06.09.2015

Syyskuun 2015 astroenergiaraportti

Tervetuloa yhteen vuoden 2015 voimallisimmista kuukausista!

Kun on kaksi pimennystä, joista toinen superkuun aikana, Merkurius alkaa perääntyä, Saturnus siirtyy Jousimieheen, Pluto pysähtyy lähteäkseen eteenpäin Kauriissa ja Venus saa loppuun perääntymismatkansa Leijonassa, jokaiselle on jotain eikä ole tylsää hetkeä! Tietysti jo kaipaat tylsiä hetkiä, tämä kuukausi saattaa olla haaste toisinaan, ellet ole valmistautunut luopumaan mieltymyksistäsi ja katsomaan, mitä elämän ruokalistalla on. Saatat huomata pitäväsi jostain, mitä et olisi koskaan ennen kokeillut, tai olevasi yllättävän kiitollinen jostain epätodennäköisestä olosuhdeherkusta. Samalla kun "kohtuus kaikessa" saattaa olla hyvä neuvo, ei haittaa, jos kokeilee kaikkia asioita aluksi vain nähdäkseen, mitä ilman muuten olisi jäänyt!

Neptunuksen ja Jupiterin oppositio ja Saturnuksen ja pohjoissolmun sekstiili pönkittävät syyskuuta. Yhdessä ne vaativat sitoutumista realismiin, korkeampaan visioon uskomisen rinnalla. On osuttava hienovaraiseen tasapainoon. Ei ole mitään ideaa nähdä elämää ruusunpunaisten lasien läpi, jotka estävät meitä käsittelemästä sen välttämättömiä haasteita, ja aivan yhtä merkityksetöntä pakahtua niin täysin noista haasteita, että lakkaamme toimimasta ja vetäydymme yksityiseen fantasia- tai kieltämismaailmaamme. Läsnäolomme tällä maapallolla tulee voiman ja vastuun kera ja ajankohtaiset suuret muutosajat vaativat, että avaamme sydämemme ja mielemme kummankin seuraamuksille. Koko tulevan kuukauden meitä kutsutaan toimimaan vastuullisesti ja suuren voiman kera. Sen erottaminen miten tämä tehdään kunnioittaen suurempaa hyvää, on tehokkuutemme avain.

Suhteet ovat esillä vahvasti syyskuussa, kun Venus ja Mars ovat yhtymässä kuukauden alussa, Merkurius perääntyy Vaa'assa ja Venus kääntyy eteenpäin 6.9. Kuukauden ensimmäinen viikko haastaa meidät yhdistämään itsemme ja toisten rakastamisen ja löytämään kummankin korkeimman ilmaisumuodon – "ilmaisemisen" ollessa operatiivinen sana, sillä on yksi asia tunnustaa rakkautta ja täysin toinen näyttää se toteen! Tarvitsemme enemmän kuin lämpimiä rakkaussanoja saadaksemme maailman pyörimään. Tarvitsemme siitä syntyviä tekoja, sen ympärille keskittyviä elämäntyylejä ja sitä heijastavia prioriteetteja. Ja ennen kaikkea meidän täytyy tietää, mitä rakkaus on romanttisten sydänten ja kukkien tai samanmielisten keskinäisen sopusoinnun lisäksi. Yleinen oletus, että rakkaudella täytyy olla kohde, johon kaadamme sen runsauden, heikentää tätä uskomatonta voimaa. Suhdeolentoina koemme rakkauden ensisijaisesti tuolla tavalla, mutta tämän personoidun rakkauden ulkopuolella on se ääretön kenttä, mistä voimme ammentaa – mikä meidän täytyy lisääntyvässä määrin tehdä maailmassa, jossa on usein rakkauden ilmaisemisen kipeää puutetta. Syyskuu kutsuu meitä olemaan rakkaus, seurassa tai yksin, julkisesti tai yksityisesti – tuntemaan itsemme syleileväksi ja hyväksyväksi voimaksi maailmassa, ei erottavaksi ja itsekkääksi odotusten ja halujen pyörretuuleksi.

Kun Venus lopettaa perääntymisvaiheensa Leijonassa 6.9. – jonka aikana meillä on ollut runsaasti tilaisuuksia tunnistaa vääjäämätön keskinäinen riippuvuutemme – astumme uuteen pimennysjaksoon, jonka aikana menneiden tekojen seuraamukset ottavat meidät kiinni ja eteneminen (mihin tahansa suuntaan!) saa vauhtia. Pimennysjaksot tulevat usein tupaten täynnä yllätyksiä ja "no, en nähnyt sitä tulevan!" –hetkiä – paitsi luultavasti olisimme voineet nähdä sen tulevan, jos olisimme kiinnittäneet enemmän huomiota! Tämä kestää 12.10. saakka ja tänä aikana ne olosuhteet joiden tarvitsee muuttua, muuttuvat, ja pitkään myöhästyneitä muutoksia tapahtuu, pidämme siitä tai emme! Mutta myös "huonoimmin ajoitetut" asiat tapahtuvat vain, silloin kun on niiden aika – vaikkei se olisikaan meidän aikamme – ja paras asenne pimennysjaksolla on avoimuus ja luottamus siihen, että mitä tahansa tapahtuukin, siinä on uusien alkujen siemen riippumatta siitä, miltä se tuntuu tuolloin.

Auringonpimennys Neitsyessä 13.9. on oppositiossa Kheironiin, mikä korostaa lisää tarvetta ryhmätietoisuuteen yksilötietoisuuden sijasta ja rooliamme osana suurempaa liikettä eheyttä kohti. Tämä on nöyrä pimennys, joka kumartaa maailmaamme muokkaaville luonnonvoimille ja tunnistaa, että nämä alkukantaiset voimat virtaavat myös meidän lävitsemme. Emme seiso erillään niistä tai niiden yläpuolella, manipuloidaksemme niitä sopivaksi näkemällämme tavalla, vaan ne elävöittävät meidät, niiden läsnäolo tekee meistä elävän. Tapahtumat tänä aikana muistuttavat meille paikastamme asioiden järjestyksessä. Vallitsevat energiat siunaavat tekoja, jotka ovat harmoniassa planeettaevoluution suuremman syyn kanssa. Kuitenkin niillä asioilla jotka edistävät henkilökohtaisia intressejämme niitä enemmän, jotka palvelevat planeetan heräämistä, saattaa olla vaikeuksia saada jalansijaa. Kaikissa asioissa suurempi kuva on avain, kuten myös Neitsyen nöyryys, joka vahvistaa, että pieni rooli kollektiiviheräämisen suuressa draamassa on paljon suurempi siunaus kuin suuri rooli pikkuruisen elämämme minidraamassa.

Merkurius alkaa perääntyä Vaa'assa 17.9., mikä merkitsee kolmen viikon pohdiskelua siitä, miten olemme yhteydessä ympäröivään maailmaan. Jos pimennysenergiat saavat meidät tolaltaan, Merkurius paljastaa taustadynamiikan, joka antaa ehkä polttoainetta tälle levottomuudelle. Olemmeko totuudenmukainen lähimpiemme, itsemme ja maailman kanssa? Ja jos emme, missä määrin kätkemme totuuden ja miksi? Jokaisella on julkiset ja yksityiset kasvot, jotka voivat erota toisistaan joskus huomattavasti, mutta jos tuo eroavuus aiheuttaa ristiriitaa, stressiä ja/tai hämmennystä, meidän täytyy ehkä kaventaa tuota kuilua ja omistaa joitain aiemmin välteltyjä totuuksia. Sen tekeminen ennen lokakuun loppua on tärkeää, koska tuolloin ensin Mars ja sitten Venus laukaisee lisää auringonpimennyksen nostamia kysymyksiä ja antaa uuden tilaisuuden tarttua niihin avoimemmasta ja sitoutuneemmasta näkökulmasta.

Saturnus siirtyy Jousimieheen 18.9., jossa se pysyy joulukuuhun 2017 saakka. On aika antaa muoto pidemmän aikavälin unelmillemme, ilmentää ne todellisuuteen, "jonain päivänä kun kaikki muu on loksahtanut paikoilleen" –fantasian sijasta. Tosiasia on, ettei kaikki loksahda paikoilleen. Ei kaikki! Jotkut asiat loksahtavat, toiset alkavat elää omaa elämäänsä ja tehdä omia juttujaan. Meidän tehtävämme on päättää, aiommeko elää sivussa odottaen vai olla elossa läsnä olevassa hetkessä ja tehdä siitä, mitä voimme. Saturnus Jousimiehessä opettaa, ettemme tarvitse jatkuvaa inspiraatiota toimiaksemme, rajatonta rauhaa keskittyäksemme ja loputonta yltäkylläisyyttä saavuttaaksemme tavoitteemme. Tarvitsemme vain itsemme, valveilla ja sitoutuneena synnyttämään muutos, valmiina pysymään kurssissa ja ottamaan elämän vastaan sellaisena, kuin se tulee. Saturnus Jousimiehessä antaa meille toivoa, mutta se on käytännön toivoa – toivoa itsessämme ja kyvyssämme tehdä, mitä tarvitaan muutoksen ilmentämiseksi, ei toivoa taianomaisessa muutoksessa joka toimittaa ihanne-elämän lautasella.

Saturnuksen merkkimuutosta tukee Pluto, joka lähtee eteenpäin Kauriissa 25.9. Se on ollut tässä käytännöllisessä ja ahkerassa merkissä yli kuusi vuotta ja meidän pitäisi tottua sen merkittävään voimaan. Perääntymisensä aloittamisesta saakka huhtikuun puolivälissä, se on uudelleenkalibroinut meitä kulkemaan eri polttoaineella – elämän polttoaineella, ei tunteiden ja inspiraation tai epätoivon ja ahdistuksen polttoaineella. Se on muistuttanut meille, ettemme tarvitse suurta draamaa sitoutuaksemme aatteeseen emmekä henkistä humalaa pysyäksemme hereillä maailmalle. Voimme antaa itsemme saada polttoainetta pelkästä elämän läsnäolosta – mikä on joskus jännittävää joskus hiljaista, joskus surullista joskus inspiroivaa, joskus kaikkea mitä haluamme ja joskus kaikkea mitä pelkäsimme. Pluton jatkuva matka Kauriissa paljastaa meille sen syvällisen luomisvoiman, joka on pelkässä elämisessä ja yksinkertaisessa elämisessä – kulkien kevyesti maan pinnalla ja kommunikoiden samalla syvällisesti sen kanssa. Meidän ei tarvitse tehdä suurta laulua ja tanssia heräämisestä ja muuttaa luonnollista evoluutiota tiukaksi identiteetiksi. Universumi tarvitsee meitä vain elävänä ja valveilla, valmiina toimimaan tarvittaessa, odottamaan tarvittaessa ja värähtelemään sen luontaisen sykliaaltoilun myötä – ei pyrkimään muokkaamaan sitä oman suunnitelmamme mukaisesi olettaen, että tiedämme paremmin!

Kuunpimennys Oinaassa 28.9. on samaan aikaan superkuun kanssa, mikä saa aikaan valtavan sisäisen muutosvoiman, ja tämä yllättää meidät housut kintuissa, jos sallimme sen! Tämä pimennys herättää kysymyksen, miten suhde itseemme vaikuttaa suhteeseemme toisten kanssa. Tämä on erittäin subjektiivinen kuu ja sen valon peittää henkilökohtainen mielipide ja oman psyykemme voima, joka pyrkii ensin vahvistamaan oman näkemyksensä maailmasta. Meillä on nyt valintatilanne: uskoa, mitä ehdollistunut mielemme kertoo meille tai laajentua sen yli ja löytää uusia perspektiivejä. Valmius jälkimmäiseen sallii syvällisemmän kommunikoinnin toisten ja itsemme kanssa sekä sen suuremman arvostamisen, miten vaikutusvaltainen voimme olla myös – ja kenties erityisesti – silloin kun emme oivalla sitä! Tämän pimennyksen voima voi päästää valloilleen uuden vision, oivalluksen potentiaalista jota ei ole aiemmin havaittu. Tai se voi vahvistaa itsekeskeistä maailmankuvaa, mikä vain estää etenemisen tulevina kuukausina. Tiedostaminen on nyt avain ja halukkuus uhrata ne asiat, jotka palvelevat vain egon vallan ja tärkeyden tarvetta, harmonisoimatta meitä heräämisen syvemmän syyn kanssa.

Kun kuukausi loppuu, meistä voi tuntua vapautuneelta tai rajoittuneelta tai kumpaakin yhtä paljon! Ulottuvilla olevan vapauden voima – jos sallimme tämän kuukauden tapahtumien vaikuttaa meihin – riippuu siitä, missä määrin roikumme kiinni sellaisessa, mitä ilman emme usko voivamme elää. Jos tämän kuukauden lopussa roikumme henkemme edestä kuvitellussa tulevaisuudessa, joka silti luisuu otteestamme, meidän täytyy vain antaa sen mennä ja olla sujut sen kanssa. Ei ole aikaa pitkiin ja viivytteleviin hyvästeihin tai turruttaviin kompromisseihin, jotka tukahduttavat pelkomme, mutta kieltävät täyttymyksemme. Universumi on puhunut ja sen sanoissa on voimaa. Kuten myös meissä, kun harmonisoidumme universumin kehittymisen kanssa ja tulemme juuri siksi asiaksi, jota pelkäämme – hillitön muutos ja tuntematon potentiaali. Vain tulemalla elämäksi voimme todella elää sitä, täynnä sen elinvoimaa ja pidikkeetöntä voimaa. Astumalla pois siitä vain tylsistämme energiamme ja estämme potentiaaliamme syntymästä alati.

Sarah Varcas

Kirjoittanut Sarah Varcas (astro-awakenings.co.uk)

1.9.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net