29.07.2015

Täytyy olla kärsivällisyyttä muttei kärsivällinen

Ajatukseen, että kaikki vaatii aikaa, liittyy se uskomus, että teillä ei ole kontrollia ilmentymiseen ja että kärsivällisyyttä vaaditaan kaikissa asioissa.

On totta, että jotkut asiat vaativat aikaa, kun energian täytyy virrata tiheyden läpi ilmentymisprosessissa. Mutta kärsivällisyys ei ole odottamista, kunnes saatte lopputuloksen, vaan harmonisoitumis-, hyväksymis- ja laajentumisprosessi, jota opastaa teidän aikomuksenne. Teillä täytyy olla kärsivällisyyttä sallia tiheyden tulla aineeksi, mutta uskomus, että teidän täytyy olla kärsivällinen, vähentää aikomuksenne voimaa ja kykyänne johtaa energiavirtoja.

Silloin kun teillä on kärsivällisyyttä, tunnustatte, että aikomuksenne toteutuminen ottaa muodon korkeimmalla mahdollisella tavalla. Se saattaa vaatia aikaa, kun korkeimmat lopputulokset asettuvat energeettisesti linjaan ilmentyäkseen teille. Mutta sanoessanne, että olette kärsivällinen, oletatte jonkin tason voimattomuutta ja kontrollin puutetta, mitä käytätte uskoaksenne, että te ette ole sen saamisen arvoinen, mitä olette pyytäneet, silloin kun tarvitsette sitä. Tarve/puute ei kontrolloi energiavirtaa, aikomus kontrolloi. Tarve perustuu pelkoon ja se on alempi taajuus. Ette voi koskaan olla puutteessa, mikä on rajoittuneisuuden piirre.

Ilmentäminen on energian transformoitumista aineeksi, energian tulemista muodoksi, joka luodaan aikomuksellanne. Näin käytätte luomisvoimaanne ja kykyjänne, jumalaisen suunnitelmanne ja elämäntarkoituksenne osaa, eikä se riipu ajasta. Sen sijaan kyse on energeettisestä ja universaalista ajoituksesta ja energiataajuudesta ja –värähtelystä. Ylläpidätte värähtelyä joka vaaditaan korkeimpaan mahdolliseen lopputulokseen, silloin kun teillä on kärsivällisyyttä ja ymmärrätte, että luotte korkeampaa mahdollisuutta itsellenne jokaisella lopputuloksella. Luotte myös korkeampaa taajuutta, kun pysytte keskittyneenä aikomukseenne ja siihen tarkoitukseen tai lopputulokseen, jota aiotte. Kärsivällisyys on silloin energian pitämistä, kunnes lopputulos ilmestyy.

Tämä voi viedä vähän aikaa tai paljon aikaa, mikä riippuu pelkotasostanne. Ollessanne pelossa hidastatte prosessia, ja mitä suurempi tarpeenne ja halunne välittömään lopputulokseen on, sitä enemmän viivytätte prosessia. Tämä ei johdu siitä, että universumi rankaisee teitä, vaan koska pelkonne vähentää aikomuksenne energiavärähtelyä, ns. painaa jarrua eikä salli korkeimpien lopputulosten ilmentyä.

Olette jokaisen todellisuuden kanssaluoja maapallolla – omanne, niiden joiden kanssa jaatte ihmiskollektiivissa ja maapallon. Käyttäkää luomisvoimaanne jakamalla korkeimpia taajuuksianne kärsivällisyydellä prosessiin, kun ohjaatte energiaa täydellisintä lopputulostaan kohti. Mutta älkää olko kärsivällinen ja usko, että odotatte toisen voiman antavan teille luvan luoda. Käyttäkää kärsivällisyyttä ohjaamaan energiavirtaa ja -liikettä voimallisimpaan luomukseensa.

Jumalaisen valon kipinänä, Luojan kuvastuksena, palvelette Luojaa ja ihmiskuntaa valoastiana. Ja olette energeettisesti tehokkain astia, silloin kun luotte korkeimmista taajuuksistanne ja ohjaatte valoa voimallisimpaan lopputulokseensa pysymällä omassa aikomuksessanne, käyttämällä energiasuostumustanne harmonisoituaksenne korkeimpien taajuuksien ja värähtelyjen kanssa ja luomalla halustanne rauhaan, iloon, rakkauteen ja yltäkylläisyyteen, joita haluatte saada ja joita haluatte olevan joka todellisuudessa.

AE Urielia kanavoinut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)

22.7.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net