02.03.2016

Tapaaminen uniaikana

Useammat ja useammat teistä heräävät kera elävien ja kuitenkin nopeasti häviävien viestien öisistä tapaamisistanne uniaikana. Nämä tapaamiset ovat hyvin todellisia, mutta heti kun heräätte neljännen ulottuvuuden unestanne, kolmannen ulottuvuuden itsenne unohtaa ne nopeasti.

Siksi neuvomme teitä pitämään kirjoituslehtiötä tai jotain dokumentointitapaa sängyn vieressä, jotta voitte herätessä dokumentoida nämä ulottuvuuksienväliset tapaamiset.

Teidän täytyy dokumentoida nämä sisäiset tapaamiset melkein välittömästi herättyänne, kun kolmannen ulottuvuuden aivot eivät ole vielä harjaantuneet tallentamaan tätä informaatiotaajuutta ja ne unohtavat nopeasti tapaamisen, joka oli alun perin elävä ja totta.

Sanomme "totta" tarkoittaen, että herätessänne ja/tai vähän ennen sitä, kolmannen ulottuvuuden aivonne pystyvät tallentamaan nämä viestit todellisena kokemuksena, ei unena. Muistakaa, että kolmannen ulottuvuuden aivot on ohjelmoitu hahmottamaan vain fyysiset kohtaamiset todeksi.

Näin ollen 3D-aivonne pitävät unena tai vain mielikuvituksena kaikkia kokemuksia, jotka tapahtuvat neljännen ulottuvuuden alfa-aaltotietoisuudessa. Onneksi oma moniulotteinen tietoisuutenne joka on nyt vuorovaikutuksessa fyysisten aivojenne kanssa, muistuttaa teille, että kaikki havaitsemanne on totta.

Se ei kuitenkaan ehkä resonoi kolmannen ulottuvuustaajuuden, fyysisen maailman kanssa. Meditaatiot ovat totta. Päiväunet ovat totta. Unet ovat totta ja mielikuvitus on totta.

Teitä kutsutaan nyt aktivoimaan koko fyysinen kehonne. Tällä tarkoitamme, että teitä kutsutaan tuomaan kokoaivoajattelunne, unenne, päiväunenne ja mielikuvituksenne voima toimintaan kolmannen ulottuvuuden aivojen kanssa.

Saatatte ajatella, että tämä informaatio on ylivoimaista. Mutta muistakaa, että teitä on maan päällä myriadien inkarnaatioiden ajan aivopesty uskomaan, että havaintonne ovat totta vain, jos ne resonoivat kolmannen ulottuvuustaajuuden kanssa.

Havaintojanne pidettiin myös totena, jos ne olivat ok 3D-konsesustodellisuuden mukaan. Tämä fyysisen aivojärjestelmänne primitiivinen käyttö alkoi, kun teidät aivopestiin elämissänne Altantiksen myöhempinä aikoina.

Tämä aivopesu on sitten jatkunut pitkinä pimeinä aikoina ja myös modernissa maailmassanne. Myriadit kirkot joita itse asiassa Illuminati on pyörittänyt, sekä monenlainen aivopesu, jota teille annetaan nykyään mainoksilla, on ollut hyvin tehokasta.

Nämä mainokset joita tulee tietoisuuteenne kaikista medioista sekä tienvarsimainoksina, kertovat, miten teidän täytyy ajatella, toimia ja olla, jos haluatte, että toiset hyväksyvät teidät tai pitävät teistä.

Kuten sanoimme aiemmin, tämäntyyppinen aivopesu alkoi Atlantiksen huippuajan jälkeen, kun se oli siirtymässä romahdustaan kohti. Atlantis oli ollut neljännen ulottuvuuden todellisuus, joka vajosi hitaasti syvemmälle ja syvemmälle kolmanteen ulottuvuuteen sen "valta toisiin" –väen pahansuopien aikomusten vuoksi, joka oli muuttanut Maahan hävittyään suuren galaktisen sodan.

Te, rakkaat ylösnousevat ihmisemme, laajennatte nyt tietoisuuttanne kolmannen ulottuvuuden beta-aaltojen yli. Tämä kolmannen ulottuvuuden beta-aaltoajattelu rajoittaa uskomuksenne ajattelemaan, että vain kolmas ulottuvuus, fyysinen maailma, on totta ja kaikki muu vain mielikuvitustanne.

Kuitenkin useammat ja useammat teistä laajentavat valvetietoisuutensa hyväksymään sen ajatuksen, ettei neljännen ulottuvuuden maailma ole vain unta. Te, heräävät ihmiset, muistatte lisääntyvässä määrin ne monet viestit, joita saatte ja koette uniaikananne.

Sitten kuin muistatte nämä sisäiset kokemukset, oivallatte, että saavutetaan paljon muistamalla ja dokumentoimalla unet. Kun aloitatte tämän prosessin, käsityksenne todellisesta maailmasta laajenee hitaasti – tai nopeasti – sisältämään neljännen ulottuvuuden.

Tässä kohtaa alatte muistaa tapaamisemme uniaikana. Me, galaktiset ja taivaalliset jotka olemme ulottaneet moniulotteisen olemuksemme resonoimaan neljännessä ulottuvuudessa, tervehdimme iloisesti teitä tässä todellisuustaajuudessa.

Voitte kommunikoida – ja monet teistä kommunikoivat – kanssamme ollessanne hereillä ja meditoidessanne. Voitte astua uniaikaan ja paljon korkeampiin maailmoihin meditoidessa. Lisäksi jos meditoitte ettekä nuku, moniulotteisen itsenne osa voi dokumentoida kokemuksenne siinä nyt-hetkessä, jolloin koette ne.

Tämä dokumentointi on hyvin tärkeää, koska fyysiset aivonne eivät voi tehokkaasti tallentaa moniulotteisia viestejä. Onneksi dokumentoidessanne kokemuksianne ja erityisesti jakaessanne niitä, maadoitatte ne fyysiseen maailmaanne.

Maadoittuneena fyysiseen ulottuvuuteen nämä viestit voivat olla vuorovaikutuksessa niiden myriadien kolmannen ulottuvuuden ajatusmuotojen kanssa, jotka leijuvat fyysisessä todellisuudessanne kuin virus. Monin tavoin nämä 3D-ajatusmuodot ovat kuin virus siinä mielessä, että ne tartuttavat luontaisen moniulotteisen ajattelunne.

Tästä syystä eksyneet/pimeät sielut ovat täyttäneet todellisuutenne myriadeilla 3D-viesteillä, jotka kertovat, että jos haluatte olla hyväksytty, jos haluatte olla riittävän hyvä, teidän täytyy ostaa tämä "juttu".

Tietysti se raha mitä tämän hyödyttömän asian ostaminen maksaa, menee niille, jotka ovat käyttäneet pelkoa, ettette ole riittävän hyvä, jotta annatte rahanne heille. Tämä on kaksiteräinen miekka, koska antaessanne rahaa heille, teillä ei ole riittävästi rahaa annettavaksi niille ihmisille, paikoille, yrityksille ja tilanteille, jotka käyttäisivät rahanne ihmisten ja planeetan parantamiseen.

Tästä syystä olemme ottaneet riskin ja meillä on säännöllisiä tapaamisia neljännen ulottuvuuden keski- ja ylätasolla, jotta voitte liittyä seuraamme uniaikana. Sanomme "ottaneet riskin", koska meille neljäs ulottuvuus on hyvin samanlaista kuin merenpohjassa oleminen teille.

Neljännen ulottuvuuden taajuus on niin tiheä meille, että se tuntuu kuin meren paineelta meihin. Siksi meillä on lyhyitä vuoroja ja pysymme tuossa taajuudessa vain ns. vähän aikaa.

Haluamme onnitella teitä, maavapaaehtoisemme, oman neljännen ulottuvuuden auranne puhdistamisesta, mikä puhdistaa Gaian neljännen ulottuvuuden auraa riittävästi, että voimme lyhyen aikaa sietää rakkaan Gaian tiheän neljännen ulottuvuuden auraa.

Olemme hyvin tyytyväisiä, että monet maa-astiaa käyttävistä ystävistämme ovat kyenneet kouluttamaan enemmän ja enemmän niitä maavierailijoitamme, jotka eksyivät kolmannen ulottuvuuden maa-aikajananne valheisiin ja harhakuviin.

Koska monet teistä ovat kyenneet heräämään todelliseen moniulotteisuuteensa, pystytte tietoisesti hyväksymään ne korkeammat valotaajuudet, jotka kylvettävät rakasta Gaiaa ja valmistelevat sitä planeettaylösnousemukseen.

Niillä jotka käyttävät nyt maa-astiaa, on harvinainen tilaisuus osallistua lähestyvään planeettaylösnousemustapahtumaan. "Planeettaylösnousemuksella" tarkoitamme, että Gaia avaa viidennen ulottuvuuden elinympäristön tietoiselle väestölle.

Sanomme "tietoiselle väestölle", koska monet teistä ovat vierailleet viidennen ulottuvuuden Maassa, mutteivät muista tuota kokemusta palattuaan kolmannen ulottuvuuden maa-astiansa rajoittuneisiin havaintoihin.

Tästä syystä vierailemme unissanne, kun olette juuri valmis heräämään, toivoen, että muistatte tapaamisemme. Toivomme lisäksi, että dokumentoitte tapaamisemme ja jaatte sen toisten kanssa. Mustuttakaa myös niitä, joiden kanssa kommunikoitte, jakamaan omat kokemuksensa.

Mainokset ovat kouluttaneet teille, että teidän täytyy kuulla sama viesti uudestaan ja uudestaan hieman eri tavoin, ennen kuin voitte päättää, että tuo viesti on totta eikä vain mielikuvitusta.

Onneksi tämä 3D-iskostaminen ei ylitä estettä neljännen ulottuvuuden ajatteluunne, ellei itsetuntonne ole hyvin heikko. "Itsetunnolla" tarkoitamme sitä arvostusta, jota teillä on itseänne kohtaan.

Monet uniaikatapaamisemme ovat keskittyneet muistuttamaan teille, että galaktinen perheenne pitää tietä suuressa arvossa kaiken sen vuoksi, mitä olette tehneet auttaaksenne Gaiaa planeettaylösnousemuksessa.

Miten muistatte, että olette juuri heränneet tapaamisesta uniajassa? Muistatte luultavasti tapaamisemme heti herättyänne, mutta viestimme on usein hyvin ohikiitävä kolmannen ulottuvuuden tietoisuudellenne.

Siksi herätessänne uni mielessä, sulkekaa silmänne välittömästi uudestaan ennen täyttä heräämistä.

* Rentoutukaa tunteeseen, että olette sekä unimaailmassa että fyysisessä maailmassa.

* Sallikaa kuvien yöllisistä matkoistanne tanssia 3D-muistinne kanssa.

* Menkää meditatiiviseen tilaan, missä ette ole unessa, mutta ette täysin hereilläkään.

* Tässä tilassa voitte usein palauttaa mieleen ne tärkeät korkeamman ulottuvuuden viestit, jotka 3D-aivonne ovat tulkinneet vain uneksi.

Sitten kun saatte takaisin tuon unen:

* Astukaa uneen ja kertokaa se itsellenne silmät suljettuna.

* Kun kerrotte unen itsellenne, siirrätte sen neljännen ulottuvuuden unitodellisuudesta kolmannen ulottuvuuden tietoiseen ajatteluun.

Sitten kun avaatte silmänne:

* Ottakaa välittömästi kynä ja paperia, jotka ovat aina sänkynne vieressä.

* Ja kirjoittakaa nopeasti kaikki, minkä muistatte. Jos vaivutte takaisin uneen, se auttaa luultavasti teitä muistamaan uniaikaisen viestinne. Näin ollen kertokaa tuo uni varmasti itsellenne ja kirjoittakaa se välittömästi.

Harjoittelemalla koulutatte kolmannen ulottuvuuden valveaivonne muistamaan unet pidempään ja/tai muistamaan sen lyhyen kuvan tai viestin, joka lensi tajuntanne läpi heräämishetkellä.

Tämä lyhyt kuva tai viesti kertoo teille: "Tämä on ulottuvuuksienvälinen viesti, jonka haluat muistaa valvetilassasi." Kun seuraatte yllä olevaa prosessia, alatte muistaa elävämmin ja useammin unenne.

Pystytte myös muistamaan unenne pidempään, jotta pääsette tietokoneelle kirjoittamaan ne. Jos teillä on jokin päivittäinen meditointiharjoitus, vaikka vain muutaman minuutin, kykenette paremmin muistamaan unenne.

Muistakaa, että päivittäinen meditointi laajentaa tietoiset havaintonne korkeampiin ja korkeampiin todellisuustaajuuksiin.

Kun päivittäiset tietoisuustilanne laajentuvat korkeampiin ja korkeampiin ulottuvuuksiin, kokemuksenne jokapäiväisestä elämästä muuttuvat.

Sitten prioriteettinne muuttuu jokapäiväisestä selviytymisestä jatkuvaan planeettaylösnousemusprosessiin.

On enemmän ja enemmän maadoittuneita ihmisiä, jotka ovat vaihtaneet 3D-selviytymisestä 5D-ylösnousemukseen. He kaikki huomaavat: "Synnytät sen, mitä ajattelet."

Siksi jos ajattelette kaikkia kamalia asioita, joita tapahtuu 3D-maailmassanne, kalibroitte huomionne noihin kokemuksiin. Toisaalta jos ajattelette planeettaylösnousemusta, kalibroitte tietoisuutenne moniulotteiseen ITSEEN.

Fokusoituessanne moniulotteiseen ITSEEN, kommunikoitte jatkuvasti oman ITSENNE korkeampien havaintotaajuuksien kanssa.

Sitten samaan aikaan kun ne jotka voivat osallistua vain fyysiseen maailmaan, murehtivat myriadeista negatiivisista ja kontrolloivista viesteistä, joita he saavat joka päivä, te keskitytte korkeamman ulottuvuuden todellisuuteen, joka yhdistyy jatkuvasti päivittäisen 3D-elämänne kanssa.

Tämän korkeamman ulottuvuuden fokuksen avulla saatte enemmän ja enemmän informaatiota kehittyvästä moniulotteisesta todellisuudesta, jossa käytte unissanne, meditaatioissanne, luovissa hankkeissanne ja keskusteluissa toisten kanssa, jotka ovat myös hyväksyneet korkeamman ulottuvuuden ITSENSÄ ja korkeamman ulottuvuuden havaintonsa.

Ne jotka pitävät havaintonsa kiinni kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden todellisuusversioissa, ovat aina vain pelokkaampia, vihaisempia, arvaamattomampia ja hämmentyneempiä.

Toisaalta ne jotka ovat hyväksyneet korkeamman ulottuvuuden kokemuksensa todellisiksi asioiksi, joita tapahtuu todellisessa maailmassa, ovat tyynempiä, keskittyneempiä ja omistautuneempia auttamaan Gaiaa planeettaylösnousemuksessa.

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)

25.2.2016

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net