannessa ulottuvuudessa. Näin ollen katsoessanne niitä ITSENNE korkeammasta perspektiivistä, voitte tunnustaa, että 3D-parantuminen oli todella tarpeellista. Onneksi muistatte myös toveruuden, ystävyyden, luovuuden, perheet ja lapset.

"Mutta odota", sanotte, "olenko todella valmis lähtemään tästä upeasta viidennen ulottuvuuden todellisuustaajuudesta? Haluanko oikeasti ottaa vapaaehtoisesti 3D-maa-astian auttaakseni Gaian ylösnousemuksessa? Tein kovasti työtä päästäkseni tähän taajuuteen."

Itse asiassa "työ" on yksi kolmannen ulottuvuuden sana. Lisäksi, kun näitä epäileviä ja vähän pelokkaita ajatuksia tulee mieleenne, tietoisuutenne alkaa pudota. Sitten alatte havaita, miten nämä kuvat todellisuudesta alkavat muuttua todellisuudeksi, missä on vähemmän rakkautta, on työtä ja asioita, joita täytyy tehdä, ja rahalla on suuri valta.

"Odota, odota", huudatte, "muutan mieltäni. Päätän olla palaamatta kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen." Mutta äänessänne on pelkoa ja alatte kadottaa fokuksenne viidennen ulottuvuuden todellisuuteenne. Tiedätte, että fokuksenne palaa kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuteen, koska olette kokeneet tuon todellisuuden, tiedätte sen ja voitte tuntea sen.

Oivallatte, että vaikka vain pelon kuiskaus tulee ajatuksiinne, se voi alentaa tietoisuuttanne, mikä alentaa havaintonne takaisin kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuksiin. Sitten alatte kiitää kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuksiin. "Ei, ei, ei", huudatte, mutta "ei" on väärä sana.

"Aivan", onneksi muistatte. "Minun täytyy muuttaa ajatteluani. Minun täytyy kalibroida ajatteluni ja tunteeni ehdottoman rakkauden taajuuteen. Aivan kuten minun täytyy saada ilmaa pitämään kolmannen ulottuvuuden keho kolmannen ulottuvuuden maailmassa, minulla täytyy olla ehdotonta rakkautta pysyäkseni viidennen ulottuvuuden todellisuusvärähtelyssä."

Onneksi kundaliini antaa siirtymätilan, jossa voitte tuntea tietoisesti hermostonne uudelleenkalibroinnin aikasidonnaisesta kolmannen ja neljännen ulottuvuuden todellisuudesta todellisuuteen, jossa ei ole pelkoa, erillisyyttä ja aggressiivisuutta.

Pelkkä ajatus todellisuudesta ilman aggressiivisuutta sallii tietoisuutenne laajentua takaisin korkeampiin ulottuvuuksiin. Muistatte hitaasti, että teillä on ollut monia vierailuja kolmanteen ulottuvuuteen. Muistatte myös, että valitsitte useita inkarnoitumisia todellisuuteen, jossa tapahtui lempeä siirtymä todellisuustaajuudesta toiseen.

Päätitte inkarnoitua tuontyyppiseen todellisuuteen, jotta voisitte valmistella inkarnaationne ylösnousevalle maapallolle, joka oli luomassa suurta siirtymää kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta viidenteen ulottuvuuteen.

Muistitte muista inkarnaatioistanne, että jos oli liikaa pelkoa, teillä olisi vaikeuksia muuttaa tietoisuutenne ja näin havaintonne ja kokemuksenne kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta viidennen ulottuvuuden todellisuuteen.

Onneksi monet ulottuvuuksienväliset maahanmuuttajat korkeamman ulottuvuuden galakseista ja planeetoilta ovat ottaneet ihmismuodon auttaakseen Gaiaa planeettaylösnousemusprosessissa.

Kuitenkin myös suuren galaktisen sodan monet dragoniaanipakolaiset ottivat fyysisen kehon. Kun korkeampaa valoa tunkeutuu Gaian ilmakehään ja fyysiseen planeettaan, nämä dragoniaanit fyysisessä muodossa tunnistaa aina vain helpommin.

Kun tunnistatte ne, toinen havaitsemanne asia on, että nekin ovat tottuneet elämään fyysisellä maapallolla. Muistakaa, että dinosaurukset olivat ensimmäisiä olentoja tällä aikakaudella maan päällä.

Kuitenkin koko tietoisuuden mennessä korkeampiin taajuuksiin, erillisyys ja kilpailu ihmisten välillä, jotka ovat hyviä tai huonoja, parempia tai huonompia, aletaan korvata "olemme kaikki yhdessä tässä nyt-hetkessä" –määräyksellä.

Tässä ykseydessä haluatte kaikki luoda uuden maan, ei pelkoon vaan ehdottomaan rakkauteen perustuvan uuden maan. Onneksi pelon tapaan myös ehdoton rakkaus on hyvin tarttuvaa. Lisäksi ehdoton rakkaus on moniulotteinen kokemus.

Ehdoton rakkaus syntyy korkeammissa ulottuvuuksissa ja maadoittuu kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuteen, joka on perustettu pelolle ja ehdolliselle rakkaudelle ja ylläpidetty niillä.

Pelko on sitova voima, joka yhdistää olennon tuohon alempaan kolmannen ulottuvuuden taajuuteen. Kuitenkin vapautuakseen noista siteistä olennon täytyy vain siirtyä ehdottoman rakkauden taajuuteen.

Siinä missä pelko sitoo kolmanteen/neljänteen taajuuteen, ehdoton rakkaus avaa ulottuvuuksienvälisen portaalin aina vain korkeampiin todellisuustaajuuksiin. Kun astutte näihin korkeamman taajuuden portaaleihin tai energiakenttiin, tietoisuutenne laajenne.

Sitten kun tietoisuutenne laajenee, havaintonne laajenevat, ja kun havaintonne laajenevat, pystytte havaitsemaan todellisuuksia, jotka perustuvat ehdottomaan rakkauteen, ykseyteen ja ykseyden nyt-hetkeen.

On tehtävänne ja ilonne jakaa se, mitä olette kokeneet sekä muistaneet korkeamman ulottuvuuden todellisuuksista, niiden kanssa jotka haluavat kuunnella.

Vapautenne tulee sen oivaltamisesta, että olette luoneet oman ansanne. Näin voitte luoda pakoreittinne. Luotte pakoreittinne muistamalla, että te loitte ansanne. Tällä tavalla "sinusta", joka oli ennen vanki, tulee "sinä", joka on nyt luoja.

Vaatii paljon ehdotonta rakkautta itseänne kohtaan myöntää, että olette luoja, koska kolmannen ulottuvuuden tietoisuutenne on opettanut teitä nuhtelemaan itseänne virheen tekemisestä tai tuon ongelman luomisesta.

Toisaalta ehdoton rakkaus sanoo:

"Mitä opit, kun koit tuon ongelman?"

"Miten voit käyttää oppimaasi vapautuaksesi tuosta ongelmasta?"

"Miten voit jakaa oppimasi toisten auttamiseksi?"

Muistakaa myös, että jäitte alempien taajuuksien ansaan vain, koska otitte kehon maan päällä auttaaksenne Gaiaa ja sen asukkaita ylösnousemaan korkeampaan todellisuustaajuuteen. Kun oivallatte lisää, että olette todellisuutenne luoja, tietoisuutenne laajenee progressiivisesti.

Sitten kun tietoisuutenne laajenee, kundaliinivoimanne alkaa herätä selkärankanne ytimessä. Kun kundaliininne alkaa herätä, tietoisuutenne laajenee lisää ja fyysinen kehonne muuttuu vähitellen.

Kun kehonne muuttuu, tietoisuutenne ja havaintonne alkavat muuttua viidenteen ulottuvuuteen siitä, mikä sitoi teidät kolmanteen ja neljänteen ulottuvuuteen. Lopulta oivallatte, että kolmatta/neljättä ulottuvuutta hallitsee harha.

Tässä kohtaa tulee paljon helpommaksi oikeasti ja syvästi hyväksyä, että viides ulottuvuus ei ole pelkästään käsite, vaan reaalimaailma. Oivallatte, että ne korkeammat maailmat jotka aiemmin ajattelitte kuvittelevanne ja uneksivanne, ovat totta.

Jos nuo kuvitelmat ja unelmat ovat totta, niin kenties tuo valo-olento jonka luulitte havainneenne, oli totta. Sitten jos joku ihminen sanoo: "Näin valo-olennon ja uskon sen olevan totta", mietitte, onko tuo ihminen oikeassa.

Nykyhetkessänne useammat ja useammat ihmiset sanovat: "Kyllä, kyllä, näin tuon olennon myös ja minäkin ajattelin sen olevan totta. Mutta en tiennyt, oliko turvallista kertoa kellekään." Tosiasia on, että kun useammat ja useammat ihmiset keskustelevat avoimesti korkeamman ulottuvuuden kokemuksistaan, niistä tulee normaalimpia.

Kun jatkatte tietoisuutenne, havaintojenne ja fyysisen kehonne muuntamista korkeamman ulottuvuuden värähtelyyn, itsetuntonne ja vuorovaikutus todellisuutenne kanssa muuttuu.

Sitten vähitellen tai yhtäkkiä ylösnousemuksesta tulee uusi normaali. Viidennessä ulottuvuudessa tuo päivä on nyt!

Siunausta. Me, galaktinen perheenne, olemme aina kanssanne! Miten voisimme olla olematta, koska me olemme te korkeammassa ulottuvuudessa?

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

20.1.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net