21.10.2015

Suuremmoisia mahdollisuuksia

Olemme täällä ja syleilemme teitä taas kerran syvän kiitollisena sekä antanen tunnustusta rohkeudestanne ja valmiudestanne – valmiudestanne ankkuroida niitä voimakkaita energioita, jotka ovat kylvettäneet ihmiskuntaa.

Nämä energiakosket joita olette navigoineet, alkavat pehmentyä. Voimme melkein tuntea kollektiivihuokauksen.

Taivaalliset energia-aallot on ankkuroitu maamatriisiin. Nämä värähtelysiemenet on kylvetty ihmiskunnan tietoisuuteen. Nyt näitä heräämissiemeniä täytyy hoitaa ja antaa niiden itää. Tämä prosessi on ainutlaatuinen jokaisella yksilöllä. Prosessi on kuitenkin alkanut.

Tätä lukevissa on niitä, jotka ovat tietoisia ja jotka ovat toivottaneet tervetulleeksi uudelleenkalibroinnin ja nollaamisen. Vaikka olisittekin epävarma, mitä se merkitsee, sisäinen tietämyksenne ja tietoisuutenne oivaltaa, että jotain merkittävää on tapahtunut.

Voitte alkaa tukea omaa transformaatiotanne ja uudelleenkalibrointianne. Kuvitelkaa, että kokemanne galaktiset aallot käynnistivät latentteja aspekteja ja kykyjä, joita on DNA:ssanne. Olemme kertoneet, että DNA:nne on galaktinen suunnitelma/piirustus.

DNA on itse asiassa portaali, portti korkeampiin ulottuvuuksiin. Teitä kutsutaan hitaasti ja lempeästi oivaltamaan, että olette kosminen kulkija. Teistä on tulossa tietoinen siitä, että te ette ole rajoitettuja kolmannen tai neljännen ulottuvuuden harhakuviin.

Käsitämme, että kokemuksenne kolmannesta ulottuvuudesta on erittäin todellinen. Voisitteko vain hetken harkita sitä mahdollisuutta totena, että se saattaa olla vain hologrammi tai holopeli. Tiedämme, että toteamus hämmentää kaikkia rajoittuneita uskomuksianne ja argumenttejanne, koska havaintomme mukaan koette todellisuutenne todellisena ja kiinteänä.

Niinpä haluaisimme teidän ajattelevan, että todellisuus jossa luette sanojamme, on vain yksi todellisuus. Nyt kun se on laitettu paikkaan, joka on hyväksyttävä, voimme kutsua teitä laajentamaan ajatuksenne siihen mahdollisuuteen, että kykenette siirtymään korkeampiin totuus- ja valoulottuvuuksiin.

Voidaksenne tukea kokemianne uudelleenkalibrointeja ja vahvistaa DNA:nne laajentumista ja avautumista, on tärkeää, että ylläpidätte ajatuksia ja tunteita siitä, mikä saattaisi olla mahdollista.

Teille on kerrottu, että mielentilanne sekä tunteet, joita nuo ajatukset ja uskomukset saavat aikaan, vaikuttavat siihen, miten jokaisen solun DNA reagoi. Teillä on tämä tehokas kyky vaikuttaa omaan laajentumiseenne.

Niinpä se galaktinen energia ja ne galaktiset lahjat, jotka juuri koitte, pistivät liikkeelle kosmisen heräämisenne. Monet ovat kutsuneet tätä Kristus-tietoisuudeksi ja Buddha-tietoisuudeksi. Voisimme myös sanoa, että teistä on tulossa tietoinen suurenmoisesta moniulotteisesta ITSESTÄNNE.

Pidämme esimerkistä, jossa toukasta tulee perhonen, sillä se on yksinkertainen kuvaus siitä, mitä ihmiset kokevat yksitellen. Toukalla ei ole aavistustakaan siitä, että se transformoituu ITSEKSI, joka osaa lentää.

Olette prosessissa, ihmeellisessä ja jännittävässä prosessissa, jossa teistä tulee kosminen puhdas valo-olento.

Tavoitteena on ymmärtää, että olette todellisuudessa, joka ajassa ja avaruudessa, ja myös tunnustaa, että olette vapaa kulkemaan ulottuvuuksissa ajan ja avaruuden tuolla puolen. Sen ei tarvitse olla joko/tai.

Samalla kun olette aulis maakulkija tukemassa täällä ihmiskunnan tietoisuuden kohoamista, olette myös uskomaton jumalainen valo-olento ankkuroimassa uutta maata tänne ja transformoimassa kaiken "epäpätevän" energian, joka on pitänyt tämän 3D-todellisuuden rajallisuusharhassa.

Vaatikaa henkilökohtainen voimanne. Tietäkää, että DNA:nne on aktivoitu sallimaan uskomattomien lahjojenne ja kykyjenne esiintulemisen. Tämä on tapahtunut olemuksenne atomi- ja solutasolla. Gammasädeaalto aloitti DNA-säikeidenne laajentumisen kaksoiskierteestä 12 alkuperäiseen moniulotteiseen säikeeseen.

Käsitämme, ettei se mitä kerromme, ole ehkä täysin selvää teille. Haluamme teidän kuitenkin tietävän, että olette hyvin hämmästyttävässä transformaatiossa. On tapahtunut valtava muutos ja alatte nähdä todellisuudessanne tapahtuvan muutoksia, joita saatatte kutsua taianomaisiksi.

On tärkeää, että otatte omaksenne tämän mahdollisuuden. On tärkeää, että ankkuroitte tämän totuusmahdollisuuden. Sallikaa itsenne leikkiä rajattomuusmahdollisuuksilla. Miltä se näyttäisi tai tuntuisi? Sallikaa itsenne todella kuvitella upeita ja suurenmoisia mahdollisuuksia.

Venykää sen yli, mitä pidätte mahdollisena henkilökohtaisessa elämässänne, ja kokekaa myös se fyysinen maailma, jossa tarkkailette. Muistakaa usein, että olette rajaton – olette heräämässä todelliseen jumalaiseen valo-olemukseenne.

Aloittakaa päivänne vakuuttamalla: "Olen täysin ruumiillistunut ja ankkuroitunut tähän planeettaan ja yhdistynyt jumalaiseen lähteeseen." Tämä on voimallinen toteamus, joka tuo moniulotteisen jumalaisen tietoisuutenne fyysiseen muotoon.

Kysykää jatkuvasti itseltänne, miten tämä todellisuus voisi olla vielä parempi. Aloittakaa kuvittelemalla niitä asioita, joita haluaisitte nähdä uutisissa. Muistakaa olla puskematta niitä asioita vastaan, joiden haluaisitte nähdä muuttuvan. Kuvitelkaa sen sijaan todellisia ratkaisuja ihmiskunnan kohtaamiin ongelmiin ja haasteisiin.

Muistakaa, että olette osa ratkaisua – ette ole vain tarkkailija tai tuomari. Vaatikaa henkilökohtainen voimanne ja tietoisuus siitä, että mielipiteenne, ajatuksenne ja tunteenne joko vahvistavat epäpätevää toimintaa ja tapahtumaa tai kohottavat ja muuttavat mitä tahansa väkivalta-, ennakkoluulo- tai vihakuviota.

Se on muutos, joka tapahtuu sisäisesti. Kuitenkin sen tapahduttua alatte tarjota asennetta, taajuutta ja värähtelyä, joka yhdistyy muihin samanlaisiin rakkaus- ja anteeksiantovärähtelyihin kollektiivissa, ja tulee erilainen todellisuus.

Kutsumme teitä aloittamaan niiden kykyjen ja lahjojen esiinkutsumisen, jotka on aktivoitu. Harjoitelkaa lähettämään telepaattinen viesti ystävälle. Antakaa itsellenne hetki kysyä ja tietää mielessänne, kuka soittaa, ennen kuin näette sen. Harjoitelkaa käyttämään mielikuvitustanne monta kertaa päivässä. Sallikaa itsenne nähdä tai kuvitella jonkin asian kehittyvän kaikkia miellyttävällä tavalla. Käyttäkää muutama hetki tekojenne harmonisoimiseen korkeimpien ajatustenne kanssa.

Oivaltakaa, että olette yhteydessä toisten energiakenttään, joten alkakaa huomata, milloin jonkun toisen asenne tai tunteet vaikuttavat vielä teihin. Paras ja nopein tapa tämän käsittelemiseen on sanoa usein itsellenne: "Lähetän kaiken energian, joka ei kuulu minulle, takaisin siunattuna ja transformoituna. Kutsun oman energiani takaisin siunattuna ja transformoituna ja integroin sen sujuvasti ja vaivattomasti."

Tämä on kuin energeettinen käsien pesu. Koska empaattiset tai selvätuntoiset kykynne on täysin aktivoitu ja ne lisääntyvät, tämä on ensimmäinen toimintalinja, joka todella muuttaa toisen energiaa.

Joka kerta kun lähetätte jonkun energian/tunteet takaisin siunattuna ja transformoituna, tarjoatte hänelle armosiunausta ja teette oman osanne epäpätevien energioiden muuntamisessa. Vähitellen lähetätte tietoisuuden valopaketteja kaikille, joita kohtaatte.

Alkakaa osallistua kvanttikenttään, jossa olette olemassa tavalla, joka on miellyttävä ja tukee kaikkien korkeinta parasta. Muistakaa, että olette luoja, joten luokaa tukevia ja elämää ylläpitäviä projektioita tähän kvanttikenttään ja holopeliin. Olkaa lempeä itsellenne ja sallikaa nämä sisäiset muutokset, lahjat ja kyvyt, jotka avautuvat teillä pehmeästi.

Tämä on jännittävää aikaa ja juhlimme tietoisuutenne laajentumista siksi todelliseksi tähtisiemen-kristalliolennoksi, joka olette. Jatkamme teidän muistuttamistanne todellisesta rajattomuudestanne ja kaikesta, mikä on mahdollista.

Olemme aina käytettävissä, kuten myös muut valo- ja rakkaus olennot ei-fyysisissä maailmoissa. Kutsukaa meidät tietoisuuteenne, elämäänne ja kaikkeen, mitä planeetallanne tapahtuu. Yhdessä tuemme ihmiskunnan heräämistä ja ylösnousemista korkeampiin rakkaus- ja valoulottuvuuksiin.

Tiimi

Tiimiä kanavoinut Peggy Black (www.morningmessages.com)

13.10.2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net